http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
16/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
99
250N
439
500N
9264
6743
6241
1TR
8150
2,5TR
41768
40321
31167
01732
73369
86625
05428
5TR
56685
25550
10TR
35142
40TR
33091
ĐB
200421
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5,5 0
4,2,9,2 1
3,4 2 1,5,8,1
4 3 9,2
6 4 3,1,2
Chục Số Đơn vị
2,8 5 0,0
6 4,8,7,9
6 7
6,2 8 5
9,3,6 9 9,1
Kết quả xổ số Ninh Thuận
09/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
43
250N
933
500N
4024
4030
1388
1TR
6796
2,5TR
03960
32018
79620
99155
87244
32582
03433
5TR
85941
81616
10TR
07243
40TR
39210
ĐB
495680
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/03/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/03/2018  
Chục Số Đơn vị
3,6,2,1,8 0
4 1 8,6,0
8 2 4,0
4,3,3,4 3 3,0,3
2,4 4 3,4,1,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
9,1 6 0
7
8,1 8 8,2,0
9 6
Kết quả xổ số Ninh Thuận
02/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
56
250N
482
500N
6180
2110
7107
1TR
4691
2,5TR
59426
70384
97118
62094
38989
05449
45919
5TR
16691
12456
10TR
55340
40TR
75591
ĐB
639375
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/03/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,1,4 0 7
9,9,9 1 0,8,9
8 2 6
3
8,9 4 9,0
Chục Số Đơn vị
7 5 6,6
5,2,5 6
0 7 5
1 8 2,0,4,9
8,4,1 9 1,4,1,1
Kết quả xổ số Ninh Thuận
23/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
63
250N
240
500N
9218
0997
2262
1TR
3469
2,5TR
52692
88187
64544
42868
08939
56724
86384
5TR
90719
90370
10TR
11001
40TR
12987
ĐB
538778
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/02/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 1
0 1 8,9
6,9 2 4
6 3 9
4,2,8 4 0,4
Chục Số Đơn vị
5
6 3,2,9,8
9,8,8 7 0,8
1,6,7 8 7,4,7
6,3,1 9 7,2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
16/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
55
250N
678
500N
1728
8816
7669
1TR
1009
2,5TR
05385
87444
47831
02880
96785
79099
43567
5TR
29282
76864
10TR
52366
40TR
65263
ĐB
406386
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/02/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 9
3 1 6
8 2 8
6 3 1
4,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5,8,8 5 5
1,6,8 6 9,7,4,6,3
6 7 8
7,2 8 5,0,5,2,6
6,0,9 9 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
09/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
51
250N
788
500N
1579
3297
9948
1TR
1420
2,5TR
35938
61582
09771
80339
85621
30725
94943
5TR
09209
80924
10TR
13612
40TR
61581
ĐB
123210
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/02/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 9
5,7,2,8 1 2,0
8,1 2 0,1,5,4
4 3 8,9
2 4 8,3
Chục Số Đơn vị
2 5 1
6
9 7 9,1
8,4,3 8 8,2,1
7,3,0 9 7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
02/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
80
250N
791
500N
0927
6949
7853
1TR
6073
2,5TR
53398
91372
72710
67977
23329
32090
98854
5TR
89521
35512
10TR
34799
40TR
86062
ĐB
206563
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/02/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,1,9 0
9,2 1 0,2
7,1,6 2 7,9,1
5,7,6 3
5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 3,4
6 2,3
2,7 7 3,2,7
9 8 0
4,2,9 9 1,8,0,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )