http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 20/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 20/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 20/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
20/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 13/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 13/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 13/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
13/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
58507
G.Nhất
78398
G.Nhì
47369
15246
G.Ba
51446
01180
62560
55375
37263
30151
G.Tư
0004
9608
5898
0727
G.Năm
0209
7641
8392
0926
1259
1744
G.Sáu
092
095
262
G.Bảy
57
73
25
28
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 9,4,8,7
4,5 1
9,6,9 2 5,8,6,7
7,6 3
4,0 4 1,4,6,6
Chục Số Đơn vị
2,9,7 5 7,9,1
2,4,4 6 2,0,3,9
5,2,0 7 3,5
2,0,9,9 8 0
0,5,6 9 2,5,2,8,8

Xổ số điện toán - Ngày: 06/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 06/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 06/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
06/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
93060
G.Nhất
79907
G.Nhì
58018
97198
G.Ba
77895
77488
03695
04485
99691
97185
G.Tư
1093
4879
9583
4975
G.Năm
2455
7766
1097
8824
4779
8163
G.Sáu
048
815
495
G.Bảy
17
65
58
94
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/03/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 7
9 1 7,5,8
2 4
6,9,8 3
9,2 4 8
Chục Số Đơn vị
6,1,9,5,7,9,9,8,8 5 8,5
6 6 5,6,3,0
1,9,0 7 9,9,5
5,4,8,1,9 8 3,8,5,5
7,7 9 4,5,7,3,5,5,1,8

Xổ số điện toán - Ngày: 27/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 27/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 27/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
27/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
36366
G.Nhất
92352
G.Nhì
88884
12671
G.Ba
28352
65625
57562
65346
34798
38384
G.Tư
3803
1723
7207
2276
G.Năm
9296
6468
0633
9619
1839
0727
G.Sáu
582
895
346
G.Bảy
53
79
32
11
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,7
1,7 1 1,9
3,8,5,6,5 2 7,3,5
5,3,0,2 3 2,3,9
8,8 4 6,6
Chục Số Đơn vị
9,2 5 3,2,2
4,9,7,4,6 6 8,2,6
2,0 7 9,6,1
6,9 8 2,4,4
7,1,3 9 5,6,8

Xổ số điện toán - Ngày: 20/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 20/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 20/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
20/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
38528
G.Nhất
11234
G.Nhì
77412
48500
G.Ba
37258
51733
78515
92803
69542
34376
G.Tư
9311
6446
0314
4091
G.Năm
1923
1592
4683
6074
2330
1001
G.Sáu
813
084
209
G.Bảy
85
14
90
83
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9,3,0 0 9,1,3,0
0,1,9 1 4,3,1,4,5,2
9,4,1 2 3,8
8,1,2,8,3,0 3 0,3,4
1,8,7,1,3 4 6,2
Chục Số Đơn vị
8,1 5 8
4,7 6
7 4,6
5,2 8 5,3,4,3
0 9 0,2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 13/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 13/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 13/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
13/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
56489
G.Nhất
57966
G.Nhì
67123
59792
G.Ba
92789
63951
07949
97166
53157
61225
G.Tư
3063
1152
4902
4131
G.Năm
5424
7295
4776
1623
3822
1587
G.Sáu
335
553
556
G.Bảy
20
78
49
80
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 2
3,5 1
2,5,0,9 2 0,4,3,2,5,3
5,2,6,2 3 5,1
2 4 9,9
Chục Số Đơn vị
3,9,2 5 3,6,2,1,7
5,7,6,6 6 3,6,6
8,5 7 8,6
7 8 0,7,9,9
4,8,4,8 9 5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 06/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 06/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 06/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
06/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
68495
G.Nhất
10348
G.Nhì
13926
28933
G.Ba
05058
03386
86702
53471
39313
79780
G.Tư
1485
0837
7593
4217
G.Năm
2760
8804
1151
3299
5766
0458
G.Sáu
336
173
388
G.Bảy
18
54
11
98
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 4,2
1,5,7 1 8,1,7,3
0 2 6
7,9,1,3 3 6,7,3
5,0 4 8
Chục Số Đơn vị
8,9 5 4,1,8,8
3,6,8,2 6 0,6
3,1 7 3,1
1,9,8,5,5,4 8 8,5,6,0
9 9 8,9,3,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )