http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 16/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
16/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
38485
G.Nhất
58836
G.Nhì
14830
51566
G.Ba
67145
63932
27591
92710
92011
59404
G.Tư
6492
6523
0714
2407
G.Năm
8092
9375
6730
7990
7643
1944
G.Sáu
839
651
931
G.Bảy
44
81
91
26
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/09/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3,9,1,3 0 7,4
8,9,5,3,9,1 1 4,0,1
9,9,3 2 6,3
4,2 3 9,1,0,2,0,6
4,4,1,0 4 4,3,4,5
Chục Số Đơn vị
7,4,8 5 1
2,6,3 6 6
0 7 5
8 1,5
3 9 1,2,0,2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 09/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
09/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
41715
G.Nhất
60783
G.Nhì
92453
45787
G.Ba
37622
64127
96637
68968
74333
39553
G.Tư
9174
9122
6489
9332
G.Năm
0143
0363
5606
4472
7424
8367
G.Sáu
763
941
719
G.Bảy
31
62
09
97
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/09/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 9,6
3,4 1 9,5
6,7,2,3,2 2 4,2,2,7
6,4,6,3,5,5,8 3 1,2,7,3
2,7 4 1,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
0 6 2,3,3,7,8
9,6,2,3,8 7 2,4
6 8 9,7,3
0,1,8 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 02/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
02/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
05731
G.Nhất
95085
G.Nhì
40463
51219
G.Ba
38322
98135
78276
48705
48384
99275
G.Tư
4412
8079
6840
0931
G.Năm
7448
4291
9554
2150
4409
6408
G.Sáu
322
999
602
G.Bảy
61
44
78
15
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/09/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 2,9,8,5
6,9,3,3 1 5,2,9
2,0,1,2 2 2,2
6 3 1,5,1
4,5,8 4 4,8,0
Chục Số Đơn vị
1,3,0,7,8 5 4,0
7 6 1,3
7 8,9,6,5
7,4,0 8 4,5
9,0,7,1 9 9,1

Xổ số điện toán - Ngày: 26/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
26/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/08/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 19/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
19/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/08/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 12/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
12/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
75966
G.Nhất
05298
G.Nhì
77239
03094
G.Ba
15408
17228
80368
57732
33343
22547
G.Tư
0788
6483
8374
4647
G.Năm
3495
6830
9934
7809
5820
3256
G.Sáu
514
250
429
G.Bảy
60
98
63
88
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/08/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5,3,2 0 9,8
1 4
3 2 9,0,8
6,8,4 3 0,4,2,9
1,3,7,9 4 7,3,7
Chục Số Đơn vị
9 5 0,6
5,6 6 0,3,8,6
4,4 7 4
9,8,8,0,2,6,9 8 8,8,3
2,0,3 9 8,5,4,8

Xổ số điện toán - Ngày: 05/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/08/2017
020716212236 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
05/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
52783
G.Nhất
17908
G.Nhì
54703
28177
G.Ba
32168
65510
50803
07175
17139
54556
G.Tư
2061
9925
5635
8664
G.Năm
1507
0373
7878
3826
6110
6596
G.Sáu
051
361
852
G.Bảy
75
42
03
93
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/08/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 3,7,3,3,8
5,6,6 1 0,0
4,5 2 6,5
0,9,7,0,0,8 3 5,9
6 4 2
Chục Số Đơn vị
7,2,3,7 5 1,2,6
2,9,5 6 1,1,4,8
0,7 7 5,3,8,5,7
7,6,0 8 3
3 9 3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )