http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
27/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Tây Ninh
20/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N
88
200N
554
400N
8617
7647
3115
1TR
4717
3TR
34326
99874
25881
63402
26476
17290
42238
10TR
44604
62625
20TR
34209
30TR
35753
ĐB
160207
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,4,9,7
8 1 7,5,7
0 2 6,5
5 3 8
5,7,0 4 7
Chục Số Đơn vị
1,2 5 4,3
2,7 6
1,4,1,0 7 4,6
8,3 8 8,1
0 9 0
Kết quả xổ số Tây Ninh
13/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N
37
200N
979
400N
3686
3318
4213
1TR
3854
3TR
12420
41213
28446
75591
39617
88624
67818
10TR
50978
11905
20TR
50742
30TR
33658
ĐB
148212
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/04/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
9 1 8,3,3,7,8,2
4,1 2 0,4
1,1 3 7
5,2 4 6,2
Chục Số Đơn vị
0 5 4,8
8,4 6
3,1 7 9,8
1,1,7,5 8 6
7 9 1
Kết quả xổ số Tây Ninh
06/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N
24
200N
644
400N
1218
7313
5631
1TR
9553
3TR
75019
68448
51231
32515
83847
66737
60725
10TR
87817
93396
20TR
76001
30TR
08704
ĐB
883743
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/04/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,4
3,3,0 1 8,3,9,5,7
2 4,5
1,5,4 3 1,1,7
2,4,0 4 4,8,7,3
Chục Số Đơn vị
1,2 5 3
9 6
4,3,1 7
1,4 8
1 9 6
Kết quả xổ số Tây Ninh
30/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K5
100N
11
200N
955
400N
3779
6737
1870
1TR
6894
3TR
45617
71168
27051
28339
63890
09632
36730
10TR
12960
96103
20TR
92954
30TR
92423
ĐB
624075
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/03/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,9,3,6 0 3
1,5 1 1,7
3 2 3
0,2 3 7,9,2,0
9,5 4
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,1,4
6 8,0
3,1 7 9,0,5
6 8
7,3 9 4,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
23/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K4
100N
44
200N
549
400N
6831
6042
9180
1TR
0112
3TR
03035
27527
86118
40451
20242
52692
98895
10TR
26212
95009
20TR
47353
30TR
69613
ĐB
921156
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/03/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 9
3,5 1 2,8,2,3
4,1,4,9,1 2 7
5,1 3 1,5
4 4 4,9,2,2
Chục Số Đơn vị
3,9 5 1,3,6
5 6
2 7
1 8 0
4,0 9 2,5
Kết quả xổ số Tây Ninh
16/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N
29
200N
452
400N
0003
5585
5311
1TR
6382
3TR
61905
00421
93228
14151
94362
60579
07500
10TR
19079
46395
20TR
97655
30TR
93484
ĐB
796595
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/03/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,5,0
1,2,5 1 1
5,8,6 2 9,1,8
0 3
8 4
Chục Số Đơn vị
8,0,9,5,9 5 2,1,5
6 2
7 9,9
2 8 5,2,4
2,7,7 9 5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )