http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
30
250N
437
500N
6469
4795
4250
1TR
5864
2,5TR
39752
51062
33063
89375
83765
83205
65310
5TR
56332
41916
10TR
38461
40TR
43827
ĐB
398487
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,5,1 0 5
6 1 0,6
5,6,3 2 7
6 3 0,7,2
6 4
Chục Số Đơn vị
9,7,6,0 5 0,2
1 6 9,4,2,3,5,1
3,2,8 7 5
8 7
6 9 5
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
11/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
71
250N
277
500N
8381
4929
2295
1TR
5709
2,5TR
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
5TR
45974
84647
10TR
90546
40TR
06475
ĐB
438842
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 9
7,8,6 1
4 2 9
4,5 3 5
6,7 4 3,7,6,2
Chục Số Đơn vị
9,3,7 5 3
4 6 1,4,9
7,7,4 7 1,7,7,4,5
8 1
2,0,6 9 5
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
04/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
50
250N
929
500N
1229
0775
3456
1TR
8433
2,5TR
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
5TR
97611
63997
10TR
45261
40TR
14377
ĐB
528162
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0
3,1,6 1 1
4,6 2 9,9
3,4 3 3,1
7 4 3,2,9,5,8
Chục Số Đơn vị
7,4 5 0,6
5 6 1,2
9,7 7 5,4,7
4 8
2,2,4 9 7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
28/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
53
250N
255
500N
4185
8701
4643
1TR
6712
2,5TR
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
5TR
06860
57961
10TR
50316
40TR
33275
ĐB
152079
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6,4,7,6 0 1
0,2,6 1 2,6
1 2 6,1
5,4,7 3
4 3,0
Chục Số Đơn vị
5,8,7,7 5 3,5
2,1 6 0,0,1
7 5,0,3,5,9
8 5
7 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
21/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
96
250N
184
500N
7004
7101
4941
1TR
7272
2,5TR
07165
99673
94659
70311
13735
80273
16011
5TR
25438
62670
10TR
78430
40TR
95253
ĐB
400872
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 4,1
0,4,1,1 1 1,1
7,7 2
7,7,5 3 5,8,0
8,0 4 1
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9,3
9 6 5
7 2,3,3,0,2
3 8 4
5 9 6
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
14/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
84
250N
725
500N
7562
6179
7840
1TR
8963
2,5TR
68665
35111
08930
73539
43325
66622
31435
5TR
44958
86009
10TR
45409
40TR
60969
ĐB
371781
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 9,9
1,8 1 1
6,2 2 5,5,2
6 3 0,9,5
8 4 0
Chục Số Đơn vị
2,6,2,3 5 8
6 2,3,5,9
7 9
5 8 4,1
7,3,0,0,6 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
07/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
96
250N
762
500N
7558
8190
5386
1TR
3075
2,5TR
04563
40332
56781
85010
07692
77237
53250
5TR
41538
15157
10TR
69294
40TR
53632
ĐB
996469
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,1,5 0
8 1 0
6,3,9,3 2
6 3 2,7,8,2
9 4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,0,7
9,8 6 2,3,9
3,5 7 5
5,3 8 6,1
6 9 6,0,2,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )