http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
18/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
84
250N
810
500N
2693
9627
8257
1TR
0168
2,5TR
01830
49297
28127
31116
46364
44518
23605
5TR
46894
81597
10TR
18960
40TR
07232
ĐB
717522
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,3,6 0 5
1 0,6,8
3,2 2 7,7,2
9 3 0,2
8,6,9 4
Chục Số Đơn vị
0 5 7
1 6 8,4,0
2,5,9,2,9 7
6,1 8 4
9 3,7,4,7
Kết quả xổ số Quảng Trị
11/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Quảng Trị
04/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
17
250N
467
500N
4323
1759
0038
1TR
4273
2,5TR
11956
54697
81676
57620
58900
74229
74137
5TR
51950
92381
10TR
49224
40TR
63546
ĐB
843493
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/01/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/01/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0,5 0 0
8 1 7
2 3,0,9,4
2,7,9 3 8,7
2 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9,6,0
5,7,4 6 7
1,6,9,3 7 3,6
3 8 1
5,2 9 7,3
Kết quả xổ số Quảng Trị
28/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
96
250N
578
500N
2768
4058
3610
1TR
9523
2,5TR
01628
13620
74748
41490
31185
24288
61340
5TR
08360
53419
10TR
79527
40TR
64175
ĐB
343161
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,2,9,4,6 0
6 1 0,9
2 3,8,0,7
2 3
4 8,0
Chục Số Đơn vị
8,7 5 8
9 6 8,0,1
2 7 8,5
7,6,5,2,4,8 8 5,8
1 9 6,0
Kết quả xổ số Quảng Trị
21/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
84
250N
949
500N
0680
2390
6398
1TR
7918
2,5TR
52725
71976
16980
01652
43700
96349
65003
5TR
54960
97755
10TR
34336
40TR
96340
ĐB
312863
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,9,8,0,6,4 0 0,3
1 8
5 2 5
0,6 3 6
8 4 9,9,0
Chục Số Đơn vị
2,5 5 2,5
7,3 6 0,3
7 6
9,1 8 4,0,0
4,4 9 0,8
Kết quả xổ số Quảng Trị
14/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
74
250N
872
500N
3495
3222
6648
1TR
0804
2,5TR
51278
76025
31741
11921
81450
53101
52798
5TR
45592
07276
10TR
24513
40TR
60372
ĐB
750032
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,1
4,2,0 1 3
7,2,9,7,3 2 2,5,1
1 3 2
7,0 4 8,1
Chục Số Đơn vị
9,2 5 0
7 6
7 4,2,8,6,2
4,7,9 8
9 5,8,2
Kết quả xổ số Quảng Trị
07/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
48
250N
514
500N
9867
1351
9805
1TR
1441
2,5TR
62429
72214
89743
00681
04640
53966
76529
5TR
27283
96047
10TR
83921
40TR
02045
ĐB
505728
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/12/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
5,4,8,2 1 4,4
2 9,9,1,8
4,8 3
1,1 4 8,1,3,0,7,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 1
6 6 7,6
6,4 7
4,2 8 1,3
2,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )