http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
40
935
5168
0837
4239
3484
26086
93244
09813
07112
31165
77351
68435
35846
55564
96447
52904
408318
Khánh Hòa
KH
92
935
9100
5134
4892
2258
72803
85974
94700
37326
12457
45471
84547
54905
48453
60724
60672
872716
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/09/2017  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
4 0 4
5 1 3,2,8
1 2
1 3 5,7,9,5
8,4,6,0 4 0,4,6,7
3,6,3 5 1
8,4 6 8,5,4
3,4 7
6,1 8 4,6
3 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,3,0,5
7 1 6
9,9,7 2 6,4
0,5 3 5,4
3,7,2 4 7
3,0 5 8,7,3
2,1 6
5,4 7 4,1,2
5 8
9 2,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
DLK
95
476
2995
2196
3168
3443
56644
22199
80799
90580
41423
49603
46242
82398
67143
87255
85717
022150
Quảng Nam
QNM
57
782
9743
2204
9249
5257
36560
14803
99140
77115
56019
16059
62845
91294
39959
78770
62883
774738
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/09/2017  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
8,5 0 3
1 7
4 2 3
4,2,0,4 3
4 4 3,4,2,3
9,9,5 5 5,0
7,9 6 8
1 7 6
6,9 8 0
9,9 9 5,5,6,9,9,8
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
6,4,7 0 4,3
1 5,9
8 2
4,0,8 3 8
0,9 4 3,9,0,5
1,4 5 7,7,9,9
6 0
5,5 7 0
3 8 2,3
4,1,5,5 9 4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
67
204
6545
7823
3062
7066
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
12453
77524
56477
32251
728912
Phú Yên
PY
96
516
0739
2903
9498
9344
49459
28861
58428
65138
61169
17204
78947
92697
52492
73164
57346
591977
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/09/2017  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
0 4
7,5 1 9,2
6,5,8,6,1 2 3,4
2,5 3 9
0,2 4 5
4,6 5 2,3,1
6 6 7,2,6,5,2
6,7 7 1,7
8 2
3,1 9
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
0 3,4
6 1 6
9 2 8
0 3 9,8
4,0,6 4 4,7,6
5 9
9,1,4 6 1,9,4
4,9,7 7 7
9,2,3 8
3,5,6 9 6,8,7,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
KT
44
995
5028
7199
5420
4628
41354
40574
35087
39503
26425
34118
89001
34866
96675
00124
29439
092080
Khánh Hòa
KH
94
162
9987
5135
3261
2299
59060
07315
37820
21134
40082
35759
66951
35434
66725
84995
62486
402475
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/09/2017  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
2,8 0 3,1
0 1 8
2 8,0,8,5,4
0 3 9
4,5,7,2 4 4
9,2,7 5 4
6 6 6
8 7 4,5
2,2,1 8 7,0
9,3 9 5,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
6,2 0
6,5 1 5
6,8 2 0,5
3 5,4,4
9,3,3 4
3,1,2,9,7 5 9,1
8 6 2,1,0
8 7 5
8 7,2,6
9,5 9 4,9,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
716
9653
9654
0568
7207
55661
49926
02496
21625
57068
00773
25799
37930
71376
28775
18639
269609
Quảng Ngãi
QNG
55
110
5826
6413
0302
7423
42175
06531
61626
37102
84289
91676
33360
27116
44425
66222
14888
434486
Đắk Nông
DNO
09
904
3967
3757
5501
6126
23115
58311
89505
16393
03496
58577
87937
84652
35029
12440
81314
604960
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/09/2017  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
3 0 7,9
6 1 6
2 6,5
5,7 3 0,9
4,5 4 4
2,7 5 3,4
1,2,9,7 6 8,1,8
0 7 3,6,5
6,6 8
9,3,0 9 6,9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
1,6 0 2,2
3 1 0,3,6
0,0,2 2 6,3,6,5,2
1,2 3 1
4
5,7,2 5 5
2,2,7,1,8 6 0
7 5,6
8 8 9,8,6
8 9
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
4,6 0 9,4,1,5
0,1 1 5,1,4
5 2 6,9
9 3 7
0,1 4 0
1,0 5 7,2
2,9 6 7,0
6,5,7,3 7 7
8
0,2 9 3,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
85
026
2746
4955
1119
9414
22346
92970
80769
61592
45874
95743
28120
30419
80807
47655
11039
711509
Ninh Thuận
NT
34
432
9003
1069
9829
0946
07901
49288
55109
02693
42416
96393
98763
74019
92388
76329
13442
066250
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/09/2017  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
7,2 0 7,9
1 9,4,9
9 2 6,0
4 3 9
1,7 4 6,6,3
8,5,5 5 5,5
2,4,4 6 9
0 7 0,4
8 5
1,6,1,3,0 9 2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
5 0 3,1,9
0 1 6,9
3,4 2 9,9
0,9,9,6 3 4,2
3 4 6,2
5 0
4,1 6 9,3
7
8,8 8 8,8
6,2,0,1,2 9 3,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
73
574
4107
5381
1316
9127
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
80416
03859
92091
76295
101900
Quảng Trị
QT
00
775
5904
6525
4056
9509
02001
26033
47418
77770
37785
13767
24973
58871
48121
53194
21004
776396
Quảng Bình
QB
99
087
5811
2483
5013
0960
82545
49664
74562
15671
99809
79937
21723
49994
99002
63288
29621
206347
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/09/2017  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0 0 7,4,0
8,2,9 1 6,7,6
2 7,1
7,9 3
7,0 4
9,9 5 9
1,1 6
0,2,1 7 3,4,8
7 8 1
9,5 9 3,5,9,1,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,4,9,1,4
0,7,2 1 8
2 5,1
3,7 3 3
0,9,0 4
7,2,8 5 6
5,9 6 7
6 7 5,0,3,1
1 8 5
0 9 4,6
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
6 0 9,2
1,7,2 1 1,3
6,0 2 3,1
8,1,2 3 7
6,9 4 5,7
4 5
6 0,4,2
8,3,4 7 1
8 8 7,3,8
9,0 9 9,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )