http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 18/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
01622
G.Nhất
04620
G.Nhì
40300
64756
G.Ba
16128
00525
32446
96672
12330
29506
G.Tư
0133
1744
6755
9922
G.Năm
0138
0567
3494
3461
0812
5424
G.Sáu
955
155
488
G.Bảy
42
62
39
41
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0,2 0 6,0
4,6 1 2
4,6,1,2,7,2 2 4,2,8,5,0,2
3 3 9,8,3,0
9,2,4 4 2,1,4,6
Chục Số Đơn vị
5,5,5,2 5 5,5,5,6
4,0,5 6 2,7,1
6 7 2
8,3,2 8 8
3 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 11/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
11/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
02893
G.Nhất
35693
G.Nhì
80315
51720
G.Ba
16298
09366
82187
32680
20871
42380
G.Tư
2577
1572
8259
2110
G.Năm
9555
5274
2272
4130
0974
5084
G.Sáu
294
531
939
G.Bảy
66
08
18
78
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/11/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1,8,8,2 0 8
3,7 1 8,0,5
7,7 2 0
9,9 3 1,9,0
9,7,7,8 4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,9
6,6 6 6,6
7,8 7 8,4,2,4,7,2,1
0,1,7,9 8 4,7,0,0
3,5 9 4,8,3,3

Xổ số điện toán - Ngày: 04/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 04/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 04/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 04/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
04/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
40627
G.Nhất
47016
G.Nhì
12528
44395
G.Ba
20595
01743
26902
83098
99471
88284
G.Tư
1011
0162
2281
0758
G.Năm
5794
0981
7613
1813
4621
4536
G.Sáu
645
474
997
G.Bảy
49
84
89
50
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/11/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
8,2,1,8,7 1 3,3,1,6
6,0 2 1,8,7
1,1,4 3 6
8,7,9,8 4 9,5,3
Chục Số Đơn vị
4,9,9 5 0,8
3,1 6 2
9,2 7 4,1
5,9,2 8 4,9,1,1,4
4,8 9 7,4,5,8,5

Xổ số điện toán - Ngày: 28/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 28/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 28/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 28/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
28/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
88324
G.Nhất
38473
G.Nhì
37563
03017
G.Ba
14953
32772
84191
28388
87500
99800
G.Tư
2474
1755
3971
0402
G.Năm
8491
3124
4680
2728
1454
5523
G.Sáu
752
857
320
G.Bảy
43
62
53
40
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/10/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,2,8,0,0 0 2,0,0
9,7,9 1 7
6,5,0,7 2 0,4,8,3,4
4,5,2,5,6,7 3
2,5,7,2 4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 5 3,2,7,4,5,3
6 2,3
5,1 7 4,1,2,3
2,8 8 0,8
9 1,1

Xổ số điện toán - Ngày: 21/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
21/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
75095
G.Nhất
60747
G.Nhì
90575
33645
G.Ba
99039
17557
06075
71087
03438
82317
G.Tư
2602
9318
7227
8580
G.Năm
6549
2663
2563
4082
0188
2328
G.Sáu
924
643
460
G.Bảy
27
76
18
77
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/10/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 2
1 8,8,7
8,0 2 7,4,8,7
4,6,6 3 9,8
2 4 3,9,5,7
Chục Số Đơn vị
7,7,4,9 5 7
7 6 0,3,3
2,7,2,5,8,1,4 7 6,7,5,5
1,8,2,1,3 8 2,8,0,7
4,3 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 14/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
14/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
69172
G.Nhất
22419
G.Nhì
18709
10051
G.Ba
21777
41964
17197
93073
08767
44490
G.Tư
9541
0972
6835
5922
G.Năm
8584
5979
0136
5754
5156
2948
G.Sáu
202
071
093
G.Bảy
16
35
77
08
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/10/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,2,9
7,4,5 1 6,9
0,7,2,7 2 2
9,7 3 5,6,5
8,5,6 4 8,1
Chục Số Đơn vị
3,3 5 4,6,1
1,3,5 6 4,7
7,7,9,6 7 7,1,9,2,7,3,2
0,4 8 4
7,0,1 9 3,7,0

Xổ số điện toán - Ngày: 07/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
07/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
29424
G.Nhất
39872
G.Nhì
89554
04390
G.Ba
95052
41051
50294
11904
22065
73755
G.Tư
3458
3713
7684
6088
G.Năm
4375
4397
4266
6316
3573
3267
G.Sáu
570
733
691
G.Bảy
64
04
56
02
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/10/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 4,2,4
9,5 1 6,3
0,5,7 2 4
3,7,1 3 3
6,0,8,9,0,5,2 4
Chục Số Đơn vị
7,6,5 5 6,8,2,1,5,4
5,6,1 6 4,6,7,5
9,6 7 0,5,3,2
5,8 8 4,8
9 1,7,4,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )