http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K08-T02
34
454
9822
4836
2150
6063
33217
44817
04321
07702
17594
74467
84394
22307
98890
05804
09462
619640
Vũng Tàu
2C
57
048
7743
8204
2498
8665
75640
44830
31785
05838
62377
39855
18013
95197
96864
92852
30007
196831
Bạc Liêu
T2K3
90
748
7385
7391
4928
0371
77353
29307
82387
38900
75165
56063
18718
94186
65721
46555
71799
603130
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/02/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
5,9,4 0 2,7,4
2 1 7,7
2,0,6 2 2,1
6 3 4,6
3,5,9,9,0 4 0
5 4,0
3 6 3,7,2
1,1,6,0 7
8
9 4,4,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4,3 0 4,7
3 1 3
5 2
4,1 3 0,8,1
0,6 4 8,3,0
6,8,5 5 7,5,2
6 5,4
5,7,9,0 7 7
4,9,3 8 5
9 8,7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
9,0,3 0 7,0
9,7,2 1 8
2 8,1
5,6 3 0
4 8
8,6,5 5 3,5
8 6 5,3
0,8 7 1
4,2,1 8 5,7,6
9 9 0,1,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K07-T02
39
463
8409
9903
2028
3256
61663
35044
79458
35262
67515
16241
80209
76199
08646
60461
92516
199136
Vũng Tàu
2B
87
648
9694
4105
1829
2463
39079
80893
05437
79510
06365
44037
06178
65542
44619
44989
53246
530735
Bạc Liêu
T2K2
06
048
7914
9666
5241
5008
17321
52236
69851
73606
15414
82087
22903
44623
06620
36675
76496
526660
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/02/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 9,3,9
4,6 1 5,6
6 2 8
6,0,6 3 9,6
4 4 4,1,6
1 5 6,8
5,4,1,3 6 3,3,2,1
7
2,5 8
3,0,0,9 9 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
1 0 5
1 0,9
4 2 9
6,9 3 7,7,5
9 4 8,2,6
0,6,3 5
4 6 3,5
8,3,3 7 9,8
4,7 8 7,9
2,7,1,8 9 4,3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2,6 0 6,8,6,3
4,2,5 1 4,4
2 1,3,0
0,2 3 6
1,1 4 8,1
7 5 1
0,6,3,0,9 6 6,0
8 7 5
4,0 8 7
9 6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K06-T02
66
335
9165
7840
9357
3917
48083
12914
70672
55956
79222
78122
75370
70133
32969
14614
72370
391318
Vũng Tàu
2A
32
810
9300
3544
5535
8303
69836
97043
19244
32793
87965
74470
65442
57818
12883
31657
49319
604864
Bạc Liêu
T2K1
67
614
8220
3590
5704
9055
70843
93194
38728
54846
87369
32656
30787
13573
39347
03228
19274
377932
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/02/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
4,7,7 0
1 7,4,4,8
7,2,2 2 2,2
8,3 3 5,3
1,1 4 0
3,6 5 7,6
6,5 6 6,5,9
5,1 7 2,0,0
1 8 3
6 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
1,0,7 0 0,3
1 0,8,9
3,4 2
0,4,9,8 3 2,5,6
4,4,6 4 4,3,4,2
3,6 5 7
3 6 5,4
5 7 0
1 8 3
1 9 3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2,9 0 4
1 4
3 2 0,8,8
4,7 3 2
1,0,9,7 4 3,6,7
5 5 5,6
4,5 6 7,9
6,8,4 7 3,4
2,2 8 7
6 9 0,4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K05-T01
28
431
7275
3108
8184
9245
05560
15929
57969
84835
69856
60394
83995
15852
15076
26295
12260
356931
Vũng Tàu
1E
72
015
3299
9147
3685
0095
79548
03983
11485
76684
33469
46914
93528
24209
26166
43627
31987
672431
Bạc Liêu
T1K5
37
244
2142
8096
3575
4911
41525
16980
71364
56363
36327
47373
23585
45931
83334
41253
92384
362246
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8
3,3 1
5 2 8,9
3 1,5,1
8,9 4 5
7,4,3,9,9 5 6,2
5,7 6 0,9,0
7 5,6
2,0 8 4
2,6 9 4,5,5
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 9
3 1 5,4
7 2 8,7
8 3 1
8,1 4 7,8
1,8,9,8 5
6 6 9,6
4,2,8 7 2
4,2 8 5,3,5,4,7
9,6,0 9 9,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8 0
1,3 1 1
4 2 5,7
6,7,5 3 7,1,4
4,6,3,8 4 4,2,6
7,2,8 5 3
9,4 6 4,3
3,2 7 5,3
8 0,5,4
9 6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K04-T01
28
893
2743
4956
8418
3094
51067
40798
56918
58798
00652
99975
82790
41199
26425
96321
28254
911404
Vũng Tàu
1D
34
902
8778
5023
5864
4966
33170
37173
09103
28000
54429
46360
15792
38617
21283
02869
57108
216012
Bạc Liêu
T1K4
77
903
9126
6512
4887
3841
01171
73611
37189
28550
53234
86848
64081
10785
89842
24149
43089
547765
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/01/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
9 0 4
2 1 8,8
5 2 8,5,1
9,4 3
9,5,0 4 3
7,2 5 6,2,4
5 6 7
6 7 5
2,1,9,1,9 8
9 9 3,4,8,8,0,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
7,0,6 0 2,3,0,8
1 7,2
0,9,1 2 3,9
2,7,0,8 3 4
3,6 4
5
6 6 4,6,0,9
1 7 8,0,3
7,0 8 3
2,6 9 2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
5 0 3
4,7,1,8 1 2,1
1,4 2 6
0 3 4
3 4 1,8,2,9
8,6 5 0
2 6 5
7,8 7 7,1
4 8 7,9,1,5,9
8,4,8 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K03-T01
75
309
4095
7814
5157
1174
32918
65027
56442
87138
81298
77338
66076
09739
18439
24482
08251
939854
Vũng Tàu
1C
01
886
9331
5758
6316
6877
33794
00079
30599
61696
74121
85628
00147
35984
45774
53714
90523
668132
Bạc Liêu
T1K3
17
814
9623
2166
4293
9722
30516
87927
33386
52207
48598
23723
72733
71127
07388
53123
51208
146217
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/01/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 9
5 1 4,8
4,8 2 7
3 8,8,9,9
1,7,5 4 2
7,9 5 7,1,4
7 6
5,2 7 5,4,6
1,3,9,3 8 2
0,3,3 9 5,8
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 1
0,3,2 1 6,4
3 2 1,8,3
2 3 1,2
9,8,7,1 4 7
5 8
8,1,9 6
7,4 7 7,9,4
5,2 8 6,4
7,9 9 4,9,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 7,8
1 7,4,6,7
2 2 3,2,7,3,7,3
2,9,2,3,2 3 3
1 4
5
6,1,8 6 6
1,2,0,2,1 7
9,8,0 8 6,8
9 3,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K02-T01
85
297
7921
9605
8035
8135
66067
41872
61804
93896
37937
63100
98716
90807
13799
37347
65357
782776
Vũng Tàu
1B
78
703
4116
0343
0212
4680
93008
26308
24933
31666
76058
92732
31040
04119
08334
71882
05916
739222
Bạc Liêu
T1K2
33
354
6005
2417
0646
5224
66586
44210
41629
80060
12876
24486
64469
64769
15866
35953
71899
939875
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/01/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,0,7
2 1 6
7 2 1
3 5,5,7
0 4 7
8,0,3,3 5 7
9,1,7 6 7
9,6,3,0,4,5 7 2,6
8 5
9 9 7,6,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3,8,8
1 6,2,9,6
1,3,8,2 2 2
0,4,3 3 3,2,4
3 4 3,0
5 8
1,6,1 6 6
7 8
7,0,0,5 8 0,2
1 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
1 7,0
2 4,9
3,5 3 3
5,2 4 6
0,7 5 4,3
4,8,7,8,6 6 0,9,9,6
1 7 6,5
8 6,6
2,6,6,9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )