http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
15/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
34
250N
432
500N
9003
1069
9829
1TR
0946
2,5TR
07901
49288
55109
02693
42416
96393
98763
5TR
74019
92388
10TR
76329
40TR
13442
ĐB
066250
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/09/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,1,9
0 1 6,9
3,4 2 9,9
0,9,9,6 3 4,2
3 4 6,2
Chục Số Đơn vị
5 0
4,1 6 9,3
7
8,8 8 8,8
6,2,0,1,2 9 3,3
Kết quả xổ số Ninh Thuận
08/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
45
250N
910
500N
4331
3354
8915
1TR
9092
2,5TR
62926
51555
27625
67539
16319
59930
35634
5TR
81510
75463
10TR
70399
40TR
08387
ĐB
321622
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/09/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3,1 0
3 1 0,5,9,0
9,2 2 6,5,2
6 3 1,9,0,4
5,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,1,5,2 5 4,5
2 6 3
8 7
8 7
3,1,9 9 2,9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
01/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
38
250N
276
500N
3770
9869
7788
1TR
3795
2,5TR
77621
12579
16064
49140
70325
47523
14228
5TR
52539
56867
10TR
79711
40TR
93074
ĐB
113395
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/09/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7,4 0
2,1 1 1
2 1,5,3,8
2 3 8,9
6,7 4 0
Chục Số Đơn vị
9,2,9 5
7 6 9,4,7
6 7 6,0,9,4
3,8,2 8 8
6,7,3 9 5,5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
25/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
71
250N
007
500N
2426
5060
2661
1TR
7297
2,5TR
07842
68660
29897
86497
56663
19279
76739
5TR
06567
22252
10TR
41611
40TR
07586
ĐB
219012
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/08/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 7
7,6,1 1 1,2
4,5,1 2 6
6 3 9
4 2
Chục Số Đơn vị
5 2
2,8 6 0,1,0,3,7
0,9,9,9,6 7 1,9
8 6
7,3 9 7,7,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
18/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
40
250N
510
500N
6430
8224
7471
1TR
3843
2,5TR
27709
40835
01490
79521
57653
25227
88511
5TR
82411
96163
10TR
14163
40TR
78828
ĐB
249385
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/08/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,1,3,9 0 9
7,2,1,1 1 0,1,1
2 4,1,7,8
4,5,6,6 3 0,5
2 4 0,3
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3
6 3,3
2 7 1
2 8 5
0 9 0
Kết quả xổ số Ninh Thuận
11/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
67
250N
340
500N
6937
2105
0778
1TR
8704
2,5TR
58182
76335
93524
89476
10222
01726
20676
5TR
84888
45451
10TR
75393
40TR
64030
ĐB
784857
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/08/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 5,4
5 1
8,2 2 4,2,6
9 3 7,5,0
0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
0,3 5 1,7
7,2,7 6 7
6,3,5 7 8,6,6
7,8 8 2,8
9 3
Kết quả xổ số Ninh Thuận
04/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
76
250N
942
500N
1484
3481
2117
1TR
4052
2,5TR
71015
62511
64342
30655
83665
75753
79398
5TR
00028
96174
10TR
75045
40TR
33242
ĐB
964609
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/08/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 9
8,1 1 7,5,1
4,5,4,4 2 8
5 3
8,7 4 2,2,5,2
Chục Số Đơn vị
1,5,6,4 5 2,5,3
7 6 5
1 7 6,4
9,2 8 4,1
0 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )