http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Ninh Thuận
14/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
96
250N
493
500N
8176
2127
4392
1TR
6932
2,5TR
81510
51090
22016
47659
82116
36882
62254
5TR
51280
67950
10TR
45931
40TR
62226
ĐB
114163
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/09/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9,8,5 0
3 1 0,6,6
9,3,8 2 7,6
9,6 3 2,1
5 4
Chục Số Đơn vị
5 9,4,0
9,7,1,1,2 6 3
2 7 6
8 2,0
5 9 6,3,2,0
Kết quả xổ số Ninh Thuận
07/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N
53
250N
678
500N
8663
6543
9446
1TR
7019
2,5TR
67215
67153
99482
18469
02479
97523
86580
5TR
98090
93560
10TR
93724
40TR
31755
ĐB
871743
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/09/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9,6 0
1 9,5
8 2 3,4
5,6,4,5,2,4 3
2 4 3,6,3
Chục Số Đơn vị
1,5 5 3,3,5
4 6 3,9,0
7 8,9
7 8 2,0
1,6,7 9 0
Kết quả xổ số Ninh Thuận
31/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
15
250N
248
500N
6377
3203
3186
1TR
9676
2,5TR
41946
60806
93240
19810
97141
07265
08011
5TR
42321
69236
10TR
21711
40TR
52695
ĐB
429599
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 31/08/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 31/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 3,6
4,1,2,1 1 5,0,1,1
2 1
0 3 6
4 8,6,0,1
Chục Số Đơn vị
1,6,9 5
8,7,4,0,3 6 5
7 7 7,6
4 8 6
9 9 5,9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
24/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N
27
250N
209
500N
0407
9445
9620
1TR
4620
2,5TR
80782
27053
03567
37289
40209
47006
13506
5TR
03744
50980
10TR
94333
40TR
18539
ĐB
332632
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/08/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2,8 0 9,7,9,6,6
1
8,3 2 7,0,0
5,3 3 3,9,2
4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 3
0,0 6 7
2,0,6 7
8 2,9,0
0,8,0,3 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
17/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
46
250N
274
500N
2271
1902
4881
1TR
1346
2,5TR
00220
84051
66827
44755
13007
46620
37453
5TR
19721
02096
10TR
08615
40TR
01323
ĐB
908526
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/08/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 2,7
7,8,5,2 1 5
0 2 0,7,0,1,3,6
5,2 3
7 4 6,6
Chục Số Đơn vị
5,1 5 1,5,3
4,4,9,2 6
2,0 7 4,1
8 1
9 6
Kết quả xổ số Ninh Thuận
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
66
250N
216
500N
0754
9304
4747
1TR
4730
2,5TR
72076
00921
78125
29111
96212
00253
23412
5TR
41822
51438
10TR
98415
40TR
84668
ĐB
525774
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
2,1 1 6,1,2,2,5
1,1,2 2 1,5,2
5 3 0,8
5,0,7 4 7
Chục Số Đơn vị
2,1 5 4,3
6,1,7 6 6,8
4 7 6,4
3,6 8
9
Kết quả xổ số Ninh Thuận
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N
40
250N
749
500N
7253
3911
9843
1TR
3121
2,5TR
21935
46253
50240
24848
21850
59526
56053
5TR
16629
87517
10TR
35023
40TR
31718
ĐB
713090
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4,5,9 0
1,2 1 1,7,8
2 1,6,9,3
5,4,5,5,2 3 5
4 0,9,3,0,8
Chục Số Đơn vị
3 5 3,3,0,3
2 6
1 7
4,1 8
4,2 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )