http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
13/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
13
250N
371
500N
0457
0945
3003
1TR
0686
2,5TR
28760
97264
05012
83173
75928
88199
25559
5TR
07985
99548
10TR
53089
40TR
88344
ĐB
239252
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
7 1 3,2
1,5 2 8
1,0,7 3
6,4 4 5,8,4
Chục Số Đơn vị
4,8 5 7,9,2
8 6 0,4
5 7 1,3
2,4 8 6,5,9
9,5,8 9 9
Kết quả xổ số Phú Yên
06/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
36
250N
983
500N
8204
5235
9842
1TR
7417
2,5TR
65384
53433
82638
44589
72986
16251
52128
5TR
60150
93724
10TR
90430
40TR
99841
ĐB
232160
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/11/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5,3,6 0 4
5,4 1 7
4 2 8,4
8,3 3 6,5,3,8,0
0,8,2 4 2,1
Chục Số Đơn vị
3 5 1,0
3,8 6 0
1 7
3,2 8 3,4,9,6
8 9
Kết quả xổ số Phú Yên
30/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
44
250N
466
500N
6124
0585
8380
1TR
0179
2,5TR
67473
35391
56402
43564
73602
30003
15438
5TR
42103
60063
10TR
29912
40TR
10483
ĐB
677129
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/10/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,2,3,3
9 1 2
0,0,1 2 4,9
7,0,0,6,8 3 8
4,2,6 4 4
Chục Số Đơn vị
8 5
6 6 6,4,3
7 9,3
3 8 5,0,3
7,2 9 1
Kết quả xổ số Phú Yên
23/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
88
250N
810
500N
8077
5606
3418
1TR
8399
2,5TR
45266
08177
15856
56243
87504
02240
47939
5TR
48419
81850
10TR
13745
40TR
11443
ĐB
626973
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/10/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4,5 0 6,4
1 0,8,9
2
4,4,7 3 9
0 4 3,0,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 6,0
0,6,5 6 6
7,7 7 7,7,3
8,1 8 8
9,3,1 9 9
Kết quả xổ số Phú Yên
16/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
03
250N
551
500N
3192
0211
1013
1TR
7271
2,5TR
82761
44907
60117
31686
02797
98811
38513
5TR
35002
87839
10TR
62510
40TR
93716
ĐB
571159
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/10/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,7,2
5,1,7,6,1 1 1,3,7,1,3,0,6
9,0 2
0,1,1 3 9
4
Chục Số Đơn vị
5 1,9
8,1 6 1
0,1,9 7 1
8 6
3,5 9 2,7
Kết quả xổ số Phú Yên
09/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
93
250N
743
500N
3644
7758
9297
1TR
5428
2,5TR
36166
00096
14112
08022
51849
00587
72776
5TR
87532
44152
10TR
26104
40TR
84762
ĐB
056636
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/10/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 2
1,2,3,5,6 2 8,2
9,4 3 2,6
4,0 4 3,4,9
Chục Số Đơn vị
5 8,2
6,9,7,3 6 6,2
9,8 7 6
5,2 8 7
4 9 3,7,6
Kết quả xổ số Phú Yên
02/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
86
250N
673
500N
3647
2687
1492
1TR
3085
2,5TR
83313
58028
11818
63554
46061
07786
10570
5TR
25628
12118
10TR
71776
40TR
28282
ĐB
437936
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/10/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0
6 1 3,8,8
9,8 2 8,8
7,1 3 6
5 4 7
Chục Số Đơn vị
8 5 4
8,8,7,3 6 1
4,8 7 3,0,6
2,1,2,1 8 6,7,5,6,2
9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )