http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
24/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
49
250N
248
500N
9962
9334
1332
1TR
5236
2,5TR
30017
49527
76654
30060
22061
35160
28862
5TR
23549
42253
10TR
85255
40TR
82785
ĐB
659545
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/04/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6,6 0
6 1 7
6,3,6 2 7
5 3 4,2,6
3,5 4 9,8,9,5
Chục Số Đơn vị
5,8,4 5 4,3,5
3 6 2,0,1,0,2
1,2 7
4 8 5
4,4 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
17/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
49
250N
370
500N
6897
6095
4246
1TR
1562
2,5TR
62428
83860
57664
18376
40527
56789
76606
5TR
79756
32391
10TR
89188
40TR
64848
ĐB
559636
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/04/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 6
9 1
6 2 8,7
3 6
6 4 9,6,8
Chục Số Đơn vị
9 5 6
4,7,0,5,3 6 2,0,4
9,2 7 0,6
2,8,4 8 9,8
4,8 9 7,5,1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
10/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
38
250N
009
500N
3981
7250
4259
1TR
8724
2,5TR
90052
77262
00858
65795
35479
40634
20568
5TR
48273
30658
10TR
62649
40TR
97984
ĐB
600160
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/04/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/04/2017  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 9
8 1
5,6 2 4
7 3 8,4
2,3,8 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 0,9,2,8,8
6 2,8,0
7 9,3
3,5,6,5 8 1,4
0,5,7,4 9 5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
03/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
91
250N
127
500N
0895
5608
8909
1TR
8761
2,5TR
85489
84371
48914
35082
36520
69386
59606
5TR
13068
10222
10TR
79550
40TR
14001
ĐB
560973
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/04/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 8,9,6,1
9,6,7,0 1 4
8,2 2 7,0,2
7 3
1 4
Chục Số Đơn vị
9 5 0
8,0 6 1,8
2 7 1,3
0,6 8 9,2,6
0,8 9 1,5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
27/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
65
250N
812
500N
2382
5318
5536
1TR
9286
2,5TR
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
5TR
07614
09470
10TR
99866
40TR
77522
ĐB
86815
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/03/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/03/2017  
Chục Số Đơn vị
5,0,7 0 0
1,4 1 2,8,1,9,4,5
1,8,2 2 2
3 6
1 4 7,8,1
Chục Số Đơn vị
6,1 5 0
3,8,6 6 5,6
4 7 0
1,4 8 2,6
1 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
20/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
69
250N
346
500N
0590
8348
2447
1TR
8285
2,5TR
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
5TR
57379
70333
10TR
77064
40TR
84386
ĐB
41616
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/03/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/03/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 6
2,9 2 2
3 3 3
9,6 4 6,8,7,6
Chục Số Đơn vị
8,9 5
4,4,6,8,1 6 9,6,4
4,9 7 9
4 8 5,6
6,7 9 0,7,4,5,2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
13/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
74
250N
152
500N
6315
2191
9787
1TR
8996
2,5TR
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
5TR
47827
08871
10TR
55884
40TR
46146
ĐB
18378
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/03/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0
9,7 1 5
5,3 2 7
7,8,3 3 2,3
7,8 4 7,6
Chục Số Đơn vị
1 5 2,7
9,4 6
8,5,4,2 7 4,3,1,8
7 8 7,3,0,4
9 1,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )