http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
14/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
36
250N
726
500N
4106
6654
9926
1TR
5954
2,5TR
38403
99082
51792
38856
67724
79147
96893
5TR
38966
92971
10TR
76659
40TR
97724
ĐB
446716
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 14/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,3
7 1 6
8,9 2 6,6,4,4
0,9 3 6
5,5,2,2 4 7
Chục Số Đơn vị
5 4,4,6,9
3,2,0,2,5,6,1 6 6
4 7 1
8 2
5 9 2,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
07/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
44
250N
723
500N
9149
7005
1665
1TR
0105
2,5TR
07157
49242
80391
66195
93310
51328
46816
5TR
40652
43707
10TR
33961
40TR
53347
ĐB
237767
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 07/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,5,7
9,6 1 0,6
4,5 2 3,8
2 3
4 4 4,9,2,7
Chục Số Đơn vị
0,6,0,9 5 7,2
1 6 5,1,7
5,0,4,6 7
2 8
4 9 1,5
Kết quả xổ số Quảng Nam
31/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
43
250N
713
500N
3511
1164
7065
1TR
2240
2,5TR
75033
25715
86148
58288
79566
04620
09198
5TR
45780
40667
10TR
94268
40TR
94186
ĐB
667397
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 31/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 31/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,2,8 0
1 1 3,1,5
2 0
4,1,3 3 3
6 4 3,0,8
Chục Số Đơn vị
6,1 5
6,8 6 4,5,6,7,8
6,9 7
4,8,9,6 8 8,0,6
9 8,7
Kết quả xổ số Quảng Nam
24/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
35
250N
341
500N
8238
6210
1552
1TR
7630
2,5TR
67362
62587
15243
43218
40842
86542
88015
5TR
58217
34816
10TR
18048
40TR
57187
ĐB
191707
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 24/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 7
4 1 0,8,5,7,6
5,6,4,4 2
4 3 5,8,0
4 1,3,2,2,8
Chục Số Đơn vị
3,1 5 2
1 6 2
8,1,8,0 7
3,1,4 8 7,7
9
Kết quả xổ số Quảng Nam
17/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
90
250N
906
500N
8319
8658
9672
1TR
6794
2,5TR
94557
38207
71599
47072
51068
26292
77372
5TR
91193
74576
10TR
45757
40TR
77531
ĐB
204042
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 17/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,7
3 1 9
7,7,9,7,4 2
9 3 1
9 4 2
Chục Số Đơn vị
5 8,7,7
0,7 6 8
5,0,5 7 2,2,2,6
5,6 8
1,9 9 0,4,9,2,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
10/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
03
250N
817
500N
5367
7079
1938
1TR
4151
2,5TR
78152
12938
31963
57387
85146
04418
99395
5TR
99702
10142
10TR
36487
40TR
18669
ĐB
728106
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 10/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,2,6
5 1 7,8
5,0,4 2
0,6 3 8,8
4 6,2
Chục Số Đơn vị
9 5 1,2
4,0 6 7,3,9
1,6,8,8 7 9
3,3,1 8 7,7
7,6 9 5
Kết quả xổ số Quảng Nam
03/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
43
250N
000
500N
5348
5039
6014
1TR
1745
2,5TR
75389
09235
25051
55529
81691
83161
92619
5TR
02076
21300
10TR
57343
40TR
82809
ĐB
752503
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 03/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 03/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0,9,3
5,9,6 1 4,9
2 9
4,4,0 3 9,5
1 4 3,8,5,3
Chục Số Đơn vị
4,3 5 1
7 6 1
7 6
4 8 9
3,8,2,1,0 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )