http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/02/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N
18
200N
659
400N
1697
3315
5441
1TR
2768
3TR
53486
03441
55292
03857
49699
92894
32982
10TR
35837
27202
20TR
65943
30TR
94562
ĐB
985427
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2
4,4 1 8,5
9,8,0,6 2 7
4 3 7
9 4 1,1,3
Chục Số Đơn vị
1 5 9,7
8 6 8,2
9,5,3,2 7
1,6 8 6,2
5,9 9 7,2,9,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T2
100N
61
200N
308
400N
9525
0291
3881
1TR
5716
3TR
98072
64723
34917
88583
92206
84152
85218
10TR
13661
21661
20TR
03242
30TR
10073
ĐB
137269
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,6
6,9,8,6,6 1 6,7,8
7,5,4 2 5,3
2,8,7 3
4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 2
1,0 6 1,1,1,9
1 7 2,3
0,1 8 1,3
6 9 1
Kết quả xổ số Sóc Trăng
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K5T1
100N
43
200N
888
400N
8972
8081
9701
1TR
0987
3TR
61948
64717
12970
47549
39149
44605
10549
10TR
40973
85079
20TR
39126
30TR
58423
ĐB
031138
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,5
8,0 1 7
7 2 6,3
4,7,2 3 8
4 3,8,9,9,9
Chục Số Đơn vị
0 5
2 6
8,1 7 2,0,3,9
8,4,3 8 8,1,7
4,4,4,7 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
24/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N
67
200N
427
400N
9652
9829
0937
1TR
0726
3TR
72564
81080
47049
71921
84205
60739
41022
10TR
85960
68321
20TR
23486
30TR
05949
ĐB
917264
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 5
2,2 1
5,2 2 7,9,6,1,2,1
3 7,9
6,6 4 9,9
Chục Số Đơn vị
0 5 2
2,8 6 7,4,0,4
6,2,3 7
8 0,6
2,4,3,4 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T01
100N
45
200N
542
400N
3133
8797
1788
1TR
9215
3TR
57699
17077
40551
87722
52994
05577
12427
10TR
35784
01349
20TR
16030
30TR
26988
ĐB
907234
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
5 1 5
4,2 2 2,7
3 3 3,0,4
9,8,3 4 5,2,9
Chục Số Đơn vị
4,1 5 1
6
9,7,7,2 7 7,7
8,8 8 8,4,8
9,4 9 7,9,4
Kết quả xổ số Sóc Trăng
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T01
100N
92
200N
395
400N
6016
6567
5373
1TR
5610
3TR
12076
68197
26219
11949
90294
28987
41411
10TR
52383
53296
20TR
84090
30TR
64936
ĐB
900774
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9 0
1 1 6,0,9,1
9 2
7,8 3 6
9,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5
1,7,9,3 6 7
6,9,8 7 3,6,4
8 7,3
1,4 9 2,5,7,4,6,0
Kết quả xổ số Sóc Trăng
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T01
100N
18
200N
594
400N
8779
3985
7406
1TR
8493
3TR
90427
03507
70994
16976
59243
25948
02082
10TR
86937
65404
20TR
90943
30TR
03451
ĐB
752123
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,4
5 1 8
8 2 7,3
9,4,4,2 3 7
9,9,0 4 3,8,3
Chục Số Đơn vị
8 5 1
0,7 6
2,0,3 7 9,6
1,4 8 5,2
7 9 4,3,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )