http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
54
250N
231
500N
9608
0070
2620
1TR
7673
2,5TR
84062
87031
75600
99122
33973
58344
22342
5TR
19045
87361
10TR
23898
40TR
62594
ĐB
667786
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 8,0
3,3,6 1
6,2,4 2 0,2
7,7 3 1,1
5,4,9 4 4,2,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
8 6 2,1
7 0,3,3
0,9 8 6
9 8,4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
89
250N
288
500N
2273
9650
7259
1TR
7721
2,5TR
52796
96372
40444
07327
13031
08738
98906
5TR
15272
34730
10TR
06004
40TR
65487
ĐB
207119
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 6,4
2,3 1 9
7,7 2 1,7
7 3 1,8,0
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0,9
9,0 6
2,8 7 3,2,2
8,3 8 9,8,7
8,5,1 9 6
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
90
250N
865
500N
2247
3165
8522
1TR
1870
2,5TR
50379
63897
51520
46612
59364
54389
95969
5TR
26584
45334
10TR
24457
40TR
20069
ĐB
330618
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7,2 0
1 2,8
2,1 2 2,0
3 4
6,8,3 4 7
Chục Số Đơn vị
6,6 5 7
6 5,5,4,9,9
4,9,5 7 0,9
1 8 9,4
7,8,6,6 9 0,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
81
250N
912
500N
2825
2243
0428
1TR
4779
2,5TR
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
5TR
75835
46785
10TR
26911
40TR
26987
ĐB
990500
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
8,6,1 1 2,1
1 2 5,8
4 3 5
4 3
Chục Số Đơn vị
2,5,3,8 5 5
6,6 6 1,6,7,6
6,8,8 7 9
2,8 8 1,8,7,5,7
7 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
93
250N
953
500N
1493
1343
7307
1TR
7745
2,5TR
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
5TR
06874
17977
10TR
59121
40TR
26125
ĐB
586721
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
4,2,2 1
6 2 1,5,1
9,5,9,4 3
7 4 3,5,1
Chục Số Đơn vị
4,6,6,9,2 5 3
6 5,5,2
0,9,7 7 0,4,7
8
9 3,3,5,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
27
250N
299
500N
2325
8894
4824
1TR
7647
2,5TR
49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
5TR
87264
30227
10TR
22387
40TR
44970
ĐB
036550
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7,5 0
1
6 2 7,5,4,5,4,7
3
9,2,7,2,6 4 7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 0
6 2,9,4
2,4,2,8 7 4,9,0
8 0,7
9,6,7 9 9,4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
64
250N
002
500N
6129
4511
4506
1TR
5210
2,5TR
45499
05042
04386
63521
26340
13026
67799
5TR
03649
02851
10TR
12100
40TR
28141
ĐB
697504
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,0 0 2,6,0,4
1,2,5,4 1 1,0
0,4 2 9,1,6
3
6,0 4 2,0,9,1
Chục Số Đơn vị
5 1
0,8,2 6 4
7
8 6
2,9,9,4 9 9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )