http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
20/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
69
250N
346
500N
0590
8348
2447
1TR
8285
2,5TR
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
5TR
57379
70333
10TR
77064
40TR
84386
ĐB
41616
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/03/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/03/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 6
2,9 2 2
3 3 3
9,6 4 6,8,7,6
Chục Số Đơn vị
8,9 5
4,4,6,8,1 6 9,6,4
4,9 7 9
4 8 5,6
6,7 9 0,7,4,5,2
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
13/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
74
250N
152
500N
6315
2191
9787
1TR
8996
2,5TR
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
5TR
47827
08871
10TR
55884
40TR
46146
ĐB
18378
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/03/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0
9,7 1 5
5,3 2 7
7,8,3 3 2,3
7,8 4 7,6
Chục Số Đơn vị
1 5 2,7
9,4 6
8,5,4,2 7 4,3,1,8
7 8 7,3,0,4
9 1,6
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
06/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
80
250N
058
500N
4711
6056
0133
1TR
9709
2,5TR
54612
46790
32576
90448
63501
96918
68959
5TR
50741
84945
10TR
02449
40TR
38872
ĐB
38127
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/03/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 9,1
1,0,4 1 1,2,8
1,7 2 7
3 3 3
4 8,1,5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 8,6,9
5,7 6
2 7 6,2
5,4,1 8 0
0,5,4 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
27/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
94
250N
669
500N
5282
0056
2098
1TR
3392
2,5TR
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
5TR
32626
94104
10TR
70214
40TR
46603
ĐB
90466
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/02/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/02/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,3
9 1 4
8,9,5 2 6,0,6
0 3 9,5
9,0,1 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 6,2
5,2,2,6 6 9,6
7
9 8 2
6,3 9 4,8,2,5,1
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
20/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
44
250N
653
500N
6170
6579
4520
1TR
7420
2,5TR
38200
72435
28667
33729
77938
57628
80169
5TR
61224
86890
10TR
39239
40TR
57859
ĐB
40358
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/02/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/02/2017  
Chục Số Đơn vị
7,2,2,0,9 0 0
1
2 0,0,9,8,4
5 3 5,8,9
4,2 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 3,9,8
6 7,9
6 7 0,9
3,2,5 8
7,2,6,3,5 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
13/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
10
250N
489
500N
9175
6804
7451
1TR
8682
2,5TR
17977
19430
39779
07994
73445
34709
69907
5TR
53494
75531
10TR
79160
40TR
92808
ĐB
48397
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/02/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/02/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3,6 0 4,9,7,8
5,3 1 0
8 2
3 0,1
0,9,9 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 1
6 0
7,0,9 7 5,7,9
0 8 9,2
8,7,0 9 4,4,7
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
06/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N
18
250N
249
500N
8239
9130
2023
1TR
6854
2,5TR
98622
63052
18917
34537
85605
30183
09834
5TR
09265
23515
10TR
90679
40TR
91646
ĐB
81227
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/02/2017
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/02/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
1 8,7,5
2,5 2 3,2,7
2,8 3 9,0,7,4
5,3 4 9,6
Chục Số Đơn vị
0,6,1 5 4,2
4 6 5
1,3,2 7 9
1 8 3
4,3,7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )