http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 14/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
14/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
79386
G.Nhất
76807
G.Nhì
37122
24309
G.Ba
70623
15810
83130
02198
93673
74266
G.Tư
1373
5578
4143
7548
G.Năm
3898
4208
3219
6080
3781
0124
G.Sáu
827
982
155
G.Bảy
41
51
25
14
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,1,3 0 8,9,7
4,5,8 1 4,9,0
8,2 2 5,7,4,3,2
7,4,2,7 3 0
1,2 4 1,3,8
Chục Số Đơn vị
2,5 5 1,5
6,8 6 6
2,0 7 3,8,3
9,0,7,4,9 8 2,0,1,6
1,0 9 8,8

Xổ số điện toán - Ngày: 07/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 07/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
07/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
12723
G.Nhất
66716
G.Nhì
23425
28390
G.Ba
42133
40549
21463
61965
54581
95633
G.Tư
7689
5946
3549
3665
G.Năm
7369
8084
5492
2228
3402
5867
G.Sáu
686
993
643
G.Bảy
79
58
97
77
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 2
8 1 6
9,0 2 8,5,3
9,4,3,6,3,2 3 3,3
8 4 3,6,9,9
Chục Số Đơn vị
6,6,2 5 8
8,4,1 6 9,7,5,3,5
9,7,6 7 9,7
5,2 8 6,4,9,1
7,6,8,4,4 9 7,3,2,0

Xổ số điện toán - Ngày: 31/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 31/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 31/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
31/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
28236
G.Nhất
77456
G.Nhì
36893
89823
G.Ba
15446
84232
72103
25666
46392
67876
G.Tư
0301
8076
7202
5826
G.Năm
7274
3516
7737
4944
0777
6783
G.Sáu
139
242
061
G.Bảy
70
86
48
51
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,2,3
5,6,0 1 6
4,0,3,9 2 6,3
8,0,9,2 3 9,7,2,6
7,4 4 8,2,4,6
Chục Số Đơn vị
5 1,6
8,1,7,2,4,6,7,5,3 6 1,6
3,7 7 0,4,7,6,6
4 8 6,3
3 9 2,3

Xổ số điện toán - Ngày: 24/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 24/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 24/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
24/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
91570
G.Nhất
97669
G.Nhì
97482
01367
G.Ba
06934
15127
70523
71273
24495
77319
G.Tư
5016
9075
2963
6279
G.Năm
6086
1042
6591
1862
0141
2532
G.Sáu
087
440
144
G.Bảy
21
08
81
96
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 8
2,8,9,4 1 6,9
4,6,3,8 2 1,7,3
6,2,7 3 2,4
4,3 4 0,4,2,1
Chục Số Đơn vị
7,9 5
9,8,1 6 2,3,7,9
8,2,6 7 5,9,3,0
0 8 1,7,6,2
7,1,6 9 6,1,5

Xổ số điện toán - Ngày: 17/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
17/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
88323
G.Nhất
12739
G.Nhì
33074
36293
G.Ba
66566
88487
05131
09596
71509
48275
G.Tư
1516
9035
8650
5997
G.Năm
6839
4460
6258
2707
6424
3259
G.Sáu
052
972
116
G.Bảy
19
74
88
17
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 7,9
3 1 9,7,6,6
5,7 2 4,3
9,2 3 9,5,1,9
7,2,7 4
Chục Số Đơn vị
3,7 5 2,8,9,0
1,1,6,9 6 0,6
1,0,9,8 7 4,2,5,4
8,5 8 8,7
1,3,5,0,3 9 7,6,3

Xổ số điện toán - Ngày: 10/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 10/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 10/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
10/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
76157
G.Nhất
85182
G.Nhì
39521
44012
G.Ba
58949
87866
49510
71715
59256
77348
G.Tư
5875
6500
9322
3512
G.Năm
7307
2994
0342
6331
2435
6240
G.Sáu
256
275
169
G.Bảy
54
81
06
95
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,0,1 0 6,7,0
8,3,2 1 2,0,5,2
4,2,1,1,8 2 2,1
3 1,5
5,9 4 2,0,9,8
Chục Số Đơn vị
9,7,3,7,1 5 4,6,6,7
0,5,6,5 6 9,6
0,5 7 5,5
4 8 1,2
6,4 9 5,4

Xổ số điện toán - Ngày: 03/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 03/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 03/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
03/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
09530
G.Nhất
32834
G.Nhì
96513
27795
G.Ba
80280
66092
66619
72429
88243
06863
G.Tư
8420
8283
7114
7851
G.Năm
4444
4704
1159
0361
1658
8926
G.Sáu
095
668
559
G.Bảy
34
48
35
44
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2,8,3 0 4
6,5 1 4,9,3
9 2 6,0,9
8,4,6,1 3 4,5,4,0
3,4,4,0,1,3 4 8,4,4,3
Chục Số Đơn vị
3,9,9 5 9,9,8,1
2 6 8,1,3
7
4,6,5 8 3,0
5,5,1,2 9 5,2,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )