http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
14/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N
88
200N
785
400N
6667
5404
7581
1TR
6585
3TR
92585
50322
01645
80006
99776
16919
61000
10TR
45736
08530
20TR
92450
30TR
65523
ĐB
776454
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/03/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3,5 0 4,6,0
8 1 9
2 2 2,3
2 3 6,0
0,5 4 5
Chục Số Đơn vị
8,8,8,4 5 0,4
0,7,3 6 7
6 7 6
8 8 8,5,1,5,5
1 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
07/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N
49
200N
010
400N
5478
6127
8478
1TR
6231
3TR
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
10TR
39893
14566
20TR
47611
30TR
76037
ĐB
728469
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/03/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/03/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0
3,2,6,1 1 0,5,7,1
2 7,1
4,9 3 1,7
4 9,3
Chục Số Đơn vị
1,7 5 6
5,6 6 1,6,9
2,1,3 7 8,8,5
7,7 8
4,6 9 3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
28/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T2
100N
17
200N
126
400N
2906
8878
7676
1TR
0837
3TR
08050
25823
08199
97984
99805
38476
78141
10TR
51223
07596
20TR
04611
30TR
00135
ĐB
743586
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 28/02/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 28/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,5
4,1 1 7,1
2 6,3,3
2,2 3 7,5
8 4 1
Chục Số Đơn vị
0,3 5 0
2,0,7,7,9,8 6
1,3 7 8,6,6
7 8 4,6
9 9 9,6
Kết quả xổ số Sóc Trăng
21/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T2
100N
51
200N
250
400N
1789
5596
3115
1TR
6474
3TR
38995
18380
34951
83752
63779
00491
28269
10TR
62599
23341
20TR
21265
30TR
16749
ĐB
026246
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 21/02/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 21/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8 0
5,5,9,4 1 5
5 2
3
7 4 1,9,6
Chục Số Đơn vị
1,9,6 5 1,0,1,2
9,4 6 9,5
7 4,9
8 9,0
8,7,6,9,4 9 6,5,1,9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N
18
200N
659
400N
1697
3315
5441
1TR
2768
3TR
53486
03441
55292
03857
49699
92894
32982
10TR
35837
27202
20TR
65943
30TR
94562
ĐB
985427
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2
4,4 1 8,5
9,8,0,6 2 7
4 3 7
9 4 1,1,3
Chục Số Đơn vị
1 5 9,7
8 6 8,2
9,5,3,2 7
1,6 8 6,2
5,9 9 7,2,9,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T2
100N
61
200N
308
400N
9525
0291
3881
1TR
5716
3TR
98072
64723
34917
88583
92206
84152
85218
10TR
13661
21661
20TR
03242
30TR
10073
ĐB
137269
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,6
6,9,8,6,6 1 6,7,8
7,5,4 2 5,3
2,8,7 3
4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 2
1,0 6 1,1,1,9
1 7 2,3
0,1 8 1,3
6 9 1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T1
100N
43
200N
888
400N
8972
8081
9701
1TR
0987
3TR
61948
64717
12970
47549
39149
44605
10549
10TR
40973
85079
20TR
39126
30TR
58423
ĐB
031138
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,5
8,0 1 7
7 2 6,3
4,7,2 3 8
4 3,8,9,9,9
Chục Số Đơn vị
0 5
2 6
8,1 7 2,0,3,9
8,4,3 8 8,1,7
4,4,4,7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )