http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
24/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
46
250N
935
500N
9719
5533
8982
1TR
1136
2,5TR
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
5TR
73145
58035
10TR
75688
40TR
60121
ĐB
672394
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
2 1 9
8,7,2 2 2,1
3 3 5,3,6,4,5
3,9 4 6,6,5
Chục Số Đơn vị
3,9,4,3 5
4,3,4 6 8,7
6 7 2
6,8 8 2,8
1 9 5,4
Kết quả xổ số Quảng Bình
17/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
12
250N
715
500N
5552
7599
7561
1TR
9986
2,5TR
42682
71825
90676
41816
92907
04064
92746
5TR
68072
76968
10TR
09251
40TR
11332
ĐB
095667
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
6,5 1 2,5,6
1,5,8,7,3 2 5
3 2
6 4 6
Chục Số Đơn vị
1,2 5 2,1
8,7,1,4 6 1,4,8,7
0,6 7 6,2
6 8 6,2
9 9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
10/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
85
250N
306
500N
2162
3353
5741
1TR
7208
2,5TR
47217
08773
53235
84021
29698
14190
20447
5TR
50570
52390
10TR
82125
40TR
30530
ĐB
513859
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9,7,9,3 0 6,8
4,2 1 7
6 2 1,5
5,7 3 5,0
4 1,7
Chục Số Đơn vị
8,3,2 5 3,9
0 6 2
1,4 7 3,0
0,9 8 5
5 9 8,0,0
Kết quả xổ số Quảng Bình
03/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
84
250N
940
500N
4941
6347
9737
1TR
0381
2,5TR
48046
88633
43637
71868
88261
07032
71532
5TR
35261
98861
10TR
46557
40TR
22375
ĐB
613146
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0
4,8,6,6,6 1
3,3 2
3 3 7,3,7,2,2
8 4 0,1,7,6,6
Chục Số Đơn vị
7 5 7
4,4 6 8,1,1,1
4,3,3,5 7 5
6 8 4,1
9
Kết quả xổ số Quảng Bình
26/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
98
250N
094
500N
4585
3777
3974
1TR
0155
2,5TR
38339
37498
72796
14205
87417
35422
31127
5TR
71046
74323
10TR
08733
40TR
80952
ĐB
353445
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
1 7
2,5 2 2,7,3
2,3 3 9,3
9,7 4 6,5
Chục Số Đơn vị
8,5,0,4 5 5,2
9,4 6
7,1,2 7 7,4
9,9 8 5
3 9 8,4,8,6
Kết quả xổ số Quảng Bình
19/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
76
250N
389
500N
9756
9258
1836
1TR
1406
2,5TR
04927
47785
93278
92392
46546
24734
69185
5TR
86267
25517
10TR
03562
40TR
85163
ĐB
625693
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6
1 7
9,6 2 7
6,9 3 6,4
3 4 6
Chục Số Đơn vị
8,8 5 6,8
7,5,3,0,4 6 7,2,3
2,6,1 7 6,8
5,7 8 9,5,5
8 9 2,3
Kết quả xổ số Quảng Bình
12/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
35
250N
507
500N
4238
9986
8871
1TR
5516
2,5TR
93616
38134
41753
95136
99346
80058
54624
5TR
07864
23614
10TR
98710
40TR
39646
ĐB
002073
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
7 1 6,6,4,0
2 4
5,7 3 5,8,4,6
3,2,6,1 4 6,6
Chục Số Đơn vị
3 5 3,8
8,1,1,3,4,4 6 4
0 7 1,3
3,5 8 6
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 13 ngày )
41  ( 13 ngày )
14  ( 10 ngày )
73  ( 10 ngày )
20  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
66  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 52 ngày )
05  ( 42 ngày )
98  ( 42 ngày )
47  ( 41 ngày )
51  ( 41 ngày )
07  ( 39 ngày )
55  ( 38 ngày )
95  ( 38 ngày )
35  ( 37 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 20 ngày )
71  ( 13 ngày )
84  ( 13 ngày )
93  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
28  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
70  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )