http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
18/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
67
250N
204
500N
6545
7823
3062
1TR
7066
2,5TR
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
5TR
12453
77524
10TR
56477
40TR
32251
ĐB
728912
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/09/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4
7,5 1 9,2
6,5,8,6,1 2 3,4
2,5 3 9
0,2 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 2,3,1
6 6 7,2,6,5,2
6,7 7 1,7
8 2
3,1 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
11/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
33
250N
042
500N
7425
1229
1090
1TR
0926
2,5TR
26123
36984
61777
58813
77888
37138
43325
5TR
18534
21237
10TR
50337
40TR
69687
ĐB
239110
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/09/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/09/2017  
Chục Số Đơn vị
9,1 0
1 3,0
4 2 5,9,6,3,5
3,2,1 3 3,8,4,7,7
8,3 4 2
Chục Số Đơn vị
2,2 5
2 6
7,3,3,8 7 7
8,3 8 4,8,7
2 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
04/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
68
250N
693
500N
5649
1786
1411
1TR
2195
2,5TR
72981
90888
85248
84987
96721
56387
36512
5TR
27060
92809
10TR
02923
40TR
30238
ĐB
112929
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/09/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
1,8,2 1 1,2
1 2 1,3,9
9,2 3 8
4 9,8
Chục Số Đơn vị
9 5
8 6 8,0
8,8 7
6,8,4,3 8 6,1,8,7,7
4,0,2 9 3,5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
28/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
68
250N
162
500N
8437
9235
1193
1TR
1097
2,5TR
87900
70150
37958
94096
65067
35813
43580
5TR
10035
00897
10TR
66378
40TR
56970
ĐB
060635
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/08/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,5,8,7 0 0
1 3
6 2
9,1 3 7,5,5,5
4
Chục Số Đơn vị
3,3,3 5 0,8
9 6 8,2,7
3,9,6,9 7 8,0
6,5,7 8 0
9 3,7,6,7
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
21/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
51
250N
604
500N
9941
5506
8536
1TR
0996
2,5TR
64489
44367
82372
83070
16521
52630
09740
5TR
96673
25342
10TR
37268
40TR
74746
ĐB
343208
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/08/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7,3,4 0 4,6,8
5,4,2 1
7,4 2 1
7 3 6,0
0 4 1,0,2,6
Chục Số Đơn vị
5 1
0,3,9,4 6 7,8
6 7 2,0,3
6,0 8 9
8 9 6
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
14/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
46
250N
621
500N
6026
9909
5834
1TR
5080
2,5TR
72354
05657
22205
37824
62048
07010
87507
5TR
47049
09410
10TR
23037
40TR
00256
ĐB
077873
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/08/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/08/2017  
Chục Số Đơn vị
8,1,1 0 9,5,7
2 1 0,0
2 1,6,4
7 3 4,7
3,5,2 4 6,8,9
Chục Số Đơn vị
0 5 4,7,6
4,2,5 6
5,0,3 7 3
4 8 0
0,4 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
07/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
14
250N
813
500N
7116
5269
8168
1TR
2175
2,5TR
89520
44169
41206
63447
00535
81459
05849
5TR
61719
05448
10TR
91307
40TR
55678
ĐB
296550
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/08/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 6,7
1 4,3,6,9
2 0
1 3 5
1 4 7,9,8
Chục Số Đơn vị
7,3 5 9,0
1,0 6 9,8,9
4,0 7 5,8
6,4,7 8
6,6,5,4,1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )