http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
19/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T09
100N
18
200N
991
400N
0627
3759
1987
1TR
1859
3TR
65776
36891
93853
81546
96672
02865
24640
10TR
37836
45081
20TR
80755
30TR
44521
ĐB
738231
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/09/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0
9,9,8,2,3 1 8
7 2 7,1
5 3 6,1
4 6,0
Chục Số Đơn vị
6,5 5 9,9,3,5
7,4,3 6 5
2,8 7 6,2
1 8 7,1
5,5 9 1,1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
12/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T09
100N
53
200N
388
400N
2717
2024
4603
1TR
9732
3TR
57622
57364
05023
80890
45075
42677
93046
10TR
06595
30820
20TR
97186
30TR
87419
ĐB
221569
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/09/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 3
1 7,9
3,2 2 4,2,3,0
5,0,2 3 2
2,6 4 6
Chục Số Đơn vị
7,9 5 3
4,8 6 4,9
1,7 7 5,7
8 8 8,6
1,6 9 0,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
05/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T09
100N
34
200N
510
400N
6728
2660
8431
1TR
6179
3TR
11445
77462
89639
21712
24563
47222
22023
10TR
90314
37466
20TR
51173
30TR
94178
ĐB
893618
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/09/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6 0
3 1 0,2,4,8
6,1,2 2 8,2,3
6,2,7 3 4,1,9
3,1 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5
6 6 0,2,3,6
7 9,3,8
2,7,1 8
7,3 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
29/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T08
100N
64
200N
730
400N
7645
5674
3534
1TR
2656
3TR
47564
52025
63417
60720
34279
77059
98490
10TR
75971
20548
20TR
87735
30TR
85479
ĐB
613443
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/08/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2,9 0
7 1 7
2 5,0
4 3 0,4,5
6,7,3,6 4 5,8,3
Chục Số Đơn vị
4,2,3 5 6,9
5 6 4,4
1 7 4,9,1,9
4 8
7,5,7 9 0
Kết quả xổ số Sóc Trăng
22/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T08
100N
25
200N
483
400N
2621
8993
1384
1TR
6418
3TR
00255
69291
43093
75106
63705
91908
42539
10TR
77805
07888
20TR
26860
30TR
92037
ĐB
265399
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/08/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,5,8,5
2,9 1 8
2 5,1
8,9,9 3 9,7
8 4
Chục Số Đơn vị
2,5,0,0 5 5
0 6 0
3 7
1,0,8 8 3,4,8
3,9 9 3,1,3,9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
15/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N
11
200N
621
400N
3012
7854
4798
1TR
3424
3TR
73241
83412
08177
89791
24354
44566
34528
10TR
81784
11814
20TR
01806
30TR
24193
ĐB
580991
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/08/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6
1,2,4,9,9 1 1,2,2,4
1,1 2 1,4,8
9 3
5,2,5,8,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 4,4
6,0 6 6
7 7 7
9,2 8 4
9 8,1,3,1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
08/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T8
100N
97
200N
183
400N
4147
1727
0431
1TR
8433
3TR
05359
82221
92511
12453
99939
80861
89641
10TR
36029
56537
20TR
75066
30TR
05905
ĐB
358173
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/08/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
3,2,1,6,4 1 1
2 7,1,9
8,3,5,7 3 1,3,9,7
4 7,1
Chục Số Đơn vị
0 5 9,3
6 6 1,6
9,4,2,3 7 3
8 3
5,3,2 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )