http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
13/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T09
100N
36
200N
401
400N
5312
0888
3253
1TR
6171
3TR
89933
43086
90100
27817
19214
74269
58164
10TR
64244
83945
20TR
19796
30TR
96349
ĐB
032148
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/09/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,7 1 2,7,4
1 2
5,3 3 6,3
1,6,4 4 4,5,9,8
Chục Số Đơn vị
4 5 3
3,8,9 6 9,4
1 7 1
8,4 8 8,6
6,4 9 6
Kết quả xổ số Sóc Trăng
06/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T09
100N
86
200N
378
400N
4151
3986
4002
1TR
7250
3TR
03139
56122
00973
17756
45653
24278
66706
10TR
76177
65320
20TR
40182
30TR
31958
ĐB
555968
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/09/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 2,6
5 1
0,2,8 2 2,0
7,5 3 9
4
Chục Số Đơn vị
5 1,0,6,3,8
8,8,5,0 6 8
7 7 8,3,8,7
7,7,5,6 8 6,6,2
3 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
30/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T08
100N
30
200N
206
400N
4344
9394
3737
1TR
3401
3TR
73147
21563
50854
34818
02179
58005
65800
10TR
04217
64188
20TR
76819
30TR
93957
ĐB
183554
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/08/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 6,1,5,0
0 1 8,7,9
2
6 3 0,7
4,9,5,5 4 4,7
Chục Số Đơn vị
0 5 4,7,4
0 6 3
3,4,1,5 7 9
1,8 8 8
7,1 9 4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
23/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T08
100N
24
200N
372
400N
8342
5089
4544
1TR
9279
3TR
82370
46587
21618
66870
50145
88570
00416
10TR
67739
50434
20TR
76014
30TR
17712
ĐB
990639
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/08/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7,7,7 0
1 8,6,4,2
7,4,1 2 4
3 9,4,9
2,4,3,1 4 2,4,5
Chục Số Đơn vị
4 5
1 6
8 7 2,9,0,0,0
1 8 9,7
8,7,3,3 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
16/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T08
100N
45
200N
167
400N
0375
3420
5142
1TR
8657
3TR
07072
82232
20303
01532
12137
67536
27330
10TR
67013
10638
20TR
32881
30TR
37224
ĐB
806443
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/08/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 3
8 1 3
4,7,3,3 2 0,4
0,1,4 3 2,2,7,6,0,8
2 4 5,2,3
Chục Số Đơn vị
4,7 5 7
3 6 7
6,5,3 7 5,2
3 8 1
9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
09/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T08
100N
75
200N
599
400N
7926
8700
4443
1TR
1187
3TR
38656
64161
11665
21595
33939
94595
24130
10TR
04906
94415
20TR
77822
30TR
26843
ĐB
050387
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/08/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,6
6 1 5
2 2 6,2
4,4 3 9,0
4 3,3
Chục Số Đơn vị
7,6,9,9,1 5 6
2,5,0 6 1,5
8,8 7 5
8 7,7
9,3 9 9,5,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
02/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T08
100N
27
200N
376
400N
5434
3704
4245
1TR
9465
3TR
92127
21526
19502
52998
69798
98647
10305
10TR
45298
87087
20TR
75283
30TR
03812
ĐB
486937
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/08/2017
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4,2,5
1 2
0,1 2 7,7,6
8 3 4,7
3,0 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,6,0 5
7,2 6 5
2,2,4,8,3 7 6
9,9,9 8 7,3
9 8,8,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )