http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 14/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
14/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
45021
G.Nhất
55703
G.Nhì
20737
49866
G.Ba
12573
08149
30138
42233
81144
58368
G.Tư
5985
7114
1848
0609
G.Năm
6604
4030
5049
7928
9347
1079
G.Sáu
310
543
685
G.Bảy
37
32
76
11
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 4,9,3
1,2 1 1,0,4
3 2 8,1
4,7,3,0 3 7,2,0,8,3,7
0,1,4 4 3,9,7,8,9,4
Chục Số Đơn vị
8,8 5
7,6 6 8,6
3,4,3 7 6,9,3
2,4,3,6 8 5,5
4,7,0,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 07/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
07/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
13957
G.Nhất
71291
G.Nhì
43584
94421
G.Ba
56877
88880
15970
56482
53768
52763
G.Tư
0280
7793
5600
8222
G.Năm
7849
8392
2153
7150
9946
1763
G.Sáu
689
904
820
G.Bảy
42
29
08
78
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/01/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/01/2018  
Chục Số Đơn vị
2,5,8,0,8,7 0 8,4,0
2,9 1
4,9,2,8 2 9,0,2,1
5,6,9,6 3
0,8 4 2,9,6
Chục Số Đơn vị
5 3,0,7
4 6 3,8,3
7,5 7 8,7,0
0,7,6 8 9,0,0,2,4
2,8,4 9 2,3,1

Xổ số điện toán - Ngày: 31/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 31/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 31/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
31/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
73459
G.Nhất
86961
G.Nhì
98601
31544
G.Ba
18088
09621
46340
62551
11648
07578
G.Tư
0072
3208
3626
7485
G.Năm
1481
2729
6097
1447
9864
4388
G.Sáu
542
022
024
G.Bảy
11
36
21
99
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/12/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,1
1,2,8,2,5,0,6 1 1
4,2,7 2 1,2,4,9,6,1
3 6
2,6,4 4 2,7,0,8,4
Chục Số Đơn vị
8 5 1,9
3,2 6 4,1
9,4 7 2,8
8,0,8,4,7 8 1,8,5,8
9,2,5 9 9,7

Xổ số điện toán - Ngày: 24/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
24/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
89886
G.Nhất
81087
G.Nhì
84070
27214
G.Ba
47352
55501
18748
06390
55284
60344
G.Tư
9931
6299
3190
7876
G.Năm
8257
4590
3352
7855
7111
5940
G.Sáu
192
239
412
G.Bảy
45
80
70
86
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/12/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,7,9,4,9,9,7 0 1
1,3,0 1 2,1,4
9,1,5,5 2
3 9,1
8,4,1 4 5,0,8,4
Chục Số Đơn vị
4,5 5 7,2,5,2
8,7,8 6
5,8 7 0,6,0
4 8 0,6,4,7,6
3,9 9 2,0,9,0,0

Xổ số điện toán - Ngày: 17/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
17/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
35048
G.Nhất
45196
G.Nhì
60694
05150
G.Ba
29248
18645
32037
49534
56062
17315
G.Tư
9801
0448
3154
6576
G.Năm
6269
5995
7980
8242
7290
3607
G.Sáu
262
740
997
G.Bảy
94
36
31
11
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/12/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,8,9,5 0 7,1
3,1,0 1 1,5
6,4,6 2
3 6,1,7,4
9,5,3,9 4 0,2,8,8,5,8
Chục Số Đơn vị
9,4,1 5 4,0
3,7,9 6 2,9,2
9,0,3 7 6
4,4,4 8 0
6 9 4,7,5,0,4,6

Xổ số điện toán - Ngày: 10/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
10/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
99478
G.Nhất
11906
G.Nhì
72381
26171
G.Ba
97913
49025
83599
25232
68304
67390
G.Tư
0523
6409
2219
7123
G.Năm
0899
7044
7202
7720
0253
4194
G.Sáu
645
497
813
G.Bảy
80
59
21
26
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/12/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,2,9 0 2,9,4,6
2,8,7 1 3,9,3
0,3 2 1,6,0,3,3,5
1,5,2,2,1 3 2
4,9,0 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4,2 5 9,3
2,0 6
9 7 1,8
7 8 0,1
5,9,0,1,9 9 7,9,4,9,0

Xổ số điện toán - Ngày: 03/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
03/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
95809
G.Nhất
97765
G.Nhì
87470
83864
G.Ba
19484
33428
59892
86970
35123
61409
G.Tư
4961
6497
3234
1819
G.Năm
6920
8640
2356
9546
2791
5097
G.Sáu
190
811
070
G.Bảy
48
91
36
89
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/12/2017
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9,7,2,4,7,7 0 9,9
9,1,9,6 1 1,9
9 2 0,8,3
2 3 6,4
3,8,6 4 8,0,6
Chục Số Đơn vị
6 5 6
3,5,4 6 1,4,5
9,9 7 0,0,0
4,2 8 9,4
8,1,0,0 9 1,0,1,7,7,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )