http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
24/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
88
250N
758
500N
0440
4475
2413
1TR
4220
2,5TR
98381
65918
34831
79804
81925
17905
46113
5TR
27142
93838
10TR
42340
40TR
20152
ĐB
758265
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,2,4 0 4,5
8,3 1 3,8,3
4,5 2 0,5
1,1 3 1,8
0 4 0,2,0
Chục Số Đơn vị
7,2,0,6 5 8,2
6 5
7 5
8,5,1,3 8 8,1
9
Kết quả xổ số Quảng Trị
17/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
81
250N
046
500N
5717
0601
3533
1TR
4261
2,5TR
61804
13593
22981
92617
69655
74344
71732
5TR
11610
66234
10TR
02119
40TR
97873
ĐB
172742
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,4
8,0,6,8 1 7,7,0,9
3,4 2
3,9,7 3 3,2,4
0,4,3 4 6,4,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4 6 1
1,1 7 3
8 1,1
1 9 3
Kết quả xổ số Quảng Trị
10/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
35
250N
228
500N
4177
2476
5331
1TR
1612
2,5TR
68358
83659
71637
85186
90530
67682
38937
5TR
20784
53942
10TR
32345
40TR
42905
ĐB
601279
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
3 1 2
1,8,4 2 8
3 5,1,7,0,7
8 4 2,5
Chục Số Đơn vị
3,4,0 5 8,9
7,8 6
7,3,3 7 7,6,9
2,5 8 6,2,4
5,7 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
03/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
30
250N
900
500N
8071
8719
4860
1TR
0817
2,5TR
46166
33657
48827
51271
95029
41997
58610
5TR
18523
22046
10TR
82951
40TR
94850
ĐB
730554
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/05/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,6,1,5 0 0
7,7,5 1 9,7,0
2 7,9,3
2 3 0
5 4 6
Chục Số Đơn vị
5 7,1,0,4
6,4 6 0,6
1,5,2,9 7 1,1
8
1,2 9 7
Kết quả xổ số Quảng Trị
26/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
67
250N
517
500N
0357
1690
2308
1TR
6103
2,5TR
05736
98702
65952
69395
25876
83362
52261
5TR
23287
49430
10TR
40302
40TR
05039
ĐB
941451
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 8,3,2,2
6,5 1 7
0,5,6,0 2
0 3 6,0,9
4
Chục Số Đơn vị
9 5 7,2,1
3,7 6 7,2,1
6,1,5,8 7 6
0 8 7
3 9 0,5
Kết quả xổ số Quảng Trị
19/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
88
250N
794
500N
6414
9305
3766
1TR
5893
2,5TR
75952
12644
04517
77435
83886
65294
60085
5TR
78645
85128
10TR
08392
40TR
65284
ĐB
018189
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
1 4,7
5,9 2 8
9 3 5
9,1,4,9,8 4 4,5
Chục Số Đơn vị
0,3,8,4 5 2
6,8 6 6
1 7
8,2 8 8,6,5,4,9
8 9 4,3,4,2
Kết quả xổ số Quảng Trị
12/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
34
250N
810
500N
5071
7673
6411
1TR
7874
2,5TR
35810
65117
19127
16934
99212
54974
18708
5TR
22292
14121
10TR
93406
40TR
04085
ĐB
348708
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/04/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 8,6,8
7,1,2 1 0,1,0,7,2
1,9 2 7,1
7 3 4,4
3,7,3,7 4
Chục Số Đơn vị
8 5
0 6
1,2 7 1,3,4,4
0,0 8 5
9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )