http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/12/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
06/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K1
100N
32
200N
196
400N
7242
7853
4630
1TR
2474
3TR
27815
84968
29465
53138
58145
31500
68985
10TR
30607
54126
20TR
70138
30TR
39802
ĐB
156638
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/12/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0,7,2
1 5
3,4,0 2 6
5 3 2,0,8,8,8
7 4 2,5
Chục Số Đơn vị
1,6,4,8 5 3
9,2 6 8,5
0 7 4
6,3,3,3 8 5
9 6
Kết quả xổ số Tây Ninh
29/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K5
100N
70
200N
733
400N
2581
4468
2944
1TR
3808
3TR
22117
84576
11595
57228
72255
54817
19868
10TR
91941
13202
20TR
03261
30TR
06250
ĐB
241590
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 29/11/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 29/11/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5,9 0 8,2
8,4,6 1 7,7
0 2 8
3 3 3
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5,0
7 6 8,8,1
1,1 7 0,6
6,0,2,6 8 1
9 5,0
Kết quả xổ số Tây Ninh
22/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K4
100N
56
200N
432
400N
7186
3199
2604
1TR
0789
3TR
68395
50417
51973
58406
70006
20441
23706
10TR
29671
79982
20TR
62427
30TR
63864
ĐB
693372
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/11/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,6,6,6
4,7 1 7
3,8,7 2 7
7 3 2
0,6 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 6
5,8,0,0,0 6 4
1,2 7 3,1,2
8 6,9,2
9,8 9 9,5
Kết quả xổ số Tây Ninh
15/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/11/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Tây Ninh
08/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N
30
200N
748
400N
2380
2111
0304
1TR
5703
3TR
07562
76236
66278
18382
60699
89496
09038
10TR
89561
14175
20TR
63108
30TR
81900
ĐB
050701
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/11/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/11/2018  
Chục Số Đơn vị
3,8,0 0 4,3,8,0,1
1,6,0 1 1
6,8 2
0 3 0,6,8
0 4 8
Chục Số Đơn vị
7 5
3,9 6 2,1
7 8,5
4,7,3,0 8 0,2
9 9 9,6
Kết quả xổ số Tây Ninh
01/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N
86
200N
752
400N
2182
0366
9020
1TR
1835
3TR
61436
62414
04692
19546
06797
52652
94347
10TR
04548
01912
20TR
25284
30TR
71453
ĐB
795008
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/11/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/11/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 8
1 4,2
5,8,9,5,1 2 0
5 3 5,6
1,8 4 6,7,8
Chục Số Đơn vị
3 5 2,2,3
8,6,3,4 6 6
9,4 7
4,0 8 6,2,4
9 2,7
Kết quả xổ số Tây Ninh
25/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 10K3
100N
21
200N
580
400N
3553
4007
8999
1TR
2566
3TR
40251
92896
38861
54705
28068
68634
34138
10TR
78879
68109
20TR
08901
30TR
19030
ĐB
255468
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/10/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/10/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 7,5,9,1
2,5,6,0 1
2 1
5 3 4,8,0
3 4
Chục Số Đơn vị
0 5 3,1
6,9 6 6,1,8,8
0 7 9
6,3,6 8 0
9,7,0 9 9,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )