http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
08/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
99
250N
258
500N
5095
4043
4607
1TR
9562
2,5TR
44920
94053
67613
47531
92747
48263
39208
5TR
78658
51958
10TR
84308
40TR
13959
ĐB
177214
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,8
3 1 3,4
6 2 0
4,5,1,6 3 1
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
9 5 8,3,8,8,9
6 2,3
0,4 7
5,0,5,5,0 8
9,5 9 9,5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
01/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
51
250N
392
500N
8401
8829
1341
1TR
9087
2,5TR
53860
23953
10413
32138
57630
82473
25229
5TR
69356
72328
10TR
10230
40TR
98288
ĐB
584351
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,3,3 0 1
5,0,4,5 1 3
9 2 9,9,8
5,1,7 3 8,0,0
4 1
Chục Số Đơn vị
5 1,3,6,1
5 6 0
8 7 3
3,2,8 8 7,8
2,2 9 2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
25/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
09
250N
743
500N
4762
5278
2999
1TR
4053
2,5TR
91498
74122
34109
06644
35382
12220
17338
5TR
87642
36784
10TR
30807
40TR
22314
ĐB
565997
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,9,7
1 4
6,2,8,4 2 2,0
4,5 3 8
4,8,1 4 3,4,2
Chục Số Đơn vị
5 3
6 2
0,9 7 8
7,9,3 8 2,4
0,9,0 9 9,8,7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
18/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
47
250N
683
500N
9651
1751
3911
1TR
8715
2,5TR
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
5TR
93594
99915
10TR
15864
40TR
45225
ĐB
732584
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
5,5,1 1 1,5,4,5
2 5
8,3 3 3
1,6,9,6,8 4 7
Chục Số Đơn vị
1,7,1,2 5 1,1
8 6 4,4
4,7 7 5,7
9 8 3,6,4
9 8,4
Kết quả xổ số Ninh Thuận
11/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
50
250N
428
500N
2532
8213
5956
1TR
5179
2,5TR
11670
22810
96874
42407
49648
39301
54877
5TR
50225
39785
10TR
40770
40TR
75062
ĐB
721281
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7,1,7 0 7,1
0,8 1 3,0
3,6 2 8,5
1 3 2
7 4 8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 0,6
5 6 2
0,7 7 9,0,4,7,0
2,4 8 5,1
7 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
04/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
02
250N
087
500N
9668
7358
2640
1TR
9136
2,5TR
59375
97305
43792
72160
96604
35365
84733
5TR
45251
63130
10TR
87483
40TR
17822
ĐB
088363
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6,3 0 2,5,4
5 1
0,9,2 2 2
3,8,6 3 6,3,0
0 4 0
Chục Số Đơn vị
7,0,6 5 8,1
3 6 8,0,5,3
8 7 5
6,5 8 7,3
9 2
Kết quả xổ số Ninh Thuận
28/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
53
250N
187
500N
9824
1055
1433
1TR
1762
2,5TR
56913
72230
63137
14200
35323
35710
93583
5TR
12039
36793
10TR
28559
40TR
93646
ĐB
048433
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/12/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,1 0 0
1 3,0
6 2 4,3
5,3,1,2,8,9,3 3 3,0,7,9,3
2 4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5,9
4 6 2
8,3 7
8 7,3
3,5 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )