http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
12/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
37
250N
818
500N
6790
1868
2206
1TR
3188
2,5TR
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
5TR
91597
29228
10TR
42610
40TR
36842
ĐB
721517
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,7,1 0 6
5 1 8,0,7
4 2 8
7 3 7
4 2
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5
0 6 8,9
3,8,9,9,1 7 3,0
1,6,8,2 8 8,7
6 9 0,7,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
05/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
73
250N
287
500N
4972
5183
8364
1TR
6269
2,5TR
84808
63379
00129
94120
81876
65555
58520
5TR
83656
87065
10TR
61095
40TR
53758
ĐB
315825
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/01/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/01/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 8
1
7 2 9,0,0,5
7,8 3
6 4
Chục Số Đơn vị
5,6,9,2 5 5,6,8
7,5 6 4,9,5
8 7 3,2,9,6
0,5 8 7,3
6,7,2 9 5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
29/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
19
250N
006
500N
8425
8347
1110
1TR
9002
2,5TR
41108
00309
53402
90247
27526
58301
51940
5TR
41810
47709
10TR
30724
40TR
00676
ĐB
512784
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/12/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4,1 0 6,2,8,9,2,1,9
0 1 9,0,0
0,0 2 5,6,4
3
2,8 4 7,7,0
Chục Số Đơn vị
2 5
0,2,7 6
4,4 7 6
0 8 4
1,0,0 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
22/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
11
250N
579
500N
7716
7430
5490
1TR
6649
2,5TR
67900
59804
24119
77277
04986
07645
66871
5TR
47725
12355
10TR
58444
40TR
78998
ĐB
857310
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/12/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,9,0,1 0 0,4
1,7 1 1,6,9,0
2 5
3 0
0,4 4 9,5,4
Chục Số Đơn vị
4,2,5 5 5
1,8 6
7 7 9,7,1
9 8 6
7,4,1 9 0,8
Kết quả xổ số Ninh Thuận
15/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
48
250N
949
500N
7831
6132
9772
1TR
7770
2,5TR
36679
73817
62302
18047
61245
61479
55351
5TR
56423
40339
10TR
89499
40TR
25097
ĐB
514104
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/12/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,4
3,5 1 7
3,7,0 2 3
2 3 1,2,9
0 4 8,9,7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1
6
1,4,9 7 2,0,9,9
4 8
4,7,7,3,9 9 9,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
08/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
88
250N
735
500N
1687
9693
2424
1TR
3417
2,5TR
61287
64616
41437
16312
56651
48967
33538
5TR
69094
17348
10TR
00303
40TR
60453
ĐB
368115
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/12/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3
5 1 7,6,2,5
1 2 4
9,0,5 3 5,7,8
2,9 4 8
Chục Số Đơn vị
3,1 5 1,3
1 6 7
8,1,8,3,6 7
8,3,4 8 8,7,7
9 3,4
Kết quả xổ số Ninh Thuận
01/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
29
250N
132
500N
0899
7614
7624
1TR
2887
2,5TR
60189
85630
91673
79064
46032
34804
90886
5TR
58462
17907
10TR
25884
40TR
62483
ĐB
978036
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/12/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,7
1 4
3,3,6 2 9,4
7,8 3 2,0,2,6
1,2,6,0,8 4
Chục Số Đơn vị
5
8,3 6 4,2
8,0 7 3
8 7,9,6,4,3
2,9,8 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )