http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Phú Yên
15/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
50
250N
815
500N
0480
4701
0469
1TR
9920
2,5TR
55632
11086
14493
61422
03707
09521
24706
5TR
83263
97213
10TR
68378
40TR
65885
ĐB
626982
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8,2 0 1,7,6
0,2 1 5,3
3,2,8 2 0,2,1
9,6,1 3 2
4
Chục Số Đơn vị
1,8 5 0
8,0 6 9,3
0 7 8
7 8 0,6,5,2
6 9 3
Kết quả xổ số Phú Yên
08/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
33
250N
838
500N
1224
5963
5345
1TR
5216
2,5TR
69773
72619
64941
98459
87346
43919
21660
5TR
40765
44784
10TR
94220
40TR
46196
ĐB
045874
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/01/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,2 0
4 1 6,9,9
2 4,0
3,6,7 3 3,8
2,8,7 4 5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,6 5 9
1,4,9 6 3,0,5
7 3,4
3 8 4
1,5,1 9 6
Kết quả xổ số Phú Yên
01/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
21
250N
743
500N
0786
9993
4525
1TR
5001
2,5TR
28968
58572
19221
95078
72848
50275
64498
5TR
80434
25638
10TR
05337
40TR
92986
ĐB
652817
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/01/2018
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1
2,0,2 1 7
7 2 1,5,1
4,9 3 4,8,7
3 4 3,8
Chục Số Đơn vị
2,7 5
8,8 6 8
3,1 7 2,8,5
6,7,4,9,3 8 6,6
9 3,8
Kết quả xổ số Phú Yên
25/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
10
250N
864
500N
1878
1440
1976
1TR
0772
2,5TR
70510
77109
30810
51113
57994
77506
34838
5TR
75329
84680
10TR
94538
40TR
40097
ĐB
155614
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/12/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4,1,1,8 0 9,6
1 0,0,0,3,4
7 2 9
1 3 8,8
6,9,1 4 0
Chục Số Đơn vị
5
7,0 6 4
9 7 8,6,2
7,3,3 8 0
0,2 9 4,7
Kết quả xổ số Phú Yên
18/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
81
250N
976
500N
5216
2744
7106
1TR
2812
2,5TR
64086
01120
38139
83423
58935
31407
49567
5TR
36550
16493
10TR
11665
40TR
25184
ĐB
713215
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/12/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 6,7
8 1 6,2,5
1 2 0,3
2,9 3 9,5
4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
3,6,1 5 0
7,1,0,8 6 7,5
0,6 7 6
8 1,6,4
3 9 3
Kết quả xổ số Phú Yên
11/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
91
250N
484
500N
3139
5825
3896
1TR
6173
2,5TR
51016
09098
88311
04595
02726
84535
92774
5TR
46075
22013
10TR
00709
40TR
95441
ĐB
066946
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/12/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 9
9,1,4 1 6,1,3
2 5,6
7,1 3 9,5
8,7 4 1,6
Chục Số Đơn vị
2,9,3,7 5
9,1,2,4 6
7 3,4,5
9 8 4
3,0 9 1,6,8,5
Kết quả xổ số Phú Yên
04/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N
19
250N
326
500N
7457
8177
8367
1TR
5021
2,5TR
78053
88312
32554
28625
32430
16409
69863
5TR
92025
61620
10TR
78203
40TR
08451
ĐB
300254
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/12/2017
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 9,3
2,5 1 9,2
1 2 6,1,5,5,0
5,6,0 3 0
5,5 4
Chục Số Đơn vị
2,2 5 7,3,4,1,4
2 6 7,3
5,7,6 7 7
8
1,0 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )