http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 05/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
05/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 29/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 29/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 29/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
29/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
56579
G.Nhất
42767
G.Nhì
29375
21047
G.Ba
75651
35133
52385
59171
20409
73525
G.Tư
6438
9819
8847
2539
G.Năm
2291
7850
3669
2741
7052
1108
G.Sáu
664
515
572
G.Bảy
37
59
01
68
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,8,9
0,9,4,5,7 1 5,9
7,5 2 5
3 3 7,8,9,3
6 4 1,7,7
Chục Số Đơn vị
1,8,2,7 5 9,0,2,1
6 8,4,9,7
3,4,4,6 7 2,1,5,9
6,0,3 8 5
5,6,1,3,0,7 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 22/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 22/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 22/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
22/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
40829
G.Nhất
68434
G.Nhì
88818
57861
G.Ba
95658
31448
52838
39008
11262
25792
G.Tư
3964
6652
7374
5203
G.Năm
8316
2547
7973
6425
4080
0584
G.Sáu
275
758
205
G.Bảy
79
68
97
88
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,3,8
6 1 6,8
5,6,9 2 5,9
7,0 3 8,4
8,6,7,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,0,2 5 8,2,8
1 6 8,4,2,1
9,4 7 9,5,3,4
6,8,5,5,4,3,0,1 8 8,0,4
7,2 9 7,2

Xổ số điện toán - Ngày: 15/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 15/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 15/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
15/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
84265
G.Nhất
28287
G.Nhì
12310
52786
G.Ba
68290
96816
97614
71022
17949
68079
G.Tư
9131
7490
2509
3665
G.Năm
5098
8443
2719
4778
4350
1221
G.Sáu
709
861
152
G.Bảy
22
28
03
29
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,9,1 0 3,9,9
6,2,3 1 9,6,4,0
2,5,2 2 2,8,9,1,2
0,4 3 1
1 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2,0
1,8 6 1,5,5
8 7 8,9
2,9,7 8 6,7
2,0,1,0,4,7 9 8,0,0

Xổ số điện toán - Ngày: 08/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
08/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
62880
G.Nhất
03899
G.Nhì
20314
33936
G.Ba
30417
71143
52738
08185
55338
19928
G.Tư
5628
4510
5156
8572
G.Năm
4602
9676
5223
2731
6212
0247
G.Sáu
172
255
260
G.Bảy
35
11
00
95
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6,1,8 0 0,2
1,3 1 1,2,0,7,4
7,0,1,7 2 3,8,8
2,4 3 5,1,8,8,6
1 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,9,5,8 5 5,6
7,5,3 6 0
4,1 7 2,6,2
2,3,3,2 8 5,0
9 9 5,9

Xổ số điện toán - Ngày: 01/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 01/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 01/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
01/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
93689
G.Nhất
75237
G.Nhì
18849
42912
G.Ba
47772
35331
42797
65541
25983
49007
G.Tư
6362
8342
9093
2476
G.Năm
4654
4166
8468
5956
2604
6676
G.Sáu
585
644
388
G.Bảy
74
33
00
40
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,4,7
3,4 1 2
6,4,7,1 2
3,9,8 3 3,1,7
7,4,5,0 4 0,4,2,1,9
Chục Số Đơn vị
8 5 4,6
6,5,7,7 6 6,8,2
9,0,3 7 4,6,6,2
8,6 8 5,8,3,9
4,8 9 3,7

Xổ số điện toán - Ngày: 25/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Quảng Ninh
25/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: XSMB
ĐB
09956
G.Nhất
75272
G.Nhì
22342
55313
G.Ba
89674
16416
05087
49099
03413
06496
G.Tư
3387
9141
2641
4018
G.Năm
4973
5171
4288
0481
8091
7371
G.Sáu
290
818
604
G.Bảy
63
01
67
54
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,4
0,7,8,9,7,4,4 1 8,8,6,3,3
4,7 2
6,7,1,1 3
5,0,7 4 1,1,2
Chục Số Đơn vị
5 4,6
1,9,5 6 3,7
6,8,8 7 3,1,1,4,2
1,8,1 8 8,1,7,7
9 9 0,1,9,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )