http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
20/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K3
100N
60
200N
913
400N
3652
9099
6821
1TR
5481
3TR
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
10TR
37302
99287
20TR
02857
30TR
86704
ĐB
263285
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,2,4
2,8 1 3,2,3
5,1,0 2 1,9
1,9,1 3 4
3,0 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2,9,7
0 6 0
8,5 7
8 1,7,5
9,5,2 9 9,3
Kết quả xổ số Tây Ninh
13/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N
26
200N
148
400N
3031
1459
5802
1TR
2710
3TR
01015
32474
09401
64818
24664
61599
06742
10TR
53151
16152
20TR
66581
30TR
27647
ĐB
234699
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/09/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,1
3,0,5,8 1 0,5,8
0,4,5 2 6
3 1
7,6 4 8,2,7
Chục Số Đơn vị
1 5 9,1,2
2 6 4
4 7 4
4,1 8 1
5,9,9 9 9,9
Kết quả xổ số Tây Ninh
06/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N
68
200N
441
400N
1560
5003
1740
1TR
5395
3TR
59313
36777
27077
89346
55456
46651
18819
10TR
23794
84022
20TR
79441
30TR
73290
ĐB
863216
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/09/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4,9 0 3
4,5,4 1 3,9,6
2 2 2
0,1 3
9 4 1,0,6,1
Chục Số Đơn vị
9 5 6,1
4,5,1 6 8,0
7,7 7 7,7
6 8
1 9 5,4,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
30/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K5
100N
70
200N
430
400N
8837
9534
9446
1TR
7428
3TR
81465
21634
80481
64475
47847
67182
12140
10TR
76524
60854
20TR
25812
30TR
45431
ĐB
311623
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/08/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7,3,4 0
8,3 1 2
8,1 2 8,4,3
2 3 0,7,4,4,1
3,3,2,5 4 6,7,0
Chục Số Đơn vị
6,7 5 4
4 6 5
3,4 7 0,5
2 8 1,2
9
Kết quả xổ số Tây Ninh
23/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N
60
200N
732
400N
3144
7399
7808
1TR
1610
3TR
17865
01451
66363
35265
85703
12596
74133
10TR
36102
05394
20TR
21565
30TR
46370
ĐB
939863
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/08/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6,1,7 0 8,3,2
5 1 0
3,0 2
6,0,3,6 3 2,3
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
6,6,6 5 1
9 6 0,5,3,5,5,3
7 0
0 8
9 9 9,6,4
Kết quả xổ số Tây Ninh
16/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N
63
200N
236
400N
7404
3779
4801
1TR
5689
3TR
48462
99946
26516
64506
97108
42059
74226
10TR
68374
13468
20TR
91042
30TR
35318
ĐB
974717
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/08/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,1,6,8
0 1 6,8,7
6,4 2 6
6 3 6
0,7 4 6,2
Chục Số Đơn vị
5 9
3,4,1,0,2 6 3,2,8
1 7 9,4
0,6,1 8 9
7,8,5 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
09/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 8K2
100N
20
200N
631
400N
8387
6721
4355
1TR
4377
3TR
25649
31109
44105
07207
39751
16455
00828
10TR
41246
79881
20TR
47940
30TR
82714
ĐB
319790
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/08/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,4,9 0 9,5,7
3,2,5,8 1 4
2 0,1,8
3 1
1 4 9,6,0
Chục Số Đơn vị
5,0,5 5 5,1,5
4 6
8,7,0 7 7
2 8 7,1
4,0 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )