http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
16/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
47
250N
956
500N
8043
8867
6182
1TR
8097
2,5TR
57537
42637
45768
27430
19269
90243
85022
5TR
92769
11414
10TR
82494
40TR
20369
ĐB
151219
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/07/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
1 4,9
8,2 2 2
4,4 3 7,7,0
1,9 4 7,3,3
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 7,8,9,9,9
4,6,9,3,3 7
6 8 2
6,6,6,1 9 7,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
09/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
82
250N
116
500N
4583
3847
9769
1TR
5174
2,5TR
36855
13176
18903
23587
11643
73198
78486
5TR
16812
73728
10TR
04543
40TR
70135
ĐB
711522
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/07/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
1 6,2
8,1,2 2 8,2
8,0,4,4 3 5
7 4 7,3,3
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5
1,7,8 6 9
4,8 7 4,6
9,2 8 2,3,7,6
6 9 8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
02/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
17
250N
067
500N
1280
0548
6851
1TR
0166
2,5TR
40350
57203
42114
33257
76067
58334
22649
5TR
69303
13175
10TR
21283
40TR
58635
ĐB
862425
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/07/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 3,3
5 1 7,4
2 5
0,0,8 3 4,5
1,3 4 8,9
Chục Số Đơn vị
7,3,2 5 1,0,7
6 6 7,6,7
1,6,5,6 7 5
4 8 0,3
4 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
25/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
78
250N
118
500N
4357
0518
4134
1TR
6601
2,5TR
62688
84881
36106
37143
10853
11932
59304
5TR
45953
63764
10TR
46740
40TR
52604
ĐB
784510
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/06/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 1,6,4,4
0,8 1 8,8,0
3 2
4,5,5 3 4,2
3,0,6,0 4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 7,3,3
0 6 4
5 7 8
7,1,1,8 8 8,1
9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
18/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
33
250N
680
500N
1274
5386
5693
1TR
9537
2,5TR
82939
85544
43134
37096
41687
34208
28416
5TR
32740
56623
10TR
46061
40TR
95302
ĐB
622943
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/06/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 8,2
6 1 6
0 2 3
3,9,2,4 3 3,7,9,4
7,4,3 4 4,0,3
Chục Số Đơn vị
5
8,9,1 6 1
3,8 7 4
0 8 0,6,7
3 9 3,6
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
11/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
93
250N
392
500N
5061
7900
6051
1TR
0403
2,5TR
35187
33883
94888
67390
53805
68876
21336
5TR
75927
12400
10TR
77832
40TR
06466
ĐB
721396
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/06/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,0 0 0,3,5,0
6,5 1
9,3 2 7
9,0,8 3 6,2
4
Chục Số Đơn vị
0 5 1
7,3,6,9 6 1,6
8,2 7 6
8 8 7,3,8
9 3,2,0,6
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
04/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
79
250N
637
500N
8815
5555
9995
1TR
9936
2,5TR
57239
06632
04776
88053
48565
42901
09601
5TR
67338
29615
10TR
19636
40TR
05368
ĐB
891936
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/06/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,0 1 5,5
3 2
5 3 7,6,9,2,8,6,6
4
Chục Số Đơn vị
1,5,9,6,1 5 5,3
3,7,3,3 6 5,8
3 7 9,6
3,6 8
7,3 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )