http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 26/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
26/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/05/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 19/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
19/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/05/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 12/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
12/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/05/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 05/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
05/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
29482
G.Nhất
91389
G.Nhì
31679
42929
G.Ba
74794
38959
22823
24836
52957
51030
G.Tư
8877
1839
2756
5714
G.Năm
2277
2503
6619
1901
1744
9349
G.Sáu
526
175
730
G.Bảy
82
88
91
32
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/05/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 3,1
9,0 1 9,4
8,3,8 2 6,3,9
0,2 3 2,0,9,6,0
4,1,9 4 4,9
Chục Số Đơn vị
7 5 6,9,7
2,5,3 6
7,7,5 7 5,7,7,9
8 8 2,8,9,2
1,4,3,5,7,2,8 9 1,4

Xổ số điện toán - Ngày: 28/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 28/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 28/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 28/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
28/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/04/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 21/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
21/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
69966
G.Nhất
77778
G.Nhì
19331
18945
G.Ba
46237
48133
71075
07885
45838
67656
G.Tư
0296
1827
3767
5764
G.Năm
1713
0280
0727
6134
2182
6086
G.Sáu
984
843
753
G.Bảy
52
30
97
16
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/04/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3,8 0
3 1 6,3
5,8 2 7,7
4,5,1,3 3 0,4,7,3,8,1
8,3,6 4 3,5
Chục Số Đơn vị
7,8,4 5 2,3,6
1,8,9,5,6 6 7,4,6
9,2,2,6,3 7 5,8
3,7 8 4,0,2,6,5
9 7,6

Xổ số điện toán - Ngày: 14/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 14/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
14/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
71370
G.Nhất
31932
G.Nhì
70072
28656
G.Ba
51946
40128
81829
71233
12002
81055
G.Tư
0007
6589
4567
9017
G.Năm
9548
7768
1305
7779
4163
4922
G.Sáu
847
627
998
G.Bảy
95
69
88
61
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/04/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,7,2
6 1 7
2,0,7,3 2 7,2,8,9
6,3 3 3,2
4 7,8,6
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 5,6
4,5 6 9,1,8,3,7
4,2,0,6,1 7 9,2,0
8,9,4,6,2 8 8,9
6,7,8,2 9 5,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )