http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 17/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
17/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
94612
G.Nhất
05874
G.Nhì
24790
20095
G.Ba
57500
30715
12324
43840
50844
36001
G.Tư
7288
2030
5529
9011
G.Năm
2576
3081
7532
6643
3643
2347
G.Sáu
227
330
645
G.Bảy
63
37
92
55
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/09/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3,0,4,9 0 0,1
8,1,0 1 1,5,2
9,3,1 2 7,9,4
6,4,4 3 7,0,2,0
2,4,7 4 5,3,3,7,0,4
Chục Số Đơn vị
5,4,1,9 5 5
7 6 3
3,2,4 7 6,4
8 8 1,8
2 9 2,0,5

Xổ số điện toán - Ngày: 10/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
10/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
37993
G.Nhất
37522
G.Nhì
68843
58515
G.Ba
83835
03523
64053
61976
55286
37275
G.Tư
4953
9256
5499
1048
G.Năm
2487
1069
5814
9903
1924
6408
G.Sáu
867
202
320
G.Bảy
03
96
67
22
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/09/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,2,3,8
1 4,5
2,0,2 2 2,0,4,3,2
0,0,5,2,5,4,9 3 5
1,2 4 8,3
Chục Số Đơn vị
3,7,1 5 3,6,3
9,5,7,8 6 7,7,9
6,6,8 7 6,5
0,4 8 7,6
6,9 9 6,9,3

Xổ số điện toán - Ngày: 03/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
03/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/09/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 27/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
27/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
85886
G.Nhất
44260
G.Nhì
17539
19782
G.Ba
22702
37075
90043
79552
25149
37712
G.Tư
1349
3386
5096
4683
G.Năm
2035
1531
0795
9550
8966
8806
G.Sáu
685
764
890
G.Bảy
37
58
35
88
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/08/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,5,6 0 6,2
3 1 2
0,5,1,8 2
8,4 3 7,5,5,1,9
6 4 9,3,9
Chục Số Đơn vị
3,8,3,9,7 5 8,0,2
6,0,8,9,8 6 4,6,0
3 7 5
5,8 8 8,5,6,3,2,6
4,4,3 9 0,5,6

Xổ số điện toán - Ngày: 20/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
20/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
70509
G.Nhất
67905
G.Nhì
07588
87583
G.Ba
27124
45382
51957
47425
17526
11837
G.Tư
5749
5531
2901
1043
G.Năm
6463
8657
1000
8141
2617
2807
G.Sáu
614
918
739
G.Bảy
44
73
02
98
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/08/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,0,7,1,5,9
4,3,0 1 4,8,7
0,8 2 4,5,6
7,6,4,8 3 9,1,7
4,1,2 4 4,1,9,3
Chục Số Đơn vị
2,0 5 7,7
2 6 3
5,1,0,5,3 7 3
9,1,8 8 2,8,3
3,4,0 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 13/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/08/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/08/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
13/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
95407
G.Nhất
63267
G.Nhì
92794
65552
G.Ba
79885
18841
16331
87937
16539
39444
G.Tư
6437
9718
1330
3244
G.Năm
5537
9228
8198
9845
3927
5381
G.Sáu
010
170
360
G.Bảy
64
00
30
53
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/08/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,3,1,7,6,3 0 0,7
8,4,3 1 0,8
5 2 8,7
5 3 0,7,7,0,1,7,9
6,4,4,9 4 5,4,1,4
Chục Số Đơn vị
4,8 5 3,2
6 4,0,7
3,2,3,3,6,0 7 0
2,9,1 8 1,5
3 9 8,4

Xổ số điện toán - Ngày: 06/08/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/08/2017
529174 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/08/2017
5637 Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
06/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
51663
G.Nhất
08139
G.Nhì
61647
30156
G.Ba
86388
01527
43795
66883
01926
64699
G.Tư
0169
5665
5554
2360
G.Năm
5392
7366
6886
8023
6805
3458
G.Sáu
523
586
390
G.Bảy
17
49
46
44
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/08/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 5
1 7
9 2 3,3,7,6
2,2,8,6 3 9
4,5 4 9,6,4,7
Chục Số Đơn vị
0,6,9 5 8,4,6
4,8,6,8,2,5 6 6,9,5,0,3
1,2,4 7
5,8 8 6,6,8,3
4,6,9,3 9 0,2,5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )