http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
20/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
85
250N
995
500N
1250
8256
9601
1TR
1867
2,5TR
01390
18528
60567
60164
71526
31435
07704
5TR
04634
01870
10TR
07958
40TR
01295
ĐB
583867
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5,9,7 0 1,4
0 1
2 8,6
3 5,4
6,0,3 4
Chục Số Đơn vị
8,9,3,9 5 0,6,8
5,2 6 7,7,4,7
6,6,6 7 0
2,5 8 5
9 5,0,5
Kết quả xổ số Quảng Nam
13/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
46
250N
397
500N
0728
6140
3458
1TR
6471
2,5TR
52308
35586
82054
35118
71790
94020
66080
5TR
99812
88747
10TR
31194
40TR
86888
ĐB
664857
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,2,8 0 8
7 1 8,2
1 2 8,0
3
5,9 4 6,0,7
Chục Số Đơn vị
5 8,4,7
4,8 6
9,4,5 7 1
2,5,0,1,8 8 6,0,8
9 7,0,4
Kết quả xổ số Quảng Nam
06/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
93
250N
634
500N
3551
0418
5272
1TR
8559
2,5TR
48409
06381
43933
57208
53664
79751
43286
5TR
34744
79473
10TR
69298
40TR
14085
ĐB
217867
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,8
5,8,5 1 8
7 2
9,3,7 3 4,3
3,6,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8 5 1,9,1
8 6 4,7
6 7 2,3
1,0,9 8 1,6,5
5,0 9 3,8
Kết quả xổ số Quảng Nam
27/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
48
250N
971
500N
3802
2258
3101
1TR
8809
2,5TR
18364
02274
35225
36451
51819
85691
40616
5TR
06848
46242
10TR
44877
40TR
76645
ĐB
736456
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 27/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 27/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2,1,9
7,0,5,9 1 9,6
0,4 2 5
3
6,7 4 8,8,2,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 8,1,6
1,5 6 4
7 7 1,4,7
4,5,4 8
0,1 9 1
Kết quả xổ số Quảng Nam
20/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
47
250N
601
500N
7513
5159
6513
1TR
1062
2,5TR
54085
45043
34435
88757
68861
94019
51838
5TR
59505
42239
10TR
08208
40TR
60629
ĐB
600274
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 20/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,5,8
0,6 1 3,3,9
6 2 9
1,1,4 3 5,8,9
7 4 7,3
Chục Số Đơn vị
8,3,0 5 9,7
6 2,1
4,5 7 4
3,0 8 5
5,1,3,2 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
13/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
73
250N
413
500N
4507
7118
0241
1TR
7396
2,5TR
89176
76788
29993
76174
28913
85855
37554
5TR
37327
20867
10TR
30075
40TR
37088
ĐB
725046
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 13/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7
4 1 3,8,3
2 7
7,1,9,1 3
7,5 4 1,6
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,4
9,7,4 6 7
0,2,6 7 3,6,4,5
1,8,8 8 8,8
9 6,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
06/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
22
250N
229
500N
6713
7891
0972
1TR
7631
2,5TR
08692
69406
34695
90671
36320
67596
94974
5TR
16007
39606
10TR
64363
40TR
36012
ĐB
944235
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 06/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,7,6
9,3,7 1 3,2
2,7,9,1 2 2,9,0
1,6 3 1,5
7 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5
0,9,0 6 3
0 7 2,1,4
8
2 9 1,2,5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )