http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
17/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
66
250N
613
500N
5277
7981
4012
1TR
3957
2,5TR
36766
64361
98547
48873
14757
64425
68211
5TR
53955
03126
10TR
82685
40TR
93535
ĐB
292381
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0
8,6,1,8 1 3,2,1
1 2 5,6
1,7 3 5
4 7
Chục Số Đơn vị
2,5,8,3 5 7,7,5
6,6,2 6 6,6,1
7,5,4,5 7 7,3
8 1,5,1
9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
10/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
45
250N
241
500N
6431
7267
2400
1TR
4003
2,5TR
90640
36186
79268
78493
50626
35206
65042
5TR
77130
77266
10TR
89565
40TR
53466
ĐB
649560
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/11/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0,4,3,6 0 0,3,6
4,3 1
4 2 6
0,9 3 1,0
4 5,1,0,2
Chục Số Đơn vị
4,6 5
8,2,0,6,6 6 7,8,6,5,6,0
6 7
6 8 6
9 3
Kết quả xổ số Ninh Thuận
03/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
21
250N
304
500N
8217
9323
6500
1TR
7780
2,5TR
88660
88455
51062
03051
76058
16114
52087
5TR
23660
71655
10TR
54774
40TR
47284
ĐB
153920
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/11/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0,8,6,6,2 0 4,0
2,5 1 7,4
6 2 1,3,0
2 3
0,1,7,8 4
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,1,8,5
6 0,2,0
1,8 7 4
5 8 0,7,4
9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
27/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
37
250N
346
500N
4694
7791
5275
1TR
7452
2,5TR
94250
40458
36314
84128
06979
11938
30389
5TR
66871
59868
10TR
52803
40TR
25548
ĐB
443134
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/10/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
9,7 1 4
5 2 8
0 3 7,8,4
9,1,3 4 6,8
Chục Số Đơn vị
7 5 2,0,8
4 6 8
3 7 5,9,1
5,2,3,6,4 8 9
7,8 9 4,1
Kết quả xổ số Ninh Thuận
20/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
53
250N
470
500N
9631
0306
8224
1TR
6651
2,5TR
94874
58089
93474
15514
63872
36716
00925
5TR
08901
70976
10TR
64119
40TR
62267
ĐB
874854
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/10/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,1
3,5,0 1 4,6,9
7 2 4,5
5 3 1
2,7,7,1,5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,1,4
0,1,7 6 7
6 7 0,4,4,2,6
8 9
8,1 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
13/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
29
250N
567
500N
1510
9344
3805
1TR
9914
2,5TR
34063
49812
73084
63198
43487
68154
17031
5TR
00640
26333
10TR
25120
40TR
62105
ĐB
020031
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/10/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4,2 0 5,5
3,3 1 0,4,2
1 2 9,0
6,3 3 1,3,1
4,1,8,5 4 4,0
Chục Số Đơn vị
0,0 5 4
6 7,3
6,8 7
9 8 4,7
2 9 8
Kết quả xổ số Ninh Thuận
06/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
61
250N
650
500N
2685
5289
8540
1TR
4026
2,5TR
21705
29147
82212
55107
16109
89919
83832
5TR
29839
36171
10TR
42121
40TR
64307
ĐB
164965
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/10/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 5,7,9,7
6,7,2 1 2,9
1,3 2 6,1
3 2,9
4 0,7
Chục Số Đơn vị
8,0,6 5 0
2 6 1,5
4,0,0 7 1
8 5,9
8,0,1,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )