http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
25/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
34
250N
372
500N
4160
7194
2488
1TR
3119
2,5TR
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
5TR
67317
72895
10TR
82518
40TR
48952
ĐB
511400
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/05/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0
1 9,7,8
7,6,5 2 4
3 4,7,5
3,9,2 4
Chục Số Đơn vị
3,9 5 2
6,6,7 6 0,2,6,6
3,1 7 2,6
8,1 8 8
1 9 4,5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
18/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
82
250N
744
500N
0134
0070
1009
1TR
1342
2,5TR
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
5TR
96735
67056
10TR
81598
40TR
89219
ĐB
345783
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/05/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,9,2 0 9
1 9
8,4,7 2 0
8 3 4,7,5
4,3 4 4,2,8
Chục Số Đơn vị
5,8,3 5 5,6
5 6
3 7 0,2
4,9 8 2,5,3
0,1 9 0,8
Kết quả xổ số Ninh Thuận
11/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
81
250N
124
500N
4002
5208
4004
1TR
1676
2,5TR
15192
36824
80730
95574
45283
65038
96123
5TR
72372
65554
10TR
26362
40TR
65147
ĐB
345309
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/05/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,8,4,9
8 1
0,9,7,6 2 4,4,3
8,2 3 0,8
2,0,2,7,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5 4
7 6 2
4 7 6,4,2
0,3 8 1,3
0 9 2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
04/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
67
250N
094
500N
7276
2815
4649
1TR
9679
2,5TR
26817
09655
20640
02520
63111
47650
52963
5TR
71236
65623
10TR
52146
40TR
06498
ĐB
231767
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/05/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,2,5 0
1 1 5,7,1
2 0,3
6,2 3 6
9 4 9,0,6
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5,0
7,3,4 6 7,3,7
6,1,6 7 6,9
9 8
4,7 9 4,8
Kết quả xổ số Ninh Thuận
27/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
82
250N
300
500N
7523
1701
6486
1TR
9219
2,5TR
80809
90004
47513
41883
51240
35057
84337
5TR
70035
39901
10TR
79597
40TR
86885
ĐB
850523
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/04/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,1,9,4,1
0,0 1 9,3
8 2 3,3
2,1,8,2 3 7,5
0 4 0
Chục Số Đơn vị
3,8 5 7
8 6
5,3,9 7
8 2,6,3,5
1,0 9 7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
20/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
17
250N
888
500N
7144
7331
1538
1TR
7806
2,5TR
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
5TR
21294
24393
10TR
89947
40TR
41877
ĐB
407773
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/04/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4,9 0 6
3,8 1 7
2 2 2
9,7 3 1,8
4,4,9 4 4,0,4,0,7
Chục Số Đơn vị
8 5
0 6
1,4,7 7 7,3
8,3 8 8,5,1
9 0,4,3
Kết quả xổ số Ninh Thuận
13/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
42
250N
637
500N
3748
1640
8041
1TR
9065
2,5TR
32619
59824
24364
23628
93480
52368
20302
5TR
90102
56292
10TR
55317
40TR
04055
ĐB
175677
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/04/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2,2
4 1 9,7
4,0,0,9 2 4,8
3 7
2,6 4 2,8,0,1
Chục Số Đơn vị
6,5 5 5
6 5,4,8
3,1,7 7 7
4,2,6 8 0
1 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )