http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
16/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
01
250N
492
500N
1279
0587
6542
1TR
2151
2,5TR
43604
53052
98377
79434
69897
70787
95942
5TR
44878
23620
10TR
82693
40TR
01080
ĐB
280360
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/07/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2,8,6 0 1,4
0,5 1
9,4,5,4 2 0
9 3 4
0,3 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 1,2
6 0
8,7,9,8 7 9,7,8
7 8 7,7,0
7 9 2,7,3
Kết quả xổ số Phú Yên
09/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
71
250N
784
500N
6275
6447
5882
1TR
3457
2,5TR
41641
50264
85469
67682
24491
24785
71268
5TR
34962
90279
10TR
34655
40TR
37044
ĐB
682401
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/07/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1
7,4,9,0 1
8,8,6 2
3
8,6,4 4 7,1,4
Chục Số Đơn vị
7,8,5 5 7,5
6 4,9,8,2
4,5 7 1,5,9
6 8 4,2,2,5
6,7 9 1
Kết quả xổ số Phú Yên
02/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
60
250N
069
500N
4090
6097
4717
1TR
4242
2,5TR
91928
23265
23217
24581
98803
34552
95258
5TR
78532
73026
10TR
00745
40TR
22013
ĐB
255140
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/07/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9,4 0 3
8 1 7,7,3
4,5,3 2 8,6
0,1 3 2
4 2,5,0
Chục Số Đơn vị
6,4 5 2,8
2 6 0,9,5
9,1,1 7
2,5 8 1
6 9 0,7
Kết quả xổ số Phú Yên
25/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
29
250N
504
500N
6840
2531
4027
1TR
8931
2,5TR
59576
03101
74475
22471
32801
47646
19301
5TR
12176
37274
10TR
91444
40TR
71507
ĐB
874526
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/06/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,1,1,1,7
3,3,0,7,0,0 1
2 9,7,6
3 1,1
0,7,4 4 0,6,4
Chục Số Đơn vị
7 5
7,4,7,2 6
2,0 7 6,5,1,6,4
8
2 9
Kết quả xổ số Phú Yên
18/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
10
250N
208
500N
5509
0413
0188
1TR
0425
2,5TR
21093
21316
96322
41063
08015
92373
97030
5TR
90492
64891
10TR
85295
40TR
26488
ĐB
554472
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/06/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 8,9
9 1 0,3,6,5
2,9,7 2 5,2
1,9,6,7 3 0
4
Chục Số Đơn vị
2,1,9 5
1 6 3
7 3,2
0,8,8 8 8,8
0 9 3,2,1,5
Kết quả xổ số Phú Yên
11/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
89
250N
706
500N
6785
6107
4714
1TR
0882
2,5TR
85954
37524
96819
13064
53224
24829
87195
5TR
30144
78696
10TR
89499
40TR
80861
ĐB
724086
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/06/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,7
6 1 4,9
8 2 4,4,9
3
1,5,2,6,2,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,9 5 4
0,9,8 6 4,1
0 7
8 9,5,2,6
8,1,2,9 9 5,6,9
Kết quả xổ số Phú Yên
04/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
81
250N
997
500N
0686
6749
4650
1TR
3628
2,5TR
80488
36133
24324
72929
67480
03772
48473
5TR
77108
08847
10TR
51355
40TR
85164
ĐB
055790
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/06/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/06/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8,9 0 8
8 1
7 2 8,4,9
3,7 3 3
2,6 4 9,7
Chục Số Đơn vị
5 5 0,5
8 6 4
9,4 7 2,3
2,8,0 8 1,6,8,0
4,2 9 7,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )