http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
20/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
02
250N
866
500N
1181
5532
1613
1TR
1973
2,5TR
66568
76184
21388
81940
08660
04263
22146
5TR
07429
50150
10TR
05616
40TR
44845
ĐB
495312
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6,5 0 2
8 1 3,6,2
0,3,1 2 9
1,7,6 3 2
8 4 0,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0
6,4,1 6 6,8,0,3
7 3
6,8 8 1,4,8
2 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
13/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
14
250N
151
500N
8812
3288
8878
1TR
1837
2,5TR
21451
94910
24164
03315
45387
96995
29006
5TR
08621
32604
10TR
78711
40TR
76472
ĐB
345695
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/09/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,4
5,5,2,1 1 4,2,0,5,1
1,7 2 1
3 7
1,6,0 4
Chục Số Đơn vị
1,9,9 5 1,1
0 6 4
3,8 7 8,2
8,7 8 8,7
9 5,5
Kết quả xổ số Quảng Bình
06/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
19
250N
567
500N
0214
4873
1204
1TR
7984
2,5TR
84391
98692
14003
38093
79320
85031
30011
5TR
60317
78812
10TR
87321
40TR
88516
ĐB
463521
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/09/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,3
9,3,1,2,2 1 9,4,1,7,2,6
9,1 2 0,1,1
7,0,9 3 1
1,0,8 4
Chục Số Đơn vị
5
1 6 7
6,1 7 3
8 4
1 9 1,2,3
Kết quả xổ số Quảng Bình
30/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
46
250N
404
500N
6055
7046
7167
1TR
5601
2,5TR
79157
23844
12025
73553
10091
53155
26692
5TR
47816
07151
10TR
58091
40TR
84518
ĐB
447315
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,1
0,9,5,9 1 6,8,5
9 2 5
5 3
0,4 4 6,6,4
Chục Số Đơn vị
5,2,5,1 5 5,7,3,5,1
4,4,1 6 7
6,5 7
1 8
9 1,2,1
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
31
250N
133
500N
9755
5459
1431
1TR
5194
2,5TR
10009
65854
13513
41739
77772
01343
80578
5TR
10938
36154
10TR
06103
40TR
29168
ĐB
063444
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
3,3 1 3
7 2
3,1,4,0 3 1,3,1,9,8
9,5,5,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9,4,4
6 8
7 2,8
7,3,6 8
5,0,3 9 4
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
13
250N
724
500N
4211
7680
2577
1TR
8860
2,5TR
91799
25557
77601
89837
67291
26459
84022
5TR
99051
00457
10TR
65473
40TR
05553
ĐB
246236
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 1
1,0,9,5 1 3,1
2 2 4,2
1,7,5 3 7,6
2 4
Chục Số Đơn vị
5 7,9,1,7,3
3 6 0
7,5,3,5 7 7,3
8 0
9,5 9 9,1
Kết quả xổ số Quảng Bình
09/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
25
250N
167
500N
6822
4960
7957
1TR
8227
2,5TR
20431
86674
55581
15210
88406
04181
34934
5TR
07600
09965
10TR
98439
40TR
44798
ĐB
523863
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6,1,0 0 6,0
3,8,8 1 0
2 2 5,2,7
6 3 1,4,9
7,3 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 7
0 6 7,0,5,3
6,5,2 7 4
9 8 1,1
3 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )