http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
73224
G.Nhất
81011
G.Nhì
00744
72834
G.Ba
02166
10100
33548
60310
45766
35173
G.Tư
6474
8693
8054
2631
G.Năm
9473
8700
4148
2567
0033
4452
G.Sáu
304
673
215
G.Bảy
64
02
99
48
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,0,1 0 2,4,0,0
3,1 1 5,0,1
0,5 2 4
7,7,3,9,7 3 3,1,4
6,0,7,5,4,3,2 4 8,8,8,4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,4
6,6 6 4,7,6,6
6 7 3,3,4,3
4,4,4 8
9 9 9,3

Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
90522
G.Nhất
22061
G.Nhì
61168
06758
G.Ba
09193
82824
27809
06855
62715
98624
G.Tư
7555
2210
0818
9573
G.Năm
7058
2668
6343
4426
0648
3166
G.Sáu
138
453
183
G.Bảy
76
73
13
38
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
6 1 3,0,8,5
2 2 6,4,4,2
7,1,5,8,4,7,9 3 8,8
2,2 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,5,1 5 3,8,5,5,8
7,2,6 6 8,6,8,1
7 6,3,3
3,3,5,6,4,1,6,5 8 3
0 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 29/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
56675
G.Nhất
05257
G.Nhì
35424
53107
G.Ba
04517
58321
24231
86915
49661
51449
G.Tư
8754
7939
1335
6356
G.Năm
6930
6925
4555
6559
0722
0856
G.Sáu
713
567
132
G.Bảy
91
77
80
09
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 9,7
9,2,3,6 1 3,7,5
3,2 2 5,2,1,4
1 3 2,0,9,5,1
5,2 4 9
Chục Số Đơn vị
2,5,3,1,7 5 5,9,6,4,6,7
5,5 6 7,1
7,6,1,0,5 7 7,5
8 0
0,5,3,4 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 22/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
54691
G.Nhất
17119
G.Nhì
78543
14986
G.Ba
05834
70270
45686
60949
92208
03756
G.Tư
0808
7381
0371
0211
G.Năm
1890
5792
3023
1789
8718
3348
G.Sáu
909
044
648
G.Bảy
42
52
69
65
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9,8,8
8,7,1,9 1 8,1,9
4,5,9 2 3
2,4 3 4
4,3 4 2,4,8,8,9,3
Chục Số Đơn vị
6 5 2,6
8,5,8 6 9,5
7 1,0
4,1,4,0,0 8 9,1,6,6
6,0,8,4,1 9 0,2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 15/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
22750
G.Nhất
77177
G.Nhì
83135
42496
G.Ba
05354
71980
42609
86089
47159
11552
G.Tư
9448
5778
5874
6283
G.Năm
7420
0214
0200
9230
2931
3741
G.Sáu
728
712
281
G.Bảy
71
55
06
03
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0,3,8,5 0 6,3,0,9
7,8,3,4 1 2,4
1,5 2 8,0
0,8 3 0,1,5
1,7,5 4 1,8
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,4,9,2,0
0,9 6
7 7 1,8,4,7
2,4,7 8 1,3,0,9
0,8,5 9 6

Xổ số điện toán - Ngày: 08/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
64793
G.Nhất
11002
G.Nhì
57292
04037
G.Ba
12514
31068
92657
46207
70589
79122
G.Tư
5232
6601
5398
6602
G.Năm
3047
8575
6500
9552
2905
9536
G.Sáu
070
109
979
G.Bảy
39
50
21
11
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7,0 0 9,0,5,1,2,7,2
2,1,0 1 1,4
5,3,0,2,9,0 2 1,2
9 3 9,6,2,7
1 4 7
Chục Số Đơn vị
7,0 5 0,2,7
3 6 8
4,5,0,3 7 0,9,5
9,6 8 9
3,0,7,8 9 8,2,3

Xổ số điện toán - Ngày: 01/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
72729
G.Nhất
35229
G.Nhì
06339
70800
G.Ba
76367
48748
87121
81726
72370
57111
G.Tư
9300
0250
0584
9830
G.Năm
2636
0025
5192
4924
3360
8715
G.Sáu
289
388
227
G.Bảy
39
87
06
54
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0,5,3,7,0 0 6,0,0
2,1 1 5,1
9 2 7,5,4,1,6,9,9
3 9,6,0,9
5,2,8 4 8
Chục Số Đơn vị
2,1 5 4,0
0,3,2 6 0,7
8,2,6 7 0
8,4 8 7,9,8,4
3,8,3,2,2 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )