http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
13/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
24
250N
671
500N
6842
5844
8020
1TR
9746
2,5TR
34888
30299
21725
46157
21584
72767
14066
5TR
02960
57893
10TR
46157
40TR
56200
ĐB
013081
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/01/2018  
Chục Số Đơn vị
2,6,0 0 0
7,8 1
4 2 4,0,5
9 3
2,4,8 4 2,4,6
Chục Số Đơn vị
2 5 7,7
4,6 6 7,6,0
5,6,5 7 1
8 8 8,4,1
9 9 9,3
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
06/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
56
250N
637
500N
2744
7615
3226
1TR
8347
2,5TR
96680
36120
78746
50847
68021
02864
66179
5TR
15280
97996
10TR
86726
40TR
92147
ĐB
596110
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2,8,1 0
2 1 5,0
2 6,0,1,6
3 7
4,6 4 4,7,6,7,7
Chục Số Đơn vị
1 5 6
5,2,4,9,2 6 4
3,4,4,4 7 9
8 0,0
7 9 6
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
30/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
99
250N
124
500N
7924
8245
9705
1TR
8702
2,5TR
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
5TR
91755
34988
10TR
11828
40TR
99013
ĐB
797584
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5,2,5
8,9 1 3
0 2 4,4,8
9,1 3 6
2,2,7,8 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,0,0,5 5 5
3 6
4 7 4
8,2 8 1,8,4
9 9 9,1,3
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
23/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
13
250N
786
500N
0099
2244
8099
1TR
9063
2,5TR
90556
65274
41619
57740
67739
96605
60786
5TR
29034
98187
10TR
45795
40TR
68656
ĐB
391986
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
1 3,9
2
1,6 3 9,4
4,7,3 4 4,0
Chục Số Đơn vị
0,9 5 6,6
8,5,8,5,8 6 3
8 7 4
8 6,6,7,6
9,9,1,3 9 9,9,5
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
16/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
65
250N
159
500N
5609
2208
7836
1TR
1319
2,5TR
20349
76110
64403
13226
69888
08603
85340
5TR
15819
28673
10TR
46285
40TR
59237
ĐB
417707
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 9,8,3,3,7
1 9,0,9
2 6
0,0,7 3 6,7
4 9,0
Chục Số Đơn vị
6,8 5 9
3,2 6 5
3,0 7 3
0,8 8 8,5
5,0,1,4,1 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
09/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
18
250N
444
500N
1794
2340
1920
1TR
1193
2,5TR
10584
98425
48275
10450
60722
41188
69299
5TR
13363
12970
10TR
62125
40TR
27076
ĐB
820004
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,2,5,7 0 4
1 8
2 2 0,5,2,5
9,6 3
4,9,8,0 4 4,0
Chục Số Đơn vị
2,7,2 5 0
7 6 3
7 5,0,6
1,8 8 4,8
9 9 4,3,9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
02/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
71
250N
508
500N
4772
1619
5500
1TR
3887
2,5TR
31925
06940
75457
35755
96595
76366
66211
5TR
29232
35793
10TR
57956
40TR
18798
ĐB
918025
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 8,0
7,1 1 9,1
7,3 2 5,5
9 3 2
4 0
Chục Số Đơn vị
2,5,9,2 5 7,5,6
6,5 6 6
8,5 7 1,2
0,9 8 7
1 9 5,3,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )