http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
86
754
4309
5563
4208
3978
51711
75764
66736
06834
51875
45631
48234
84410
26841
09835
02102
198475
Quảng Ngãi
QNG
50
874
7007
9807
6453
0291
23328
59893
47716
70133
14782
53491
35854
58865
71636
33443
45580
524843
Đắk Nông
DNO
53
651
3421
9766
0117
9907
42992
86417
04175
43492
60024
19713
89471
94255
94157
60233
17270
235493
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/08/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/08/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
1 0 9,8,2
1,3,4 1 1,0
0 2
6 3 6,4,1,4,5
5,6,3,3 4 1
7,3,7 5 4
8,3 6 3,4
7 8,5,5
0,7 8 6
0 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
5,8 0 7,7
9,9 1 6
8 2 8
5,9,3,4,4 3 3,6
7,5 4 3,3
6 5 0,3,4
1,3 6 5
0,0 7 4
2 8 2,0
9 1,3,1
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
7 0 7
5,2,7 1 7,7,3
9,9 2 1,4
5,1,3,9 3 3
2 4
7,5 5 3,1,5,7
6 6 6
1,0,1,5 7 5,1,0
8
9 2,2,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
79
695
9814
9839
4245
5720
17724
99807
38404
45507
68518
64736
10051
61492
02424
29608
19090
028920
Ninh Thuận
NT
46
274
2271
1902
4881
1346
00220
84051
66827
44755
13007
46620
37453
19721
02096
08615
01323
908526
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/08/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/08/2018  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
2,9,2 0 7,4,7,8
5 1 4,8
9 2 0,4,4,0
3 9,6
1,2,0,2 4 5
9,4 5 1
3 6
0,0 7 9
1,0 8
7,3 9 5,2,0
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
2,2 0 2,7
7,8,5,2 1 5
0 2 0,7,0,1,3,6
5,2 3
7 4 6,6
5,1 5 1,5,3
4,4,9,2 6
2,0 7 4,1
8 1
9 6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
80
558
1711
3543
1980
9527
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
82863
53562
23486
49104
270498
Quảng Trị
QT
13
327
4608
3395
8382
6146
17652
17458
11985
86746
20251
12164
48115
74316
21685
28894
32172
849325
Quảng Bình
QB
13
724
4211
7680
2577
8860
91799
25557
77601
89837
67291
26459
84022
99051
00457
65473
05553
246236
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/08/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/08/2018  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
8,8,6,5 0 4
1,9,5 1 1,2
1,6 2 7
4,6,6 3
9,0 4 3
5 8,1,0
8 6 0,3,3,2
2 7
5,9 8 0,0,6
9 1,4,8
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
0 8
5 1 3,5,6
8,5,7 2 7,5
1 3
6,9 4 6,6
9,8,1,8,2 5 2,8,1
4,4,1 6 4
2 7 2
0,5 8 2,5,5
9 5,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
8,6 0 1
1,0,9,5 1 3,1
2 2 4,2
1,7,5 3 7,6
2 4
5 7,9,1,7,3
3 6 0
7,5,3,5 7 7,3
8 0
9,5 9 9,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
67
267
6410
8856
5746
7809
69055
14781
52258
66009
33886
93378
39185
03096
02135
49153
77847
028786
Khánh Hòa
KH
41
009
8971
3249
6215
6566
76356
91714
26543
10715
16100
57731
71171
76028
17739
03362
80127
922452
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/08/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/08/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
1 0 9,9
8 1 0
2
5 3 5
4 6,7
5,8,3 5 6,5,8,3
5,4,8,9,8 6 7,7
6,6,4 7 8
5,7 8 1,6,5,6
0,0 9 6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0
4,7,3,7 1 5,4,5
6,5 2 8,7
4 3 1,9
1 4 1,9,3
1,1 5 6,2
6,5 6 6,2
2 7 1,1
2 8
0,4,3 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
DLK
46
736
5610
8045
2743
6988
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
34667
06022
77044
66347
968603
Quảng Nam
QNM
13
243
6222
7230
1695
5440
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
61415
48172
79400
17978
376409
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/08/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/08/2018  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
1,2,9 0 3,3
1 0
3,2 2 0,2
4,0,0 3 6,2
5,4 4 6,5,3,7,4,7
4 5 4
4,3 6 8,7
4,6,4 7
8,6 8 8
9 0
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
3,4,0 0 1,7,0,9
5,0 1 3,2,5
2,1,7 2 2
1,4 3 0
7 4 3,0
9,8,1 5 1
6 8
0 7 4,2,8
6,7 8 5
0 9 5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
51
378
1400
3360
5811
1695
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
53228
30703
42556
11764
608452
Phú Yên
PY
26
689
2964
3577
9123
3039
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
94781
11148
67674
31017
273318
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/08/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/08/2018  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7,3
5,1 1 1
5,5 2 7,8
0 3
6 4
9,5 5 1,2,5,6,2
5 6 0,9,8,4
2,0,8 7 8
7,6,2 8 7
6 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
4 0 3
6,8 1 7,8
6 2 6,3,3
2,0,2 3 9
6,5,7 4 0,8
5 4
2,8 6 4,2,1
7,1 7 7,4
4,1 8 9,6,1
8,3 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
KT
90
187
4365
6285
5136
9380
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
01301
84742
70592
15339
720472
Khánh Hòa
KH
64
731
5271
0809
7599
4355
16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
23313
53301
07667
43077
366417
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/08/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/08/2018  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
9,8,9 0 1
9,0 1
2,4,9,7 2 2
3 6,9
4 9,2
6,8,7 5 8
3,7 6 5
8 7 5,6,2
5 8 7,5,0
4,3 9 0,1,0,2
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 9,1
3,7,0 1 3,7
2 4
7,1 3 1
6,2,8 4
5,9 5 5
6 6 4,6,7
8,6,7,1 7 1,3,7
9 8 4,7
0,9 9 9,5,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )