http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
23/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N
95
200N
480
400N
4678
1568
4840
1TR
8792
3TR
88753
41858
10187
63942
35530
04361
93835
10TR
57902
66294
20TR
32106
30TR
65544
ĐB
010629
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4,3 0 2,6
6 1
9,4,0 2 9
5 3 0,5
9,4 4 0,2,4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 3,8
0 6 8,1
8 7 8
7,6,5 8 0,7
2 9 5,2,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
65
200N
792
400N
2213
7877
9988
1TR
5595
3TR
50098
05036
29895
43900
72992
41950
69852
10TR
46641
37440
20TR
58106
30TR
80428
ĐB
588943
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,5,4 0 0,6
4 1 3
9,9,5 2 8
1,4 3 6
4 1,0,3
Chục Số Đơn vị
6,9,9 5 0,2
3,0 6 5
7 7 7
8,9,2 8 8
9 2,5,8,5,2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
54
200N
737
400N
3803
9258
3378
1TR
1140
3TR
43962
63920
56236
30869
84934
02737
39897
10TR
20610
39201
20TR
66032
30TR
19002
ĐB
887709
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,2,1 0 3,1,2,9
0 1 0
6,3,0 2 0
0 3 7,6,4,7,2
5,3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 4,8
3 6 2,9
3,3,9 7 8
5,7 8
6,0 9 7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
84
200N
654
400N
4998
3841
8098
1TR
9041
3TR
80284
15544
50263
16830
73421
28479
49643
10TR
67012
17594
20TR
25363
30TR
11726
ĐB
920992
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
4,4,2 1 2
1,9 2 1,6
6,4,6 3 0
8,5,8,4,9 4 1,1,4,3
Chục Số Đơn vị
5 4
2 6 3,3
7 9
9,9 8 4,4
7 9 8,8,4,2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
25/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N
43
200N
315
400N
4605
4361
9654
1TR
7685
3TR
37058
29632
76981
67915
79266
89365
45826
10TR
61639
41223
20TR
23470
30TR
58335
ĐB
785933
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/04/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
6,8 1 5,5
3 2 6,3
4,2,3 3 2,9,5,3
5 4 3
Chục Số Đơn vị
1,0,8,1,6,3 5 4,8
6,2 6 1,6,5
7 0
5 8 5,1
3 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
18/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N
22
200N
204
400N
7707
6149
0096
1TR
5431
3TR
07563
07780
63533
68095
96755
67372
28948
10TR
57816
91749
20TR
14549
30TR
65664
ĐB
018989
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/04/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,7
3 1 6
2,7 2 2
6,3 3 1,3
0,6 4 9,8,9,9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5
9,1 6 3,4
0 7 2
4 8 0,9
4,4,4,8 9 6,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
11/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N
81
200N
316
400N
9112
1386
0040
1TR
6681
3TR
38027
71535
87517
74582
69639
86225
76782
10TR
96958
72280
20TR
64466
30TR
06202
ĐB
250109
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/04/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2,9
8,8 1 6,2,7
1,8,8,0 2 7,5
3 5,9
4 0
Chục Số Đơn vị
3,2 5 8
1,8,6 6 6
2,1 7
5 8 1,6,1,2,2,0
3,0 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )