http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 09/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 09/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 09/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 09/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
09/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
24453
G.Nhất
35025
G.Nhì
93208
15040
G.Ba
22315
35565
97401
82048
00359
02329
G.Tư
2726
1616
2717
5531
G.Năm
8903
5614
7420
3175
7046
1820
G.Sáu
827
551
154
G.Bảy
23
69
71
82
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/09/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2,4 0 3,1,8
7,5,3,0 1 4,6,7,5
8 2 3,7,0,0,6,9,5
2,0,5 3 1
5,1 4 6,8,0
Chục Số Đơn vị
7,1,6,2 5 1,4,9,3
4,2,1 6 9,5
2,1 7 1,5
4,0 8 2
6,5,2 9

Xổ số điện toán - Ngày: 02/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 02/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 02/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
02/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
19640
G.Nhất
50576
G.Nhì
71187
68099
G.Ba
40352
53320
45756
74599
97405
47672
G.Tư
4336
4243
5099
3698
G.Năm
6988
6117
9223
2181
7486
3164
G.Sáu
241
365
669
G.Bảy
48
94
22
74
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/09/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 5
4,8 1 7
2,5,7 2 2,3,0
2,4 3 6
9,7,6 4 8,1,3,0
Chục Số Đơn vị
6,0 5 2,6
8,3,5,7 6 5,9,4
1,8 7 4,2,6
4,8,9 8 8,1,6,7
6,9,9,9 9 4,9,8,9,9

Xổ số điện toán - Ngày: 26/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
26/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
85081
G.Nhất
60157
G.Nhì
13104
05763
G.Ba
64150
59489
82216
26825
59445
25463
G.Tư
1987
4935
2161
4149
G.Năm
7667
3294
6857
1967
4679
3000
G.Sáu
714
184
456
G.Bảy
37
03
86
40
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/08/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,0,5 0 3,0,4
6,8 1 4,6
2 5
0,6,6 3 7,5
1,8,9,0 4 0,9,5
Chục Số Đơn vị
3,2,4 5 6,7,0,7
8,5,1 6 7,7,1,3,3
3,6,5,6,8,5 7 9
8 6,4,7,9,1
7,4,8 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 19/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
19/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
11219
G.Nhất
41453
G.Nhì
06491
76098
G.Ba
24551
58984
52666
67104
14093
16634
G.Tư
5246
6871
9737
7119
G.Năm
0499
2059
0139
8152
1503
7221
G.Sáu
201
965
907
G.Bảy
65
63
19
91
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/08/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,7,3,4
9,0,2,7,5,9 1 9,9,9
5 2 1
6,0,9,5 3 9,7,4
8,0,3 4 6
Chục Số Đơn vị
6,6 5 9,2,1,3
4,6 6 5,3,5,6
0,3 7 1
9 8 4
1,9,5,3,1,1 9 1,9,3,1,8

Xổ số điện toán - Ngày: 12/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
12/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
46677
G.Nhất
00916
G.Nhì
78280
66177
G.Ba
35328
85318
64767
33112
20348
51027
G.Tư
9941
3367
1795
4442
G.Năm
3545
2382
1578
2074
0609
1296
G.Sáu
522
993
700
G.Bảy
94
19
24
33
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/08/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,9
4 1 9,8,2,6
2,8,4,1 2 4,2,8,7
3,9 3 3
9,2,7 4 5,1,2,8
Chục Số Đơn vị
4,9 5
9,1 6 7,7
6,6,2,7,7 7 8,4,7,7
7,2,1,4 8 2,0
1,0 9 4,3,6,5

Xổ số điện toán - Ngày: 05/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 05/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 05/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
05/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
92138
G.Nhất
14223
G.Nhì
49049
81078
G.Ba
18158
92848
45781
20775
00776
63761
G.Tư
1466
2529
3858
7033
G.Năm
6830
3567
1402
2556
2535
3929
G.Sáu
649
317
351
G.Bảy
10
11
20
39
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/08/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,2,3 0 2
1,5,8,6 1 0,1,7
0 2 0,9,9,3
3,2 3 9,0,5,3,8
4 9,8,9
Chục Số Đơn vị
3,7 5 1,6,8,8
5,6,7 6 7,6,1
1,6 7 5,6,8
5,5,4,7,3 8 1
3,4,2,2,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 29/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
29/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/07/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )