http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 09/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 09/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
65826
G.Nhất
11452
G.Nhì
62655
92414
G.Ba
63079
60465
57932
41915
30829
83970
G.Tư
0617
5272
1859
7344
G.Năm
9007
2723
9513
5774
1509
7501
G.Sáu
952
353
424
G.Bảy
42
02
46
19
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,7,9,1
0 1 9,3,7,5,4
4,0,5,7,3,5 2 4,3,9,6
5,2,1 3 2
2,7,4,1 4 2,6,4
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 2,3,9,5,2
4,2 6 5
0,1 7 4,2,9,0
8
1,0,5,7,2 9

Xổ số điện toán - Ngày: 02/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 02/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
93843
G.Nhất
40130
G.Nhì
06541
59475
G.Ba
07591
78144
04746
88999
70819
40731
G.Tư
8083
3121
1022
2354
G.Năm
9246
3444
6151
1071
2031
5949
G.Sáu
390
842
396
G.Bảy
44
04
78
88
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 4
5,7,3,2,9,3,4 1 9
4,2 2 1,2
8,4 3 1,1,0
4,0,4,5,4 4 4,2,6,4,9,4,6,1,3
Chục Số Đơn vị
7 5 1,4
9,4,4 6
7 8,1,5
7,8 8 8,3
4,9,1 9 0,6,1,9

Xổ số điện toán - Ngày: 26/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
62279
G.Nhất
66943
G.Nhì
22093
92817
G.Ba
34335
46698
10329
63784
57742
61250
G.Tư
0066
5021
7259
0059
G.Năm
7184
4591
2398
8646
0186
8611
G.Sáu
425
443
869
G.Bảy
65
33
36
39
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0
9,1,2 1 1,7
4 2 5,1,9
3,4,9,4 3 3,6,9,5
8,8 4 3,6,2,3
Chục Số Đơn vị
6,2,3 5 9,9,0
3,4,8,6 6 5,9,6
1 7 9
9,9 8 4,6,4
3,6,5,5,2,7 9 1,8,8,3

Xổ số điện toán - Ngày: 19/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
71892
G.Nhất
00967
G.Nhì
76205
84573
G.Ba
46326
54946
97053
56226
70714
61043
G.Tư
6340
3945
0048
2066
G.Năm
1714
8635
0031
8551
4438
4918
G.Sáu
163
257
436
G.Bảy
34
64
70
85
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 5
3,5 1 4,8,4
9 2 6,6
6,5,4,7 3 4,6,5,1,8
3,6,1,1 4 0,5,8,6,3
Chục Số Đơn vị
8,3,4,0 5 7,1,3
3,6,2,4,2 6 4,3,6,7
5,6 7 0,3
3,1,4 8 5
9 2

Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
73224
G.Nhất
81011
G.Nhì
00744
72834
G.Ba
02166
10100
33548
60310
45766
35173
G.Tư
6474
8693
8054
2631
G.Năm
9473
8700
4148
2567
0033
4452
G.Sáu
304
673
215
G.Bảy
64
02
99
48
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,0,1 0 2,4,0,0
3,1 1 5,0,1
0,5 2 4
7,7,3,9,7 3 3,1,4
6,0,7,5,4,3,2 4 8,8,8,4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,4
6,6 6 4,7,6,6
6 7 3,3,4,3
4,4,4 8
9 9 9,3

Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
90522
G.Nhất
22061
G.Nhì
61168
06758
G.Ba
09193
82824
27809
06855
62715
98624
G.Tư
7555
2210
0818
9573
G.Năm
7058
2668
6343
4426
0648
3166
G.Sáu
138
453
183
G.Bảy
76
73
13
38
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
6 1 3,0,8,5
2 2 6,4,4,2
7,1,5,8,4,7,9 3 8,8
2,2 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,5,1 5 3,8,5,5,8
7,2,6 6 8,6,8,1
7 6,3,3
3,3,5,6,4,1,6,5 8 3
0 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 29/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
56675
G.Nhất
05257
G.Nhì
35424
53107
G.Ba
04517
58321
24231
86915
49661
51449
G.Tư
8754
7939
1335
6356
G.Năm
6930
6925
4555
6559
0722
0856
G.Sáu
713
567
132
G.Bảy
91
77
80
09
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 9,7
9,2,3,6 1 3,7,5
3,2 2 5,2,1,4
1 3 2,0,9,5,1
5,2 4 9
Chục Số Đơn vị
2,5,3,1,7 5 5,9,6,4,6,7
5,5 6 7,1
7,6,1,0,5 7 7,5
8 0
0,5,3,4 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )