http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
11/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T7
100N
23
200N
961
400N
7321
8808
6985
1TR
0135
3TR
06752
57604
33711
28047
66875
70058
50000
10TR
89675
26194
20TR
49543
30TR
92670
ĐB
949987
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/07/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 8,4,0
6,2,1 1 1
5 2 3,1
2,4 3 5
0,9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
8,3,7,7 5 2,8
6 1
4,8 7 5,5,0
0,5 8 5,7
9 4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
04/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T7
100N
56
200N
246
400N
7632
8043
9871
1TR
9043
3TR
59815
39663
80675
33774
12973
80245
89473
10TR
58580
71196
20TR
09826
30TR
22525
ĐB
752532
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/07/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0
7 1 5
3,3 2 6,5
4,4,6,7,7 3 2,2
7 4 6,3,3,5
Chục Số Đơn vị
1,7,4,2 5 6
5,4,9,2 6 3
7 1,5,4,3,3
8 0
9 6
Kết quả xổ số Sóc Trăng
27/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T6
100N
43
200N
036
400N
3909
0384
4187
1TR
2928
3TR
96860
13468
60951
88120
28989
87769
09015
10TR
59469
38269
20TR
03992
30TR
48740
ĐB
896759
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/06/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6,2,4 0 9
5 1 5
9 2 8,0
4 3 6
8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1 5 1,9
3 6 0,8,9,9,9
8 7
2,6 8 4,7,9
0,8,6,6,6,5 9 2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
20/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T6
100N
22
200N
561
400N
2048
9879
9609
1TR
1771
3TR
80752
32016
26057
98228
23521
21472
66359
10TR
94258
72577
20TR
15353
30TR
45102
ĐB
442493
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/06/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,2
6,7,2 1 6
2,5,7,0 2 2,8,1
5,9 3
4 8
Chục Số Đơn vị
5 2,7,9,8,3
1 6 1
5,7 7 9,1,2,7
4,2,5 8
7,0,5 9 3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N
36
200N
688
400N
8926
0846
5393
1TR
3240
3TR
83944
00316
76010
25829
48597
58283
72702
10TR
88167
47851
20TR
24659
30TR
81591
ĐB
525697
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2
5,9 1 6,0
0 2 6,9
9,8 3 6
4 4 6,0,4
Chục Số Đơn vị
5 1,9
3,2,4,1 6 7
9,6,9 7
8 8 8,3
2,5 9 3,7,1,7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N
83
200N
432
400N
7804
1608
7963
1TR
3096
3TR
06791
84435
64012
50120
57789
61700
34954
10TR
99322
57186
20TR
07211
30TR
74968
ĐB
640286
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 4,8,0
9,1 1 2,1
3,1,2 2 0,2
8,6 3 2,5
0,5 4
Chục Số Đơn vị
3 5 4
9,8,8 6 3,8
7
0,6 8 3,9,6,6
8 9 6,1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N
52
200N
715
400N
8793
8260
8794
1TR
1216
3TR
05305
57986
16308
23942
71828
95079
88159
10TR
79918
65304
20TR
64523
30TR
53567
ĐB
761141
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,8,4
4 1 5,6,8
5,4 2 8,3
9,2 3
9,0 4 2,1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2,9
1,8 6 0,7
6 7 9
0,2,1 8 6
7,5 9 3,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )