http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
28/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/04/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
21/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
16
250N
566
500N
4667
9582
2028
1TR
8476
2,5TR
95170
29136
71361
12569
20511
98392
98779
5TR
22723
33672
10TR
68486
40TR
95215
ĐB
288805
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/04/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
6,1 1 6,1,5
8,9,7 2 8,3
2 3 6
4
Chục Số Đơn vị
1,0 5
1,6,7,3,8 6 6,7,1,9
6 7 6,0,9,2
2 8 2,6
6,7 9 2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
14/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
27
250N
737
500N
8708
8344
3607
1TR
9826
2,5TR
11254
28398
97973
74783
21173
85377
37466
5TR
96083
76768
10TR
97025
40TR
20206
ĐB
023241
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/04/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,7,6
4 1
2 7,6,5
7,8,7,8 3 7
4,5 4 4,1
Chục Số Đơn vị
2 5 4
2,6,0 6 6,8
2,3,0,7 7 3,3,7
0,9,6 8 3,3
9 8
Kết quả xổ số Ninh Thuận
07/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
33
250N
305
500N
0467
8867
9311
1TR
9477
2,5TR
09946
07345
16958
36853
05272
04620
57988
5TR
72774
02583
10TR
20740
40TR
15132
ĐB
518341
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/04/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 5
1,4 1 1
7,3 2 0
3,5,8 3 3,2
7 4 6,5,0,1
Chục Số Đơn vị
0,4 5 8,3
4 6 7,7
6,6,7 7 7,2,4
5,8 8 8,3
9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
31/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
68
250N
455
500N
4375
0048
7732
1TR
4396
2,5TR
35426
96407
45507
56231
29087
26328
77542
5TR
04741
10743
10TR
44849
40TR
12051
ĐB
16719
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 31/03/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 31/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,7
3,4,5 1 9
3,4 2 6,8
4 3 2,1
4 8,2,1,3,9
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,1
9,2 6 8
0,0,8 7 5
6,4,2 8 7
4,1 9 6
Kết quả xổ số Ninh Thuận
24/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
37
250N
740
500N
1575
1287
4934
1TR
7347
2,5TR
57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
5TR
85600
64458
10TR
06213
40TR
48339
ĐB
77137
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/03/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/03/2017  
Chục Số Đơn vị
4,9,0 0 0
7 1 3
3 2 8,8
1 3 7,4,2,8,9,7
3 4 0,7
Chục Số Đơn vị
7 5 8
9 6
3,8,4,3 7 5,1
2,2,3,5 8 7
3 9 0,6
Kết quả xổ số Ninh Thuận
17/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
83
250N
381
500N
1633
2394
3479
1TR
4782
2,5TR
30228
10501
35925
88638
58935
43813
07098
5TR
07805
88089
10TR
83782
40TR
50609
ĐB
80703
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/03/2017
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,5,9,3
8,0 1 3
8,8 2 8,5
8,3,1,0 3 3,8,5
9 4
Chục Số Đơn vị
2,3,0 5
6
7 9
2,3,9 8 3,1,2,9,2
7,8,0 9 4,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )