http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-2C
95
631
9106
3733
0714
4788
31875
66518
52253
12417
78837
00862
23657
47477
41741
12711
74681
121848
Kiên Giang
2K3
52
905
0291
3851
8775
8571
92442
36946
18176
77536
82671
13672
14299
60907
35581
17507
41890
071568
Đà Lạt
ĐL2K3
05
388
7607
8142
4562
3197
65226
49004
16400
79738
83024
50410
88538
90981
81141
61721
75688
623273
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/02/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 6
3,4,1,8 1 4,8,7,1
6 2
3,5 3 1,3,7
1 4 1,8
9,7 5 3,7
0 6 2
1,3,5,7 7 5,7
8,1,4 8 8,1
9 5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
9 0 5,7,7
9,5,7,7,8 1
5,4,7 2
3 6
4 2,6
0,7 5 2,1
4,7,3 6 8
0,0 7 5,1,6,1,2
6 8 1
9 9 1,9,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0,1 0 5,7,4,0
8,4,2 1 0
4,6 2 6,4,1
7 3 8,8
0,2 4 2,1
0 5
2 6 2
0,9 7 3
8,3,3,8 8 8,1,8
9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-2B
44
180
6658
1432
0304
0633
33585
76088
02104
54296
82658
19005
98378
96799
50661
52297
40314
430807
Kiên Giang
2K2
63
106
9506
9529
8280
7516
00338
57515
04737
78697
73269
92105
25357
05915
06471
97170
39739
432355
Đà Lạt
ĐL2K2
16
277
8437
7378
7815
1314
42173
33167
51428
02342
55663
39907
43010
90208
96798
53746
86474
529577
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/02/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 4,4,5,7
6 1 4
3 2
3 3 2,3
4,0,0,1 4 4
8,0 5 8,8
9 6 1
9,0 7 8
5,8,5,7 8 0,5,8
9 9 6,9,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8,7 0 6,6,5
7 1 6,5,5
2 9
6 3 8,7,9
4
1,0,1,5 5 7,5
0,0,1 6 3,9
3,9,5 7 1,0
3 8 0
2,6,3 9 7
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
1 0 7,8
1 6,5,4,0
4 2 8
7,6 3 7
1,7 4 2,6
1 5
1,4 6 7,3
7,3,6,0,7 7 7,8,3,4,7
7,2,0,9 8
9 8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-2A
81
040
1081
0457
2611
4111
84893
52660
21704
41202
33610
11308
33513
57680
25916
08821
44739
790804
Kiên Giang
2K1
74
691
9551
9033
6818
2510
20726
94540
80201
17677
20029
24567
84158
86043
33234
18026
73914
667902
Đà Lạt
ĐL2K1
44
089
0269
2152
1022
9177
23857
22320
06858
85049
22981
04197
41899
28041
25538
78762
00902
357058
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/02/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4,6,1,8 0 4,2,8,4
8,8,1,1,2 1 1,1,0,3,6
0 2 1
9,1 3 9
0,0 4 0
5 7
1 6 0
5 7
0 8 1,1,0
3 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1,2
9,5,0 1 8,0,4
0 2 6,9,6
3,4 3 3,4
7,3,1 4 0,3
5 1,8
2,2 6 7
7,6 7 4,7
1,5 8
2 9 1
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
2 0 2
8,4 1
5,2,6,0 2 2,0
3 8
4 4 4,9,1
5 2,7,8,8
6 9,2
7,5,9 7 7
5,3,5 8 9,1
8,6,4,9 9 7,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-1D
86
241
3463
7210
1868
5718
39706
57351
49068
73570
83860
44356
20166
32647
23213
69265
77542
323810
Kiên Giang
1K4
70
157
3093
5846
5268
4177
43317
91431
36443
51516
02184
43928
02176
86717
36599
08758
07317
822700
Đà Lạt
ĐL1K4
93
184
2756
8937
5651
9999
00967
15515
43300
60035
76784
98842
91295
09763
39535
92749
16100
569822
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1,7,6,1 0 6
4,5 1 0,8,3,0
4 2
6,1 3
4 1,7,2
6 5 1,6
8,0,5,6 6 3,8,8,0,6,5
4 7 0
6,1,6 8 6
9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
3 1 7,6,7,7
2 8
9,4 3 1
8 4 6,3
5 7,8
4,1,7 6 8
5,7,1,1,1 7 0,7,6
6,2,5 8 4
9 9 3,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
5 1 5
4,2 2 2
9,6 3 7,5,5
8,8 4 2,9
1,3,9,3 5 6,1
5 6 7,3
3,6 7
8 4,4
9,4 9 3,9,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-1C
67
834
9112
5087
7750
8488
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
01328
92635
72465
11370
325576
Kiên Giang
1K3
58
477
0876
7857
3922
0638
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
56335
55484
23992
26455
922234
Đà Lạt
ĐL1K3
03
655
4386
9571
4615
4691
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
92449
49262
51709
01738
339619
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/01/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
5,7 0 8,2
5 1 2
1,8,0,2 2 2,8
3 4,5
3 4
7,3,6 5 0,1
9,7 6 7,5
6,8 7 5,0,6
8,0,2 8 7,8,2
9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8 0
9 1
2,9 2 2,5
6 3 8,5,4
8,3 4
2,3,5 5 8,7,5
7,6 6 3,6,9
7,5 7 7,6
5,3,8 8 0,8,4
6 9 1,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 3,1,7,1,9
7,9,0,0 1 5,9
4,6 2
0 3 8
4 2,9
5,1,7 5 5,8
8 6 8,2
0 7 1,5
5,6,3 8 6
4,0,1 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-1B
36
010
9527
0001
6931
7019
62512
74724
42404
31352
83401
86249
58267
13445
11394
29823
50357
952263
Kiên Giang
1K2
78
642
9975
5894
7771
6129
98442
97383
34788
90617
68133
53366
38758
91994
76522
76729
53195
250328
Đà Lạt
ĐL1K2
55
787
6368
8653
7383
5656
79165
78222
49313
44123
06334
74989
18591
16568
65634
98923
05919
228836
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 1,4,1
0,3,0 1 0,9,2
1,5 2 7,4,3
2,6 3 6,1
2,0,9 4 9,5
4 5 2,7
3 6 7,3
2,6,5 7
8
1,4 9 4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0
7 1 7
4,4,2 2 9,2,9,8
8,3 3 3
9,9 4 2,2
7,9 5 8
6 6 6
1 7 8,5,1
7,8,5,2 8 3,8
2,2 9 4,4,5
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
9 1 3,9
2 2 2,3,3
5,8,1,2,2 3 4,4,6
3,3 4
5,6 5 5,3,6
5,3 6 8,5,8
8 7
6,6 8 7,3,9
8,1 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-1A
97
958
4885
2150
7918
3659
75363
35888
52890
17138
61594
15195
84231
08710
24481
99639
60670
755583
Kiên Giang
1K1
46
965
0136
0335
1420
3614
14093
66219
67287
62888
63809
93852
45049
40804
73549
36805
69142
156899
Đà Lạt
ĐL1K1
76
049
1557
6193
9934
9363
69138
43602
66738
15999
24910
80650
01852
73582
59461
06058
97628
314053
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/01/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
5,9,1,7 0
3,8 1 8,0
2
6,8 3 8,1,9
9 4
8,9 5 8,0,9
6 3
9 7 0
5,1,8,3 8 5,8,1,3
5,3 9 7,0,4,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
2 0 9,4,5
1 4,9
5,4 2 0
9 3 6,5
1,0 4 6,9,9,2
6,3,0 5 2
4,3 6 5
8 7
8 8 7,8
1,0,4,4,9 9 3,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
1,5 0 2
6 1 0
0,5,8 2 8
9,6,5 3 4,8,8
3 4 9
5 7,0,2,8,3
7 6 3,1
5 7 6
3,3,5,2 8 2
4,9 9 3,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )