http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
25
183
2568
6965
2702
5481
32786
36056
75881
58991
45414
62206
02880
54641
76685
70816
54761
174177
Ninh Thuận
NT
17
610
5320
2210
2398
4000
12745
83811
36377
00310
07864
08389
78890
20665
77958
69991
47118
813129
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/02/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
8 0 2,6
8,8,9,4,6 1 4,6
0 2 5
8 3
1 4 1
2,6,8 5 6
8,5,0,1 6 8,5,1
7 7 7
6 8 3,1,6,1,0,5
9 1
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
1,2,1,0,1,9 0 0
1,9 1 7,0,0,1,0,8
2 0,9
3
6 4 5
4,6 5 8
6 4,5
1,7 7 7
9,5,1 8 9
8,2 9 8,0,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
43
748
9795
6145
1248
2976
56495
30590
23008
98503
11262
15341
39530
43449
03420
11687
48624
053681
Ninh Thuận
NT
81
998
0678
3164
1097
2112
08438
86109
85394
78609
46394
99085
14603
55010
54751
49682
32827
038849
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/02/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
9,3,2 0 8,3
4,8 1
6 2 0,4
4,0 3 0
2 4 3,8,5,8,1,9
9,4,9 5
7 6 2
8 7 6
4,4,0 8 7,1
4 9 5,5,0
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
1 0 9,9,3
8,5 1 2,0
1,8 2 7
0 3 8
6,9,9 4 9
8 5 1
6 4
9,2 7 8
9,7,3 8 1,5,2
0,0,4 9 8,7,4,4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
42
069
5332
4661
7552
4238
14292
97319
92068
67215
85639
86372
18449
39187
53220
33468
25015
063571
Ninh Thuận
NT
99
258
5095
4043
4607
9562
44920
94053
67613
47531
92747
48263
39208
78658
51958
84308
13959
177214
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/02/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
2 0
6,7 1 9,5,5
4,3,5,9,7 2 0
3 2,8,9
4 2,9
1,1 5 2
6 9,1,8,8
8 7 2,1
3,6,6 8 7
6,1,3,4 9 2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,8
3 1 3,4
6 2 0
4,5,1,6 3 1
1 4 3,7
9 5 8,3,8,8,9
6 2,3
0,4 7
5,0,5,5,0 8
9,5 9 9,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
62
519
9684
1310
5685
4927
64723
56019
34985
95440
71653
86634
55231
95661
83285
37637
30965
447315
Ninh Thuận
NT
51
392
8401
8829
1341
9087
53860
23953
10413
32138
57630
82473
25229
69356
72328
10230
98288
584351
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 01/02/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
1,4 0
3,6 1 9,0,9,5
6 2 7,3
2,5 3 4,1,7
8,3 4 0
8,8,8,6,1 5 3
6 2,1,5
2,3 7
8 4,5,5,5
1,1 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
6,3,3 0 1
5,0,4,5 1 3
9 2 9,9,8
5,1,7 3 8,0,0
4 1
5 1,3,6,1
5 6 0
8 7 3
3,2,8 8 7,8
2,2 9 2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
27
534
1589
0372
6216
7900
65701
42319
14878
18525
77809
99689
99857
62281
29178
92245
67947
752565
Ninh Thuận
NT
09
743
4762
5278
2999
4053
91498
74122
34109
06644
35382
12220
17338
87642
36784
30807
22314
565997
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/01/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,9
0,8 1 6,9
7 2 7,5
3 4
3 4 5,7
2,4,6 5 7
1 6 5
2,5,4 7 2,8,8
7,7 8 9,9,1
8,1,0,8 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
2 0 9,9,7
1 4
6,2,8,4 2 2,0
4,5 3 8
4,8,1 4 3,4,2
5 3
6 2
0,9 7 8
7,9,3 8 2,4
0,9,0 9 9,8,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
78
195
5617
3947
4158
3186
45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
36038
71098
30107
31768
761415
Ninh Thuận
NT
47
683
9651
1751
3911
8715
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
93594
99915
15864
45225
732584
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/01/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
0 7
1 7,5
2 3,8
2 3 5,8
4 7,9,7
9,5,3,1 5 8,5
8 6 9,8
1,4,4,0 7 8
7,5,2,3,9,6 8 6
4,6 9 5,8
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
0
5,5,1 1 1,5,4,5
2 5
8,3 3 3
1,6,9,6,8 4 7
1,7,1,2 5 1,1
8 6 4,4
4,7 7 5,7
9 8 3,6,4
9 8,4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
50
219
0553
9138
0022
8968
76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
43516
18563
58948
37172
035115
Ninh Thuận
NT
50
428
2532
8213
5956
5179
11670
22810
96874
42407
49648
39301
54877
50225
39785
40770
75062
721281
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/01/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,7
1 9,6,5
2,3,6,2,7 2 2,2
5,0,6 3 8,2
4 8
9,1 5 0,3
1 6 8,2,3
0 7 2
3,6,4 8 0
1 9 5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
5,7,1,7 0 7,1
0,8 1 3,0
3,6 2 8,5
1 3 2
7 4 8
2,8 5 0,6
5 6 2
0,7 7 9,0,4,7,0
2,4 8 5,1
7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )