http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
DLK
46
631
2154
5477
2517
8960
85517
37288
17932
78826
80346
32386
15453
02908
65015
19989
82471
699466
Quảng Nam
QNM
45
768
4454
8991
0138
6184
43646
61215
04866
62136
61591
64378
13870
99462
35778
83653
76626
322021
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/01/2018  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
6 0 8
3,7 1 7,7,5
3 2 6
5 3 1,2
5 4 6,6
1 5 4,3
4,2,4,8,6 6 0,6
7,1,1 7 7,1
8,0 8 8,6,9
8 9
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
7 0
9,9,2 1 5
6 2 6,1
5 3 8,6
5,8 4 5,6
4,1 5 4,3
4,6,3,2 6 8,6,2
7 8,0,8
6,3,7,7 8 4
9 1,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
96
233
6665
8238
4760
0019
40126
02395
52284
42928
97863
56130
47692
05347
91995
47071
69194
646015
Phú Yên
PY
50
815
0480
4701
0469
9920
55632
11086
14493
61422
03707
09521
24706
83263
97213
68378
65885
626982
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/01/2018  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
6,3 0
7 1 9,5
9 2 6,8
3,6 3 3,8,0
8,9 4 7
6,9,9,1 5
9,2 6 5,0,3
4 7 1
3,2 8 4
1 9 6,5,2,5,4
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
5,8,2 0 1,7,6
0,2 1 5,3
3,2,8 2 0,2,1
9,6,1 3 2
4
1,8 5 0
8,0 6 9,3
0 7 8
7 8 0,6,5,2
6 9 3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
KT
28
014
1440
7235
7096
4023
13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
99848
22751
06163
29647
797199
Khánh Hòa
KH
77
240
3842
8558
0083
1586
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
38034
35750
14555
75109
795305
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/01/2018  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
4,4,4 0
5 1 4
2 8,3,9
2,6 3 5,7,6
1 4 0,0,0,8,7
3 5 6,1
9,3,5 6 3
3,4 7
2,4 8
9,2,9 9 6,9,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
4,7,5 0 9,5
1 5,9
4 2 3
8,6,2 3 4
3 4 0,2
1,5,5,0 5 8,9,5,0,5
8 6 3
7 7 7,0
5 8 3,6
5,1,0 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
60
634
2004
7012
1703
1397
65034
70056
15590
44185
98083
92137
78925
19697
78268
23951
86705
171070
Quảng Ngãi
QNG
24
671
6842
5844
8020
9746
34888
30299
21725
46157
21584
72767
14066
02960
57893
46157
56200
013081
Đắk Nông
DNO
26
661
9103
6156
6279
8400
38171
78449
23473
30655
47248
30938
36414
50875
08047
81474
97971
330533
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/01/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
6,9,7 0 4,3,5
5 1 2
1 2 5
0,8 3 4,4,7
3,0,3 4
8,2,0 5 6,1
5 6 0,8
9,3,9 7 0
6 8 5,3
9 7,0,7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
2,6,0 0 0
7,8 1
4 2 4,0,5
9 3
2,4,8 4 2,4,6
2 5 7,7
4,6 6 7,6,0
5,6,5 7 1
8 8 8,4,1
9 9 9,3
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0
6,7,7 1 4
2 6
0,7,3 3 8,3
1,7 4 9,8,7
5,7 5 6,5
2,5 6 1
4 7 9,1,3,5,4,1
4,3 8
7,4 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
XSGL
65
376
1346
5804
2263
0340
00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
54295
04593
63141
51274
867516
Ninh Thuận
NT
37
818
6790
1868
2206
3188
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
91597
29228
42610
36842
721517
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/01/2018  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
4 0 4
4,4 1 6
5,5 2 3
6,2,9 3 4
0,3,7 4 6,0,1,5,1
6,4,9 5 2,2
7,4,1 6 5,3
7 6,4
8
9 9 9,5,3
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
9,7,1 0 6
5 1 8,0,7
4 2 8
7 3 7
4 2
5 5 1,5
0 6 8,9
3,8,9,9,1 7 3,0
1,6,8,2 8 8,7
6 9 0,7,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Trị
QT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Bình
QB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/01/2018  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
16
053
3428
1847
2367
3259
02054
88162
67280
46169
56181
76082
57393
40797
65705
92966
58123
037380
Khánh Hòa
KH
19
220
2718
0091
8701
9628
36153
22529
79473
94325
10427
10275
99204
96009
92732
33633
54399
558518
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/01/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
8,8 0 5
8 1 6
6,8 2 8,3
5,9,2 3
5 4 7
0 5 3,9,4
1,6 6 7,2,9,6
4,6,9 7
2 8 0,1,2,0
5,6 9 3,7
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2 0 1,4,9
9,0 1 9,8,8
3 2 0,8,9,5,7
5,7,3 3 2,3
0 4
2,7 5 3
6
2 7 3,5
1,2,1 8
1,2,0,9 9 1,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )