http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 14/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
14/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/07/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 07/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 07/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
07/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
41967
G.Nhất
63209
G.Nhì
40959
62787
G.Ba
99672
20330
49456
28688
35969
27857
G.Tư
7227
6461
8587
1790
G.Năm
5456
0269
0673
9302
2246
1582
G.Sáu
716
223
831
G.Bảy
60
97
55
57
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/07/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0 2,9
3,6 1 6
0,8,7 2 3,7
2,7 3 1,0
4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7,6,6,7,9
1,5,4,5 6 0,9,1,9,7
9,5,2,8,5,8,6 7 3,2
8 8 2,7,8,7
6,6,5,0 9 7,0

Xổ số điện toán - Ngày: 30/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
30/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
02442
G.Nhất
04043
G.Nhì
58195
74126
G.Ba
17799
78116
24376
93805
92792
59599
G.Tư
8706
6830
8198
5454
G.Năm
7075
4288
8733
6425
0074
2175
G.Sáu
124
152
880
G.Bảy
33
80
53
93
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/06/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8,3 0 6,5
1 6
5,9,4 2 4,5,6
3,5,9,3,4 3 3,3,0
2,7,5 4 3,2
Chục Số Đơn vị
7,2,7,0,9 5 3,2,4
0,1,7,2 6
7 5,4,5,6
8,9 8 0,0,8
9,9 9 3,8,9,2,9,5

Xổ số điện toán - Ngày: 23/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
23/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
50296
G.Nhất
57174
G.Nhì
73432
78564
G.Ba
05200
75753
67380
96889
53231
42760
G.Tư
3722
2600
7337
5030
G.Năm
7144
0639
3775
7603
4176
4792
G.Sáu
562
922
867
G.Bảy
42
96
67
86
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/06/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3,0,8,6 0 3,0,0
3 1
4,6,2,9,2,3 2 2,2
0,5 3 9,7,0,1,2
4,6,7 4 2,4
Chục Số Đơn vị
7 5 3
9,8,7,9 6 7,2,7,0,4
6,6,3 7 5,6,4
8 6,0,9
3,8 9 6,2,6

Xổ số điện toán - Ngày: 16/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
16/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
81948
G.Nhất
16974
G.Nhì
18720
04766
G.Ba
32740
02998
24119
96773
87069
53222
G.Tư
7076
1692
2097
4226
G.Năm
2124
9743
3730
5189
7418
1602
G.Sáu
089
321
098
G.Bảy
16
05
00
14
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/06/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3,4,2 0 5,0,2
2 1 6,4,8,9
0,9,2 2 1,4,6,2,0
4,7 3 0
1,2,7 4 3,0,8
Chục Số Đơn vị
0 5
1,7,2,6 6 9,6
9 7 6,3,4
9,1,9,4 8 9,9
8,8,1,6 9 8,2,7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 09/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
09/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
54099
G.Nhất
15572
G.Nhì
54382
51227
G.Ba
76336
33684
15730
04088
83004
19652
G.Tư
8428
5445
8175
6291
G.Năm
8907
4798
7371
5118
9201
4517
G.Sáu
573
762
187
G.Bảy
64
35
48
19
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/06/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,1,4
7,0,9 1 9,8,7
6,5,8,7 2 8,7
7 3 5,6,0
6,8,0 4 8,5
Chục Số Đơn vị
3,4,7 5 2
3 6 4,2
8,0,1,2 7 3,1,5,2
4,9,1,2,8 8 7,4,8,2
1,9 9 8,1,9

Xổ số điện toán - Ngày: 02/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
02/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
79685
G.Nhất
40436
G.Nhì
21818
95211
G.Ba
20006
64393
53402
64358
48691
05512
G.Tư
2871
6235
5173
9185
G.Năm
0908
7147
1162
4095
3860
0700
G.Sáu
685
825
219
G.Bảy
01
56
80
39
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/06/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,0 0 1,8,0,6,2
0,7,9,1 1 9,2,8,1
6,0,1 2 5
7,9 3 9,5,6
4 7
Chục Số Đơn vị
8,2,9,3,8,8 5 6,8
5,0,3 6 2,0
4 7 1,3
0,5,1 8 0,5,5,5
3,1 9 5,3,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )