http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 14/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
14/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
35397
G.Nhất
50925
G.Nhì
36637
97048
G.Ba
63004
45155
05684
12032
39653
21669
G.Tư
6310
2622
3705
3105
G.Năm
4476
5973
1861
3946
5329
9541
G.Sáu
926
661
057
G.Bảy
94
15
13
78
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,5,4
6,6,4 1 5,3,0
2,3 2 6,9,2,5
1,7,5 3 2,7
9,0,8 4 6,1,8
Chục Số Đơn vị
1,0,0,5,2 5 7,5,3
2,7,4 6 1,1,9
5,3,9 7 8,6,3
7,4 8 4
2,6 9 4,7

Xổ số điện toán - Ngày: 07/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
07/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
71038
G.Nhất
69022
G.Nhì
08725
27835
G.Ba
74360
80758
28880
76601
11491
55755
G.Tư
1546
1492
2364
4966
G.Năm
0704
5395
1527
1938
5047
3862
G.Sáu
698
316
633
G.Bảy
18
13
51
38
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/11/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 4,1
5,0,9 1 8,3,6
6,9,2 2 7,5,2
1,3 3 8,3,8,5,8
0,6 4 7,6
Chục Số Đơn vị
9,5,2,3 5 1,8,5
1,4,6 6 2,4,6,0
2,4 7
1,3,9,3,5,3 8 0
9 8,5,2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 31/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 31/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 31/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
31/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
48743
G.Nhất
96099
G.Nhì
80423
29235
G.Ba
57668
37202
64165
79665
63571
82881
G.Tư
5185
6690
7511
0867
G.Năm
5190
8926
0154
4813
5002
4324
G.Sáu
221
218
185
G.Bảy
27
42
30
12
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,9,9 0 2,2
2,1,7,8 1 2,8,3,1
4,1,0,0 2 7,1,6,4,3
1,2,4 3 0,5
5,2 4 2,3
Chục Số Đơn vị
8,8,6,6,3 5 4
2 6 7,8,5,5
2,6 7 1
1,6 8 5,5,1
9 9 0,0,9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 24/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 24/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
24/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
20234
G.Nhất
07889
G.Nhì
58190
69813
G.Ba
68902
99372
93264
55770
76525
36070
G.Tư
8497
5341
1664
3175
G.Năm
6795
1428
4062
4504
7233
4506
G.Sáu
490
945
650
G.Bảy
12
44
18
24
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,5,7,7,9 0 4,6,2
4 1 2,8,3
1,6,0,7 2 4,8,5
3,1 3 3,4
4,2,0,6,6,3 4 4,5,1
Chục Số Đơn vị
4,9,7,2 5 0
0 6 2,4,4
9 7 5,2,0,0
1,2 8 9
8 9 0,5,7,0

Xổ số điện toán - Ngày: 17/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
17/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
84824
G.Nhất
47855
G.Nhì
46751
18333
G.Ba
54164
49072
02712
47384
13923
27555
G.Tư
0478
2524
1115
6106
G.Năm
4989
8771
3257
7232
3749
7111
G.Sáu
573
565
952
G.Bảy
61
85
76
06
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
6,7,1,5 1 1,5,2
5,3,7,1 2 4,3,4
7,2,3 3 2,3
2,6,8,2 4 9
Chục Số Đơn vị
8,6,1,5,5 5 2,7,5,1,5
7,0,0 6 1,5,4
5 7 6,3,1,8,2
7 8 5,9,4
8,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 10/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 10/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
10/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
62571
G.Nhất
14111
G.Nhì
52640
72477
G.Ba
22624
85555
31666
72358
04216
34556
G.Tư
3857
2177
5423
5371
G.Năm
2871
7386
9887
7842
9282
7030
G.Sáu
284
309
259
G.Bảy
54
69
47
68
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 9
7,7,1,7 1 6,1
4,8 2 3,4
2 3 0
5,8,2 4 7,2,0
Chục Số Đơn vị
5 5 4,9,7,5,8,6
8,6,1,5 6 9,8,6
4,8,5,7,7 7 1,7,1,7,1
6,5 8 4,6,7,2
6,0,5 9

Xổ số điện toán - Ngày: 03/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 03/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 03/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
03/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
75648
G.Nhất
02304
G.Nhì
07250
95926
G.Ba
33043
04324
87213
45872
49902
78730
G.Tư
0137
8602
6525
1846
G.Năm
6867
0261
2631
9919
6916
5270
G.Sáu
893
053
354
G.Bảy
61
55
52
34
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/10/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,3,5 0 2,2,4
6,6,3 1 9,6,3
5,0,7,0 2 5,4,6
9,5,4,1 3 4,1,7,0
3,5,2,0 4 6,3,8
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,2,3,4,0
1,4,2 6 1,7,1
6,3 7 0,2
4 8
1 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )