http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
XSKT
92
956
9446
1032
7883
4914
39438
86845
32116
79339
51393
62061
40740
50532
61180
53183
66735
529310
Khánh Hòa
XSKH
57
517
1726
8931
2374
8405
93887
34963
36894
11166
44670
70637
93873
90655
83766
30367
19496
544374
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/02/2019  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
4,8,1 0
6 1 4,6,0
9,3,3 2
8,9,8 3 2,8,9,2,5
1 4 6,5,0
4,3 5 6
5,4,1 6 1
7
3 8 3,0,3
3 9 2,3
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
7 0 5
3 1 7
2 6
6,7 3 1,7
7,9,7 4
0,5 5 7,5
2,6,6,9 6 3,6,6,7
5,1,8,3,6 7 4,0,3,4
8 7
9 4,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
73
470
0922
1717
0865
0081
43725
00406
54811
29327
33217
67832
67681
82523
20669
80884
06588
875871
Quảng Ngãi
QNG
54
231
9608
0070
2620
7673
84062
87031
75600
99122
33973
58344
22342
19045
87361
23898
62594
667786
Đắk Nông
DNO
09
474
1083
8664
8114
9022
56576
65366
99729
96164
05723
70614
34412
22857
33971
53393
07995
047061
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/02/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
7 0 6
8,1,8,7 1 7,1,7
2,3 2 2,5,7,3
7,2 3 2
8 4
6,2 5
0 6 5,9
1,2,1 7 3,0,1
8 8 1,1,4,8
6 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 8,0
3,3,6 1
6,2,4 2 0,2
7,7 3 1,1
5,4,9 4 4,2,5
4 5 4
8 6 2,1
7 0,3,3
0,9 8 6
9 8,4
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
0 9
7,6 1 4,4,2
2,1 2 2,9,3
8,2,9 3
7,6,1,6,1 4
9 5 7
7,6 6 4,6,4,1
5 7 4,6,1
8 3
0,2 9 3,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
42
069
5332
4661
7552
4238
14292
97319
92068
67215
85639
86372
18449
39187
53220
33468
25015
063571
Ninh Thuận
NT
99
258
5095
4043
4607
9562
44920
94053
67613
47531
92747
48263
39208
78658
51958
84308
13959
177214
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/02/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
2 0
6,7 1 9,5,5
4,3,5,9,7 2 0
3 2,8,9
4 2,9
1,1 5 2
6 9,1,8,8
8 7 2,1
3,6,6 8 7
6,1,3,4 9 2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,8
3 1 3,4
6 2 0
4,5,1,6 3 1
1 4 3,7
9 5 8,3,8,8,9
6 2,3
0,4 7
5,0,5,5,0 8
9,5 9 9,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDI
86
454
1326
6225
0252
2499
74102
85012
81527
70443
58625
07743
66633
14306
14935
43608
99302
724469
Quảng Trị
QT
34
648
8766
1232
4285
8833
50079
32515
23212
81212
43893
37678
62520
81137
65007
08055
76749
456145
Quảng Bình
QB
72
071
1469
7828
1321
7754
45894
21118
07257
12547
68952
48843
94713
98036
03387
45245
22739
693985
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/02/2019  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0 2,6,8,2
1 2
5,0,1,0 2 6,5,7,5
4,4,3 3 3,5
5 4 3,3
2,2,3 5 4,2
8,2,0 6 9
2 7
0 8 6
9,6 9 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
2 0 7
1 5,2,2
3,1,1 2 0
3,9 3 4,2,3,7
3 4 8,9,5
8,1,5,4 5 5
6 6 6
3,0 7 9,8
4,7 8 5
7,4 9 3
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
0
7,2 1 8,3
7,5 2 8,1
4,1 3 6,9
5,9 4 7,3,5
4,8 5 4,7,2
3 6 9
5,4,8 7 2,1
2,1 8 7,5
6,3 9 4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
18
118
6765
2414
8084
3265
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
39999
93656
09185
24469
828237
Khánh Hòa
KH
04
001
8074
5054
6413
3589
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
74450
30540
76391
46060
162802
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/02/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0 2,6
4 1 8,8,4
0,6 2
3 7
1,8,6 4 1
6,6,7,8 5 6
0,5 6 5,5,4,2,9
3 7 5
1,1,9 8 4,5
9,6 9 8,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2,5,4,6 0 4,1,8,6,5,2
0,9 1 3
0 2 0
1 3
0,7,5,4,4 4 4,4,0
0 5 4,0
0 6 8,0
7 4
0,6 8 9
8 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
DLK
27
049
3184
3035
8865
6384
37771
66182
85351
92234
25059
93498
49736
18565
76598
09907
32983
053517
Quảng Nam
QNM
62
367
9421
8258
5265
9960
36566
85171
34270
09051
97571
42219
45479
99363
04344
81897
49141
702965
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 05/02/2019  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
0 7
7,5 1 7
8 2 7
8 3 5,4,6
8,8,3 4 9
3,6,6 5 1,9
3 6 5,5
2,0,1 7 1
9,9 8 4,4,2,3
4,5 9 8,8
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
6,7 0
2,7,5,7,4 1 9
6 2 1
6 3
4 4 4,1
6,6 5 8,1
6 6 2,7,5,0,6,3,5
6,9 7 1,0,1,9
5 8
1,7 9 7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
TTH
14
108
3232
9603
0955
3623
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
76959
49698
06657
56977
502579
Phú Yên
PY
11
381
8537
4260
6536
7854
24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
02185
28404
24514
22566
705153
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/02/2019  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
0 8,3,6,2
1 4
3,0 2 3,7
0,2 3 2
1 4
5,7,6 5 5,9,7
0 6 9,5,9
2,5,7 7 5,7,9
0,9 8
6,6,5,7 9 8
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
6,9,0 0 5,0,4
1,8 1 1,4
2
5 3 7,6
5,6,0,1 4 6
0,8 5 4,3
3,4,6 6 0,4,6
3,9 7
8 1,5
9 9 0,7,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

73  ( 14 ngày )
95  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
21  ( 9 ngày )
50  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )

Miền Bắc

60  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
24  ( 14 ngày )
71  ( 13 ngày )
73  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
48  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

60  ( 13 ngày )
25  ( 12 ngày )
47  ( 11 ngày )
90  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
78  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
45  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )