http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T01
100N
45
200N
542
400N
3133
8797
1788
1TR
9215
3TR
57699
17077
40551
87722
52994
05577
12427
10TR
35784
01349
20TR
16030
30TR
26988
ĐB
907234
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
5 1 5
4,2 2 2,7
3 3 3,0,4
9,8,3 4 5,2,9
Chục Số Đơn vị
4,1 5 1
6
9,7,7,2 7 7,7
8,8 8 8,4,8
9,4 9 7,9,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T01
100N
92
200N
395
400N
6016
6567
5373
1TR
5610
3TR
12076
68197
26219
11949
90294
28987
41411
10TR
52383
53296
20TR
84090
30TR
64936
ĐB
900774
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9 0
1 1 6,0,9,1
9 2
7,8 3 6
9,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5
1,7,9,3 6 7
6,9,8 7 3,6,4
8 7,3
1,4 9 2,5,7,4,6,0
Kết quả xổ số Sóc Trăng
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T01
100N
18
200N
594
400N
8779
3985
7406
1TR
8493
3TR
90427
03507
70994
16976
59243
25948
02082
10TR
86937
65404
20TR
90943
30TR
03451
ĐB
752123
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,4
5 1 8
8 2 7,3
9,4,4,2 3 7
9,9,0 4 3,8,3
Chục Số Đơn vị
8 5 1
0,7 6
2,0,3 7 9,6
1,4 8 5,2
7 9 4,3,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
27/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T12
100N
67
200N
187
400N
0144
9417
2295
1TR
7414
3TR
16618
39168
49717
11685
02463
28549
14115
10TR
72140
85394
20TR
06747
30TR
18152
ĐB
598103
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/12/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 3
1 7,4,8,7,5
5 2
6,0 3
4,1,9 4 4,9,0,7
Chục Số Đơn vị
9,8,1 5 2
6 7,8,3
6,8,1,1,4 7
1,6 8 7,5
4 9 5,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
20/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T12
100N
41
200N
017
400N
8345
4458
3376
1TR
2568
3TR
63937
54850
49067
90410
82981
89084
03412
10TR
95314
47845
20TR
68593
30TR
68594
ĐB
603098
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/12/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
4,8 1 7,0,2,4
1 2
9 3 7
8,1,9 4 1,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 8,0
7 6 8,7
1,3,6 7 6
5,6,9 8 1,4
9 3,4,8
Kết quả xổ số Sóc Trăng
13/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T12
100N
93
200N
272
400N
4776
6757
0928
1TR
1851
3TR
86269
43036
14789
92033
81054
22709
34984
10TR
07262
49779
20TR
36340
30TR
45655
ĐB
410380
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/12/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 9
5 1
7,6 2 8
9,3 3 6,3
5,8 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 7,1,4,5
7,3 6 9,2
5 7 2,6,9
2 8 9,4,0
6,8,0,7 9 3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
06/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T12
100N
97
200N
361
400N
9740
8788
5099
1TR
7755
3TR
06151
17356
86309
02009
62822
06345
06939
10TR
59740
63747
20TR
49773
30TR
42252
ĐB
535171
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/12/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 9,9
6,5,7 1
2,5 2 2
7 3 9
4 0,5,0,7
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,1,6,2
5 6 1
9,4 7 3,1
8 8 8
9,0,0,3 9 7,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )