http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
16/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
13
250N
327
500N
4608
3395
8382
1TR
6146
2,5TR
17652
17458
11985
86746
20251
12164
48115
5TR
74316
21685
10TR
28894
40TR
32172
ĐB
849325
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8
5 1 3,5,6
8,5,7 2 7,5
1 3
6,9 4 6,6
Chục Số Đơn vị
9,8,1,8,2 5 2,8,1
4,4,1 6 4
2 7 2
0,5 8 2,5,5
9 5,4
Kết quả xổ số Quảng Trị
09/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
66
250N
533
500N
1135
2090
6951
1TR
2243
2,5TR
33730
76257
12510
07561
04492
82078
33081
5TR
70759
02782
10TR
58352
40TR
50778
ĐB
289062
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,3,1 0
5,6,8 1 0
9,8,5,6 2
3,4 3 3,5,0
4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 1,7,9,2
6 6 6,1,2
5 7 8,8
7,7 8 1,2
5 9 0,2
Kết quả xổ số Quảng Trị
02/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
43
250N
819
500N
5186
0284
3756
1TR
4617
2,5TR
66696
32867
31854
81532
85142
13753
05418
5TR
46538
87519
10TR
38211
40TR
71786
ĐB
272760
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/08/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 1 9,7,8,9,1
3,4 2
4,5 3 2,8
8,5 4 3,2
Chục Số Đơn vị
5 6,4,3
8,5,9,8 6 7,0
1,6 7
1,3 8 6,4,6
1,1 9 6
Kết quả xổ số Quảng Trị
26/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N
18
250N
033
500N
4549
3961
1093
1TR
0275
2,5TR
83039
33226
18013
19299
04938
29381
88692
5TR
01804
50746
10TR
15857
40TR
46472
ĐB
886144
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
6,8 1 8,3
9,7 2 6
3,9,1 3 3,9,8
0,4 4 9,6,4
Chục Số Đơn vị
7 5 7
2,4 6 1
5 7 5,2
1,3 8 1
4,3,9 9 3,9,2
Kết quả xổ số Quảng Trị
19/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
11
250N
213
500N
7962
3084
1961
1TR
0951
2,5TR
54224
93267
91245
92315
70284
78503
87189
5TR
68684
72466
10TR
23421
40TR
09175
ĐB
454971
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
1,6,5,2,7 1 1,3,5
6 2 4,1
1,0 3
8,2,8,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,1,7 5 1
6 6 2,1,7,6
6 7 5,1
8 4,4,9,4
8 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
12/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
99
250N
184
500N
7102
5701
8191
1TR
1790
2,5TR
87608
05855
29297
06282
16467
02300
35835
5TR
14320
67224
10TR
72583
40TR
05727
ĐB
167124
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0,2 0 2,1,8,0
0,9 1
0,8 2 0,4,7,4
8 3 5
8,2,2 4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5
6 7
9,6,2 7
0 8 4,2,3
9 9 9,1,0,7
Kết quả xổ số Quảng Trị
05/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
19
250N
099
500N
8166
3444
3716
1TR
8375
2,5TR
01630
96857
67400
02038
44467
87178
48905
5TR
84291
79086
10TR
97548
40TR
37425
ĐB
891481
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/07/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0,5
9,8 1 9,6
2 5
3 0,8
4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
7,0,2 5 7
6,1,8 6 6,7
5,6 7 5,8
3,7,4 8 6,1
1,9 9 9,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )