http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Trị
07/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
34
250N
648
500N
8766
1232
4285
1TR
8833
2,5TR
50079
32515
23212
81212
43893
37678
62520
5TR
81137
65007
10TR
08055
40TR
76749
ĐB
456145
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
1 5,2,2
3,1,1 2 0
3,9 3 4,2,3,7
3 4 8,9,5
Chục Số Đơn vị
8,1,5,4 5 5
6 6 6
3,0 7 9,8
4,7 8 5
7,4 9 3
Kết quả xổ số Quảng Trị
31/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
67
250N
202
500N
5891
4168
9558
1TR
4108
2,5TR
96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102
5TR
71548
63345
10TR
67332
40TR
12100
ĐB
689165
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 2,8,2,0
9,9 1 7
0,0,3 2 7
3 8,5,2
4 8,5
Chục Số Đơn vị
3,4,6 5 8
6 7,8,0,5
6,1,2 7
6,5,0,3,4 8
9 1,1
Kết quả xổ số Quảng Trị
24/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
09
250N
605
500N
2339
8685
7596
1TR
2246
2,5TR
16343
42142
60843
54946
46692
26036
29660
5TR
81718
25593
10TR
22732
40TR
69527
ĐB
347463
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,5
1 8
4,9,3 2 7
4,4,9,6 3 9,6,2
4 6,3,2,3,6
Chục Số Đơn vị
0,8 5
9,4,4,3 6 0,3
2 7
1 8 5
0,3 9 6,2,3
Kết quả xổ số Quảng Trị
17/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
72
250N
908
500N
5918
1131
8032
1TR
2168
2,5TR
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
5TR
43214
98059
10TR
98408
40TR
47295
ĐB
483645
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
3 1 8,6,4
7,3 2 8,5
4 3 1,2
9,1 4 3,5
Chục Số Đơn vị
2,9,4 5 9
1 6 8
7 7 2,7
0,1,6,2,8,0 8 8
5 9 4,5
Kết quả xổ số Quảng Trị
10/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
04
250N
161
500N
8762
2906
5177
1TR
1511
2,5TR
84978
56995
35176
26986
19097
94415
88220
5TR
62153
27828
10TR
66402
40TR
12477
ĐB
384058
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,6,2
6,1 1 1,5
6,0 2 0,8
5 3
0 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 3,8
0,7,8 6 1,2
7,9,7 7 7,8,6,7
7,2,5 8 6
9 5,7
Kết quả xổ số Quảng Trị
03/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
99
250N
288
500N
3050
2880
3872
1TR
6687
2,5TR
37182
88146
06770
83465
47430
44273
90154
5TR
68067
32405
10TR
13013
40TR
91323
ĐB
579665
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8,7,3 0 5
1 3
7,8 2 3
7,1,2 3 0
5 4 6
Chục Số Đơn vị
6,0,6 5 0,4
4 6 5,7,5
8,6 7 2,0,3
8 8 8,0,7,2
9 9 9
Kết quả xổ số Quảng Trị
27/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N
08
250N
403
500N
0934
9849
0411
1TR
8411
2,5TR
61347
27331
41452
78804
60178
70453
84883
5TR
29710
37754
10TR
39436
40TR
17021
ĐB
519377
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/12/2018
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/12/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,3,4
1,1,3,2 1 1,1,0
5 2 1
0,5,8 3 4,1,6
3,0,5 4 9,7
Chục Số Đơn vị
5 2,3,4
3 6
4,7 7 8,7
0,7 8 3
4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )