http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
93
250N
953
500N
1493
1343
7307
1TR
7745
2,5TR
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
5TR
06874
17977
10TR
59121
40TR
26125
ĐB
586721
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
4,2,2 1
6 2 1,5,1
9,5,9,4 3
7 4 3,5,1
Chục Số Đơn vị
4,6,6,9,2 5 3
6 5,5,2
0,9,7 7 0,4,7
8
9 3,3,5,7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
27
250N
299
500N
2325
8894
4824
1TR
7647
2,5TR
49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
5TR
87264
30227
10TR
22387
40TR
44970
ĐB
036550
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7,5 0
1
6 2 7,5,4,5,4,7
3
9,2,7,2,6 4 7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 0
6 2,9,4
2,4,2,8 7 4,9,0
8 0,7
9,6,7 9 9,4
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
64
250N
002
500N
6129
4511
4506
1TR
5210
2,5TR
45499
05042
04386
63521
26340
13026
67799
5TR
03649
02851
10TR
12100
40TR
28141
ĐB
697504
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,0 0 2,6,0,4
1,2,5,4 1 1,0
0,4 2 9,1,6
3
6,0 4 2,0,9,1
Chục Số Đơn vị
5 1
0,8,2 6 4
7
8 6
2,9,9,4 9 9,9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
13
250N
967
500N
9884
0806
6854
1TR
0218
2,5TR
21051
94804
41153
66654
79258
18467
82038
5TR
21304
14094
10TR
50419
40TR
86422
ĐB
498190
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,4,4
5 1 3,8,9
2 2 2
1,5 3 8
8,5,0,5,0,9 4
Chục Số Đơn vị
5 4,1,3,4,8
0 6 7,7
6,6 7
1,5,3 8 4
1 9 4,0
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
90
250N
873
500N
1536
7825
3846
1TR
9187
2,5TR
98393
02572
21850
15577
05818
12292
47138
5TR
65883
75663
10TR
83169
40TR
83906
ĐB
995141
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 6
4 1 8
7,9 2 5
7,9,8,6 3 6,8
4 6,1
Chục Số Đơn vị
2 5 0
3,4,0 6 3,9
8,7 7 3,2,7
1,3 8 7,3
6 9 0,3,2
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N
36
250N
563
500N
2663
1278
4617
1TR
6290
2,5TR
28042
39678
44742
95985
05471
42796
17168
5TR
15568
39072
10TR
88876
40TR
46342
ĐB
439121
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,2 1 7
4,4,7,4 2 1
6,6 3 6
4 2,2,2
Chục Số Đơn vị
8 5
3,9,7 6 3,3,8,8
1 7 8,8,1,2,6
7,7,6,6 8 5
9 0,6
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSQNG
100N
40
250N
090
500N
7548
4925
4176
1TR
9173
2,5TR
74568
34776
09840
61648
30168
13123
40331
5TR
22269
61438
10TR
80307
40TR
81652
ĐB
294843
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,4 0 7
3 1
5 2 5,3
7,2,4 3 1,8
4 0,8,0,8,3
Chục Số Đơn vị
2 5 2
7,7 6 8,8,9
0 7 6,3,6
4,6,4,6,3 8
6 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )