http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
24/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
07
250N
906
500N
7769
4704
1416
1TR
1374
2,5TR
53133
18044
51090
69664
68592
13360
31744
5TR
37629
85611
10TR
70062
40TR
48586
ĐB
640656
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/09/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 7,6,4
1 1 6,1
9,6 2 9
3 3 3
0,7,4,6,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 6
0,1,8,5 6 9,4,0,2
0 7 4
8 6
6,2 9 0,2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
17/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
49
250N
627
500N
1865
7024
1707
1TR
9105
2,5TR
28210
39719
39278
36643
61899
64466
28439
5TR
15897
91688
10TR
96660
40TR
70912
ĐB
190010
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/09/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6,1 0 7,5
1 0,9,2,0
1 2 7,4
4 3 9
2 4 9,3
Chục Số Đơn vị
6,0 5
6 6 5,6,0
2,0,9 7 8
7,8 8 8
4,1,9,3 9 9,7
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
10/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
48
250N
763
500N
3799
7735
9584
1TR
5251
2,5TR
54612
09729
83728
98886
87279
59399
94425
5TR
80468
29337
10TR
07947
40TR
58585
ĐB
840693
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/09/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0
5 1 2
1 2 9,8,5
6,9 3 5,7
8 4 8,7
Chục Số Đơn vị
3,2,8 5 1
8 6 3,8
3,4 7 9
4,2,6 8 4,6,5
9,2,7,9 9 9,9,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
03/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N
75
250N
073
500N
9348
2993
9150
1TR
2771
2,5TR
57228
06439
45165
36616
70217
19074
60825
5TR
67691
97713
10TR
03592
40TR
94618
ĐB
099297
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/09/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0
7,9 1 6,7,3,8
9 2 8,5
7,9,1 3 9
7 4 8
Chục Số Đơn vị
7,6,2 5 0
1 6 5
1,9 7 5,3,1,4
4,2,1 8
3 9 3,1,2,7
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
27/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
10
250N
021
500N
8632
3266
5791
1TR
4140
2,5TR
64666
89010
04547
66087
74463
58369
02324
5TR
08286
76590
10TR
56443
40TR
57353
ĐB
476089
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/08/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,1,9 0
2,9 1 0,0
3 2 1,4
6,4,5 3 2
2 4 0,7,3
Chục Số Đơn vị
5 3
6,6,8 6 6,6,3,9
4,8 7
8 7,6,9
6,8 9 1,0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
20/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
99
250N
798
500N
0175
0043
6624
1TR
3504
2,5TR
04301
53792
78709
06834
43572
47717
79281
5TR
73712
18092
10TR
08890
40TR
73595
ĐB
778369
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/08/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,1,9
0,8 1 7,2
9,7,1,9 2 4
4 3 4
2,0,3 4 3
Chục Số Đơn vị
7,9 5
6 9
1 7 5,2
9 8 1
9,0,6 9 9,8,2,2,0,5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
13/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
51
250N
378
500N
1400
3360
5811
1TR
1695
2,5TR
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
5TR
53228
30703
10TR
42556
40TR
11764
ĐB
608452
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/08/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7,3
5,1 1 1
5,5 2 7,8
0 3
6 4
Chục Số Đơn vị
9,5 5 1,2,5,6,2
5 6 0,9,8,4
2,0,8 7 8
7,6,2 8 7
6 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )