http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
14/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N
07
200N
752
400N
6144
5013
3349
1TR
6651
3TR
21013
75438
09205
54884
95163
89617
24560
10TR
44706
27353
20TR
59523
30TR
99062
ĐB
753080
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 7,5,6
5 1 3,3,7
5,6 2 3
1,1,6,5,2 3 8
4,8 4 4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 2,1,3
0 6 3,0,2
0,1 7
3 8 4,0
4 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
07/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N
28
200N
083
400N
3197
3504
8055
1TR
6178
3TR
95100
99653
89329
41318
71696
99509
24236
10TR
67490
10895
20TR
97891
30TR
09726
ĐB
557153
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/09/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 4,0,9
9 1 8
2 8,9,6
8,5,5 3 6
0 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,3,3
9,3,2 6
9 7 8
2,7,1 8 3
2,0 9 7,6,0,5,1
Kết quả xổ số Tây Ninh
31/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K5
100N
89
200N
565
400N
8579
4432
8498
1TR
3884
3TR
54512
25426
99151
98483
49045
88985
36889
10TR
46127
41948
20TR
49994
30TR
01226
ĐB
536343
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/08/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
5 1 2
3,1 2 6,7,6
8,4 3 2
8,9 4 5,8,3
Chục Số Đơn vị
6,4,8 5 1
2,2 6 5
2 7 9
9,4 8 9,4,3,5,9
8,7,8 9 8,4
Kết quả xổ số Tây Ninh
24/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N
19
200N
518
400N
7760
6054
0734
1TR
7402
3TR
39787
56712
97661
97086
92816
09529
60168
10TR
74748
64932
20TR
15770
30TR
75691
ĐB
995185
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/08/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2
6,9 1 9,8,2,6
0,1,3 2 9
3 4,2
5,3 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5 4
8,1 6 0,1,8
8 7 0
1,6,4 8 7,6,5
1,2 9 1
Kết quả xổ số Tây Ninh
17/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N
00
200N
251
400N
1611
1896
5000
1TR
7507
3TR
42587
96925
94104
81147
66998
38403
43016
10TR
49932
26647
20TR
35861
30TR
06026
ĐB
129617
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/08/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0,7,4,3
5,1,6 1 1,6,7
3 2 5,6
0 3 2
0 4 7,7
Chục Số Đơn vị
2 5 1
9,1,2 6 1
0,8,4,4,1 7
9 8 7
9 6,8
Kết quả xổ số Tây Ninh
10/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K2
100N
37
200N
068
400N
1323
2318
6957
1TR
6724
3TR
85768
32220
33771
76664
88759
82008
56183
10TR
86084
87851
20TR
51127
30TR
52431
ĐB
941849
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/08/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 8
7,5,3 1 8
2 3,4,0,7
2,8 3 7,1
2,6,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5 7,9,1
6 8,8,4
3,5,2 7 1
6,1,6,0 8 3,4
5,4 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
03/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K1
100N
38
200N
293
400N
9935
8825
6920
1TR
3413
3TR
27412
30990
26224
62214
77095
42999
11245
10TR
05240
18638
20TR
64863
30TR
30980
ĐB
069871
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/08/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,9,4,8 0
7 1 3,2,4
1 2 5,0,4
9,1,6 3 8,5,8
2,1 4 5,0
Chục Số Đơn vị
3,2,9,4 5
6 3
7 1
3,3 8 0
9 9 3,0,5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )