http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Nam
05/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
62
250N
367
500N
9421
8258
5265
1TR
9960
2,5TR
36566
85171
34270
09051
97571
42219
45479
5TR
99363
04344
10TR
81897
40TR
49141
ĐB
702965
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0
2,7,5,7,4 1 9
6 2 1
6 3
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
6,6 5 8,1
6 6 2,7,5,0,6,3,5
6,9 7 1,0,1,9
5 8
1,7 9 7
Kết quả xổ số Quảng Nam
29/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
95
250N
656
500N
9023
6567
6946
1TR
3654
2,5TR
35333
58888
34311
38348
28363
02326
35188
5TR
36337
28715
10TR
03482
40TR
18038
ĐB
189247
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 1,5
8 2 3,6
2,3,6 3 3,7,8
5 4 6,8,7
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,4
5,4,2 6 7,3
6,3,4 7
8,4,8,3 8 8,8,2
9 5
Kết quả xổ số Quảng Nam
22/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
53
250N
654
500N
4362
1870
4608
1TR
6888
2,5TR
67895
33930
11427
15708
72064
32943
05761
5TR
26822
36032
10TR
36478
40TR
39903
ĐB
171310
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3,1 0 8,8,3
6 1 0
6,2,3 2 7,2
5,4,0 3 0,2
5,6 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 3,4
6 2,4,1
2 7 0,8
0,8,0,7 8 8
9 5
Kết quả xổ số Quảng Nam
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
47
250N
531
500N
1555
2808
9287
1TR
1552
2,5TR
16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
5TR
24438
08919
10TR
01438
40TR
05993
ĐB
266651
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8
3,5 1 4,9
5,2 2 2
9 3 1,8,8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2,8,1
8,9,7 6
4,8 7 6
0,5,9,3,3 8 7,6
1 9 8,6,3
Kết quả xổ số Quảng Nam
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
37
250N
766
500N
0696
9912
0206
1TR
6510
2,5TR
13663
77969
23846
09568
05605
25982
16054
5TR
08514
20384
10TR
44718
40TR
90320
ĐB
332369
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 6,5
1 2,0,4,8
1,8 2 0
6 3 7
5,1,8 4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 4
6,9,0,4 6 6,3,9,8,9
3 7
6,1 8 2,4
6,6 9 6
Kết quả xổ số Quảng Nam
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
05
250N
469
500N
1779
9608
7164
1TR
2540
2,5TR
54611
12794
30023
89145
42206
47587
90407
5TR
94126
42001
10TR
16923
40TR
21186
ĐB
852170
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 5,8,6,7,1
1,0 1 1
2 3,6,3
2,2 3
6,9 4 0,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5
0,2,8 6 9,4
8,0 7 9,0
0 8 7,6
6,7 9 4
Kết quả xổ số Quảng Nam
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: QNM
100N
85
250N
165
500N
3228
0879
2342
1TR
1551
2,5TR
67846
48025
80688
75014
87192
30356
22479
5TR
60778
12234
10TR
17206
40TR
51808
ĐB
408583
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,8
5 1 4
4,9 2 8,5
8 3 4
1,3 4 2,6
Chục Số Đơn vị
8,6,2 5 1,6
4,5,0 6 5
7 9,9,8
2,8,7,0 8 5,8,3
7,7 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )