http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
16/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K3
100N
48
200N
419
400N
9521
3436
6822
1TR
4435
3TR
18164
61208
26975
48840
05709
21946
46629
10TR
21371
08044
20TR
22476
30TR
79195
ĐB
497822
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,9
2,7 1 9
2,2 2 1,2,9,2
3 6,5
6,4 4 8,0,6,4
Chục Số Đơn vị
3,7,9 5
3,4,7 6 4
7 5,1,6
4,0 8
1,0,2 9 5
Kết quả xổ số Tây Ninh
09/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N
66
200N
468
400N
5504
8948
2224
1TR
2806
3TR
40638
13270
77109
32149
77197
69507
89428
10TR
72700
83178
20TR
20619
30TR
48018
ĐB
086155
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/11/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 4,6,9,7,0
1 9,8
2 4,8
3 8
0,2 4 8,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5
6,0 6 6,8
9,0 7 0,8
6,4,3,2,7,1 8
0,4,1 9 7
Kết quả xổ số Tây Ninh
02/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N
38
200N
884
400N
5375
5252
4726
1TR
0977
3TR
89089
97555
34720
64725
07058
26904
72902
10TR
33969
13816
20TR
94606
30TR
24628
ĐB
975427
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/11/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,2,6
1 6
5,0 2 6,0,5,8,7
3 8
8,0 4
Chục Số Đơn vị
7,5,2 5 2,5,8
2,1,0 6 9
7,2 7 5,7
3,5,2 8 4,9
8,6 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
26/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K4
100N
06
200N
612
400N
6850
5406
6084
1TR
8398
3TR
54710
48092
87701
02882
82529
54412
03485
10TR
23768
98569
20TR
77737
30TR
49631
ĐB
834019
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/10/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 6,6,1
0,3 1 2,0,2,9
1,9,8,1 2 9
3 7,1
8 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0
0,0 6 8,9
3 7
9,6 8 4,2,5
2,6,1 9 8,2
Kết quả xổ số Tây Ninh
19/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K3
100N
48
200N
023
400N
2516
2358
0710
1TR
9116
3TR
34960
78834
95441
85266
20985
84915
73247
10TR
03846
17519
20TR
10575
30TR
65194
ĐB
421040
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/10/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,6,4 0
4 1 6,0,6,5,9
2 3
2 3 4
3,9 4 8,1,7,6,0
Chục Số Đơn vị
8,1,7 5 8
1,1,6,4 6 0,6
4 7 5
4,5 8 5
1 9 4
Kết quả xổ số Tây Ninh
12/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K2
100N
37
200N
474
400N
5288
7909
2375
1TR
2006
3TR
53614
85808
33217
89275
89980
93231
11937
10TR
06497
68975
20TR
87952
30TR
66005
ĐB
935598
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/10/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,6,8,5
3 1 4,7
5 2
3 7,1,7
7,1 4
Chục Số Đơn vị
7,7,7,0 5 2
0 6
3,1,3,9 7 4,5,5,5
8,0,9 8 8,0
0 9 7,8
Kết quả xổ số Tây Ninh
05/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K1
100N
02
200N
277
400N
0632
7233
9318
1TR
0885
3TR
61074
00499
26414
23308
48935
64709
95235
10TR
12422
08396
20TR
86472
30TR
31979
ĐB
794569
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/10/2017
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2,8,9
1 8,4
0,3,2,7 2 2
3 3 2,3,5,5
7,1 4
Chục Số Đơn vị
8,3,3 5
9 6 9
7 7 7,4,2,9
1,0 8 5
9,0,7,6 9 9,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )