http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
14/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
13
250N
243
500N
6222
7230
1695
1TR
5440
2,5TR
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
5TR
61415
48172
10TR
79400
40TR
17978
ĐB
376409
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,0 0 1,7,0,9
5,0 1 3,2,5
2,1,7 2 2
1,4 3 0
7 4 3,0
Chục Số Đơn vị
9,8,1 5 1
6 8
0 7 4,2,8
6,7 8 5
0 9 5
Kết quả xổ số Quảng Nam
07/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSQNM
100N
10
250N
264
500N
1257
5139
3257
1TR
9694
2,5TR
32586
75510
33851
77010
44422
14336
98498
5TR
33831
93757
10TR
51521
40TR
17818
ĐB
274108
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1,1 0 8
5,3,2 1 0,0,0,8
2 2 2,1
3 9,6,1
6,9 4
Chục Số Đơn vị
5 7,7,1,7
8,3 6 4
5,5,5 7
9,1,0 8 6
3 9 4,8
Kết quả xổ số Quảng Nam
31/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
55
250N
568
500N
4930
0274
9790
1TR
1899
2,5TR
39012
62944
16602
76884
24500
59867
63130
5TR
65299
77451
10TR
92985
40TR
15273
ĐB
731769
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 31/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 31/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9,0,3 0 2,0
5 1 2
1,0 2
7 3 0,0
7,4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,1
6 8,7,9
6 7 4,3
6 8 4,5
9,9,6 9 0,9,9
Kết quả xổ số Quảng Nam
24/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
86
250N
175
500N
5440
0458
6138
1TR
3613
2,5TR
03207
06816
21566
94951
78876
52496
28460
5TR
29627
21229
10TR
45192
40TR
38738
ĐB
432864
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 7
5 1 3,6
9 2 7,9
1 3 8,8
6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 8,1
8,1,6,7,9 6 6,0,4
0,2 7 5,6
5,3,3 8 6
2 9 6,2
Kết quả xổ số Quảng Nam
17/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
13
250N
903
500N
6737
4996
7334
1TR
6212
2,5TR
20203
46419
64351
43285
33691
10382
69239
5TR
98562
54798
10TR
00989
40TR
11017
ĐB
459371
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,3
5,9,7 1 3,2,9,7
1,8,6 2
1,0,0 3 7,4,9
3 4
Chục Số Đơn vị
8 5 1
9 6 2
3,1 7 1
9 8 5,2,9
1,3,8 9 6,1,8
Kết quả xổ số Quảng Nam
10/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
59
250N
105
500N
5821
9532
7145
1TR
0771
2,5TR
59635
46079
63671
89154
58975
07018
91473
5TR
87838
92288
10TR
57856
40TR
00572
ĐB
315686
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
2,7,7 1 8
3,7 2 1
7 3 2,5,8
5 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4,3,7 5 9,4,6
5,8 6
7 1,9,1,5,3,2
1,3,8 8 8,6
5,7 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
03/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
06
250N
654
500N
8748
0178
7145
1TR
2099
2,5TR
32752
15415
37442
15553
37285
65487
56871
5TR
70248
62865
10TR
76172
40TR
93611
ĐB
459401
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 03/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 03/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,1
7,1,0 1 5,1
5,4,7 2
5 3
5 4 8,5,2,8
Chục Số Đơn vị
4,1,8,6 5 4,2,3
0 6 5
8 7 8,1,2
4,7,4 8 5,7
9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )