http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
DLK
92
261
0959
2764
4027
7985
90770
98380
55578
40092
13205
73475
27876
96761
26764
74013
94844
820104
Quảng Nam
QNM
85
995
1250
8256
9601
1867
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
04634
01870
07958
01295
583867
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/03/2018  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
7,8 0 5,4
6,6 1 3
9,9 2 7
1 3
6,6,4,0 4 4
8,0,7 5 9
7 6 1,4,1,4
2 7 0,8,5,6
7 8 5,0
5 9 2,2
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
5,9,7 0 1,4
0 1
2 8,6
3 5,4
6,0,3 4
8,9,3,9 5 0,6,8
5,2 6 7,7,4,7
6,6,6 7 0
2,5 8 5
9 5,0,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
16
162
2258
3590
9430
1951
95961
58561
27545
22001
37839
59942
62769
79135
98663
67489
44225
586993
Phú Yên
PY
71
082
3371
1851
6733
8337
29250
50767
11327
14244
15888
27265
19658
55289
37300
24567
68391
579483
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/03/2018  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
9,3 0 1
5,6,6,0 1 6
6,4 2 5
6,9 3 0,9,5
4 5,2
4,3,2 5 8,1
1 6 2,1,1,9,3
7
5 8 9
3,6,8 9 0,3
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
5,0 0 0
7,7,5,9 1
8 2 7
3,8 3 3,7
4 4 4
6 5 1,0,8
6 7,5,7
3,6,2,6 7 1,1
8,5 8 2,8,9,3
8 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
KT
48
266
5574
2144
2807
1308
95761
22011
57847
86832
33579
13067
78221
82773
93882
58585
70220
621377
Khánh Hòa
KH
51
652
5677
1370
4974
0954
69878
40348
61967
86142
26429
10841
96856
57709
43156
34094
89869
609663
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/03/2018  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8
6,1,2 1 1
3,8 2 1,0
7 3 2
7,4 4 8,4,7
8 5
6 6 6,1,7
0,4,6,7 7 4,9,3,7
4,0 8 2,5
7 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
7 0 9
5,4 1
5,4 2 9
6 3
7,5,9 4 8,2,1
5 1,2,4,6,6
5,5 6 7,9,3
7,6 7 7,0,4,8
7,4 8
2,0,6 9 4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
19
066
0165
7865
5254
1708
40563
24389
09856
05581
18170
19279
06504
28782
83376
08424
90313
420215
Quảng Ngãi
QNG
16
900
8765
2448
5032
6018
08803
63547
59830
54355
29520
69224
29000
27032
78584
88907
79149
809491
Đắk Nông
DNO
02
607
2618
7814
2395
9930
11946
70207
27028
40709
42843
80955
30976
58376
56912
34805
69550
777872
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/03/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
7 0 8,4
8 1 9,3,5
8 2 4
6,1 3
5,0,2 4
6,6,1 5 4,6
6,5,7 6 6,5,5,3
7 0,9,6
0 8 9,1,2
1,8,7 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
0,3,2,0 0 0,3,0,7
9 1 6,8
3,3 2 0,4
0 3 2,0,2
2,8 4 8,7,9
6,5 5 5
1 6 5
4,0 7
4,1 8 4
4 9 1
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
3,5 0 2,7,7,9,5
1 8,4,2
0,1,7 2 8
4 3 0
1 4 6,3
9,5,0 5 5,0
4,7,7 6
0,0 7 6,6,2
1,2 8
0 9 5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
88
180
5974
5456
9939
0854
26307
74235
18483
61174
06525
71466
74151
46191
05171
86559
07035
204189
Ninh Thuận
NT
99
439
9264
6743
6241
8150
41768
40321
31167
01732
73369
86625
05428
56685
25550
35142
33091
200421
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/03/2018  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
8 0 7
5,9,7 1
2 5
8 3 9,5,5
7,5,7 4
3,2,3 5 6,4,1,9
5,6 6 6
0 7 4,4,1
8 8 8,0,3,9
3,5,8 9 1
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
5,5 0
4,2,9,2 1
3,4 2 1,5,8,1
4 3 9,2
6 4 3,1,2
2,8 5 0,0
6 4,8,7,9
6 7
6,2 8 5
9,3,6 9 9,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Trị
QT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng Bình
QB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/03/2018  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
31
478
3662
5537
2292
9996
15514
39382
02049
17220
04558
25582
44983
98773
90804
35333
21799
488674
Khánh Hòa
KH
07
651
0821
9034
7822
8837
11878
59227
68565
23648
05021
38775
58201
65486
32158
49081
66337
310318
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/03/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2 0 4
3 1 4
6,9,8,8 2 0
8,7,3 3 1,7,3
1,0,7 4 9
5 8
9 6 2
3 7 8,3,4
7,5 8 2,2,3
4,9 9 2,6,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 7,1
5,2,2,0,8 1 8
2 2 1,2,7,1
3 4,7,7
3 4 8
6,7 5 1,8
8 6 5
0,3,2,3 7 8,5
7,4,5,1 8 6,1
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )