http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
07/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
72
250N
071
500N
1469
7828
1321
1TR
7754
2,5TR
45894
21118
07257
12547
68952
48843
94713
5TR
98036
03387
10TR
45245
40TR
22739
ĐB
693985
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
7,2 1 8,3
7,5 2 8,1
4,1 3 6,9
5,9 4 7,3,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 4,7,2
3 6 9
5,4,8 7 2,1
2,1 8 7,5
6,3 9 4
Kết quả xổ số Quảng Bình
31/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
59
250N
226
500N
8771
3140
1516
1TR
3548
2,5TR
21301
53869
01191
56841
80294
24288
59056
5TR
59103
37624
10TR
09151
40TR
90852
ĐB
456458
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,3
7,0,9,4,5 1 6
5 2 6,4
0 3
9,2 4 0,8,1
Chục Số Đơn vị
5 9,6,1,2,8
2,1,5 6 9
7 1
4,8,5 8 8
5,6 9 1,4
Kết quả xổ số Quảng Bình
24/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
60
250N
126
500N
2789
5161
6449
1TR
2608
2,5TR
43243
17053
06360
84131
64754
32954
47592
5TR
99883
72800
10TR
60650
40TR
31895
ĐB
248928
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6,0,5 0 8,0
6,3 1
9 2 6,8
4,5,8 3 1
5,5 4 9,3
Chục Số Đơn vị
9 5 3,4,4,0
2 6 0,1,0
7
0,2 8 9,3
8,4 9 2,5
Kết quả xổ số Quảng Bình
17/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
76
250N
996
500N
1388
3086
5403
1TR
9948
2,5TR
71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
5TR
84692
12374
10TR
16649
40TR
24811
ĐB
327706
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,6
7,7,1 1 1
9 2
0,9 3
5,7 4 8,7,9
Chục Số Đơn vị
8 5 4
7,9,8,0 6 8
4 7 6,1,1,4
8,4,6 8 8,6,5
4 9 6,3,2
Kết quả xổ số Quảng Bình
10/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
71
250N
510
500N
8418
5875
3326
1TR
7690
2,5TR
24170
32620
48314
70274
02343
54792
05364
5TR
12317
61548
10TR
46959
40TR
82352
ĐB
206967
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,9,7,2 0
7 1 0,8,4,7
9,5 2 6,0
4 3
1,7,6 4 3,8
Chục Số Đơn vị
7 5 9,2
2 6 4,7
1,6 7 1,5,0,4
1,4 8
5 9 0,2
Kết quả xổ số Quảng Bình
03/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
87
250N
548
500N
7910
6497
1794
1TR
0235
2,5TR
79152
19065
78069
38359
51472
57096
79343
5TR
12895
00012
10TR
38050
40TR
63224
ĐB
587998
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
1 0,2
5,7,1 2 4
4 3 5
9,2 4 8,3
Chục Số Đơn vị
3,6,9 5 2,9,0
9 6 5,9
8,9 7 2
4,9 8 7
6,5 9 7,4,6,5,8
Kết quả xổ số Quảng Bình
27/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N
80
250N
590
500N
7115
4936
2223
1TR
4315
2,5TR
40585
83765
30709
63977
62902
61184
75586
5TR
95105
19040
10TR
04681
40TR
43879
ĐB
200530
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9,4,3 0 9,2,5
8 1 5,5
0 2 3
2 3 6,0
8 4 0
Chục Số Đơn vị
1,1,8,6,0 5
3,8 6 5
7 7 7,9
8 0,5,4,6,1
0,7 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )