http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
12/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
33
250N
442
500N
1963
0431
3573
1TR
5402
2,5TR
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
5TR
13248
29128
10TR
11385
40TR
48120
ĐB
414686
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/03/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 2,4,7
3,1 1 4,1
4,0 2 8,0
3,6,7,7 3 3,1
0,1,8 4 2,8
Chục Số Đơn vị
8 5
8 6 3
0 7 3,3,0
4,2 8 4,5,6
9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
05/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
01
250N
983
500N
6278
0542
3674
1TR
6900
2,5TR
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
5TR
63381
59232
10TR
15193
40TR
84583
ĐB
956319
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/03/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,1,9,8 1 1,9
4,4,3 2 4
8,9,8 3 2
7,4,2 4 2,2,4,5
Chục Số Đơn vị
4 5
6 8
7 8,4
7,6 8 3,1,3
1 9 1,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
26/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
90
250N
393
500N
2117
2547
1256
1TR
1230
2,5TR
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
5TR
64583
69142
10TR
00528
40TR
04973
ĐB
233776
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/02/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9,3,7 0
1 7,8
4 2 3,8
9,2,8,7 3 0,8
4 7,5,2
Chục Số Đơn vị
4,6 5 6
5,8,7 6 5
1,4 7 0,3,6
3,1,2 8 6,3
9 0,3
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
19/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
15
250N
782
500N
2160
4552
8972
1TR
8554
2,5TR
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
5TR
01677
33199
10TR
16652
40TR
86429
ĐB
450730
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/02/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0 1
0 1 5
8,5,7,5 2 9
3 6,0
5 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,4,6,2
5,9,3,9 6 0
7 7 2,7
8 2,9
8,9,2 9 6,0,6,9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
12/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
32
250N
101
500N
8117
2308
3593
1TR
4648
2,5TR
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
5TR
93758
79275
10TR
01678
40TR
07844
ĐB
548775
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/02/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,8
0,3,3 1 7
3 2
9 3 2,1,1
4 4 8,9,5,4
Chục Số Đơn vị
4,6,7,7 5 8
6 5
1 7 8,5,8,5
0,4,7,5,7 8
4 9 3,0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
05/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
66
250N
887
500N
0804
7295
4439
1TR
6467
2,5TR
03635
30533
24125
01515
27873
51677
95758
5TR
41375
10995
10TR
68467
40TR
45582
ĐB
040132
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/02/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 5
8,3 2 5
3,7 3 9,5,3,2
0 4
Chục Số Đơn vị
9,3,2,1,7,9 5 8
6 6 6,7,7
8,6,7,6 7 3,7,5
5 8 7,2
3 9 5,5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
29/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
65
250N
238
500N
6829
6447
4468
1TR
7040
2,5TR
56582
81365
52222
14003
83273
06255
44776
5TR
49744
12808
10TR
84842
40TR
98808
ĐB
593556
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/01/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,8,8
1
8,2,4 2 9,2
0,7 3 8
4 4 7,0,4,2
Chục Số Đơn vị
6,6,5 5 5,6
7,5 6 5,8,5
4 7 3,6
3,6,0,0 8 2
2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )