http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
26/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T04
100N
94
200N
811
400N
7796
4710
4561
1TR
7882
3TR
03130
17386
55351
43053
81442
04309
98338
10TR
92661
49454
20TR
05113
30TR
25688
ĐB
322495
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/04/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 9
1,6,5,6 1 1,0,3
8,4 2
5,1 3 0,8
9,5 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 1,3,4
9,8 6 1,1
7
3,8 8 2,6,8
0 9 4,6,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
19/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T04
100N
69
200N
711
400N
4484
5809
1806
1TR
4831
3TR
26894
93309
18954
71814
25703
82511
92480
10TR
29188
21354
20TR
61592
30TR
20427
ĐB
694610
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/04/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/04/2017  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9,6,9,3
1,3,1 1 1,4,1,0
9 2 7
0 3 1
8,9,5,1,5 4
Chục Số Đơn vị
5 4,4
0 6 9
2 7
8 8 4,0,8
6,0,0 9 4,2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
12/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T04
100N
24
200N
926
400N
4011
0079
1029
1TR
2888
3TR
27469
49507
48932
30106
46621
78234
86048
10TR
17710
71808
20TR
71638
30TR
79728
ĐB
091569
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/04/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,6,8
1,2 1 1,0
3 2 4,6,9,1,8
3 2,4,8
2,3 4 8
Chục Số Đơn vị
5
2,0 6 9,9
0 7 9
8,4,0,3,2 8 8
7,2,6,6 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
05/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T04
100N
86
200N
860
400N
8150
9596
8296
1TR
7658
3TR
33239
78554
47029
94139
40552
73586
74065
10TR
76082
05457
20TR
96015
30TR
48175
ĐB
942736
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/04/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
1 5
5,8 2 9
3 9,9,6
5 4
Chục Số Đơn vị
6,1,7 5 0,8,4,2,7
8,9,9,8,3 6 0,5
5 7 5
5 8 6,6,2
3,2,3 9 6,6
Kết quả xổ số Sóc Trăng
29/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T03
100N
91
200N
563
400N
7105
0293
9089
1TR
7447
3TR
54988
08087
61208
95886
20619
79328
23556
10TR
77139
88350
20TR
87121
30TR
17537
ĐB
122025
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/03/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/03/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,8
9,2 1 9
2 8,1,5
6,9 3 9,7
4 7
Chục Số Đơn vị
0,2 5 6,0
8,5 6 3
4,8,3 7
8,0,2 8 9,8,7,6
8,1,3 9 1,3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
22/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T03
100N
68
200N
019
400N
2707
2039
2748
1TR
0634
3TR
88450
41723
38022
98868
38434
76292
50860
10TR
38332
98389
20TR
89403
30TR
80469
ĐB
119197
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/03/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/03/2017  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 7,3
1 9
2,9,3 2 3,2
2,0 3 9,4,4,2
3,3 4 8
Chục Số Đơn vị
5 0
6 8,8,0,9
0,9 7
6,4,6 8 9
1,3,8,6 9 2,7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
15/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T03
100N
16
200N
660
400N
2348
8039
0827
1TR
8895
3TR
18184
81601
49020
75602
29018
23643
97963
10TR
39500
56397
20TR
31322
30TR
41126
ĐB
079109
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/03/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6,2,0 0 1,2,0,9
0 1 6,8
0,2 2 7,0,2,6
4,6 3 9
8 4 8,3
Chục Số Đơn vị
9 5
1,2 6 0,3
2,9 7
4,1 8 4
3,0 9 5,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )