http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 08/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 08/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 08/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 08/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
08/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
75299
G.Nhất
77412
G.Nhì
14075
45755
G.Ba
30048
00667
60134
53524
47959
53973
G.Tư
3836
0428
0072
2557
G.Năm
1955
8576
7058
2041
1418
2628
G.Sáu
161
965
326
G.Bảy
78
87
03
53
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 08/07/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 08/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
6,4 1 8,2
7,1 2 6,8,8,4
0,5,7 3 6,4
3,2 4 1,8
Chục Số Đơn vị
6,5,7,5 5 3,5,8,7,9,5
2,7,3 6 1,5,7
8,5,6 7 8,6,2,3,5
7,5,1,2,2,4 8 7
5,9 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 01/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 01/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 01/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
01/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
66017
G.Nhất
37700
G.Nhì
42062
57696
G.Ba
48478
28746
44641
00892
29809
45629
G.Tư
5158
5924
7685
4512
G.Năm
8500
9664
5994
6295
8267
0501
G.Sáu
648
773
259
G.Bảy
57
86
49
10
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 01/07/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 01/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,0 0 0,1,9,0
0,4 1 0,2,7
1,9,6 2 4,9
7 3
6,9,2 4 9,8,6,1
Chục Số Đơn vị
9,8 5 7,9,8
8,4,9 6 4,7,2
5,6,1 7 3,8
4,5,7 8 6,5
4,5,0,2 9 4,5,2,6

Xổ số điện toán - Ngày: 24/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
24/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
46249
G.Nhất
34611
G.Nhì
86992
07282
G.Ba
97504
30615
31859
91939
75278
38736
G.Tư
8497
8188
1214
4177
G.Năm
1487
2491
2927
4889
0981
7695
G.Sáu
516
472
801
G.Bảy
05
22
37
29
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/06/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,1,4
0,9,8,1 1 6,4,5,1
2,7,9,8 2 2,9,7
3 7,9,6
1,0 4 9
Chục Số Đơn vị
0,9,1 5 9
1,3 6
3,8,2,9,7 7 2,7,8
8,7 8 7,9,1,8,2
2,8,5,3,4 9 1,5,7,2

Xổ số điện toán - Ngày: 17/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
17/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/06/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
10/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
01603
G.Nhất
91334
G.Nhì
83866
57967
G.Ba
81504
55996
06546
34537
78774
79267
G.Tư
9673
2717
7474
9433
G.Năm
5267
0745
3475
4589
1377
5350
G.Sáu
590
531
406
G.Bảy
80
67
55
22
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/06/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9,5 0 6,4,3
3 1 7
2 2 2
7,3,0 3 1,3,7,4
7,0,7,3 4 5,6
Chục Số Đơn vị
5,4,7 5 5,0
0,9,4,6 6 7,7,7,6,7
6,6,7,1,3,6,6 7 5,7,3,4,4
8 0,9
8 9 0,6

Xổ số điện toán - Ngày: 03/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
03/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
97900
G.Nhất
09139
G.Nhì
18583
30648
G.Ba
81154
32510
10343
09174
37197
12510
G.Tư
0982
7387
7533
4078
G.Năm
1613
9087
1640
2523
7984
4814
G.Sáu
072
559
240
G.Bảy
67
98
16
75
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/06/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4,1,1,0 0 0
1 6,3,4,0,0
7,8 2 3
1,2,3,4,8 3 3,9
8,1,5,7 4 0,0,3,8
Chục Số Đơn vị
7 5 9,4
1 6 7
6,8,8,9 7 5,2,8,4
9,7,4 8 7,4,2,7,3
5,3 9 8,7

Xổ số điện toán - Ngày: 27/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
27/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/05/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )