http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
16/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
45
250N
768
500N
4454
8991
0138
1TR
6184
2,5TR
43646
61215
04866
62136
61591
64378
13870
5TR
99462
35778
10TR
83653
40TR
76626
ĐB
322021
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
9,9,2 1 5
6 2 6,1
5 3 8,6
5,8 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4,3
4,6,3,2 6 8,6,2
7 8,0,8
6,3,7,7 8 4
9 1,1
Kết quả xổ số Quảng Nam
09/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
72
250N
851
500N
1749
8750
6451
1TR
2058
2,5TR
34135
19686
17272
59279
10697
06769
96012
5TR
47720
95035
10TR
56666
40TR
74373
ĐB
267343
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,2 0
5,5 1 2
7,7,1 2 0
7,4 3 5,5
4 9,3
Chục Số Đơn vị
3,3 5 1,0,1,8
8,6 6 9,6
9 7 2,2,9,3
5 8 6
4,7,6 9 7
Kết quả xổ số Quảng Nam
02/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
03
250N
325
500N
1310
4718
3972
1TR
5247
2,5TR
94981
58077
61171
88938
79183
15897
03089
5TR
67238
56774
10TR
69531
40TR
97451
ĐB
665446
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
8,7,3,5 1 0,8
7 2 5
0,8 3 8,8,1
7 4 7,6
Chục Số Đơn vị
2 5 1
4 6
4,7,9 7 2,7,1,4
1,3,3 8 1,3,9
8 9 7
Kết quả xổ số Quảng Nam
26/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
67
250N
324
500N
5579
5529
6823
1TR
5820
2,5TR
67346
07692
56685
05620
87914
52591
95542
5TR
36684
14562
10TR
03863
40TR
21212
ĐB
513321
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 26/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 26/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,2 0
9,2 1 4,2
9,4,6,1 2 4,9,3,0,0,1
2,6 3
2,1,8 4 6,2
Chục Số Đơn vị
8 5
4 6 7,2,3
6 7 9
8 5,4
7,2 9 2,1
Kết quả xổ số Quảng Nam
19/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
52
250N
553
500N
9645
1292
3381
1TR
5523
2,5TR
03693
03073
22500
68749
72805
65859
76101
5TR
96318
40784
10TR
35545
40TR
77558
ĐB
380025
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 19/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 19/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,1
8,0 1 8
5,9 2 3,5
5,2,9,7 3
8 4 5,9,5
Chục Số Đơn vị
4,0,4,2 5 2,3,9,8
6
7 3
1,5 8 1,4
4,5 9 2,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
12/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
27
250N
960
500N
9229
9989
5060
1TR
9870
2,5TR
40275
07164
47940
95287
44209
15384
51698
5TR
97968
21307
10TR
18612
40TR
62920
ĐB
626720
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 12/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 12/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6,6,7,4,2,2 0 9,7
1 2
1 2 7,9,0,0
3
6,8 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5
6 0,0,4,8
2,8,0 7 0,5
9,6 8 9,7,4
2,8,0 9 8
Kết quả xổ số Quảng Nam
05/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
68
250N
744
500N
5430
8009
9950
1TR
8671
2,5TR
89914
41258
92463
34671
53623
12202
44445
5TR
01817
86758
10TR
55339
40TR
34583
ĐB
244221
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 05/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 05/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 9,2
7,7,2 1 4,7
0 2 3,1
6,2,8 3 0,9
4,1 4 4,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0,8,8
6 8,3
1 7 1,1
6,5,5 8 3
0,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )