http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
24/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
55
250N
770
500N
2856
9545
3283
1TR
5013
2,5TR
59010
44292
18699
56882
70999
92994
37745
5TR
39105
02499
10TR
40506
40TR
05561
ĐB
871216
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/04/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,6
6 1 3,0,6
9,8 2
8,1 3
9 4 5,5
Chục Số Đơn vị
5,4,4,0 5 5,6
5,0,1 6 1
7 0
8 3,2
9,9,9 9 2,9,9,4,9
Kết quả xổ số Phú Yên
17/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
41
250N
493
500N
4402
2837
7758
1TR
0294
2,5TR
56915
36128
90519
02947
74073
84479
48615
5TR
14584
59374
10TR
61499
40TR
47079
ĐB
182714
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/04/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2
4 1 5,9,5,4
0 2 8
9,7 3 7
9,8,7,1 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1,1 5 8
6
3,4 7 3,9,4,9
5,2 8 4
1,7,9,7 9 3,4,9
Kết quả xổ số Phú Yên
10/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
36
250N
985
500N
0392
7610
7789
1TR
3953
2,5TR
42848
65331
71170
67519
96411
25499
68930
5TR
85592
05339
10TR
36594
40TR
37668
ĐB
766740
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/04/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1,7,3,4 0
3,1 1 0,9,1
9,9 2
5 3 6,1,0,9
9 4 8,0
Chục Số Đơn vị
8 5 3
3 6 8
7 0
4,6 8 5,9
8,1,9,3 9 2,9,2,4
Kết quả xổ số Phú Yên
03/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
85
250N
757
500N
7955
1092
0552
1TR
9023
2,5TR
64108
01432
67147
65754
11925
92443
72370
5TR
21590
70009
10TR
81692
40TR
77889
ĐB
085314
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/04/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 8,9
1 4
9,5,3,9 2 3,5
2,4 3 2
5,1 4 7,3
Chục Số Đơn vị
8,5,2 5 7,5,2,4
6
5,4 7 0
0 8 5,9
0,8 9 2,0,2
Kết quả xổ số Phú Yên
27/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
97
250N
343
500N
5414
1617
8614
1TR
7030
2,5TR
83416
81760
36042
58018
82375
07571
45604
5TR
40616
05398
10TR
09495
40TR
13613
ĐB
43531
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/03/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/03/2017  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 4
7,3 1 4,7,4,6,8,6,3
4 2
4,1 3 0,1
1,1,0 4 3,2
Chục Số Đơn vị
7,9 5
1,1 6 0
9,1 7 5,1
1,9 8
9 7,8,5
Kết quả xổ số Phú Yên
20/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
79
250N
583
500N
3991
8969
4321
1TR
8139
2,5TR
60412
38714
09527
69217
83533
47649
95627
5TR
20170
55444
10TR
76615
40TR
45569
ĐB
36487
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/03/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0
9,2 1 2,4,7,5
1 2 1,7,7
8,3 3 9,3
1,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
1 5
6 9,9
2,1,2,8 7 9,0
8 3,7
7,6,3,4,6 9 1
Kết quả xổ số Phú Yên
13/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
39
250N
476
500N
4982
5815
2483
1TR
4564
2,5TR
52024
25673
61927
78764
80512
76556
43579
5TR
70411
59970
10TR
89355
40TR
63725
ĐB
19179
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/03/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0
1 1 5,2,1
8,1 2 4,7,5
8,7 3 9
6,2,6 4
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 6,5
7,5 6 4,4
2 7 6,3,9,0,9
8 2,3
3,7,7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )