http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
14/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
91
250N
057
500N
8997
2529
9858
1TR
8921
2,5TR
46556
76280
38616
07735
07556
82735
30930
5TR
13127
24355
10TR
00293
40TR
17115
ĐB
491032
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3 0
9,2 1 6,5
3 2 9,1,7
9 3 5,5,0,2
4
Chục Số Đơn vị
3,3,5,1 5 7,8,6,6,5
5,1,5 6
5,9,2 7
5 8 0
2 9 1,7,3
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
07/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
16
250N
287
500N
7196
4886
0644
1TR
0921
2,5TR
94420
84916
19154
56684
23646
66263
52925
5TR
55966
08236
10TR
13261
40TR
11118
ĐB
735175
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0
2,6 1 6,6,8
2 1,0,5
6 3 6
4,5,8 4 4,6
Chục Số Đơn vị
2,7 5 4
1,9,8,1,4,6,3 6 3,6,1
8 7 5
1 8 7,6,4
9 6
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
30/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
05
250N
193
500N
7892
8881
2759
1TR
9997
2,5TR
16464
75352
20669
08480
56335
24367
44023
5TR
89492
78920
10TR
95503
40TR
98239
ĐB
949883
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 5,3
8 1
9,5,9 2 3,0
9,2,0,8 3 5,9
6 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5 9,2
6 4,9,7
9,6 7
8 1,0,3
5,6,3 9 3,2,7,2
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
23/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
82
250N
539
500N
7732
7866
9821
1TR
8871
2,5TR
52129
61030
77943
99836
64663
30108
96951
5TR
71390
15762
10TR
11840
40TR
05663
ĐB
715299
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9,4 0 8
2,7,5 1
8,3,6 2 1,9
4,6,6 3 9,2,0,6
4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 1
6,3 6 6,3,2,3
7 1
0 8 2
3,2,9 9 0,9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
16/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
57
250N
329
500N
2267
6833
0879
1TR
5008
2,5TR
23525
25104
53136
71171
35902
55316
81146
5TR
30173
00289
10TR
69108
40TR
00337
ĐB
413459
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,4,2,8
7 1 6
0 2 9,5
3,7 3 3,6,7
0 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5 7,9
3,1,4 6 7
5,6,3 7 9,1,3
0,0 8 9
2,7,8,5 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
09/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
73
250N
007
500N
4455
6869
5068
1TR
1008
2,5TR
46987
01218
55845
34830
56553
91951
76064
5TR
86957
18426
10TR
74436
40TR
99795
ĐB
998744
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,8
5 1 8
2 6
7,5 3 0,6
6,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
5,4,9 5 5,3,1,7
2,3 6 9,8,4
0,8,5 7 3
6,0,1 8 7
6 9 5
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
02/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
31
250N
270
500N
7659
1238
3246
1TR
0727
2,5TR
40462
78896
49623
99212
81731
64942
02513
5TR
97442
44273
10TR
20862
40TR
19587
ĐB
658074
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/06/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
3,3 1 2,3
6,1,4,4,6 2 7,3
2,1,7 3 1,8,1
7 4 6,2,2
Chục Số Đơn vị
5 9
4,9 6 2,2
2,8 7 0,3,4
3 8 7
5 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )