http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/06/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N
36
200N
688
400N
8926
0846
5393
1TR
3240
3TR
83944
00316
76010
25829
48597
58283
72702
10TR
88167
47851
20TR
24659
30TR
81591
ĐB
525697
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2
5,9 1 6,0
0 2 6,9
9,8 3 6
4 4 6,0,4
Chục Số Đơn vị
5 1,9
3,2,4,1 6 7
9,6,9 7
8 8 8,3
2,5 9 3,7,1,7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N
83
200N
432
400N
7804
1608
7963
1TR
3096
3TR
06791
84435
64012
50120
57789
61700
34954
10TR
99322
57186
20TR
07211
30TR
74968
ĐB
640286
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 4,8,0
9,1 1 2,1
3,1,2 2 0,2
8,6 3 2,5
0,5 4
Chục Số Đơn vị
3 5 4
9,8,8 6 3,8
7
0,6 8 3,9,6,6
8 9 6,1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N
52
200N
715
400N
8793
8260
8794
1TR
1216
3TR
05305
57986
16308
23942
71828
95079
88159
10TR
79918
65304
20TR
64523
30TR
53567
ĐB
761141
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,8,4
4 1 5,6,8
5,4 2 8,3
9,2 3
9,0 4 2,1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2,9
1,8 6 0,7
6 7 9
0,2,1 8 6
7,5 9 3,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
23/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N
95
200N
480
400N
4678
1568
4840
1TR
8792
3TR
88753
41858
10187
63942
35530
04361
93835
10TR
57902
66294
20TR
32106
30TR
65544
ĐB
010629
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4,3 0 2,6
6 1
9,4,0 2 9
5 3 0,5
9,4 4 0,2,4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 3,8
0 6 8,1
8 7 8
7,6,5 8 0,7
2 9 5,2,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
65
200N
792
400N
2213
7877
9988
1TR
5595
3TR
50098
05036
29895
43900
72992
41950
69852
10TR
46641
37440
20TR
58106
30TR
80428
ĐB
588943
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,5,4 0 0,6
4 1 3
9,9,5 2 8
1,4 3 6
4 1,0,3
Chục Số Đơn vị
6,9,9 5 0,2
3,0 6 5
7 7 7
8,9,2 8 8
9 2,5,8,5,2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
54
200N
737
400N
3803
9258
3378
1TR
1140
3TR
43962
63920
56236
30869
84934
02737
39897
10TR
20610
39201
20TR
66032
30TR
19002
ĐB
887709
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,2,1 0 3,1,2,9
0 1 0
6,3,0 2 0
0 3 7,6,4,7,2
5,3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 4,8
3 6 2,9
3,3,9 7 8
5,7 8
6,0 9 7
Kết quả xổ số Sóc Trăng
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
84
200N
654
400N
4998
3841
8098
1TR
9041
3TR
80284
15544
50263
16830
73421
28479
49643
10TR
67012
17594
20TR
25363
30TR
11726
ĐB
920992
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
4,4,2 1 2
1,9 2 1,6
6,4,6 3 0
8,5,8,4,9 4 1,1,4,3
Chục Số Đơn vị
5 4
2 6 3,3
7 9
9,9 8 4,4
7 9 8,8,4,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )