http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
15/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Quảng Trị
08/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
11
250N
828
500N
4135
6050
8885
1TR
0402
2,5TR
02409
91713
61506
77531
56971
36083
97587
5TR
79591
65179
10TR
46487
40TR
62171
ĐB
580292
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,9,6
1,3,7,9,7 1 1,3
0,9 2 8
1,8 3 5,1
4
Chục Số Đơn vị
3,8 5 0
0 6
8,8 7 1,9,1
2 8 5,3,7,7
0,7 9 1,2
Kết quả xổ số Quảng Trị
01/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
22
250N
839
500N
9254
6408
9495
1TR
7300
2,5TR
40051
96910
49882
35171
82768
78878
86382
5TR
69746
56442
10TR
49960
40TR
97864
ĐB
862765
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/03/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1,6 0 8,0
5,7 1 0
2,8,8,4 2 2
3 9
5,6 4 6,2
Chục Số Đơn vị
9,6 5 4,1
4 6 8,0,4,5
7 1,8
0,6,7 8 2,2
3 9 5
Kết quả xổ số Quảng Trị
22/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
83
250N
476
500N
1940
6400
0160
1TR
7736
2,5TR
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
5TR
59424
50932
10TR
58220
40TR
66623
ĐB
939882
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,0,6,2 0 0,9,4
7,6 1
3,8 2 4,0,3
8,2 3 6,2
0,2 4 0,9
Chục Số Đơn vị
5
7,3,9 6 0,1
9 7 6,1
8 3,2
0,4 9 7,6
Kết quả xổ số Quảng Trị
15/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
43
250N
986
500N
4272
9330
4593
1TR
1249
2,5TR
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
5TR
35425
96881
10TR
12951
40TR
96290
ĐB
542849
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 6
4,5,8,5 1 7
7,9,9 2 5
4,9 3 0,6
4 3,9,1,9
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1
8,0,3 6
1 7 2
8 6,1
4,4 9 3,2,2,0
Kết quả xổ số Quảng Trị
08/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
19
250N
461
500N
8060
7094
4360
1TR
6320
2,5TR
06117
70500
41111
88541
39796
48172
54013
5TR
19041
08305
10TR
27547
40TR
38141
ĐB
576171
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6,2,0 0 0,5
6,1,4,4,4,7 1 9,7,1,3
7 2 0
1 3
9 4 1,1,7,1
Chục Số Đơn vị
0 5
9 6 1,0,0
1,4 7 2,1
8
1 9 4,6
Kết quả xổ số Quảng Trị
01/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
10
250N
901
500N
9923
5335
7229
1TR
4546
2,5TR
46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289
5TR
42867
49935
10TR
13323
40TR
91718
ĐB
884210
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/02/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 1
0 1 0,8,0
5 2 3,9,3
2,2 3 5,4,5
3 4 6
Chục Số Đơn vị
3,5,8,3 5 5,2
4,9 6 7
6 7
1 8 5,9
2,9,8 9 6,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )