http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/10/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
16/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
94
250N
787
500N
2661
4018
4979
1TR
0366
2,5TR
18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
5TR
61854
04564
10TR
32930
40TR
27698
ĐB
135477
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/10/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/10/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
6 1 8
4 2
0,9 3 0
9,5,6 4 2,6
Chục Số Đơn vị
8 5 7,4
6,4 6 1,6,7,4
8,6,5,7 7 9,7
1,9 8 7,5
7 9 4,3,8
Kết quả xổ số Quảng Nam
09/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
81
250N
911
500N
0986
9978
3153
1TR
3071
2,5TR
87175
13932
75706
48812
48999
05060
25458
5TR
99633
06772
10TR
38038
40TR
79356
ĐB
441681
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/10/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/10/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
8,1,7,8 1 1,2
3,1,7 2
5,3 3 2,3,8
4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,8,6
8,0,5 6 0
7 8,1,5,2
7,5,3 8 1,6,1
9 9 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
02/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSQNM
100N
61
250N
248
500N
2013
6137
1081
1TR
7739
2,5TR
30683
75435
43773
10797
74677
51054
26763
5TR
90496
99970
10TR
87061
40TR
03971
ĐB
556297
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/10/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/10/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
6,8,6,7 1 3
2
1,8,7,6 3 7,9,5
5 4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 4
9 6 1,3,1
3,9,7,9 7 3,7,0,1
4 8 1,3
3 9 7,6,7
Kết quả xổ số Quảng Nam
25/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
42
250N
813
500N
2674
1974
2799
1TR
8621
2,5TR
44873
55511
60847
41596
55113
28026
39033
5TR
06547
12579
10TR
32835
40TR
55740
ĐB
000686
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/09/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,1 1 3,1,3
4 2 1,6
1,7,1,3 3 3,5
7,7 4 2,7,7,0
Chục Số Đơn vị
3 5
9,2,8 6
4,4 7 4,4,3,9
8 6
9,7 9 9,6
Kết quả xổ số Quảng Nam
18/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
77
250N
551
500N
0906
6055
6541
1TR
3672
2,5TR
49114
08927
06685
23121
21452
70418
37775
5TR
67286
67968
10TR
69214
40TR
77516
ĐB
939923
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/09/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6
5,4,2 1 4,8,4,6
7,5 2 7,1,3
2 3
1,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5,8,7 5 1,5,2
0,8,1 6 8
7,2 7 7,2,5
1,6 8 5,6
9
Kết quả xổ số Quảng Nam
11/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSQNM
100N
57
250N
955
500N
1629
4433
2104
1TR
6751
2,5TR
09473
22869
07722
05462
43856
10320
92102
5TR
03629
52752
10TR
24110
40TR
10285
ĐB
803130
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/09/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1,3 0 4,2
5 1 0
2,6,0,5 2 9,2,0,9
3,7 3 3,0
0 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 7,5,1,6,2
5 6 9,2
5 7 3
8 5
2,6,2 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
04/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
25
250N
922
500N
6828
5771
4113
1TR
8444
2,5TR
09091
62974
82477
29615
60814
95999
87315
5TR
49576
34329
10TR
54325
40TR
21741
ĐB
683451
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/09/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0
7,9,4,5 1 3,5,4,5
2 2 5,2,8,9,5
1 3
4,7,1 4 4,1
Chục Số Đơn vị
2,1,1,2 5 1
7 6
7 7 1,4,7,6
2 8
9,2 9 1,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )