http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
12/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
41
250N
960
500N
8557
6159
2290
1TR
0185
2,5TR
73012
96218
84947
15765
71094
01154
27830
5TR
59033
78839
10TR
38354
40TR
53905
ĐB
096438
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/03/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/03/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0 5
4 1 2,8
1 2
3 3 0,3,9,8
9,5,5 4 1,7
Chục Số Đơn vị
8,6,0 5 7,9,4,4
6 0,5
5,4 7
1,3 8 5
5,3 9 0,4
Kết quả xổ số Phú Yên
05/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
48
250N
152
500N
2335
9831
4535
1TR
1987
2,5TR
04519
88880
48705
97404
57235
82929
16482
5TR
74820
10559
10TR
91908
40TR
65048
ĐB
735244
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/03/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 5,4,8
3 1 9
5,8 2 9,0
3 5,1,5,5
0,4 4 8,8,4
Chục Số Đơn vị
3,3,0,3 5 2,9
6
8 7
4,0,4 8 7,0,2
1,2,5 9
Kết quả xổ số Phú Yên
26/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
69
250N
907
500N
8376
9115
6304
1TR
2865
2,5TR
52024
95090
85162
93927
52834
81563
13084
5TR
99031
48794
10TR
26464
40TR
88029
ĐB
318937
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/02/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,4
3 1 5
6 2 4,7,9
6 3 4,1,7
0,2,3,8,9,6 4
Chục Số Đơn vị
1,6 5
7 6 9,5,2,3,4
0,2,3 7 6
8 4
6,2 9 0,4
Kết quả xổ số Phú Yên
19/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
86
250N
212
500N
3724
8244
9067
1TR
3779
2,5TR
16632
12428
34037
17432
73548
03591
39511
5TR
37680
04407
10TR
14576
40TR
05750
ĐB
564934
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/02/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7
9,1 1 2,1
1,3,3 2 4,8
3 2,7,2,4
2,4,3 4 4,8
Chục Số Đơn vị
5 0
8,7 6 7
6,3,0 7 9,6
2,4 8 6,0
7 9 1
Kết quả xổ số Phú Yên
12/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
74
250N
115
500N
3784
0334
2071
1TR
4526
2,5TR
43635
93027
53891
35394
88135
33653
20871
5TR
34800
40931
10TR
33086
40TR
89462
ĐB
264621
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/02/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
7,9,7,3,2 1 5
6 2 6,7,1
5 3 4,5,5,1
7,8,3,9 4
Chục Số Đơn vị
1,3,3 5 3
2,8 6 2
2 7 4,1,1
8 4,6
9 1,4
Kết quả xổ số Phú Yên
05/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
04
250N
626
500N
0686
3256
6388
1TR
5260
2,5TR
30612
31951
90438
25976
71215
18881
72759
5TR
23095
66211
10TR
79684
40TR
78565
ĐB
603990
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 4
5,8,1 1 2,5,1
1 2 6
3 8
0,8 4
Chục Số Đơn vị
1,9,6 5 6,1,9
2,8,5,7 6 0,5
7 6
8,3 8 6,8,1,4
5 9 5,0
Kết quả xổ số Phú Yên
29/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
00
250N
729
500N
7065
1706
4026
1TR
4269
2,5TR
28049
94856
82237
41078
17712
88860
01492
5TR
02286
53607
10TR
90593
40TR
01412
ĐB
624921
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6,7
2 1 2,2
1,9,1 2 9,6,1
9 3 7
4 9
Chục Số Đơn vị
6 5 6
0,2,5,8 6 5,9,0
3,0 7 8
7 8 6
2,6,4 9 2,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )