http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
24/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
99
250N
313
500N
4474
5811
1201
1TR
7233
2,5TR
40567
12866
05829
98731
29543
53685
11999
5TR
92758
06456
10TR
06896
40TR
49841
ĐB
086404
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/09/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,4
1,0,3,4 1 3,1
2 9
1,3,4 3 3,1
7,0 4 3,1
Chục Số Đơn vị
8 5 8,6
6,5,9 6 7,6
6 7 4
5 8 5
9,2,9 9 9,9,6
Kết quả xổ số Phú Yên
17/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
42
250N
731
500N
4734
0987
7341
1TR
5811
2,5TR
98671
62279
73005
03050
10829
79468
99515
5TR
06278
44171
10TR
87930
40TR
93865
ĐB
755052
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/09/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 5
3,4,1,7,7 1 1,5
4,5 2 9
3 1,4,0
3 4 2,1
Chục Số Đơn vị
0,1,6 5 0,2
6 8,5
8 7 1,9,8,1
6,7 8 7
7,2 9
Kết quả xổ số Phú Yên
10/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
64
250N
787
500N
4305
7614
8905
1TR
1958
2,5TR
49502
63971
26175
73515
25971
36321
96762
5TR
66349
94888
10TR
81830
40TR
74347
ĐB
070681
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/09/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/09/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,5,2
7,7,2,8 1 4,5
0,6 2 1
3 0
6,1 4 9,7
Chục Số Đơn vị
0,0,7,1 5 8
6 4,2
8,4 7 1,5,1
5,8 8 7,8,1
4 9
Kết quả xổ số Phú Yên
03/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSPY
100N
87
250N
512
500N
8643
8468
5751
1TR
2729
2,5TR
63405
70985
06058
78411
78076
10246
48663
5TR
87016
84376
10TR
56422
40TR
27181
ĐB
347938
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/09/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
5,1,8 1 2,1,6
1,2 2 9,2
4,6 3 8
4 3,6
Chục Số Đơn vị
0,8 5 1,8
7,4,1,7 6 8,3
8 7 6,6
6,5,3 8 7,5,1
2 9
Kết quả xổ số Phú Yên
27/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
73
250N
073
500N
1524
8361
0036
1TR
3977
2,5TR
89662
60785
46930
91915
79934
24179
10027
5TR
64661
08168
10TR
93526
40TR
72116
ĐB
357965
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/08/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,6 1 5,6
6 2 4,7,6
7,7 3 6,0,4
2,3 4
Chục Số Đơn vị
8,1,6 5
3,2,1 6 1,2,1,8,5
7,2 7 3,3,7,9
6 8 5
7 9
Kết quả xổ số Phú Yên
20/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
11
250N
660
500N
7217
0666
3243
1TR
6212
2,5TR
94587
56679
22987
34266
19595
30988
99297
5TR
78158
18041
10TR
86378
40TR
27205
ĐB
207209
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/08/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,9
1,4 1 1,7,2
1 2
4 3
4 3,1
Chục Số Đơn vị
9,0 5 8
6,6 6 0,6,6
1,8,8,9 7 9,8
8,5,7 8 7,7,8
7,0 9 5,7
Kết quả xổ số Phú Yên
13/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
26
250N
689
500N
2964
3577
9123
1TR
3039
2,5TR
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
5TR
94781
11148
10TR
67674
40TR
31017
ĐB
273318
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/08/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 3
6,8 1 7,8
6 2 6,3,3
2,0,2 3 9
6,5,7 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5 4
2,8 6 4,2,1
7,1 7 7,4
4,1 8 9,6,1
8,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )