http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
06/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
07
250N
228
500N
2215
5469
5202
1TR
2627
2,5TR
74901
96103
82396
62941
38451
12820
22096
5TR
11327
41905
10TR
17103
40TR
49700
ĐB
636884
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 7,2,1,3,5,3,0
0,4,5 1 5
0 2 8,7,0,7
0,0 3
8 4 1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 1
9,9 6 9
0,2,2 7
2 8 4
6 9 6,6
Kết quả xổ số Quảng Trị
29/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
85
250N
317
500N
6683
3236
5399
1TR
2771
2,5TR
97891
96429
26334
29575
89087
86038
48895
5TR
32422
14328
10TR
04093
40TR
00828
ĐB
287057
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0
7,9 1 7
2 2 9,2,8,8
8,9 3 6,4,8
3 4
Chục Số Đơn vị
8,7,9 5 7
3 6
1,8,5 7 1,5
3,2,2 8 5,3,7
9,2 9 9,1,5,3
Kết quả xổ số Quảng Trị
22/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
40
250N
608
500N
4967
2896
2470
1TR
5600
2,5TR
57207
75552
67384
59799
73618
96033
90794
5TR
83988
28424
10TR
60487
40TR
04717
ĐB
202236
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/11/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7,0 0 8,0,7
1 8,7
5 2 4
3 3 3,6
8,9,2 4 0
Chục Số Đơn vị
5 2
9,3 6 7
6,0,8,1 7 0
0,1,8 8 4,8,7
9 9 6,9,4
Kết quả xổ số Quảng Trị
15/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
250N -
500N -
1TR -
2,5TR -
5TR -
10TR -
40TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Quảng Trị
08/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
79
250N
232
500N
1617
7348
2261
1TR
7029
2,5TR
22019
71147
90258
82700
15402
54450
36772
5TR
62691
53339
10TR
46929
40TR
10360
ĐB
581619
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0,5,6 0 0,2
6,9 1 7,9,9
3,0,7 2 9,9
3 2,9
4 8,7
Chục Số Đơn vị
5 8,0
6 1,0
1,4 7 9,2
4,5 8
7,2,1,3,2,1 9 1
Kết quả xổ số Quảng Trị
01/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
04
250N
817
500N
5880
6773
9166
1TR
6478
2,5TR
34344
67629
47398
38739
37035
36814
47496
5TR
59717
16222
10TR
42492
40TR
99486
ĐB
800850
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/11/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/11/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 4
1 7,4,7
2,9 2 9,2
7 3 9,5
0,4,1 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 0
6,9,8 6 6
1,1 7 3,8
7,9 8 0,6
2,3 9 8,6,2
Kết quả xổ số Quảng Trị
25/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N
35
250N
361
500N
6370
6865
0131
1TR
9119
2,5TR
48366
31873
03381
09899
56617
42156
83659
5TR
33338
96902
10TR
82792
40TR
96306
ĐB
848959
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/10/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/10/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,6
6,3,8 1 9,7
0,9 2
7 3 5,1,8
4
Chục Số Đơn vị
3,6 5 6,9,9
6,5,0 6 1,5,6
1 7 0,3
3 8 1
1,9,5,5 9 9,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )