http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
37
258
6776
3813
5589
4931
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
04373
83377
19104
47878
180234
Khánh Hòa
KH
54
962
9890
8203
3579
2141
56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
99353
10952
35177
79932
601653
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/02/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0 8,4
3 1 3,5,8,7
6 2
1,7,7 3 7,1,4
0,3 4 9
1 5 8
7 6 2
3,1,7 7 6,3,3,7,8
5,1,0,7 8 9
8,4 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
9 0 3,9
4,8 1 8
6,5,3 2
0,7,5,5 3 2
5,7,8 4 1
6 5 4,3,2,3
6 2,5
7 7 9,4,3,7
1 8 1,4
7,0 9 0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
50
827
7462
2265
0111
8806
01459
51218
34431
14972
90011
17886
45347
34668
09054
49326
23100
009802
Khánh Hòa
KH
83
009
1423
8164
1013
2966
05329
14630
43728
49034
89412
63546
80683
19901
36606
47239
71861
643371
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/02/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
5,0 0 6,0,2
1,3,1 1 1,8,1
6,7,0 2 7,6
3 1
5 4 7
6 5 0,9,4
0,8,2 6 2,5,8
2,4 7 2
1,6 8 6
5 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
3 0 9,1,6
0,6,7 1 3,2
1 2 3,9,8
8,2,1,8 3 0,4,9
6,3 4 6
5
6,4,0 6 4,6,1
7 1
2 8 3,3
0,2,3 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
18
118
6765
2414
8084
3265
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
39999
93656
09185
24469
828237
Khánh Hòa
KH
04
001
8074
5054
6413
3589
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
74450
30540
76391
46060
162802
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/02/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0 2,6
4 1 8,8,4
0,6 2
3 7
1,8,6 4 1
6,6,7,8 5 6
0,5 6 5,5,4,2,9
3 7 5
1,1,9 8 4,5
9,6 9 8,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2,5,4,6 0 4,1,8,6,5,2
0,9 1 3
0 2 0
1 3
0,7,5,4,4 4 4,4,0
0 5 4,0
0 6 8,0
7 4
0,6 8 9
8 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
06
211
9201
1519
2392
4125
53828
26466
88778
00490
56077
76429
35928
88483
24417
38239
14787
483857
Khánh Hòa
KH
77
574
5560
3992
0188
8525
19163
91551
00484
38775
03900
85311
73584
10634
45896
84216
25677
949509
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 30/01/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
9 0 6,1
1,0 1 1,9,7
9 2 5,8,9,8
8 3 9
4
2 5 7
0,6 6 6
7,1,8,5 7 8,7
2,7,2 8 3,7
1,2,3 9 2,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0,9
5,1 1 1,6
9 2 5
6 3 4
7,8,8,3 4
2,7 5 1
9,1 6 0,3
7,7 7 7,4,5,7
8 8 8,4,4
0 9 2,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
61
950
7664
2314
1168
1298
76198
58847
97335
67126
45018
00405
54069
04423
87780
06737
07503
068543
Khánh Hòa
KH
82
876
8561
6565
7028
6435
31020
98112
85129
32669
18009
83615
90819
86561
90161
61831
58927
058945
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/01/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,3
6 1 4,8
2 6,3
2,0,4 3 5,7
6,1 4 7,3
3,0 5 0
2 6 1,4,8,9
4,3 7
6,9,9,1 8 0
6 9 8,8
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2 0 9
6,6,6,3 1 2,5,9
8,1 2 8,0,9,7
3 5,1
4 5
6,3,1,4 5
7 6 1,5,9,1,1
2 7 6
2 8 2
2,6,0,1 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
52
236
6712
0166
5135
9329
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
36413
71060
46105
02845
673475
Khánh Hòa
KH
68
199
5875
7288
5958
7596
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
19921
17712
45887
35266
600020
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 16/01/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2,6 0 5
1 2,3
5,1 2 9,6,0
5,5,1 3 6,5
4 5
3,7,0,4,7 5 2,3,7,9,3
3,6,2 6 6,0
5 7 5,5
8
2,5 9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2 0 6
2 1 2,2
4,1,1 2 1,0
3
4 9,2
7,9 5 8,9
9,0,6 6 8,6
7,8 7 5,7
6,8,5 8 8,7
9,4,5 9 9,6,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
20
909
1721
7377
3556
2635
53250
69205
35123
82925
21998
81206
23326
93434
72090
51059
30218
660796
Khánh Hòa
KH
78
808
6835
0518
4840
9952
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
69571
04365
58003
58506
099654
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/01/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
2,5,9 0 9,5,6
2 1 8
2 0,1,3,5,6
2 3 5,4
3 4
3,0,2 5 6,0,9
5,0,2,9 6
7 7 7
9,1 8
0,5 9 8,0,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3,6
7 1 8
5 2
6,8,0 3 5
5 4 0
3,6 5 2,9,4
9,0 6 3,5
7 7 8,8,7,1
7,0,1,7,8 8 8,3
5 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )