http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
66
250N
424
500N
6664
0337
5722
1TR
2149
2,5TR
06698
54567
46605
20701
14280
22260
09494
5TR
28768
60404
10TR
35866
40TR
22382
ĐB
823000
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,0 0 5,1,4,0
0 1
2,8 2 4,2
3 7
2,6,9,0 4 9
Chục Số Đơn vị
0 5
6,6 6 6,4,7,0,8,6
3,6 7
9,6 8 0,2
4 9 8,4
Kết quả xổ số Ninh Thuận
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
35
250N
556
500N
0729
2355
4705
1TR
8452
2,5TR
65653
56182
15556
92095
34603
44995
81285
5TR
94446
92854
10TR
56281
40TR
14301
ĐB
171754
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,1
8,0 1
5,8 2 9
5,0 3 5
5,5 4 6
Chục Số Đơn vị
3,5,0,9,9,8 5 6,5,2,3,6,4,4
5,5,4 6
7
8 2,5,1
2 9 5,5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
94
250N
794
500N
0221
1893
6042
1TR
5406
2,5TR
60658
52431
95318
30097
84310
03094
91514
5TR
20656
94558
10TR
49410
40TR
78193
ĐB
737702
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 6,2
2,3 1 8,0,4,0
4,0 2 1
9,9 3 1
9,9,9,1 4 2
Chục Số Đơn vị
5 8,6,8
0,5 6
9 7
5,1,5 8
9 4,4,3,7,4,3
Kết quả xổ số Ninh Thuận
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
49
250N
667
500N
5047
7344
8992
1TR
5818
2,5TR
84357
08668
50255
37143
16800
21674
11535
5TR
16215
38106
10TR
41537
40TR
93919
ĐB
392538
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
1 8,5,9
9 2
4 3 5,7,8
4,7 4 9,7,4,3
Chục Số Đơn vị
5,3,1 5 7,5
0 6 7,8
6,4,5,3 7 4
1,6,3 8
4,1 9 2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
22/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
40
250N
685
500N
9798
4371
9369
1TR
8649
2,5TR
88735
92070
21793
31303
72446
80580
41249
5TR
92829
44627
10TR
74663
40TR
33565
ĐB
776743
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/06/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7,8 0 3
7 1
2 9,7
9,0,6,4 3 5
4 0,9,6,9,3
Chục Số Đơn vị
8,3,6 5
4 6 9,3,5
2 7 1,0
9 8 5,0
6,4,4,2 9 8,3
Kết quả xổ số Ninh Thuận
15/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
94
250N
090
500N
2743
3815
9748
1TR
1696
2,5TR
94413
04543
80616
40494
07677
07212
13954
5TR
73664
11813
10TR
97132
40TR
20944
ĐB
314700
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/06/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0
1 5,3,6,2,3
1,3 2
4,1,4,1 3 2
9,9,5,6,4 4 3,8,3,4
Chục Số Đơn vị
1 5 4
9,1 6 4
7 7 7
4 8
9 4,0,6,4
Kết quả xổ số Ninh Thuận
08/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
16
250N
142
500N
1853
1700
3055
1TR
7510
2,5TR
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
5TR
71447
75779
10TR
61975
40TR
46242
ĐB
680039
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/06/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0
1 6,0,7
4,4 2
5,8 3 8,9
9 4 2,8,7,2
Chục Số Đơn vị
5,9,5,7 5 3,5,5
1 6
1,4 7 9,5
4,3 8 3
7,3 9 5,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )