http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
25/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
01
250N
653
500N
1427
3504
7144
1TR
4374
2,5TR
23687
53224
29684
24504
40088
00264
13378
5TR
62301
82106
10TR
56058
40TR
14084
ĐB
367740
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/04/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,4,4,1,6
0,0 1
2 7,4
5 3
0,4,7,2,8,0,6,8 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 3,8
0 6 4
2,8 7 4,8
8,7,5 8 7,4,8,4
9
Kết quả xổ số Quảng Nam
18/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
85
250N
610
500N
2445
0785
3273
1TR
0565
2,5TR
10170
88108
66678
13204
48183
54942
81794
5TR
25606
53715
10TR
51171
40TR
91126
ĐB
195068
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 8,4,6
7 1 0,5
4 2 6
7,8 3
0,9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
8,4,8,6,1 5
0,2 6 5,8
7 3,0,8,1
0,7,6 8 5,5,3
9 4
Kết quả xổ số Quảng Nam
11/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
83
250N
263
500N
5286
7973
9071
1TR
8170
2,5TR
19992
51670
63713
99759
16953
58131
75388
5TR
07020
09170
10TR
49749
40TR
09595
ĐB
904791
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7,7,2,7 0
7,3,9 1 3
9 2 0
8,6,7,1,5 3 1
4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 9,3
8 6 3
7 3,1,0,0,0
8 8 3,6,8
5,4 9 2,5,1
Kết quả xổ số Quảng Nam
04/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
00
250N
970
500N
1579
2917
2477
1TR
0843
2,5TR
83515
08518
08812
30181
92344
05306
10904
5TR
36953
93371
10TR
42326
40TR
49641
ĐB
157375
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,6,4
8,7,4 1 7,5,8,2
1 2 6
4,5 3
4,0 4 3,4,1
Chục Số Đơn vị
1,7 5 3
0,2 6
1,7 7 0,9,7,1,5
1 8 1
7 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
28/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
79
250N
509
500N
0999
9218
4190
1TR
8984
2,5TR
28484
18286
98892
70552
40151
88441
85100
5TR
65790
93999
10TR
83011
40TR
80825
ĐB
06227
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 28/03/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0,9 0 9,0
5,4,1 1 8,1
9,5 2 5,7
3
8,8 4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 2,1
8 6
2 7 9
1 8 4,4,6
7,0,9,9 9 9,0,2,0,9
Kết quả xổ số Quảng Nam
21/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
84
250N
232
500N
2121
4559
9552
1TR
8758
2,5TR
20445
09144
21381
32822
26555
77744
70844
5TR
95048
34620
10TR
37971
40TR
12033
ĐB
56056
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 21/03/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0
2,8,7 1
3,5,2 2 1,2,0
3 3 2,3
8,4,4,4 4 5,4,4,4,8
Chục Số Đơn vị
4,5 5 9,2,8,5,6
5 6
7 1
5,4 8 4,1
5 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
14/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
62
250N
604
500N
7960
5225
9451
1TR
1659
2,5TR
82656
07538
39623
92585
73491
42269
04911
5TR
81723
72818
10TR
42214
40TR
32250
ĐB
08627
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 4
5,9,1 1 1,8,4
6 2 5,3,3,7
2,2 3 8
0,1 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 1,9,6,0
5 6 2,0,9
2 7
3,1 8 5
5,6 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )