http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 25/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/04/2017
753609 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/04/2017
7799 Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
25/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 15UM-10UM-12UM
ĐB
57149
G.Nhất
01245
G.Nhì
34607
43057
G.Ba
05436
33432
43808
99439
06253
36530
G.Tư
4261
8710
3895
6064
G.Năm
0513
9256
4855
2973
9473
9012
G.Sáu
562
067
730
G.Bảy
82
79
45
11
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/04/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1,3 0 8,7
1,6 1 1,3,2,0
8,6,1,3 2
1,7,7,5 3 0,6,2,9,0
6 4 5,5,9
Chục Số Đơn vị
4,5,9,4 5 6,5,3,7
5,3 6 2,7,1,4
6,0,5 7 9,3,3
0 8 2
7,3,4 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 18/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 18/04/2017
124914 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 18/04/2017
3284 Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
18/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 9UD-11UD-7UD
ĐB
03215
G.Nhất
42141
G.Nhì
28199
40238
G.Ba
30888
80947
91996
45310
91450
81998
G.Tư
7859
6948
8419
0867
G.Năm
7094
5800
5863
2263
6224
1689
G.Sáu
136
190
997
G.Bảy
01
37
87
71
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0,1,5 0 1,0
0,7,4 1 9,0,5
2 4
6,6 3 7,6,8
9,2 4 8,7,1
Chục Số Đơn vị
1 5 9,0
3,9 6 3,3,7
3,8,9,6,4 7 1
4,8,9,3 8 7,9,8
8,5,1,9 9 0,7,4,6,8,9

Xổ số điện toán - Ngày: 11/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 11/04/2017
142705 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 11/04/2017
3760 Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
11/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 7TV-3TV-1TV
ĐB
20459
G.Nhất
63703
G.Nhì
63101
46966
G.Ba
44000
92623
36979
01958
68958
21783
G.Tư
3395
1815
6246
7797
G.Năm
4522
3119
3602
7923
5026
4098
G.Sáu
554
200
214
G.Bảy
67
28
51
66
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,2,0,1,3
5,0 1 4,9,5
2,0 2 8,2,3,6,3
2,2,8,0 3
5,1 4 6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 1,4,8,8,9
6,2,4,6 6 7,6,6
6,9 7 9
2,9,5,5 8 3
1,7,5 9 8,5,7

Xổ số điện toán - Ngày: 04/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 04/04/2017
827397 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 04/04/2017
6478 Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
04/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 9TM - 1TM - 3TM
ĐB
69919
G.Nhất
10955
G.Nhì
56769
71887
G.Ba
38563
49922
09585
12289
29226
05283
G.Tư
0833
0351
0261
9664
G.Năm
3934
4553
8357
9186
6837
5543
G.Sáu
202
584
765
G.Bảy
99
41
72
10
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/04/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
4,5,6 1 0,9
7,0,2 2 2,6
5,4,3,6,8 3 4,7,3
8,3,6 4 1,3
Chục Số Đơn vị
6,8,5 5 3,7,1,5
8,2 6 5,1,4,3,9
5,3,8 7 2
8 4,6,5,9,3,7
9,8,6,1 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 28/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/03/2017
804064 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/03/2017
3197 Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
28/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 4TD - 8TD - 13TD
ĐB
92233
G.Nhất
72944
G.Nhì
13016
99049
G.Ba
18855
02800
55900
58817
20013
11903
G.Tư
2930
3926
8863
9425
G.Năm
7757
6614
9366
1422
4776
2687
G.Sáu
220
719
924
G.Bảy
45
70
38
55
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,2,3,0,0 0 0,0,3
1 9,4,7,3,6
2 2 0,4,2,6,5
6,1,0,3 3 8,0,3
2,1,4 4 5,9,4
Chục Số Đơn vị
4,5,2,5 5 5,7,5
6,7,2,1 6 6,3
5,8,1 7 0,6
3 8 7
1,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 21/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/03/2017
057135 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 21/03/2017
5602 Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
21/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 15SV - 3SV - 9SV
ĐB
15998
G.Nhất
96694
G.Nhì
90108
11196
G.Ba
14230
27886
53194
17669
82077
68695
G.Tư
0057
6241
5144
0693
G.Năm
9771
1960
9838
2491
8312
8135
G.Sáu
160
071
734
G.Bảy
49
60
02
12
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6,6,6,3 0 2,8
7,7,9,4 1 2,2
0,1,1 2
9 3 4,8,5,0
3,4,9,9 4 9,1,4
Chục Số Đơn vị
3,9 5 7
8,9 6 0,0,0,9
5,7 7 1,1,7
3,0,9 8 6
4,6 9 1,3,4,5,6,4,8

Xổ số điện toán - Ngày: 14/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/03/2017
003205 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/03/2017
6963 Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
14/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: 1SM - 14SM - 10SM
ĐB
81040
G.Nhất
64884
G.Nhì
19198
80504
G.Ba
66687
33923
86094
06088
22495
89117
G.Tư
1423
5653
0558
2947
G.Năm
8085
8507
3857
5768
1229
7946
G.Sáu
055
470
934
G.Bảy
56
68
43
33
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/03/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 7,4
1 7
2 9,3,3
4,3,2,5,2 3 3,4
3,9,0,8 4 3,6,7,0
Chục Số Đơn vị
5,8,9 5 6,5,7,3,8
5,4 6 8,8
0,5,4,8,1 7 0
6,6,5,8,9 8 5,7,8,4
2 9 4,5,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )