http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
07/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N
39
200N
232
400N
2493
8875
6653
1TR
5457
3TR
95098
17754
48513
66011
23581
44444
32051
10TR
44566
36769
20TR
46970
30TR
59484
ĐB
580429
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0
1,8,5 1 3,1
3 2 9
9,5,1 3 9,2
5,4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,7,4,1
6 6 6,9
5 7 5,0
9 8 1,4
3,6,2 9 3,8
Kết quả xổ số Tây Ninh
31/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K5
100N
59
200N
952
400N
0890
3967
6144
1TR
0228
3TR
29249
98416
41278
27342
21445
66635
88349
10TR
20947
78146
20TR
19939
30TR
81088
ĐB
878544
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 6
5,4 2 8
3 5,9
4,4 4 4,9,2,5,9,7,6,4
Chục Số Đơn vị
4,3 5 9,2
1,4 6 7
6,4 7 8
2,7,8 8 8
5,4,4,3 9 0
Kết quả xổ số Tây Ninh
24/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N
27
200N
921
400N
1439
4413
5575
1TR
4496
3TR
51802
23461
98551
79063
02332
81071
06668
10TR
86549
14913
20TR
04282
30TR
04831
ĐB
469594
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2
2,6,5,7,3 1 3,3
0,3,8 2 7,1
1,6,1 3 9,2,1
9 4 9
Chục Số Đơn vị
7 5 1
9 6 1,3,8
2 7 5,1
6 8 2
3,4 9 6,4
Kết quả xổ số Tây Ninh
17/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N
45
200N
513
400N
6573
5126
3235
1TR
4127
3TR
46418
48237
01405
21957
97761
24124
16187
10TR
49358
71977
20TR
54570
30TR
94405
ĐB
371926
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,5
6 1 3,8
2 6,7,4,6
1,7 3 5,7
2 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3,0,0 5 7,8
2,2 6 1
2,3,5,8,7 7 3,7,0
1,5 8 7
9
Kết quả xổ số Tây Ninh
10/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N
90
200N
363
400N
6370
3350
3044
1TR
5281
3TR
16268
69528
32064
31075
89251
43627
86648
10TR
01114
79034
20TR
59673
30TR
36292
ĐB
238939
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0
8,5 1 4
9 2 8,7
6,7 3 4,9
4,6,1,3 4 4,8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,1
6 3,8,4
2 7 0,5,3
6,2,4 8 1
3 9 0,2
Kết quả xổ số Tây Ninh
03/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N
85
200N
393
400N
5480
4377
7793
1TR
1602
3TR
22800
94542
19334
87907
73971
43915
23519
10TR
22822
30797
20TR
76132
30TR
89485
ĐB
603818
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 2,0,7
7 1 5,9,8
0,4,2,3 2 2
9,9 3 4,2
3 4 2
Chục Số Đơn vị
8,1,8 5
6
7,0,9 7 7,1
1 8 5,0,5
1 9 3,3,7
Kết quả xổ số Tây Ninh
27/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N
56
200N
190
400N
0117
8709
1856
1TR
4201
3TR
66202
73361
40363
60360
78178
55342
62684
10TR
37292
73702
20TR
20364
30TR
88290
ĐB
106156
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/12/2018
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6,9 0 9,1,2,2
0,6 1 7
0,4,9,0 2
6 3
8,6 4 2
Chục Số Đơn vị
5 6,6,6
5,5,5 6 1,3,0,4
1 7 8
7 8 4
0 9 0,2,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )