http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
06/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T02
100N
35
200N
055
400N
1406
8353
5487
1TR
0005
3TR
84428
39578
75566
26251
51694
37019
04249
10TR
79330
45696
20TR
25394
30TR
03094
ĐB
784141
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,5
5,4 1 9
2 8
5 3 5,0
9,9,9 4 9,1
Chục Số Đơn vị
3,5,0 5 5,3,1
0,6,9 6 6
8 7 8
2,7 8 7
1,4 9 4,6,4,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
30/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T01
100N
78
200N
108
400N
1860
6561
9115
1TR
6960
3TR
88996
25547
85480
33768
52077
11215
79085
10TR
01438
16904
20TR
35031
30TR
67862
ĐB
438863
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6,8 0 8,4
6,3 1 5,5
6 2
6 3 8,1
0 4 7
Chục Số Đơn vị
1,1,8 5
9 6 0,1,0,8,2,3
4,7 7 8,7
7,0,6,3 8 0,5
9 6
Kết quả xổ số Sóc Trăng
23/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T01
100N
69
200N
414
400N
2729
4151
9040
1TR
5301
3TR
18308
57690
42397
87976
28514
32548
49793
10TR
53942
81449
20TR
27550
30TR
48230
ĐB
567066
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9,5,3 0 1,8
5,0 1 4,4
4 2 9
9 3 0
1,1 4 0,8,2,9
Chục Số Đơn vị
5 1,0
7,6 6 9,6
9 7 6
0,4 8
6,2,4 9 0,7,3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
16/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T01
100N
85
200N
067
400N
6122
8459
4947
1TR
6975
3TR
21496
87516
50119
76209
41398
08051
28396
10TR
86928
53992
20TR
72403
30TR
11397
ĐB
624713
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
5 1 6,9,3
2,9 2 2,8
0,1 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8,7 5 9,1
9,1,9 6 7
6,4,9 7 5
9,2 8 5
5,1,0 9 6,8,6,2,7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
09/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T01
100N
17
200N
105
400N
5356
6005
1413
1TR
4617
3TR
94305
04432
03090
41999
63959
96611
50218
10TR
96218
19808
20TR
61440
30TR
76890
ĐB
654075
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,4,9 0 5,5,5,8
1 1 7,3,7,1,8,8
3 2
1 3 2
4 0
Chục Số Đơn vị
0,0,0,7 5 6,9
5 6
1,1 7 5
1,1,0 8
9,5 9 0,9,0
Kết quả xổ số Sóc Trăng
02/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T01
100N
96
200N
778
400N
1748
8961
6245
1TR
4769
3TR
41400
53363
09236
84686
18061
75036
09006
10TR
38501
48730
20TR
44042
30TR
04797
ĐB
038046
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,6,1
6,6,0 1
4 2
6 3 6,6,0
4 8,5,2,6
Chục Số Đơn vị
4 5
9,3,8,3,0,4 6 1,9,3,1
9 7 8
7,4 8 6
6 9 6,7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
26/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T12
100N
15
200N
524
400N
7907
4511
5373
1TR
4421
3TR
35445
20942
27905
26937
15449
14796
77507
10TR
52565
13826
20TR
34339
30TR
21529
ĐB
848305
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/12/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,5,7,5
1,2 1 5,1
4 2 4,1,6,9
7 3 7,9
2 4 5,2,9
Chục Số Đơn vị
1,4,0,6,0 5
9,2 6 5
0,3,0 7 3
8
4,3,2 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )