http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
21/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
33
250N
913
500N
2750
9424
4916
1TR
6997
2,5TR
97802
65815
97190
51011
41340
21976
82154
5TR
44166
71061
10TR
93336
40TR
59607
ĐB
941862
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/05/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5,9,4 0 2,7
1,6 1 3,6,5,1
0,6 2 4
3,1 3 3,6
2,5 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 0,4
1,7,6,3 6 6,1,2
9,0 7 6
8
9 7,0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
14/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
53
250N
741
500N
0630
2424
5600
1TR
5652
2,5TR
10618
81151
77310
55126
24834
45559
36947
5TR
97016
66412
10TR
10423
40TR
64424
ĐB
028901
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/05/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,1 0 0,1
4,5,0 1 8,0,6,2
5,1 2 4,6,3,4
5,2 3 0,4
2,3,2 4 1,7
Chục Số Đơn vị
5 3,2,1,9
2,1 6
4 7
1 8
5 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
07/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
49
250N
967
500N
4784
7019
8236
1TR
6713
2,5TR
26721
26725
64372
40228
32554
15275
36736
5TR
04115
40418
10TR
37212
40TR
77258
ĐB
771005
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/05/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
2 1 9,3,5,8,2
7,1 2 1,5,8
1 3 6,6
8,5 4 9
Chục Số Đơn vị
2,7,1,0 5 4,8
3,3 6 7
6 7 2,5
2,1,5 8 4
4,1 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
30/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
73
250N
302
500N
3516
7519
9516
1TR
3391
2,5TR
98830
81194
25656
50761
77861
98957
28029
5TR
54523
99238
10TR
62254
40TR
28616
ĐB
035503
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/04/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3
9,6,6 1 6,9,6,6
0 2 9,3
7,2,0 3 0,8
9,5 4
Chục Số Đơn vị
5 6,7,4
1,1,5,1 6 1,1
5 7 3
3 8
1,2 9 1,4
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
23/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
28
250N
053
500N
5668
0545
8101
1TR
3887
2,5TR
61361
13098
16325
31468
93024
59953
80867
5TR
49886
31253
10TR
80660
40TR
49006
ĐB
788174
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/04/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,6
0,6 1
2 8,5,4
5,5,5 3
2,7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 3,3,3
8,0 6 8,1,8,7,0
8,6 7 4
2,6,9,6 8 7,6
9 8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
16/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
91
250N
797
500N
6653
6865
7540
1TR
3974
2,5TR
62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
5TR
48266
76028
10TR
68037
40TR
48786
ĐB
330998
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/04/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0
9,1,7 1 4,1
2 8
5 3 7,7
7,1 4 0,7
Chục Số Đơn vị
6,6 5 3
6,8 6 5,8,5,6
9,3,4,3 7 4,1
6,2,9 8 6
9 1,7,8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
09/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/04/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )