http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
17/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
81636
G.Nhất
20400
G.Nhì
79609
66006
G.Ba
64418
07667
56587
54738
72342
29170
G.Tư
6227
0524
9114
9120
G.Năm
0315
7263
9675
1202
2781
1525
G.Sáu
015
811
207
G.Bảy
00
66
62
36
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/03/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,7,0 0 0,7,2,9,6,0
1,8 1 5,1,5,4,8
6,0,4 2 5,7,4,0
6 3 6,8,6
2,1 4 2
Chục Số Đơn vị
1,1,7,2 5
6,3,0,3 6 6,2,3,7
0,2,6,8 7 5,0
1,3 8 1,7
0 9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
10/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
03830
G.Nhất
82039
G.Nhì
40066
54037
G.Ba
11177
46436
78909
27690
57831
58864
G.Tư
1851
4522
9809
7672
G.Năm
8645
3469
3828
6830
4794
1235
G.Sáu
385
113
374
G.Bảy
48
91
27
06
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/03/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9,3 0 6,9,9
9,5,3 1 3
2,7 2 7,8,2
1 3 0,5,6,1,7,9,0
7,9,6 4 8,5
Chục Số Đơn vị
8,4,3 5 1
0,3,6 6 9,4,6
2,7,3 7 4,2,7
4,2 8 5
6,0,0,3 9 1,4,0

Xổ số điện toán - Ngày: 03/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
03/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
90586
G.Nhất
60072
G.Nhì
28719
26258
G.Ba
06049
38464
23482
08709
39074
51419
G.Tư
1122
1538
0256
2956
G.Năm
0182
5985
1629
2071
3039
8752
G.Sáu
219
159
356
G.Bảy
84
52
22
31
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/03/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9
3,7 1 9,9,9
5,2,8,5,2,8,7 2 2,9,2
3 1,9,8
8,6,7 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5 2,9,6,2,6,6,8
5,5,5,8 6 4
7 1,4,2
3,5 8 4,2,5,2,6
1,5,2,3,4,0,1,1 9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
24/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
00154
G.Nhất
67018
G.Nhì
55135
56128
G.Ba
90708
86494
18520
62077
02683
25677
G.Tư
9406
7398
3720
9188
G.Năm
2750
3757
0312
9606
3083
0925
G.Sáu
993
114
619
G.Bảy
82
45
76
72
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/02/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5,2,2 0 6,6,8
1 4,9,2,8
8,7,1 2 5,0,0,8
9,8,8 3 5
1,9,5 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2,3 5 0,7,4
7,0,0 6
5,7,7 7 6,2,7,7
9,8,0,2,1 8 2,3,8,3
1 9 3,8,4

Xổ số điện toán - Ngày: 17/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
17/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/02/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 10/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
10/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
93481
G.Nhất
18583
G.Nhì
46889
08699
G.Ba
73540
72922
88762
12138
07180
78416
G.Tư
3404
8630
3802
0054
G.Năm
2006
5564
2050
3347
9842
9873
G.Sáu
705
866
430
G.Bảy
88
15
32
05
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/02/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,5,3,4,8 0 5,5,6,4,2
8 1 5,6
3,4,0,2,6 2 2
7,8 3 2,0,0,8
6,0,5 4 7,2,0
Chục Số Đơn vị
1,0,0 5 0,4
6,0,1 6 6,4,2
4 7 3
8,3 8 8,0,9,3,1
8,9 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 03/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 03/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
03/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
37601
G.Nhất
93185
G.Nhì
27008
13479
G.Ba
80514
22827
16815
20315
12634
34210
G.Tư
5575
6106
3757
9579
G.Năm
9498
5477
2404
5123
3584
8876
G.Sáu
183
867
764
G.Bảy
63
40
49
03
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/02/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 3,4,6,8,1
0 1 4,5,5,0
2 3,7
6,0,8,2 3 4
6,0,8,1,3 4 0,9
Chục Số Đơn vị
7,1,1,8 5 7
7,0 6 3,7,4
6,7,5,2 7 7,6,5,9,9
9,0 8 3,4,5
4,7,7 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )