http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
16/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
55
250N
110
500N
5826
6413
0302
1TR
7423
2,5TR
42175
06531
61626
37102
84289
91676
33360
5TR
27116
44425
10TR
66222
40TR
14888
ĐB
434486
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 2,2
3 1 0,3,6
0,0,2 2 6,3,6,5,2
1,2 3 1
4
Chục Số Đơn vị
5,7,2 5 5
2,2,7,1,8 6 0
7 5,6
8 8 9,8,6
8 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
09/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
51
250N
723
500N
2115
7649
6293
1TR
1647
2,5TR
44873
50013
00095
86224
36002
61788
22997
5TR
90021
26442
10TR
29863
40TR
39469
ĐB
312912
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2
5,2 1 5,3,2
0,4,1 2 3,4,1
2,9,7,1,6 3
2 4 9,7,2
Chục Số Đơn vị
1,9 5 1
6 3,9
4,9 7 3
8 8 8
4,6 9 3,5,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
02/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
11
250N
287
500N
6249
2283
2346
1TR
2526
2,5TR
76158
93718
54311
37885
07756
75542
68204
5TR
84242
77592
10TR
77280
40TR
54594
ĐB
399406
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/09/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,6
1,1 1 1,8,1
4,4,9 2 6
8 3
0,9 4 9,6,2,2
Chục Số Đơn vị
8 5 8,6
4,2,5,0 6
8 7
5,1 8 7,3,5,0
4 9 2,4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
26/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
98
250N
548
500N
4519
5187
5756
1TR
1302
2,5TR
35761
94353
46235
23977
53584
14582
58673
5TR
19870
42013
10TR
35994
40TR
18455
ĐB
702821
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
6,2 1 9,3
0,8 2 1
5,7,1 3 5
8,9 4 8
Chục Số Đơn vị
3,5 5 6,3,5
5 6 1
8,7 7 7,3,0
9,4 8 7,4,2
1 9 8,4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
19/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
23
250N
626
500N
4510
4008
4286
1TR
3682
2,5TR
77415
04505
46314
13621
51805
98904
04329
5TR
19381
70007
10TR
40719
40TR
46927
ĐB
382846
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,5,5,4,7
2,8 1 0,5,4,9
8 2 3,6,1,9,7
2 3
1,0 4 6
Chục Số Đơn vị
1,0,0 5
2,8,4 6
0,2 7
0 8 6,2,1
2,1 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
12/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
13
250N
305
500N
2482
7503
0617
1TR
0148
2,5TR
87146
83507
45527
77497
58491
50919
28217
5TR
24690
33106
10TR
53589
40TR
30971
ĐB
959214
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,3,7,6
9,7 1 3,7,9,7,4
8 2 7
1,0 3
1 4 8,6
Chục Số Đơn vị
0 5
4,0 6
1,0,2,9,1 7 1
4 8 2,9
1,8 9 7,1,0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
05/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
17
250N
816
500N
2793
7334
6195
1TR
8956
2,5TR
73089
61299
15678
95566
03083
07512
56411
5TR
47704
18785
10TR
29808
40TR
15767
ĐB
321966
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4,8
1 1 7,6,2,1
1 2
9,8 3 4
3,0 4
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6
1,5,6,6 6 6,7,6
1,6 7 8
7,0 8 9,3,5
8,9 9 3,5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )