http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
24/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N
60
200N
586
400N
8908
6583
8954
1TR
3702
3TR
15934
29619
04654
96746
41170
98994
89288
10TR
38847
18065
20TR
47429
30TR
85282
ĐB
598291
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/05/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8,2
9 1 9
0,8 2 9
8 3 4
5,3,5,9 4 6,7
Chục Số Đơn vị
6 5 4,4
8,4 6 0,5
4 7 0
0,8 8 6,3,8,2
1,2 9 4,1
Kết quả xổ số Tây Ninh
17/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N
88
200N
967
400N
3518
0591
6093
1TR
3379
3TR
69375
10092
59277
86682
56008
38743
96116
10TR
23103
72148
20TR
31074
30TR
27535
ĐB
268378
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/05/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,3
9 1 8,6
9,8 2
9,4,0 3 5
7 4 3,8
Chục Số Đơn vị
7,3 5
1 6 7
6,7 7 9,5,7,4,8
8,1,0,4,7 8 8,2
7 9 1,3,2
Kết quả xổ số Tây Ninh
10/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N
64
200N
688
400N
6407
3101
6357
1TR
2315
3TR
92331
12204
09469
18618
41193
16730
75205
10TR
10671
61843
20TR
90852
30TR
79720
ĐB
535419
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/05/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 7,1,4,5
0,3,7 1 5,8,9
5 2 0
9,4 3 1,0
6,0 4 3
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,2
6 4,9
0,5 7 1
8,1 8 8
6,1 9 3
Kết quả xổ số Tây Ninh
03/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N
83
200N
767
400N
4239
3652
9645
1TR
5423
3TR
31471
50394
77260
02009
22903
97308
89899
10TR
32127
39143
20TR
82382
30TR
23176
ĐB
281533
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/05/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,3,8
7 1
5,8 2 3,7
8,2,0,4,3 3 9,3
9 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 2
7 6 7,0
6,2 7 1,6
0 8 3,2
3,0,9 9 4,9
Kết quả xổ số Tây Ninh
26/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N
46
200N
839
400N
9432
4348
3548
1TR
0359
3TR
76444
11187
00395
22880
49301
04512
36088
10TR
90649
15646
20TR
14690
30TR
74949
ĐB
434112
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/04/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 1
0 1 2,2
3,1,1 2
3 9,2
4 4 6,8,8,4,9,6,9
Chục Số Đơn vị
9 5 9
4,4 6
8 7
4,4,8 8 7,0,8
3,5,4,4 9 5,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
19/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N
53
200N
756
400N
6096
4991
4444
1TR
5784
3TR
42256
53537
32806
51307
65810
82749
87994
10TR
59611
07396
20TR
22834
30TR
13376
ĐB
039146
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/04/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,7
9,1 1 0,1
2
5 3 7,4
4,8,9,3 4 4,9,6
Chục Số Đơn vị
5 3,6,6
5,9,5,0,9,7,4 6
3,0 7 6
8 4
4 9 6,1,4,6
Kết quả xổ số Tây Ninh
12/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N
20
200N
536
400N
8364
6157
5122
1TR
0109
3TR
62583
90483
76630
43069
18671
40597
94890
10TR
34368
29441
20TR
16732
30TR
71253
ĐB
756582
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/04/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2,3,9 0 9
7,4 1
2,3,8 2 0,2
8,8,5 3 6,0,2
6 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,3
3 6 4,9,8
5,9 7 1
6 8 3,3,2
0,6 9 7,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )