http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL08
09
718
6498
2500
4291
1761
39088
22198
43814
30400
64856
88438
23331
43668
12263
11478
03106
453099
Bình Dương
02KS08
56
584
6333
3906
6025
6820
68082
67836
74093
57869
60247
83659
49272
41612
31187
01343
92523
072923
Trà Vinh
28TV08
88
613
8729
5780
9506
3301
16920
34445
35567
73769
77544
29311
45795
48367
52674
65440
55195
216780
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/02/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0,0 0 9,0,0,6
9,6,3 1 8,4
2
6 3 8,1
1 4
5 6
5,0 6 1,8,3
7 8
1,9,8,9,3,6,7 8 8
0,9 9 8,1,8,9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
2 0 6
1 2
8,7,1 2 5,0,3,3
3,9,4,2,2 3 3,6
8 4 7,3
2 5 6,9
5,0,3 6 9
4,8 7 2
8 4,2,7
6,5 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
8,2,4,8 0 6,1
0,1 1 3,1
2 9,0
1 3
4,7 4 5,4,0
4,9,9 5
0 6 7,9,7
6,6 7 4
8 8 8,0,0
2,6 9 5,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL07
63
259
9968
2846
8957
4072
27286
86180
82195
82326
39215
96960
62156
65741
52480
86910
21841
375067
Bình Dương
02KS07
53
194
5385
7231
1515
3551
24809
25061
94352
37426
65496
61382
09445
05174
52391
74512
04594
695082
Trà Vinh
28TV07
22
668
5964
8694
8685
3771
23093
06555
07715
51364
77107
71452
21264
00460
26994
00890
00353
198849
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/02/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
8,6,8,1 0
4,4 1 5,0
7 2 6
6 3
4 6,1,1
9,1 5 9,7,6
4,8,2,5 6 3,8,0,7
5,6 7 2
6 8 6,0,0
5 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 9
3,5,6,9 1 5,2
5,8,1,8 2 6
5 3 1
9,7,9 4 5
8,1,4 5 3,1,2
2,9 6 1
7 4
8 5,2,2
0 9 4,6,1,4
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,9 0 7
7 1 5
2,5 2 2
9,5 3
6,9,6,6,9 4 9
8,5,1 5 5,2,3
6 8,4,4,4,0
0 7 1
6 8 5
4 9 4,3,4,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL06
74
098
4284
4072
9060
1072
36933
80249
90413
97193
62718
91987
64387
33488
63999
88406
39840
014332
Bình Dương
02KS06
22
935
3659
6530
1850
1140
60028
97043
62376
51712
23585
52482
52899
03781
80464
99742
78796
345023
Trà Vinh
28TV06
08
416
5127
0530
8913
8212
63600
40846
45194
28308
54607
92788
11642
14073
59586
17949
22255
755121
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/02/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6,4 0 6
1 3,8
7,7,3 2
3,1,9 3 3,2
7,8 4 9,0
5
0 6 0
8,8 7 4,2,2
9,1,8 8 4,7,7,8
4,9 9 8,3,9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3,5,4 0
8 1 2
2,1,8,4 2 2,8,3
4,2 3 5,0
6 4 0,3,2
3,8 5 9,0
7,9 6 4
7 6
2 8 5,2,1
5,9 9 9,6
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
3,0 0 8,0,8,7
2 1 6,3,2
1,4 2 7,1
1,7 3 0
9 4 6,2,9
5 5 5
1,4,8 6
2,0 7 3
0,0,8 8 8,6
4 9 4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL05
26
226
1624
5144
7792
4617
75266
21853
77640
78668
69227
72480
04207
05505
34332
13163
57066
958648
Bình Dương
02KS05
17
887
9248
2529
4163
7685
72414
23556
03660
04590
23230
72712
68633
71925
31255
64512
39919
023311
Trà Vinh
28TV05
78
941
2583
5077
1682
7098
79224
63060
46888
05564
05232
95693
93560
76538
81309
45062
66696
871027
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
4,8 0 7,5
1 7
9,3 2 6,6,4,7
5,6 3 2
2,4 4 4,0,8
0 5 3
2,2,6,6 6 6,8,3,6
1,2,0 7
6,4 8 0
9 2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0
1 1 7,4,2,2,9,1
1,1 2 9,5
6,3 3 0,3
1 4 8
8,2,5 5 6,5
5 6 3,0
1,8 7
4 8 7,5
2,1 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,6 0 9
4 1
8,3,6 2 4,7
8,9 3 2,8
2,6 4 1
5
9 6 0,4,0,2
7,2 7 8,7
7,9,8,3 8 3,2,8
0 9 8,3,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL04
62
456
8508
3345
1707
0732
91261
76694
64375
57378
17354
12630
87342
76116
07153
52387
83252
449784
Bình Dương
01KS04
05
003
2996
2684
3954
9889
13836
21747
50020
69114
28488
15409
85302
16289
54020
62605
15001
162235
Trà Vinh
28TV04
99
039
3843
4792
8737
4049
55620
48722
48213
73470
40033
88428
66684
85123
61446
73341
67192
604015
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/01/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
3 0 8,7
6 1 6
6,3,4,5 2
5 3 2,0
9,5,8 4 5,2
4,7 5 6,4,3,2
5,1 6 2,1
0,8 7 5,8
0,7 8 7,4
9 4
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,3,9,2,5,1
0 1 4
0 2 0,0
0 3 6,5
8,5,1 4 7
0,0,3 5 4
9,3 6
4 7
8 8 4,9,8,9
8,0,8 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
2,7 0
4 1 3,5
9,2,9 2 0,2,8,3
4,1,3,2 3 9,7,3
8 4 3,9,6,1
1 5
4 6
3 7 0
2 8 4
9,3,4 9 9,2,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL03
40
991
8853
7259
8196
2442
60394
32976
26028
95969
80454
86910
23571
35347
03590
84729
98073
461407
Bình Dương
01KS03
80
592
9620
6208
2882
2592
91761
06520
37250
76593
49820
67107
92902
71362
49602
87371
85027
284914
Trà Vinh
28TV03
02
968
6936
4260
3837
1475
61311
04839
83513
60154
13691
74264
11466
61576
48622
32421
05466
320203
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/01/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
4,1,9 0 7
9,7 1 0
4 2 8,9
5,7 3
9,5 4 0,2,7
5 3,9,4
9,7 6 9
4,0 7 6,1,3
2 8
5,6,2 9 1,6,4,0
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
8,2,2,5,2 0 8,7,2,2
6,7 1 4
9,8,9,0,6,0 2 0,0,0,7
9 3
1 4
5 0
6 1,2
0,2 7 1
0 8 0,2
9 2,2,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6 0 2,3
1,9,2 1 1,3
0,2 2 2,1
1,0 3 6,7,9
5,6 4
7 5 4
3,6,7,6 6 8,0,4,6,6
3 7 5,6
6 8
3 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL02
14
979
9823
7385
7446
7697
89828
98052
14614
09123
51360
21399
77279
51068
28584
03262
34834
036299
Bình Dương
01KS02
03
554
3609
5081
8282
1321
76213
70303
34851
45384
57641
85253
11738
80802
09423
42427
61128
420753
Trà Vinh
28TV02
60
952
8314
0683
5841
5514
09959
30509
44502
44165
24051
62784
15508
43467
25467
36799
13463
095650
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6 0
1 4,4
5,6 2 3,8,3
2,2 3 4
1,1,8,3 4 6
8 5 2
4 6 0,8,2
9 7 9,9
2,6 8 5,4
7,9,7,9 9 7,9,9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 3,9,3,2
8,2,5,4 1 3
8,0 2 1,3,7,8
0,1,0,5,2,5 3 8
5,8 4 1
5 4,1,3,3
6
2 7
3,2 8 1,2,4
0 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,2,8
4,5 1 4,4
5,0 2
8,6 3
1,1,8 4 1
6 5 2,9,1,0
6 0,5,7,7,3
6,6 7
0 8 3,4
5,0,9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )