http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
06/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
56
250N
543
500N
0767
3973
1390
1TR
3084
2,5TR
16360
14878
11712
40502
49102
30926
24200
5TR
69060
10069
10TR
94956
40TR
07967
ĐB
399852
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6,0,6 0 2,2,0
1 2
1,0,0,5 2 6
4,7 3
8 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6,6,2
5,2,5 6 7,0,0,9,7
6,6 7 3,8
7 8 4
6 9 0
Kết quả xổ số Quảng Bình
29/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
68
250N
396
500N
9962
2398
1229
1TR
0010
2,5TR
21319
19185
71943
14539
76731
77797
12864
5TR
71642
42705
10TR
59161
40TR
82696
ĐB
664552
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/11/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
3,6 1 0,9
6,4,5 2 9
4 3 9,1
6 4 3,2
Chục Số Đơn vị
8,0 5 2
9,9 6 8,2,4,1
9 7
6,9 8 5
2,1,3 9 6,8,7,6
Kết quả xổ số Quảng Bình
22/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
36
250N
156
500N
9512
6257
1280
1TR
3919
2,5TR
82031
95581
93571
87651
90970
95546
48422
5TR
62322
85359
10TR
48376
40TR
89101
ĐB
031554
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/11/2018  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 1
3,8,7,5,0 1 2,9
1,2,2 2 2,2
3 6,1
5 4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,7,1,9,4
3,5,4,7 6
5 7 1,0,6
8 0,1
1,5 9
Kết quả xổ số Quảng Bình
15/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
250N -
500N -
1TR -
2,5TR -
5TR -
10TR -
40TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Quảng Bình
08/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
44
250N
338
500N
5426
3748
4040
1TR
0984
2,5TR
73016
82007
02924
83864
03316
20059
32915
5TR
61623
34038
10TR
89898
40TR
17044
ĐB
163728
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/11/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1 6,6,5
2 6,4,3,8
2 3 8,8
4,8,2,6,4 4 4,8,0,4
Chục Số Đơn vị
1 5 9
2,1,1 6 4
0 7
3,4,3,9,2 8 4
5 9 8
Kết quả xổ số Quảng Bình
01/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
46
250N
929
500N
6078
6337
1122
1TR
0108
2,5TR
65001
88671
34995
32547
72356
52014
93342
5TR
21614
52563
10TR
09453
40TR
47115
ĐB
646758
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
0,7 1 4,4,5
2,4 2 9,2
6,5 3 7
1,1 4 6,7,2
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,3,8
4,5 6 3
3,4 7 8,1
7,0,5 8
2 9 5
Kết quả xổ số Quảng Bình
25/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSQB
100N
73
250N
456
500N
3649
5496
0640
1TR
3822
2,5TR
81822
03925
68918
90664
80739
27674
40063
5TR
89202
78069
10TR
65985
40TR
98568
ĐB
795291
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/10/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/10/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
9 1 8
2,2,0 2 2,2,5
7,6 3 9
6,7 4 9,0
Chục Số Đơn vị
2,8 5 6
5,9 6 4,3,9,8
7 3,4
1,6 8 5
4,3,6 9 6,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )