http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
18/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
96
250N
516
500N
0739
2903
9498
1TR
9344
2,5TR
49459
28861
58428
65138
61169
17204
78947
5TR
92697
52492
10TR
73164
40TR
57346
ĐB
591977
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/09/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,4
6 1 6
9 2 8
0 3 9,8
4,0,6 4 4,7,6
Chục Số Đơn vị
5 9
9,1,4 6 1,9,4
4,9,7 7 7
9,2,3 8
3,5,6 9 6,8,7,2
Kết quả xổ số Phú Yên
11/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
71
250N
629
500N
3378
8925
8357
1TR
0039
2,5TR
57857
80942
59108
10044
04389
48270
83409
5TR
74198
83412
10TR
10034
40TR
17084
ĐB
599777
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/09/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,9
7 1 2
4,1 2 9,5
3 9,4
4,3,8 4 2,4
Chục Số Đơn vị
2 5 7,7
6
5,5,7 7 1,8,0,7
7,0,9 8 9,4
2,3,8,0 9 8
Kết quả xổ số Phú Yên
04/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
68
250N
173
500N
4574
7317
7519
1TR
7981
2,5TR
74221
33863
55868
38995
64555
86453
42009
5TR
46075
74393
10TR
61621
40TR
11849
ĐB
119359
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/09/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 9
8,2,2 1 7,9
2 1,1
7,6,5,9 3
7 4 9
Chục Số Đơn vị
9,5,7 5 5,3,9
6 8,3,8
1 7 3,4,5
6,6 8 1
1,0,4,5 9 5,3
Kết quả xổ số Phú Yên
28/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
21
250N
432
500N
5297
0220
9219
1TR
3179
2,5TR
97724
68383
83585
69360
79281
44840
44780
5TR
83360
28346
10TR
37349
40TR
40692
ĐB
542739
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/08/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,6,4,8,6 0
2,8 1 9
3,9 2 1,0,4
8 3 2,9
2 4 0,6,9
Chục Số Đơn vị
8 5
4 6 0,0
9 7 9
8 3,5,1,0
1,7,4,3 9 7,2
Kết quả xổ số Phú Yên
21/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
95
250N
390
500N
6732
3259
5550
1TR
9210
2,5TR
36156
98356
38038
63113
60116
34566
38785
5TR
30549
03807
10TR
46456
40TR
79047
ĐB
887664
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/08/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,5,1 0 7
1 0,3,6
3 2
1 3 2,8
6 4 9,7
Chục Số Đơn vị
9,8 5 9,0,6,6,6
5,5,1,6,5 6 6,4
0,4 7
3 8 5
5,4 9 5,0
Kết quả xổ số Phú Yên
14/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
50
250N
508
500N
2370
4249
0060
1TR
2597
2,5TR
07368
87885
14700
28108
52908
24503
74648
5TR
34406
48576
10TR
09118
40TR
53265
ĐB
626239
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/08/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5,7,6,0 0 8,0,8,8,3,6
1 8
2
0 3 9
4 9,8
Chục Số Đơn vị
8,6 5 0
0,7 6 0,8,5
9 7 0,6
0,6,0,0,4,1 8 5
4,3 9 7
Kết quả xổ số Phú Yên
07/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
89
250N
582
500N
8110
4039
9289
1TR
9363
2,5TR
92248
82904
17038
90841
83490
45537
59200
5TR
88610
42813
10TR
27386
40TR
23942
ĐB
857317
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/08/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,9,0,1 0 4,0
4 1 0,0,3,7
8,4 2
6,1 3 9,8,7
0 4 8,1,2
Chục Số Đơn vị
5
8 6 3
3,1 7
4,3 8 9,2,9,6
8,3,8 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )