http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 16/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 16/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 16/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
16/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 09/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 09/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 09/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
09/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
81062
G.Nhất
24766
G.Nhì
66584
98350
G.Ba
33380
39520
84217
69896
07823
16027
G.Tư
9667
4588
3930
4095
G.Năm
5289
1345
2699
6564
6187
4561
G.Sáu
139
073
362
G.Bảy
59
64
70
01
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7,3,8,2,5 0 1
0,6 1 7
6,6 2 0,3,7
7,2 3 9,0
6,6,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 9,0
9,6 6 4,2,4,1,7,6,2
8,6,1,2 7 0,3
8 8 9,7,8,0,4
5,3,8,9 9 9,5,6

Xổ số điện toán - Ngày: 02/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 02/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 02/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
02/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
84631
G.Nhất
03488
G.Nhì
76434
98861
G.Ba
47491
67935
38046
55041
93831
25159
G.Tư
9998
1217
3188
0786
G.Năm
8991
2987
4201
0651
5263
2935
G.Sáu
983
806
776
G.Bảy
21
71
91
40
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,1
2,7,9,9,0,5,9,4,3,6,3 1 7
2 1
8,6 3 5,5,1,4,1
3 4 0,6,1
Chục Số Đơn vị
3,3 5 1,9
0,7,8,4 6 3,1
8,1 7 1,6
9,8,8 8 3,7,8,6,8
5 9 1,1,8,1

Xổ số điện toán - Ngày: 26/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 26/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 26/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
26/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
12404
G.Nhất
28263
G.Nhì
98547
62066
G.Ba
28818
95813
72806
48312
78109
32681
G.Tư
8762
3058
8310
9516
G.Năm
3152
6462
4989
7891
2458
6228
G.Sáu
637
309
541
G.Bảy
15
63
23
89
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,6,9,4
4,9,8 1 5,0,6,8,3,2
5,6,6,1 2 3,8
6,2,1,6 3 7
0 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1 5 2,8,8
1,0,6 6 3,2,2,6,3
3,4 7
5,2,5,1 8 9,9,1
8,0,8,0 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 19/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
19/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
25818
G.Nhất
61604
G.Nhì
01746
33571
G.Ba
30392
19812
18925
86965
59659
98311
G.Tư
1714
7948
0149
3501
G.Năm
6832
4060
3046
5889
4760
9485
G.Sáu
523
375
920
G.Bảy
87
53
12
15
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,6,6 0 1,4
0,1,7 1 2,5,4,2,1,8
1,3,9,1 2 3,0,5
5,2 3 2
1,0 4 6,8,9,6
Chục Số Đơn vị
1,7,8,2,6 5 3,9
4,4 6 0,0,5
8 7 5,1
4,1 8 7,9,5
8,4,5 9 2

Xổ số điện toán - Ngày: 12/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 12/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 12/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
12/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
58349
G.Nhất
88499
G.Nhì
89042
15868
G.Ba
09289
60181
20367
99176
57805
40224
G.Tư
6110
9202
2169
1455
G.Năm
7743
5415
0695
6779
3748
2263
G.Sáu
045
124
073
G.Bảy
68
69
21
08
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,2,5
2,8 1 5,0
0,4 2 1,4,4
7,4,6 3
2,2 4 5,3,8,2,9
Chục Số Đơn vị
4,1,9,5,0 5 5
7 6 8,9,3,9,7,8
6 7 3,9,6
6,0,4,6 8 9,1
6,7,6,8,9,4 9 5,9

Xổ số điện toán - Ngày: 05/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
05/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
82177
G.Nhất
04396
G.Nhì
41327
16933
G.Ba
13321
00004
31017
41783
69487
74368
G.Tư
2598
7263
2377
4326
G.Năm
3856
1313
4502
7649
6421
4285
G.Sáu
671
761
765
G.Bảy
94
10
91
55
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,4
9,7,6,2,2 1 0,3,7
0 2 1,6,1,7
1,6,8,3 3 3
9,0 4 9
Chục Số Đơn vị
5,6,8 5 5,6
5,2,9 6 1,5,3,8
7,1,8,2,7 7 1,7,7
9,6 8 5,3,7
4 9 4,1,8,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )