http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
18/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N
14
200N
822
400N
0822
8463
7535
1TR
9155
3TR
61237
58967
91649
91324
83626
21901
69768
10TR
02586
86411
20TR
79115
30TR
31503
ĐB
827733
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/01/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0,1 1 4,1,5
2,2 2 2,2,4,6
6,0,3 3 5,7,3
1,2 4 9
Chục Số Đơn vị
3,5,1 5 5
2,8 6 3,7,8
3,6 7
6 8 6
4 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
11/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/01/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Tây Ninh
04/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N
50
200N
643
400N
6948
7463
7458
1TR
1982
3TR
42930
55103
27786
96363
44319
71739
76282
10TR
98862
44453
20TR
65899
30TR
56853
ĐB
553682
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/01/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 3
1 9
8,8,6,8 2
4,6,0,6,5,5 3 0,9
4 3,8
Chục Số Đơn vị
5 0,8,3,3
8 6 3,3,2
7
4,5 8 2,6,2,2
1,3,9 9 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
28/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N
79
200N
686
400N
5679
8461
8121
1TR
1198
3TR
83538
11735
97037
03831
01308
63129
17339
10TR
05547
90327
20TR
46094
30TR
85984
ĐB
710034
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/12/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8
6,2,3 1
2 1,9,7
3 8,5,7,1,9,4
9,8,3 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5
8 6 1
3,4,2 7 9,9
9,3,0 8 6,4
7,7,2,3 9 8,4
Kết quả xổ số Tây Ninh
21/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K3
100N
91
200N
503
400N
1882
8232
0671
1TR
9384
3TR
35103
08018
35070
08009
91350
63044
65067
10TR
94995
53531
20TR
51729
30TR
57730
ĐB
934664
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/12/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,5,3 0 3,3,9
9,7,3 1 8
8,3 2 9
0,0 3 2,1,0
8,4,6 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 0
6 7,4
6 7 1,0
1 8 2,4
0,2 9 1,5
Kết quả xổ số Tây Ninh
14/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K2
100N
96
200N
486
400N
0719
3501
5453
1TR
7361
3TR
02868
96208
65924
91875
23524
26459
74771
10TR
87690
13941
20TR
80958
30TR
47765
ĐB
053854
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/12/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,8
0,6,7,4 1 9
2 4,4
5 3
2,2,5 4 1
Chục Số Đơn vị
7,6 5 3,9,8,4
9,8 6 1,8,5
7 5,1
6,0,5 8 6
1,5 9 6,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
07/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K1
100N
98
200N
821
400N
5788
7094
0824
1TR
2555
3TR
76556
78096
46603
44695
39843
38798
66369
10TR
27459
91291
20TR
99444
30TR
25913
ĐB
312379
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/12/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3
2,9 1 3
2 1,4
0,4,1 3
9,2,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,6,9
5,9 6 9
7 9
9,8,9 8 8
6,5,7 9 8,4,6,5,8,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )