http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
15/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T11
100N
64
200N
039
400N
7656
0987
5196
1TR
6282
3TR
33146
10707
20003
37926
59584
31448
52095
10TR
56224
64736
20TR
47680
30TR
20309
ĐB
366831
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/11/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,3,9
3 1
8 2 6,4
0 3 9,6,1
6,8,2 4 6,8
Chục Số Đơn vị
9 5 6
5,9,4,2,3 6 4
8,0 7
4 8 7,2,4,0
3,0 9 6,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
08/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T11
100N
06
200N
672
400N
5759
5032
4756
1TR
8783
3TR
44356
90109
74770
37603
34928
54835
09171
10TR
18121
28646
20TR
34056
30TR
93081
ĐB
788416
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/11/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,9,3
7,2,8 1 6
7,3 2 8,1
8,0 3 2,5
4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 9,6,6,6
0,5,5,4,5,1 6
7 2,0,1
2 8 3,1
5,0 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
01/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T11
100N
63
200N
452
400N
2228
2571
3017
1TR
0997
3TR
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
10TR
78492
81672
20TR
63609
30TR
74948
ĐB
035235
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/11/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0,9
7 1 7,2,6
5,1,9,7 2 8
6,6 3 0,5
4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 2
8,1 6 3,3
1,9 7 1,2
2,4 8 6,9
8,0 9 7,2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
25/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T10
100N
87
200N
479
400N
9656
7249
9913
1TR
4764
3TR
93292
41978
42118
58862
44046
04539
69956
10TR
81076
30213
20TR
21006
30TR
24706
ĐB
418962
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/10/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
1 3,8,3
9,6,6 2
1,1 3 9
6 4 9,6
Chục Số Đơn vị
5 6,6
5,4,5,7,0,0 6 4,2,2
8 7 9,8,6
7,1 8 7
7,4,3 9 2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
18/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T10
100N
13
200N
021
400N
8888
3191
2176
1TR
4591
3TR
57058
12396
23923
64642
10229
13690
99005
10TR
60466
18808
20TR
92806
30TR
94442
ĐB
336153
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/10/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,8,6
2,9,9 1 3
4,4 2 1,3,9
1,2,5 3
4 2,2
Chục Số Đơn vị
0 5 8,3
7,9,6,0 6 6
7 6
8,5,0 8 8
2 9 1,1,6,0
Kết quả xổ số Sóc Trăng
11/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T10
100N
16
200N
342
400N
8348
5485
0703
1TR
1365
3TR
84439
33079
09818
43467
01218
93700
22580
10TR
62113
89110
20TR
60014
30TR
92390
ĐB
452595
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/10/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,8,1,9 0 3,0
1 6,8,8,3,0,4
4 2
0,1 3 9
1 4 2,8
Chục Số Đơn vị
8,6,9 5
1 6 5,7
6 7 9
4,1,1 8 5,0
3,7 9 0,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
04/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T10
100N
27
200N
464
400N
3872
4272
4107
1TR
5397
3TR
20262
46785
02000
56134
04266
99033
53053
10TR
07340
87201
20TR
05237
30TR
31385
ĐB
868007
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/10/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 7,0,1,7
0 1
7,7,6 2 7
3,5 3 4,3,7
6,3 4 0
Chục Số Đơn vị
8,8 5 3
6 6 4,2,6
2,0,9,3,0 7 2,2
8 5,5
9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )