http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
21/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
08
250N
023
500N
4602
8081
3471
1TR
5815
2,5TR
36741
76596
40259
24205
06758
38758
44877
5TR
34147
76722
10TR
72991
40TR
73962
ĐB
280854
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,2,5
8,7,4,9 1 5
0,2,6 2 3,2
2 3
5 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1,0 5 9,8,8,4
9 6 2
7,4 7 1,7
0,5,5 8 1
5 9 6,1
Kết quả xổ số Quảng Trị
14/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
00
250N
775
500N
5904
6525
4056
1TR
9509
2,5TR
02001
26033
47418
77770
37785
13767
24973
5TR
58871
48121
10TR
53194
40TR
21004
ĐB
776396
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,4,9,1,4
0,7,2 1 8
2 5,1
3,7 3 3
0,9,0 4
Chục Số Đơn vị
7,2,8 5 6
5,9 6 7
6 7 5,0,3,1
1 8 5
0 9 4,6
Kết quả xổ số Quảng Trị
07/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
53
250N
695
500N
0534
9550
3268
1TR
5193
2,5TR
80805
63736
19572
65506
31467
69259
08477
5TR
10810
02429
10TR
20010
40TR
55891
ĐB
809128
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/09/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,1,1 0 5,6
9 1 0,0
7 2 9,8
5,9 3 4,6
3 4
Chục Số Đơn vị
9,0 5 3,0,9
3,0 6 8,7
6,7 7 2,7
6,2 8
5,2 9 5,3,1
Kết quả xổ số Quảng Trị
31/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
68
250N
328
500N
7400
7834
8708
1TR
3079
2,5TR
27637
68657
28066
90400
77266
32773
20425
5TR
68841
95032
10TR
35855
40TR
81799
ĐB
329026
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,8,0
4 1
3 2 8,5,6
7 3 4,7,2
3 4 1
Chục Số Đơn vị
2,5 5 7,5
6,6,2 6 8,6,6
3,5 7 9,3
6,2,0 8
7,9 9 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
24/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
79
250N
666
500N
7152
7544
1638
1TR
4999
2,5TR
58037
37848
21065
71318
73061
22015
97064
5TR
48433
36395
10TR
81179
40TR
26416
ĐB
950211
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
6,1 1 8,5,6,1
5 2
3 3 8,7,3
4,6 4 4,8
Chục Số Đơn vị
6,1,9 5 2
6,1 6 6,5,1,4
3 7 9,9
3,4,1 8
7,9,7 9 9,5
Kết quả xổ số Quảng Trị
17/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
64
250N
927
500N
6531
5765
8551
1TR
5538
2,5TR
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
5TR
47319
37005
10TR
88000
40TR
41936
ĐB
971117
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,5,0
3,5,2 1 9,7
4,8,8 2 7,1
3 1,8,6
6 4 2,8
Chục Số Đơn vị
6,0 5 1
3 6 4,5
2,8,0,1 7
3,4 8 7,2,2
1 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
10/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
32
250N
897
500N
1748
2836
6843
1TR
3683
2,5TR
49658
13641
22409
24804
67250
35694
25096
5TR
02113
85107
10TR
26644
40TR
70883
ĐB
300292
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/08/2017
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,4,7
4 1 3
3,9 2
4,8,1,8 3 2,6
0,9,4 4 8,3,1,4
Chục Số Đơn vị
5 8,0
3,9 6
9,0 7
4,5 8 3,3
0 9 7,4,6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )