http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
KT
37
430
5465
3522
4185
8327
38478
90874
34689
46190
47842
82628
44912
69444
86263
61141
23151
058380
Khánh Hòa
KH
07
119
2237
4291
6550
1828
87927
24860
54007
08222
46638
18085
50237
09975
36121
69116
07121
470554
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 24/06/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 24/06/2018  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
3,9,8 0
4,5 1 2
2,4,1 2 2,7,8
6 3 7,0
7,4 4 2,4,1
6,8 5 1
6 5,3
3,2 7 8,4
7,2 8 5,9,0
8 9 0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
5,6 0 7,7
9,2,2 1 9,6
2 2 8,7,2,1,1
3 7,8,7
5 4
8,7 5 0,4
1 6 0
0,3,2,0,3 7 5
2,3 8 5
1 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
16
569
0026
5396
0180
0647
64695
00090
38032
50196
99655
15467
68144
47541
84504
93100
42069
064092
Quảng Ngãi
QNG
82
539
7732
7866
9821
8871
52129
61030
77943
99836
64663
30108
96951
71390
15762
11840
05663
715299
Đắk Nông
DNO
90
239
2737
5669
1251
4182
37233
59555
49488
15436
77564
74863
44823
28995
82040
23884
63531
967285
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/06/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/06/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
8,9,0 0 4,0
4 1 6
3,9 2 6
3 2
4,0 4 7,4,1
9,5 5 5
1,2,9,9 6 9,7,9
4,6 7
8 0
6,6 9 6,5,0,6,2
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
3,9,4 0 8
2,7,5 1
8,3,6 2 1,9
4,6,6 3 9,2,0,6
4 3,0
5 1
6,3 6 6,3,2,3
7 1
0 8 2
3,2,9 9 0,9
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
9,4 0
5,3 1
8 2 3
3,6,2 3 9,7,3,6,1
6,8 4 0
5,9,8 5 1,5
3 6 9,4,3
3 7
8 8 2,8,4,5
3,6 9 0,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
09
373
2442
8824
8758
4667
68752
49365
85276
41640
04294
68837
08835
26247
12538
28541
61896
363421
Ninh Thuận
NT
40
685
9798
4371
9369
8649
88735
92070
21793
31303
72446
80580
41249
92829
44627
74663
33565
776743
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/06/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/06/2018  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
4 0 9
4,2 1
4,5 2 4,1
7 3 7,5,8
2,9 4 2,0,7,1
6,3 5 8,2
7,9 6 7,5
6,3,4 7 3,6
5,3 8
0 9 4,6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
4,7,8 0 3
7 1
2 9,7
9,0,6,4 3 5
4 0,9,6,9,3
8,3,6 5
4 6 9,3,5
2 7 1,0
9 8 5,0
6,4,4,2 9 8,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
69
557
2998
1999
4962
4060
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
11534
26658
99806
76929
384090
Quảng Trị
QT
32
634
3110
4179
0819
9143
67026
69013
91826
67503
55101
42413
86352
89069
61755
62710
41118
716224
Quảng Bình
QB
36
967
6800
1395
1343
4238
90802
99991
45543
07647
83171
00436
01495
72121
57249
06472
99604
465818
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/06/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/06/2018  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
6,6,9 0 6
5 1 2
6,1,9,6,9 2 9
3 4
4,3 4 4
5 7,1,8
0 6 9,2,0,0,2
5 7
9,5 8
6,9,2 9 8,9,2,2,0
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
1,1 0 3,1
0 1 0,9,3,3,0,8
3,5 2 6,6,4
4,1,0,1 3 2,4
3,2 4 3
5 5 2,5
2,2 6 9
7 9
1 8
7,1,6 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2,4
9,7,2 1 8
0,7 2 1
4,4 3 6,8,6
0 4 3,3,7,9
9,9 5
3,3 6 7
6,4 7 1,2
3,1 8
4 9 5,1,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
22
897
6406
3258
4738
3775
37454
03739
21739
25620
81552
60679
07429
74086
53888
74263
55844
799935
Khánh Hòa
KH
03
489
9091
9569
9958
9512
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
63215
87976
65836
99065
505229
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/06/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/06/2018  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2 0 6
1
2,5 2 2,0,9
6 3 8,9,9,5
5,4 4 4
7,3 5 8,4,2
0,8 6 3
9 7 5,9
5,3,8 8 6,8
3,3,7,2 9 7
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 3
9,1 1 2,1,5
1 2 7,9
0 3 6
4 9
1,6 5 8,9
6,7,3 6 9,6,5
2 7 9,6
5 8 9
8,6,4,5,9,7,2 9 1,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
DLK
22
736
2173
0367
3689
3719
14924
36107
94316
04419
84394
70873
42797
44315
05736
23448
52617
347233
Quảng Nam
QNM
34
176
4237
7227
2431
6582
60588
79839
80446
20399
43556
94334
65515
09465
02631
48966
02120
742694
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/06/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/06/2018  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
0 7
1 9,6,9,5,7
2 2 2,4
7,7,3 3 6,6,3
2,9 4 8
1 5
3,1,3 6 7
6,0,9,1 7 3,3
4 8 9
8,1,1 9 4,7
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
2 0
3,3 1 5
8 2 7,0
3 4,7,1,9,4,1
3,3,9 4 6
1,6 5 6
7,4,5,6 6 5,6
3,2 7 6
8 8 2,8
3,9 9 9,4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
33
680
1274
5386
5693
9537
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
32740
56623
46061
95302
622943
Phú Yên
PY
10
208
5509
0413
0188
0425
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
90492
64891
85295
26488
554472
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/06/2018
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/06/2018  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
8,4 0 8,2
6 1 6
0 2 3
3,9,2,4 3 3,7,9,4
7,4,3 4 4,0,3
5
8,9,1 6 1
3,8 7 4
0 8 0,6,7
3 9 3,6
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
1,3 0 8,9
9 1 0,3,6,5
2,9,7 2 5,2
1,9,6,7 3 0
4
2,1,9 5
1 6 3
7 3,2
0,8,8 8 8,8
0 9 3,2,1,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 19 ngày )
56  ( 12 ngày )
60  ( 9 ngày )
85  ( 8 ngày )
08  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
29  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )

Miền Bắc

12  ( 22 ngày )
93  ( 18 ngày )
38  ( 16 ngày )
06  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
23  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

83  ( 12 ngày )
45  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
64  ( 9 ngày )
05  ( 8 ngày )
53  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
77  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )