http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
66
250N
668
500N
5672
3095
7499
1TR
0719
2,5TR
39053
05332
23070
99866
91054
97689
75737
5TR
23305
92533
10TR
99286
40TR
35154
ĐB
625704
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,4
1 9
7,3 2
5,3 3 2,7,3
5,5,0 4
Chục Số Đơn vị
9,0 5 3,4,4
6,6,8 6 6,8,6
3 7 2,0
6 8 9,6
9,1,8 9 5,9
Kết quả xổ số Quảng Bình
09/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
03
250N
999
500N
4815
7412
8769
1TR
5989
2,5TR
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
5TR
65014
11135
10TR
47679
40TR
74549
ĐB
167042
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3
1 5,2,6,3,4
1,3,4 2
0,4,1,4 3 2,6,5
8,1 4 3,3,9,2
Chục Số Đơn vị
1,3 5
3,1 6 9
7 9
8 9,4
9,6,8,7,4 9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
02/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
56
250N
862
500N
7711
9290
7686
1TR
4850
2,5TR
53554
33425
68810
15945
96882
42748
32919
5TR
12740
79843
10TR
76233
40TR
21875
ĐB
037578
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/11/2017  
Chục Số Đơn vị
9,5,1,4 0
1 1 1,0,9
6,8 2 5
4,3 3 3
5 4 5,8,0,3
Chục Số Đơn vị
2,4,7 5 6,0,4
5,8 6 2
7 5,8
4,7 8 6,2
1 9 0
Kết quả xổ số Quảng Bình
26/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
18
250N
415
500N
1166
3090
8611
1TR
7540
2,5TR
03132
43550
14215
29915
77280
40926
14855
5TR
84881
20019
10TR
67490
40TR
21480
ĐB
023273
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,4,5,8,9,8 0
1,8 1 8,5,1,5,5,9
3 2 6
7 3 2
4 0
Chục Số Đơn vị
1,1,1,5 5 0,5
6,2 6 6
7 3
1 8 0,1,0
1 9 0,0
Kết quả xổ số Quảng Bình
19/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
10
250N
413
500N
5562
6465
7915
1TR
8705
2,5TR
01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528
5TR
48129
39479
10TR
08526
40TR
55963
ĐB
907432
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,8,5
1 0,3,5
6,3 2 8,9,6
1,6 3 2
4 4 4
Chục Số Đơn vị
6,1,0,0,6 5
2 6 2,5,5,8,3
7 7 7,9
0,6,2 8
2,7 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
12/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
39
250N
304
500N
0844
5565
2561
1TR
2179
2,5TR
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
5TR
18818
09422
10TR
02569
40TR
30537
ĐB
929112
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 4,6,3
6 1 8,2
5,2,1 2 2
0 3 9,0,0,9,7
0,4 4 4
Chục Số Đơn vị
6 5 2
6,0 6 5,1,6,9
3 7 9
1 8
3,7,3,6 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
05/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
89
250N
795
500N
1267
0750
8403
1TR
0784
2,5TR
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
5TR
55549
61603
10TR
42497
40TR
73151
ĐB
200647
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,7,3
5 1 9
9 2
0,0 3
8,7 4 9,7
Chục Số Đơn vị
9,6 5 0,8,1
6 7,5
6,0,9,4 7 4
5 8 9,4,0
8,1,4 9 5,2,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )