http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
13/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
95
250N
896
500N
1575
6026
3109
1TR
1982
2,5TR
40833
98080
30403
90240
54650
68518
17429
5TR
52475
44236
10TR
50258
40TR
25946
ĐB
242294
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/11/2017  
Chục Số Đơn vị
8,4,5 0 9,3
1 8
8 2 6,9
3,0 3 3,6
9 4 0,6
Chục Số Đơn vị
9,7,7 5 0,8
9,2,3,4 6
7 5,5
1,5 8 2,0
0,2 9 5,6,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
06/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
53
250N
200
500N
7619
9638
3512
1TR
2181
2,5TR
10405
13103
47975
12583
21692
84532
34019
5TR
59763
45318
10TR
43571
40TR
27320
ĐB
879010
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/11/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0,2,1 0 0,5,3
8,7 1 9,2,9,8,0
1,9,3 2 0
5,0,8,6 3 8,2
4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 3
6 3
7 5,1
3,1 8 1,3
1,1 9 2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
30/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
93
250N
246
500N
2917
0867
5732
1TR
8592
2,5TR
72214
21013
75575
45527
62749
79252
38062
5TR
83984
92884
10TR
20601
40TR
15758
ĐB
278331
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/10/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,3 1 7,4,3
3,9,5,6 2 7
9,1 3 2,1
1,8,8 4 6,9
Chục Số Đơn vị
7 5 2,8
4 6 7,2
1,6,2 7 5
5 8 4,4
4 9 3,2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
23/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
10
250N
700
500N
2607
4421
5089
1TR
9269
2,5TR
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
5TR
38250
75717
10TR
25769
40TR
61602
ĐB
953874
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/10/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,0,5 0 0,7,2
2 1 0,9,7
8,0 2 1,5
3 6
7 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 0
6,3 6 9,6,9
0,1 7 4
8 8 9,2,8
8,6,1,6 9 5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
16/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
11
250N
628
500N
8344
7212
8356
1TR
4191
2,5TR
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
5TR
59193
45501
10TR
72188
40TR
33701
ĐB
365682
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/10/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,1,1
1,9,0,0 1 1,2
1,3,8 2 8
8,9,9 3 2,7
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
5 6
5,0,4 6
3 7
2,9,8 8 3,8,2
9 1,8,3,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
09/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
71
250N
743
500N
2173
5189
9480
1TR
4658
2,5TR
42691
22064
84042
77591
22909
38256
27542
5TR
63181
99420
10TR
46361
40TR
77528
ĐB
675180
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/10/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8,2,8 0 9
7,9,9,8,6 1
4,4 2 0,8
4,7 3
6 4 3,2,2
Chục Số Đơn vị
5 8,6
5 6 4,1
7 1,3
5,2 8 9,0,1,0
8,0 9 1,1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
02/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
45
250N
840
500N
9882
1407
1184
1TR
3558
2,5TR
30144
41182
37170
78665
52213
71923
83645
5TR
53699
55412
10TR
39848
40TR
69028
ĐB
280358
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/10/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 7
1 3,2
8,8,1 2 3,8
1,2 3
8,4 4 5,0,4,5,8
Chục Số Đơn vị
4,6,4 5 8,8
6 5
0 7 0
5,4,2,5 8 2,4,2
9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )