http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
15/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N
94
200N
460
400N
4945
1597
3615
1TR
4823
3TR
14274
32545
48822
82768
27250
12756
93946
10TR
40714
53259
20TR
97189
30TR
91030
ĐB
476705
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/03/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/03/2018  
Chục Số Đơn vị
6,5,3 0 5
1 5,4
2 2 3,2
2 3 0
9,7,1 4 5,5,6
Chục Số Đơn vị
4,1,4,0 5 0,6,9
5,4 6 0,8
9 7 4
6 8 9
5,8 9 4,7
Kết quả xổ số Tây Ninh
08/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N
54
200N
583
400N
8884
3052
7592
1TR
6498
3TR
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
10TR
92162
36018
20TR
80503
30TR
10993
ĐB
590147
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/03/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
1 8
5,9,6,6 2
8,6,0,9 3 4
5,8,4,3 4 4,7
Chục Số Đơn vị
9,5 5 4,2,9,5
6 2,3,2
4 7
9,1 8 3,4
5 9 2,8,5,3
Kết quả xổ số Tây Ninh
01/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N
74
200N
323
400N
1656
9627
6144
1TR
6166
3TR
00969
02855
89632
83603
96766
69650
38313
10TR
92331
66891
20TR
93283
30TR
87606
ĐB
134302
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/03/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/03/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,6,2
3,9 1 3
3,0 2 3,7
2,0,1,8 3 2,1
7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5,0
5,6,6,0 6 6,9,6
2 7 4
8 3
6 9 1
Kết quả xổ số Tây Ninh
22/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K4
100N
69
200N
028
400N
6188
1213
0004
1TR
6322
3TR
76849
00605
59073
01629
46468
41436
22713
10TR
75931
55425
20TR
99418
30TR
78825
ĐB
317773
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/02/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,5
3 1 3,3,8
2 2 8,2,9,5,5
1,7,1,7 3 6,1
0 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2,2 5
3 6 9,8
7 3,3
2,8,6,1 8 8
6,4,2 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
15/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K3
100N
33
200N
510
400N
6868
1549
8170
1TR
3395
3TR
93831
57150
95981
35128
04088
05344
62766
10TR
74983
21502
20TR
87471
30TR
13846
ĐB
009059
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/02/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,7,5 0 2
3,8,7 1 0
0 2 8
3,8 3 3,1
4 4 9,4,6
Chục Số Đơn vị
9 5 0,9
6,4 6 8,6
7 0,1
6,2,8 8 1,8,3
4,5 9 5
Kết quả xổ số Tây Ninh
08/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N
92
200N
931
400N
5278
2450
6878
1TR
1234
3TR
32477
45734
37535
78903
71238
11106
91653
10TR
91458
98261
20TR
01205
30TR
25099
ĐB
086030
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/02/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 3,6,5
3,6 1
9 2
0,5 3 1,4,4,5,8,0
3,3 4
Chục Số Đơn vị
3,0 5 0,3,8
0 6 1
7 7 8,8,7
7,7,3,5 8
9 9 2,9
Kết quả xổ số Tây Ninh
01/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N
94
200N
475
400N
4342
8866
0035
1TR
2704
3TR
10935
61219
16775
05139
01768
90563
15279
10TR
16847
38243
20TR
87024
30TR
16241
ĐB
968311
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/02/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
4,1 1 9,1
4 2 4
6,4 3 5,5,9
9,0,2 4 2,7,3,1
Chục Số Đơn vị
7,3,3,7 5
6 6 6,8,3
4 7 5,5,9
6 8
1,3,7 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )