http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
22/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
92
250N
827
500N
3242
2174
2455
1TR
9294
2,5TR
43876
37855
03777
19559
67487
21221
66576
5TR
89705
01685
10TR
06779
40TR
76790
ĐB
272554
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
2 1
9,4 2 7,1
3
7,9,5 4 2
Chục Số Đơn vị
5,5,0,8 5 5,5,9,4
7,7 6
2,7,8 7 4,6,7,6,9
8 7,5
5,7 9 2,4,0
Kết quả xổ số Quảng Nam
15/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
43
250N
164
500N
0968
8065
9686
1TR
2658
2,5TR
47533
27819
02502
22994
30435
36321
21970
5TR
22579
97353
10TR
19717
40TR
51226
ĐB
852766
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
2 1 9,7
0 2 1,6
4,3,5 3 3,5
6,9 4 3
Chục Số Đơn vị
6,3 5 8,3
8,2,6 6 4,8,5,6
1 7 0,9
6,5 8 6
1,7 9 4
Kết quả xổ số Quảng Nam
08/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
96
250N
970
500N
7515
9688
1086
1TR
7659
2,5TR
96160
30310
29053
50484
69446
83655
24323
5TR
80483
51588
10TR
30499
40TR
51335
ĐB
420260
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,6,1,6 0
1 5,0
2 3
5,2,8 3 5
8 4 6
Chục Số Đơn vị
1,5,3 5 9,3,5
9,8,4 6 0,0
7 0
8,8 8 8,6,4,3,8
5,9 9 6,9
Kết quả xổ số Quảng Nam
01/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
53
250N
515
500N
2336
5583
3646
1TR
4121
2,5TR
05296
91893
43056
48608
08688
59210
77197
5TR
97909
51532
10TR
25761
40TR
47451
ĐB
284443
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,9
2,6,5 1 5,0
3 2 1
5,8,9,4 3 6,2
4 6,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3,6,1
3,4,9,5 6 1
9 7
0,8 8 3,8
0 9 6,3,7
Kết quả xổ số Quảng Nam
24/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
47
250N
386
500N
5991
0319
4333
1TR
4346
2,5TR
89404
23139
66894
71820
67206
97761
95877
5TR
64299
84132
10TR
91302
40TR
81683
ĐB
730415
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,6,2
9,6 1 9,5
3,0 2 0
3,8 3 3,9,2
0,9 4 7,6
Chục Số Đơn vị
1 5
8,4,0 6 1
4,7 7 7
8 6,3
1,3,9 9 1,4,9
Kết quả xổ số Quảng Nam
17/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
20
250N
429
500N
8326
5097
4671
1TR
0477
2,5TR
07996
55128
24008
77747
58164
66250
43589
5TR
07981
85158
10TR
60288
40TR
27187
ĐB
788540
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2,5,4 0 8
7,8 1
2 0,9,6,8
3
6 4 7,0
Chục Số Đơn vị
5 0,8
2,9 6 4
9,7,4,8 7 1,7
2,0,5,8 8 9,1,8,7
2,8 9 7,6
Kết quả xổ số Quảng Nam
10/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
32
250N
776
500N
9223
5495
5760
1TR
8244
2,5TR
12358
86335
85479
22942
71465
98424
51155
5TR
63195
23565
10TR
64950
40TR
85831
ĐB
993042
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
3 1
3,4,4 2 3,4
2 3 2,5,1
4,2 4 4,2,2
Chục Số Đơn vị
9,3,6,5,9,6 5 8,5,0
7 6 0,5,5
7 6,9
5 8
7 9 5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )