http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
15/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
96
250N
233
500N
6665
8238
4760
1TR
0019
2,5TR
40126
02395
52284
42928
97863
56130
47692
5TR
05347
91995
10TR
47071
40TR
69194
ĐB
646015
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,3 0
7 1 9,5
9 2 6,8
3,6 3 3,8,0
8,9 4 7
Chục Số Đơn vị
6,9,9,1 5
9,2 6 5,0,3
4 7 1
3,2 8 4
1 9 6,5,2,5,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
08/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
79
250N
515
500N
2756
7893
5194
1TR
5772
2,5TR
68570
74082
97599
99935
44321
13231
19212
5TR
41284
93607
10TR
96221
40TR
61495
ĐB
031309
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/01/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
2,3,2 1 5,2
7,8,1 2 1,1
9 3 5,1
9,8 4
Chục Số Đơn vị
1,3,9 5 6
5 6
0 7 9,2,0
8 2,4
7,9,0 9 3,4,9,5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
01/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
56
250N
650
500N
4899
8637
7426
1TR
2618
2,5TR
44466
18660
66790
69906
08460
98760
79984
5TR
21992
72977
10TR
12588
40TR
77239
ĐB
394881
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/01/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6,9,6,6 0 6
8 1 8
9 2 6
3 7,9
8 4
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,2,6,0 6 6,0,0,0
3,7 7 7
1,8 8 4,8,1
9,3 9 9,0,2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
25/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
47
250N
047
500N
6853
3461
9974
1TR
3161
2,5TR
81823
54789
62839
16481
85818
42777
91295
5TR
88507
19655
10TR
07937
40TR
39616
ĐB
450610
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/12/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
6,6,8 1 8,6,0
2 3
5,2 3 9,7
7 4 7,7
Chục Số Đơn vị
9,5 5 3,5
1 6 1,1
4,4,7,0,3 7 4,7
1 8 9,1
8,3 9 5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
18/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
68
250N
544
500N
4057
2130
6862
1TR
2805
2,5TR
22397
56495
58666
55611
08521
02048
34913
5TR
04822
76730
10TR
79201
40TR
62253
ĐB
145607
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/12/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 5,1,7
1,2,0 1 1,3
6,2 2 1,2
1,5 3 0,0
4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
0,9 5 7,3
6 6 8,2,6
5,9,0 7
6,4 8
9 7,5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
11/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
22
250N
200
500N
1522
8100
2225
1TR
4770
2,5TR
52629
26135
33745
51306
04233
30789
67321
5TR
14538
16439
10TR
20170
40TR
74142
ĐB
932072
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/12/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,0,7,7 0 0,0,6
2 1
2,2,4,7 2 2,2,5,9,1
3 3 5,3,8,9
4 5,2
Chục Số Đơn vị
2,3,4 5
0 6
7 0,0,2
3 8 9
2,8,3 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
04/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
34
250N
015
500N
4117
7088
7444
1TR
5598
2,5TR
49138
93056
77243
11756
01764
93229
39205
5TR
72622
53495
10TR
58716
40TR
45325
ĐB
281649
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/12/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5
1 5,7,6
2 2 9,2,5
4 3 4,8
3,4,6 4 4,3,9
Chục Số Đơn vị
1,0,9,2 5 6,6
5,5,1 6 4
1 7
8,9,3 8 8
2,4 9 8,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )