http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
19/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N
09
200N
111
400N
2383
2621
3103
1TR
2673
3TR
56728
51765
61907
45662
39498
73304
40652
10TR
13253
68007
20TR
28990
30TR
91278
ĐB
019629
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/07/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,3,7,4,7
1,2 1 1
6,5 2 1,8,9
8,0,7,5 3
0 4
Chục Số Đơn vị
6 5 2,3
6 5,2
0,0 7 3,8
2,9,7 8 3
0,2 9 8,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
12/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N
44
200N
084
400N
0802
6753
5156
1TR
2179
3TR
34691
80585
24786
69588
78722
40471
55065
10TR
35486
50726
20TR
47776
30TR
42216
ĐB
930945
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/07/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2
9,7 1 6
0,2 2 2,6
5 3
4,8 4 4,5
Chục Số Đơn vị
8,6,4 5 3,6
5,8,8,2,7,1 6 5
7 9,1,6
8 8 4,5,6,8,6
7 9 1
Kết quả xổ số Tây Ninh
05/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N
23
200N
490
400N
8840
1991
9114
1TR
4288
3TR
62010
34983
39952
02996
11528
53051
40501
10TR
37593
12812
20TR
49939
30TR
49316
ĐB
557238
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/07/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,1 0 1
9,5,0 1 4,0,2,6
5,1 2 3,8
2,8,9 3 9,8
1 4 0
Chục Số Đơn vị
5 2,1
9,1 6
7
8,2,3 8 8,3
3 9 0,1,6,3
Kết quả xổ số Tây Ninh
28/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N
98
200N
159
400N
0631
8912
3242
1TR
0525
3TR
86606
56139
41393
16367
62385
06340
91425
10TR
74139
29950
20TR
57264
30TR
55069
ĐB
834267
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/06/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 6
3 1 2
1,4 2 5,5
9 3 1,9,9
6 4 2,0
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 9,0
0 6 7,4,9,7
6,6 7
9 8 5
5,3,3,6 9 8,3
Kết quả xổ số Tây Ninh
21/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N
21
200N
216
400N
2113
9906
8955
1TR
8192
3TR
22311
44352
37957
22300
55441
09036
36459
10TR
96666
06111
20TR
99613
30TR
70428
ĐB
128772
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/06/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,0
2,1,4,1 1 6,3,1,1,3
9,5,7 2 1,8
1,1 3 6
4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2,7,9
1,0,3,6 6 6
5 7 2
2 8
5 9 2
Kết quả xổ số Tây Ninh
14/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N
26
200N
503
400N
6521
9566
2425
1TR
2908
3TR
04593
49681
13122
75265
47257
42886
08337
10TR
75213
43834
20TR
51328
30TR
20581
ĐB
160628
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/06/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,8
2,8,8 1 3
2 2 6,1,5,2,8,8
0,9,1 3 7,4
3 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 7
2,6,8 6 6,5
5,3 7
0,2,2 8 1,6,1
9 3
Kết quả xổ số Tây Ninh
07/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N
56
200N
173
400N
4170
0819
6348
1TR
6117
3TR
32358
72143
47148
52704
21514
78632
81665
10TR
62868
44444
20TR
83283
30TR
99477
ĐB
501566
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/06/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
1 9,7,4
3 2
7,4,8 3 2
0,1,4 4 8,3,8,4
Chục Số Đơn vị
6 5 6,8
5,6 6 5,8,6
1,7 7 3,0,7
4,5,4,6 8 3
1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )