http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 29/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/04/2017
160252 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/04/2017
021011141628 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/04/2017
4440 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
29/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/04/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 22/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/04/2017
818587 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/04/2017
030406172135 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/04/2017
2870 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
22/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9UH-14UH-6UH
ĐB
59036
G.Nhất
08440
G.Nhì
87300
98127
G.Ba
23136
17174
15330
14453
96464
41560
G.Tư
2420
4834
9497
2072
G.Năm
0785
1761
2942
7512
8411
8962
G.Sáu
765
735
320
G.Bảy
10
95
73
75
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/04/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1,2,2,3,6,0,4 0 0
6,1 1 0,2,1
4,1,6,7 2 0,0,7
7,5 3 5,4,6,0,6
3,7,6 4 2,0
Chục Số Đơn vị
9,7,6,3,8 5 3
3,3 6 5,1,2,4,0
9,2 7 3,5,2,4
8 5
9 5,7

Xổ số điện toán - Ngày: 15/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/04/2017
685819 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/04/2017
040925263036 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/04/2017
9705 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
15/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2UA-15UA-4UA
ĐB
88945
G.Nhất
18100
G.Nhì
19633
03626
G.Ba
93208
24356
99422
01060
22287
71669
G.Tư
5274
9739
9789
3334
G.Năm
7867
9181
0784
8106
1744
4178
G.Sáu
478
308
244
G.Bảy
02
36
20
62
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/04/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,6,0 0 2,8,6,8,0
8 1
0,6,2 2 0,2,6
3 3 6,9,4,3
4,8,4,7,3 4 4,4,5
Chục Số Đơn vị
4 5 6
3,0,5,2 6 2,7,0,9
6,8 7 8,8,4
7,0,7,0 8 1,4,9,7
3,8,6 9

Xổ số điện toán - Ngày: 08/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/04/2017
551275 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/04/2017
010509101733 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/04/2017
7456 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
08/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 13TR-11TR-8TR
ĐB
99346
G.Nhất
83485
G.Nhì
87381
57937
G.Ba
53941
45773
73471
75803
27305
90006
G.Tư
2039
6917
2573
6608
G.Năm
7951
5602
5484
9792
9306
7627
G.Sáu
603
658
736
G.Bảy
25
16
95
45
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/04/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,2,6,8,3,5,6
5,4,7,8 1 6,7
0,9 2 5,7
0,7,7,0 3 6,9,7
8 4 5,1,6
Chục Số Đơn vị
2,9,4,0,8 5 8,1
1,3,0,0,4 6
2,1,3 7 3,3,1
5,0 8 4,1,5
3 9 5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 01/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/04/2017
182911 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/04/2017
030708121314 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/04/2017
5805 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
01/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 15TH - 1TH - 12TH
ĐB
03235
G.Nhất
64632
G.Nhì
96043
45352
G.Ba
00175
41554
35168
90297
96680
80064
G.Tư
8911
7721
1916
4705
G.Năm
8960
4181
0310
4439
8722
8712
G.Sáu
679
788
027
G.Bảy
11
17
91
03
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/04/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6,1,8 0 3,5
1,9,8,1,2 1 1,7,0,2,1,6
2,1,5,3 2 7,2,1
0,4 3 9,2,5
5,6 4 3
Chục Số Đơn vị
0,7,3 5 4,2
1 6 0,8,4
1,2,9 7 9,5
8,6 8 8,1,0
7,3 9 1,7

Xổ số điện toán - Ngày: 25/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/03/2017
582805 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/03/2017
060709121434 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/03/2017
7247 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
25/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 14TA - 9TA - 5TA
ĐB
17867
G.Nhất
98033
G.Nhì
56094
67088
G.Ba
74524
25992
49420
22964
30789
79661
G.Tư
4299
2259
4535
5916
G.Năm
5640
2626
9040
7576
7866
4089
G.Sáu
101
852
726
G.Bảy
70
96
27
34
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/03/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,4,4,2 0 1
0,6 1 6
5,9 2 7,6,6,4,0
3 3 4,5,3
3,2,6,9 4 0,0
Chục Số Đơn vị
3 5 2,9
9,2,2,7,6,1 6 6,4,1,7
2,6 7 0,6
8 8 9,9,8
8,9,5,8 9 6,9,2,4

Xổ số điện toán - Ngày: 18/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/03/2017
833566 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/03/2017
010923253435 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/03/2017
7851 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
18/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10SR - 2SR - 9SR
ĐB
28263
G.Nhất
65916
G.Nhì
83703
20940
G.Ba
28688
65088
23689
33610
05937
76922
G.Tư
6610
7712
0796
5519
G.Năm
5718
9243
0473
0610
6779
0934
G.Sáu
292
286
138
G.Bảy
48
33
60
20
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/03/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6,2,1,1,1,4 0 3
1 8,0,0,2,9,0,6
9,1,2 2 0,2
3,4,7,0,6 3 3,8,4,7
3 4 8,3,0
Chục Số Đơn vị
5
8,9,1 6 0,3
3 7 3,9
4,3,1,8,8 8 6,8,8,9
7,1,8 9 2,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )