http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
66
250N
216
500N
0754
9304
4747
1TR
4730
2,5TR
72076
00921
78125
29111
96212
00253
23412
5TR
41822
51438
10TR
98415
40TR
84668
ĐB
525774
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
2,1 1 6,1,2,2,5
1,1,2 2 1,5,2
5 3 0,8
5,0,7 4 7
Chục Số Đơn vị
2,1 5 4,3
6,1,7 6 6,8
4 7 6,4
3,6 8
9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
40
250N
749
500N
7253
3911
9843
1TR
3121
2,5TR
21935
46253
50240
24848
21850
59526
56053
5TR
16629
87517
10TR
35023
40TR
31718
ĐB
713090
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4,5,9 0
1,2 1 1,7,8
2 1,6,9,3
5,4,5,5,2 3 5
4 0,9,3,0,8
Chục Số Đơn vị
3 5 3,3,0,3
2 6
1 7
4,1 8
4,2 9 0
Kết quả xổ số Ninh Thuận
27/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
82
250N
335
500N
6603
6034
7878
1TR
5897
2,5TR
16903
24237
89138
65548
07239
58423
03668
5TR
14153
29512
10TR
32861
40TR
06316
ĐB
455922
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/07/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,3
6 1 2,6
8,1,2 2 3,2
0,0,2,5 3 5,4,7,8,9
3 4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 3
1 6 8,1
9,3 7 8
7,3,4,6 8 2
3 9 7
Kết quả xổ số Ninh Thuận
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
66
250N
424
500N
6664
0337
5722
1TR
2149
2,5TR
06698
54567
46605
20701
14280
22260
09494
5TR
28768
60404
10TR
35866
40TR
22382
ĐB
823000
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,0 0 5,1,4,0
0 1
2,8 2 4,2
3 7
2,6,9,0 4 9
Chục Số Đơn vị
0 5
6,6 6 6,4,7,0,8,6
3,6 7
9,6 8 0,2
4 9 8,4
Kết quả xổ số Ninh Thuận
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
35
250N
556
500N
0729
2355
4705
1TR
8452
2,5TR
65653
56182
15556
92095
34603
44995
81285
5TR
94446
92854
10TR
56281
40TR
14301
ĐB
171754
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,1
8,0 1
5,8 2 9
5,0 3 5
5,5 4 6
Chục Số Đơn vị
3,5,0,9,9,8 5 6,5,2,3,6,4,4
5,5,4 6
7
8 2,5,1
2 9 5,5
Kết quả xổ số Ninh Thuận
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
94
250N
794
500N
0221
1893
6042
1TR
5406
2,5TR
60658
52431
95318
30097
84310
03094
91514
5TR
20656
94558
10TR
49410
40TR
78193
ĐB
737702
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 6,2
2,3 1 8,0,4,0
4,0 2 1
9,9 3 1
9,9,9,1 4 2
Chục Số Đơn vị
5 8,6,8
0,5 6
9 7
5,1,5 8
9 4,4,3,7,4,3
Kết quả xổ số Ninh Thuận
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
49
250N
667
500N
5047
7344
8992
1TR
5818
2,5TR
84357
08668
50255
37143
16800
21674
11535
5TR
16215
38106
10TR
41537
40TR
93919
ĐB
392538
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
1 8,5,9
9 2
4 3 5,7,8
4,7 4 9,7,4,3
Chục Số Đơn vị
5,3,1 5 7,5
0 6 7,8
6,4,5,3 7 4
1,6,3 8
4,1 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )