http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
14/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
99
250N
087
500N
5811
2483
5013
1TR
0960
2,5TR
82545
49664
74562
15671
99809
79937
21723
5TR
49994
99002
10TR
63288
40TR
29621
ĐB
206347
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,2
1,7,2 1 1,3
6,0 2 3,1
8,1,2 3 7
6,9 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4 5
6 0,4,2
8,3,4 7 1
8 8 7,3,8
9,0 9 9,4
Kết quả xổ số Quảng Bình
07/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
83
250N
055
500N
6945
3066
5553
1TR
3747
2,5TR
17379
40441
49167
59836
49960
07660
98357
5TR
09735
02890
10TR
01074
40TR
08009
ĐB
862178
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6,6,9 0 9
4 1
2
8,5 3 6,5
7 4 5,7,1
Chục Số Đơn vị
5,4,3 5 5,3,7
6,3 6 6,7,0,0
4,6,5 7 9,4,8
7 8 3
7,0 9 0
Kết quả xổ số Quảng Bình
31/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
07
250N
742
500N
2022
6145
8533
1TR
3075
2,5TR
69771
76703
61336
05914
20317
95393
78180
5TR
95314
04119
10TR
41465
40TR
00331
ĐB
803563
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/08/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,3
7,3 1 4,7,4,9
4,2 2 2
3,0,9,6 3 3,6,1
1,1 4 2,5
Chục Số Đơn vị
4,7,6 5
3 6 5,3
0,1 7 5,1
8 0
1 9 3
Kết quả xổ số Quảng Bình
24/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
24
250N
886
500N
7053
4636
8683
1TR
5269
2,5TR
73069
60190
25440
93897
17526
14384
65808
5TR
89363
71217
10TR
32478
40TR
48055
ĐB
277534
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 8
1 7
2 4,6
5,8,6 3 6,4
2,8,3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5
8,3,2 6 9,9,3
9,1 7 8
0,7 8 6,3,4
6,6 9 0,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
17/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
42
250N
466
500N
9929
7417
9054
1TR
6354
2,5TR
44628
81764
54129
35755
43071
07956
21625
5TR
22685
08060
10TR
57454
40TR
20747
ĐB
319939
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0
7 1 7
4 2 9,8,9,5
3 9
5,5,6,5 4 2,7
Chục Số Đơn vị
5,2,8 5 4,4,5,6,4
6,5 6 6,4,0
1,4 7 1
2 8 5
2,2,3 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
10/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
01
250N
007
500N
7758
3030
2875
1TR
0125
2,5TR
38642
81092
63297
62934
64321
47957
10122
5TR
63625
73420
10TR
13405
40TR
32106
ĐB
417542
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 1,7,5,6
0,2 1
4,9,2,4 2 5,1,2,5,0
3 0,4
3 4 2,2
Chục Số Đơn vị
7,2,2,0 5 8,7
0 6
0,9,5 7 5
5 8
9 2,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
03/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
51
250N
708
500N
2699
7646
8703
1TR
4268
2,5TR
68188
18293
00985
09353
91304
79104
76674
5TR
31308
52440
10TR
17238
40TR
56923
ĐB
536081
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3,4,4,8
5,8 1
2 3
0,9,5,2 3 8
0,0,7 4 6,0
Chục Số Đơn vị
8 5 1,3
4 6 8
7 4
0,6,8,0,3 8 8,5,1
9 9 9,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )