http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 13/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 13/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 13/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 13/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
13/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
04264
G.Nhất
96456
G.Nhì
99052
48761
G.Ba
44584
27694
78373
44863
43756
94263
G.Tư
5759
4607
1138
8062
G.Năm
6634
6713
2011
2719
0417
9972
G.Sáu
512
351
340
G.Bảy
16
68
50
37
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 7
5,1,6 1 6,2,3,1,9,7
1,7,6,5 2
1,7,6,6 3 7,4,8
3,8,9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 0,1,9,6,2,6
1,5,5 6 8,2,3,3,1,4
3,1,0 7 2,3
6,3 8 4
1,5 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 06/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
06/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
15589
G.Nhất
95113
G.Nhì
13163
64626
G.Ba
08026
86526
03469
28177
63013
56266
G.Tư
3610
0096
8283
6875
G.Năm
6753
9910
8371
1978
3541
6993
G.Sáu
079
337
470
G.Bảy
48
96
76
32
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/01/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1,1 0
7,4 1 0,0,3,3
3 2 6,6,6
5,9,8,1,6,1 3 2,7
4 8,1
Chục Số Đơn vị
7 5 3
9,7,9,2,2,6,2 6 9,6,3
3,7 7 6,9,0,1,8,5,7
4,7 8 3,9
7,6,8 9 6,3,6

Xổ số điện toán - Ngày: 30/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 30/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
30/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
61773
G.Nhất
20030
G.Nhì
94558
89831
G.Ba
87558
07160
92229
87771
38224
76912
G.Tư
9233
8468
6500
8739
G.Năm
1746
2443
3681
7795
1289
8211
G.Sáu
621
420
633
G.Bảy
31
56
51
96
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/12/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,0,6,3 0 0
3,5,2,8,1,7,3 1 1,2
1 2 1,0,9,4
3,4,3,7 3 1,3,3,9,1,0
2 4 6,3
Chục Số Đơn vị
9 5 6,1,8,8
5,9,4 6 8,0
7 1,3
6,5,5 8 1,9
8,3,2 9 6,5

Xổ số điện toán - Ngày: 23/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
23/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
53369
G.Nhất
38167
G.Nhì
77818
64123
G.Ba
46328
72633
18014
46012
24014
48423
G.Tư
8884
8241
9957
0422
G.Năm
9335
1687
1926
6659
7436
4661
G.Sáu
711
896
515
G.Bảy
72
43
59
91
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/12/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0
9,1,6,4 1 1,5,4,2,4,8
7,2,1 2 6,2,8,3,3
4,3,2,2 3 5,6,3
8,1,1 4 3,1
Chục Số Đơn vị
1,3 5 9,9,7
9,2,3 6 1,7,9
8,5,6 7 2
2,1 8 7,4
5,5,6 9 1,6

Xổ số điện toán - Ngày: 16/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
16/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
71531
G.Nhất
52267
G.Nhì
04667
94249
G.Ba
93553
00928
77949
78582
10953
62510
G.Tư
3464
5101
6851
4753
G.Năm
8815
4077
7029
3218
5522
1117
G.Sáu
767
371
938
G.Bảy
32
30
45
21
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/12/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 1
2,7,0,5,3 1 5,8,7,0
3,2,8 2 1,9,2,8
5,5,5 3 2,0,8,1
6 4 5,9,9
Chục Số Đơn vị
4,1 5 1,3,3,3
6 7,4,7,7
6,7,1,6,6 7 1,7
3,1,2 8 2
2,4,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 09/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
09/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
83892
G.Nhất
76954
G.Nhì
58141
30276
G.Ba
52721
62116
84152
61837
92100
54911
G.Tư
0122
0651
4568
2167
G.Năm
7054
6777
4595
2572
0826
6939
G.Sáu
048
486
124
G.Bảy
19
21
28
85
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/12/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,5,2,1,4 1 9,6,1
7,2,5,9 2 1,8,4,6,2,1
3 9,7
2,5,5 4 8,1
Chục Số Đơn vị
8,9 5 4,1,2,4
8,2,1,7 6 8,7
7,6,3 7 7,2,6
2,4,6 8 5,6
1,3 9 5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 02/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
02/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
70870
G.Nhất
58764
G.Nhì
30987
79475
G.Ba
95777
19073
22261
39264
00597
99868
G.Tư
1125
4772
8935
9192
G.Năm
4424
5891
6303
0459
8250
1481
G.Sáu
109
739
203
G.Bảy
66
76
29
85
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/12/2017
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 9,3,3
9,8,6 1
7,9 2 9,4,5
0,0,7 3 9,5
2,6,6 4
Chục Số Đơn vị
8,2,3,7 5 9,0
6,7 6 6,1,4,8,4
7,9,8 7 6,2,7,3,5,0
6 8 5,1,7
2,0,3,5 9 1,2,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )