http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/06/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 10/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 10/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
10/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
01603
G.Nhất
91334
G.Nhì
83866
57967
G.Ba
81504
55996
06546
34537
78774
79267
G.Tư
9673
2717
7474
9433
G.Năm
5267
0745
3475
4589
1377
5350
G.Sáu
590
531
406
G.Bảy
80
67
55
22
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/06/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9,5 0 6,4,3
3 1 7
2 2 2
7,3,0 3 1,3,7,4
7,0,7,3 4 5,6
Chục Số Đơn vị
5,4,7 5 5,0
0,9,4,6 6 7,7,7,6,7
6,6,7,1,3,6,6 7 5,7,3,4,4
8 0,9
8 9 0,6

Xổ số điện toán - Ngày: 03/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 03/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
03/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
97900
G.Nhất
09139
G.Nhì
18583
30648
G.Ba
81154
32510
10343
09174
37197
12510
G.Tư
0982
7387
7533
4078
G.Năm
1613
9087
1640
2523
7984
4814
G.Sáu
072
559
240
G.Bảy
67
98
16
75
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/06/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4,1,1,0 0 0
1 6,3,4,0,0
7,8 2 3
1,2,3,4,8 3 3,9
8,1,5,7 4 0,0,3,8
Chục Số Đơn vị
7 5 9,4
1 6 7
6,8,8,9 7 5,2,8,4
9,7,4 8 7,4,2,7,3
5,3 9 8,7

Xổ số điện toán - Ngày: 27/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 27/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
27/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/05/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 20/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
20/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/05/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 13/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
13/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/05/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 06/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
06/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
78238
G.Nhất
33285
G.Nhì
65320
93482
G.Ba
05122
05968
13425
94069
56520
52377
G.Tư
6832
0487
4274
8764
G.Năm
0194
3460
2245
2981
1212
2242
G.Sáu
652
967
790
G.Bảy
67
09
11
79
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/05/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6,2,2 0 9
1,8 1 1,2
5,1,4,3,2,8 2 2,5,0,0
3 2,8
9,7,6 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,2,8 5 2
6 7,7,0,4,8,9
6,6,8,7 7 9,4,7
6,3 8 1,7,2,5
0,7,6 9 0,4

Xổ số điện toán - Ngày: 29/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 29/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Thái Bình
29/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/04/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )