http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
17/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
16
250N
900
500N
8765
2448
5032
1TR
6018
2,5TR
08803
63547
59830
54355
29520
69224
29000
5TR
27032
78584
10TR
88907
40TR
79149
ĐB
809491
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3,2,0 0 0,3,0,7
9 1 6,8
3,3 2 0,4
0 3 2,0,2
2,8 4 8,7,9
Chục Số Đơn vị
6,5 5 5
1 6 5
4,0 7
4,1 8 4
4 9 1
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
10/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
49
250N
643
500N
0662
4507
4841
1TR
3910
2,5TR
59733
17305
52829
32277
69131
93537
94592
5TR
43734
22480
10TR
72244
40TR
41454
ĐB
397991
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/03/2018  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 7,5
4,3,9 1 0
6,9 2 9
4,3 3 3,1,7,4
3,4,5 4 9,3,1,4
Chục Số Đơn vị
0 5 4
6 2
0,7,3 7 7
8 0
4,2 9 2,1
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
03/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
25
250N
935
500N
2589
1315
5723
1TR
4800
2,5TR
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
5TR
55554
79460
10TR
23173
40TR
74044
ĐB
752590
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,6,9 0 0
1 5,8,9,9
2 5,3
2,7 3 5
5,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
2,3,1,8 5 4
6 8,0
9 7 3
6,1 8 9,5
8,1,1 9 7,0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
24/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
61
250N
442
500N
4741
8047
0920
1TR
5638
2,5TR
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
5TR
93905
59161
10TR
24794
40TR
85000
ĐB
004902
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0,0 0 0,5,0,2
6,4,3,6 1 3
4,0 2 0
1 3 8,1
9,9 4 2,1,7
Chục Số Đơn vị
0 5
7 6 1,1
4 7 9,6
3 8 9
7,8 9 4,4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
17/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
32
250N
181
500N
9964
7647
0613
1TR
9101
2,5TR
52522
24294
45611
03200
16139
26637
92080
5TR
57796
60704
10TR
43992
40TR
92197
ĐB
655790
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8,9 0 1,0,4
8,0,1 1 3,1
3,2,9 2 2
1 3 2,9,7
6,9,0 4 7
Chục Số Đơn vị
5
9 6 4
4,3,9 7
8 1,0
3 9 4,6,2,7,0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
10/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
04
250N
583
500N
4871
6672
0394
1TR
3055
2,5TR
18144
47998
88840
40246
80997
90562
55490
5TR
35250
69893
10TR
45561
40TR
50571
ĐB
015943
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,5 0 4
7,6,7 1
7,6 2
8,9,4 3
0,9,4 4 4,0,6,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0
4 6 2,1
9 7 1,2,1
9 8 3
9 4,8,7,0,3
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
03/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
09
250N
637
500N
3580
0100
0583
1TR
2145
2,5TR
43339
15712
58588
40291
82685
92746
38745
5TR
94703
80460
10TR
95804
40TR
88406
ĐB
964081
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0,6 0 9,0,3,4,6
9,8 1 2
1 2
8,0 3 7,9
0 4 5,6,5
Chục Số Đơn vị
4,8,4 5
4,0 6 0
3 7
8 8 0,3,8,5,1
0,3 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )