http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
27/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Quảng Bình
20/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
97
250N
729
500N
0894
3752
0807
1TR
5337
2,5TR
30171
32266
40021
48703
41799
81055
04357
5TR
22769
82441
10TR
75827
40TR
58735
ĐB
788334
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,3
7,2,4 1
5 2 9,1,7
0 3 7,5,4
9,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5,3 5 2,5,7
6 6 6,9
9,0,3,5,2 7 1
8
2,9,6 9 7,4,9
Kết quả xổ số Quảng Bình
13/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
34
250N
236
500N
9386
4096
0941
1TR
8596
2,5TR
86697
89943
99652
42747
35076
41742
22686
5TR
14333
07925
10TR
74904
40TR
61503
ĐB
074531
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4,3
4,3 1
5,4 2 5
4,3,0 3 4,6,3,1
3,0 4 1,3,7,2
Chục Số Đơn vị
2 5 2
3,8,9,9,7,8 6
9,4 7 6
8 6,6
9 6,6,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
06/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
92
250N
916
500N
3725
0577
5906
1TR
7106
2,5TR
89327
86423
97392
59029
79922
41225
46211
5TR
22314
69899
10TR
61000
40TR
05515
ĐB
563669
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,6,0
1 1 6,1,4,5
9,9,2 2 5,7,3,9,2,5
2 3
1 4
Chục Số Đơn vị
2,2,1 5
1,0,0 6 9
7,2 7 7
8
2,9,6 9 2,2,9
Kết quả xổ số Quảng Bình
30/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
06
250N
030
500N
4440
8017
7709
1TR
7683
2,5TR
38197
90962
07149
34792
85348
59080
40411
5TR
47079
20251
10TR
25969
40TR
39673
ĐB
71712
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/03/2017  
Chục Số Đơn vị
3,4,8 0 6,9
1,5 1 7,1,2
6,9,1 2
8,7 3 0
4 0,9,8
Chục Số Đơn vị
5 1
0 6 2,9
1,9 7 9,3
4 8 3,0
0,4,7,6 9 7,2
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
06
250N
669
500N
4983
7332
5262
1TR
0674
2,5TR
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
5TR
59227
52662
10TR
81046
40TR
15132
ĐB
71379
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/03/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,6
1
3,6,6,3 2 8,7
8,3 3 2,4,3,2
7,7,3,8 4 6
Chục Số Đơn vị
5 0
0,0,4 6 9,2,2
2 7 4,4,9
2 8 3,4
6,7 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
15
250N
571
500N
4624
0372
4023
1TR
7322
2,5TR
22749
67725
62554
63629
26917
17268
34609
5TR
47239
35466
10TR
80601
40TR
30700
ĐB
33333
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,1,0
7,0 1 5,7
7,2 2 4,3,2,5,9
2,3 3 9,3
2,5 4 9
Chục Số Đơn vị
1,2 5 4
6 6 8,6
1 7 1,2
6 8
4,2,0,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )