http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
47
250N
531
500N
1555
2808
9287
1TR
1552
2,5TR
16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
5TR
24438
08919
10TR
01438
40TR
05993
ĐB
266651
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8
3,5 1 4,9
5,2 2 2
9 3 1,8,8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2,8,1
8,9,7 6
4,8 7 6
0,5,9,3,3 8 7,6
1 9 8,6,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
37
250N
766
500N
0696
9912
0206
1TR
6510
2,5TR
13663
77969
23846
09568
05605
25982
16054
5TR
08514
20384
10TR
44718
40TR
90320
ĐB
332369
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 6,5
1 2,0,4,8
1,8 2 0
6 3 7
5,1,8 4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 4
6,9,0,4 6 6,3,9,8,9
3 7
6,1 8 2,4
6,6 9 6
Kết quả xổ số Quảng Nam
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
05
250N
469
500N
1779
9608
7164
1TR
2540
2,5TR
54611
12794
30023
89145
42206
47587
90407
5TR
94126
42001
10TR
16923
40TR
21186
ĐB
852170
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 5,8,6,7,1
1,0 1 1
2 3,6,3
2,2 3
6,9 4 0,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5
0,2,8 6 9,4
8,0 7 9,0
0 8 7,6
6,7 9 4
Kết quả xổ số Quảng Nam
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
85
250N
165
500N
3228
0879
2342
1TR
1551
2,5TR
67846
48025
80688
75014
87192
30356
22479
5TR
60778
12234
10TR
17206
40TR
51808
ĐB
408583
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,8
5 1 4
4,9 2 8,5
8 3 4
1,3 4 2,6
Chục Số Đơn vị
8,6,2 5 1,6
4,5,0 6 5
7 9,9,8
2,8,7,0 8 5,8,3
7,7 9 2
Kết quả xổ số Quảng Nam
18/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
19
250N
729
500N
9354
3546
6015
1TR
1918
2,5TR
12660
19226
82987
16933
97052
97307
69586
5TR
37889
85884
10TR
75965
40TR
19223
ĐB
304568
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/12/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 7
1 9,5,8
5 2 9,6,3
3,2 3 3
5,8 4 6
Chục Số Đơn vị
1,6 5 4,2
4,2,8 6 0,5,8
8,0 7
1,6 8 7,6,9,4
1,2,8 9
Kết quả xổ số Quảng Nam
11/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
39
250N
737
500N
8287
8974
9332
1TR
0968
2,5TR
45238
16195
52714
48380
10202
87711
21478
5TR
66797
86704
10TR
32770
40TR
25272
ĐB
389405
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 2,4,5
1 1 4,1
3,0,7 2
3 9,7,2,8
7,1,0 4
Chục Số Đơn vị
9,0 5
6 8
3,8,9 7 4,8,0,2
6,3,7 8 7,0
3 9 5,7
Kết quả xổ số Quảng Nam
04/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
70
250N
678
500N
8475
9787
2482
1TR
5303
2,5TR
48017
74266
89317
23124
37133
62110
01178
5TR
28639
50972
10TR
41323
40TR
24078
ĐB
220762
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3
1 7,7,0
8,7,6 2 4,3
0,3,2 3 3,9
2 4
Chục Số Đơn vị
7 5
6 6 6,2
8,1,1 7 0,8,5,8,2,8
7,7,7 8 7,2
3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )