http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
19/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
15
250N
829
500N
0755
3286
7811
1TR
3496
2,5TR
06215
63208
13775
70619
63671
27311
66131
5TR
87566
09407
10TR
39735
40TR
37674
ĐB
299508
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,7,8
1,7,1,3 1 5,1,5,9,1
2 9
3 1,5
7 4
Chục Số Đơn vị
1,5,1,7,3 5 5
8,9,6 6 6
0 7 5,1,4
0,0 8 6
2,1 9 6
Kết quả xổ số Quảng Bình
12/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
54
250N
017
500N
2221
4931
0480
1TR
1707
2,5TR
56010
01113
13459
25760
58029
96301
82333
5TR
61772
52985
10TR
72310
40TR
02996
ĐB
550229
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,1,6,1 0 7,1
2,3,0 1 7,0,3,0
7 2 1,9,9
1,3 3 1,3
5 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,9
9 6 0
1,0 7 2
8 0,5
5,2,2 9 6
Kết quả xổ số Quảng Bình
05/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
77
250N
452
500N
0070
8960
8385
1TR
4267
2,5TR
81549
03736
16503
37278
72789
41705
55052
5TR
54972
29404
10TR
13459
40TR
36277
ĐB
259700
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7,6,0 0 3,5,4,0
1
5,5,7 2
0 3 6
0 4 9
Chục Số Đơn vị
8,0 5 2,2,9
3 6 0,7
7,6,7 7 7,0,8,2,7
7 8 5,9
4,8,5 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
28/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
26
250N
351
500N
3088
6878
8361
1TR
1973
2,5TR
19196
46129
44035
63991
89150
71696
02979
5TR
09997
47894
10TR
74322
40TR
46595
ĐB
011877
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/06/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0
5,6,9 1
2 2 6,9,2
7 3 5
9 4
Chục Số Đơn vị
3,9 5 1,0
2,9,9 6 1
9,7 7 8,3,9,7
8,7 8 8
2,7 9 6,1,6,7,4,5
Kết quả xổ số Quảng Bình
21/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
36
250N
967
500N
6800
1395
1343
1TR
4238
2,5TR
90802
99991
45543
07647
83171
00436
01495
5TR
72121
57249
10TR
06472
40TR
99604
ĐB
465818
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2,4
9,7,2 1 8
0,7 2 1
4,4 3 6,8,6
0 4 3,3,7,9
Chục Số Đơn vị
9,9 5
3,3 6 7
6,4 7 1,2
3,1 8
4 9 5,1,5
Kết quả xổ số Quảng Bình
14/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
84
250N
223
500N
8256
3853
0745
1TR
0118
2,5TR
06115
96281
11094
25822
88051
00394
54354
5TR
32042
12968
10TR
80703
40TR
16203
ĐB
051495
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,3
8,5 1 8,5
2,4 2 3,2
2,5,0,0 3
8,9,9,5 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,1,9 5 6,3,1,4
5 6 8
7
1,6 8 4,1
9 4,4,5
Kết quả xổ số Quảng Bình
07/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
41
250N
044
500N
3367
8729
0561
1TR
4014
2,5TR
61129
58480
94356
96101
42858
24571
24954
5TR
55917
62817
10TR
10919
40TR
37174
ĐB
942549
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
4,6,0,7 1 4,7,7,9
2 9,9
3
4,1,5,7 4 1,4,9
Chục Số Đơn vị
5 6,8,4
5 6 7,1
6,1,1 7 1,4
5 8 0
2,2,1,4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )