http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
KT
85
503
5276
5594
7194
3069
97861
36371
58448
38183
14342
61485
19808
91776
53812
70984
17444
471495
Khánh Hòa
KH
11
466
3096
1605
3078
6372
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
48792
48378
37615
64445
557848
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/11/2017  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
0 3,8
6,7 1 2
4,1 2
0,8 3
9,9,8,4 4 8,2,4
8,8,9 5
7,7 6 9,1
7 6,1,6
4,0 8 5,3,5,4
6 9 4,4,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
5 0 5
1 1 1,2,5
7,1,9 2 5
3
4 5,5,8
0,2,9,7,4,1,4 5 0
6,9,6 6 6,6
7 8,2,5,8
7,7,4 8
9 6,5,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
34
168
5301
8242
7046
9599
36687
75691
60107
51572
01342
43885
40411
35978
76703
30340
89241
281361
Quảng Ngãi
QNG
30
437
6469
4795
4250
5864
39752
51062
33063
89375
83765
83205
65310
56332
41916
38461
43827
398487
Đắk Nông
DNO
74
055
0931
7631
8833
5860
15913
65345
38081
33036
74221
89359
06176
27748
99245
23849
07326
231678
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/11/2017  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
4 0 1,7,3
0,9,1,4,6 1 1
4,7,4 2
0 3 4
3 4 2,6,2,0,1
8 5
4 6 8,1
8,0 7 2,8
6,7 8 7,5
9 9 9,1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
3,5,1 0 5
6 1 0,6
5,6,3 2 7
6 3 0,7,2
6 4
9,7,6,0 5 0,2
1 6 9,4,2,3,5,1
3,2,8 7 5
8 7
6 9 5
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
6 0
3,3,8,2 1 3
2 1,6
3,1 3 1,1,3,6
7 4 5,8,5,9
5,4,4 5 5,9
3,7,2 6 0
7 4,6,8
4,7 8 1
5,4 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
58
361
4325
7190
1735
7838
45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
89825
10091
65880
74557
640891
Ninh Thuận
NT
66
613
5277
7981
4012
3957
36766
64361
98547
48873
14757
64425
68211
53955
03126
82685
93535
292381
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/11/2017  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
9,7,8 0
6,9,9 1
2 5,5
8,8 3 5,8,7,4
3 4
2,3,5,2 5 8,5,7
6 1,9
3,5 7 0
5,3 8 3,3,0
6 9 0,1,1
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
0
8,6,1,8 1 3,2,1
1 2 5,6
1,7 3 5
4 7
2,5,8,3 5 7,7,5
6,6,2 6 6,6,1
7,5,4,5 7 7,3
8 1,5,1
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
66
938
9676
0848
4730
1816
17850
12691
66125
11436
69801
31835
02050
93408
58401
72756
11531
794265
Quảng Trị
QT
58
156
8333
0359
8923
8669
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
97737
59115
85001
04868
548369
Quảng Bình
QB
66
668
5672
3095
7499
0719
39053
05332
23070
99866
91054
97689
75737
23305
92533
99286
35154
625704
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/11/2017  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
3,5,5 0 1,8,1
9,0,0,3 1 6
2 5
3 8,0,6,5,1
4 8
2,3,6 5 0,0,6
6,7,1,3,5 6 6,5
7 6
3,4,0 8
9 1
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,1
0 1 5
3 2 3,6
3,2,4 3 3,2,7
4 3
1 5 8,6,9
5,8,2 6 9,8,8,9
3 7
5,6,6 8 6
5,6,0,6 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
7 0 5,4
1 9
7,3 2
5,3 3 2,7,3
5,5,0 4
9,0 5 3,4,4
6,6,8 6 6,8,6
3 7 2,0
6 8 9,6
9,1,8 9 5,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
34
413
9102
4920
6632
3255
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
10327
38764
16749
43712
304656
Khánh Hòa
KH
77
665
5624
8860
7471
0485
85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
77226
50441
79675
38699
876480
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/11/2017  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2 0 2,7
3 1 3,7,7,2
0,3,1 2 0,3,7
1,2 3 4,2,1
3,6 4 9
5 5 5,8,6
6,5 6 6,4
0,1,1,2 7
5 8
4 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
6,8 0
7,1,4 1 1,8,4
2 4,6,6
3
2,1 4 6,9,1
6,8,7 5
2,4,2 6 5,0
7,8 7 7,1,5
1 8 5,7,0
4,9 9 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
DLK
90
733
4714
2733
6508
1440
94365
28158
59780
31567
21609
81803
26992
41311
20674
92511
39709
899309
Quảng Nam
QNM
36
726
4106
6654
9926
5954
38403
99082
51792
38856
67724
79147
96893
38966
92971
76659
97724
446716
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/11/2017  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
9,4,8 0 8,9,3,9,9
1,1 1 4,1,1
9 2
3,3,0 3 3,3
1,7 4 0
6 5 8
6 5,7
6 7 4
0,5 8 0
0,0,0 9 0,2
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
0 6,3
7 1 6
8,9 2 6,6,4,4
0,9 3 6
5,5,2,2 4 7
5 4,4,6,9
3,2,0,2,5,6,1 6 6
4 7 1
8 2
5 9 2,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
95
896
1575
6026
3109
1982
40833
98080
30403
90240
54650
68518
17429
52475
44236
50258
25946
242294
Phú Yên
PY
13
371
0457
0945
3003
0686
28760
97264
05012
83173
75928
88199
25559
07985
99548
53089
88344
239252
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/11/2017  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
8,4,5 0 9,3
1 8
8 2 6,9
3,0 3 3,6
9 4 0,6
9,7,7 5 0,8
9,2,3,4 6
7 5,5
1,5 8 2,0
0,2 9 5,6,4
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
6 0 3
7 1 3,2
1,5 2 8
1,0,7 3
6,4 4 5,8,4
4,8 5 7,9,2
8 6 0,4
5 7 1,3
2,4 8 6,5,9
9,5,8 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )