http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 22/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
22/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
29578
G.Nhất
41490
G.Nhì
77307
19069
G.Ba
42148
38797
09499
91318
86136
56087
G.Tư
9297
7950
4971
2306
G.Năm
2157
7354
3010
7317
5375
6870
G.Sáu
012
497
756
G.Bảy
83
65
77
27
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/09/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,7,5,9 0 6,7
7 1 2,0,7,8
1 2 7
8 3 6
5 4 8
Chục Số Đơn vị
6,7 5 6,7,4,0
5,0,3 6 5,9
7,2,9,5,1,9,9,8,0 7 7,5,0,1,8
4,1,7 8 3,7
9,6 9 7,7,7,9,0

Xổ số điện toán - Ngày: 15/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
15/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
59077
G.Nhất
60870
G.Nhì
44532
40380
G.Ba
46807
12001
03419
30123
62780
94445
G.Tư
3932
8318
9210
4290
G.Năm
8393
3883
1102
2656
4860
8068
G.Sáu
888
948
794
G.Bảy
37
17
59
78
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/09/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6,1,9,8,8,7 0 2,7,1
0 1 7,8,0,9
0,3,3 2 3
9,8,2 3 7,2,2
9 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,6
5 6 0,8
3,1,0,7 7 8,0,7
7,8,4,6,1 8 8,3,0,0
5,1 9 4,3,0

Xổ số điện toán - Ngày: 08/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
08/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
66915
G.Nhất
12941
G.Nhì
16217
84509
G.Ba
25721
63432
69347
08709
43384
68675
G.Tư
9233
2993
4562
2952
G.Năm
1952
5675
6548
5886
6648
3738
G.Sáu
673
374
020
G.Bảy
93
86
70
68
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/09/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9,9
2,4 1 7,5
5,6,5,3 2 0,1
9,7,3,9 3 8,3,2
7,8 4 8,8,7,1
Chục Số Đơn vị
7,7,1 5 2,2
8,8 6 8,2
4,1 7 0,3,4,5,5
6,4,4,3 8 6,6,4
0,0 9 3,3

Xổ số điện toán - Ngày: 01/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
01/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
48319
G.Nhất
53019
G.Nhì
59429
91748
G.Ba
08233
63136
85840
76466
45338
94849
G.Tư
4091
4957
2152
8060
G.Năm
8322
8264
9744
3474
2491
1062
G.Sáu
349
799
164
G.Bảy
70
31
93
83
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/09/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,6,4 0
3,9,9 1 9,9
2,6,5 2 2,9
9,8,3 3 1,3,6,8
6,6,4,7 4 9,4,0,9,8
Chục Số Đơn vị
5 7,2
3,6 6 4,4,2,0,6
5 7 0,4
3,4 8 3
4,9,4,2,1,1 9 3,9,1,1

Xổ số điện toán - Ngày: 25/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
25/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
54360
G.Nhất
20770
G.Nhì
14712
14224
G.Ba
51794
03451
40740
19081
39455
81753
G.Tư
9758
8176
7132
9884
G.Năm
4232
0204
5914
5607
6763
6540
G.Sáu
599
556
959
G.Bảy
98
45
52
20
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/08/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,4,4,7,6 0 4,7
5,8 1 4,2
5,3,3,1 2 0,4
6,5 3 2,2
0,1,8,9,2 4 5,0,0
Chục Số Đơn vị
4,5 5 2,6,9,8,1,5,3
5,7 6 3,0
0 7 6,0
9,5 8 4,1
9,5 9 8,9,4

Xổ số điện toán - Ngày: 18/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
18/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
00177
G.Nhất
22289
G.Nhì
57860
48409
G.Ba
67890
77140
59527
80430
03471
32036
G.Tư
4355
6723
4339
5688
G.Năm
8676
9779
4414
9619
1433
9171
G.Sáu
765
966
292
G.Bảy
35
44
54
46
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/08/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,3,6 0 9
7,7 1 4,9
9 2 3,7
3,2 3 5,3,9,0,6
4,5,1 4 4,6,0
Chục Số Đơn vị
3,6,5 5 4,5
4,6,7,3 6 5,6,0
2,7 7 6,9,1,1,7
8 8 8,9
7,1,3,0,8 9 2,0

Xổ số điện toán - Ngày: 11/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
11/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
10460
G.Nhất
50896
G.Nhì
23618
35499
G.Ba
35745
98881
78586
51068
79193
01467
G.Tư
7455
2184
0966
6848
G.Năm
7704
6419
4428
6011
1075
1223
G.Sáu
017
062
208
G.Bảy
64
53
82
21
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/08/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,4
2,1,8 1 7,9,1,8
8,6 2 1,8,3
5,2,9 3
6,0,8 4 8,5
Chục Số Đơn vị
7,5,4 5 3,5
6,8,9 6 4,2,6,8,7,0
1,6 7 5
0,2,4,6,1 8 2,4,1,6
1,9 9 3,9,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )