http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
15/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C7
100N
55
200N
252
400N
3430
8353
5953
1TR
2004
3TR
73266
47377
12533
88008
93274
03122
87511
10TR
70893
58483
20TR
44933
30TR
39614
ĐB
562286
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/07/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,8
1 1 1,4
5,2 2 2
5,5,3,9,8,3 3 0,3,3
0,7,1 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2,3,3
6,8 6 6
7 7 7,4
0 8 3,6
9 3
Kết quả xổ số Tiền Giang
08/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B7
100N
63
200N
432
400N
3439
3393
4628
1TR
6771
3TR
39505
10460
91344
08191
90926
03478
38565
10TR
90083
22729
20TR
01696
30TR
54602
ĐB
864312
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/07/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,2
7,9 1 2
3,0,1 2 8,6,9
6,9,8 3 2,9
4 4 4
Chục Số Đơn vị
0,6 5
2,9 6 3,0,5
7 1,8
2,7 8 3
3,2 9 3,1,6
Kết quả xổ số Tiền Giang
01/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A7
100N
42
200N
768
400N
6839
7018
4975
1TR
7104
3TR
01290
77831
53905
45893
16161
89246
23971
10TR
22785
56217
20TR
17158
30TR
55948
ĐB
613118
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/07/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,5
3,6,7 1 8,7,8
4 2
9 3 9,1
0 4 2,6,8
Chục Số Đơn vị
7,0,8 5 8
4 6 8,1
1 7 5,1
6,1,5,4,1 8 5
3 9 0,3
Kết quả xổ số Tiền Giang
24/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D6
100N
09
200N
938
400N
2511
0651
3979
1TR
2591
3TR
38835
86294
33030
86619
82143
34744
29924
10TR
19118
20401
20TR
22831
30TR
06831
ĐB
428584
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/06/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,1
1,5,9,0,3,3 1 1,9,8
2 4
4 3 8,5,0,1,1
9,4,2,8 4 3,4
Chục Số Đơn vị
3 5 1
6
7 9
3,1 8 4
0,7,1 9 1,4
Kết quả xổ số Tiền Giang
17/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C6
100N
45
200N
300
400N
7578
5736
4715
1TR
4872
3TR
96743
25688
84255
48124
87221
28548
07316
10TR
30432
62046
20TR
91023
30TR
43917
ĐB
665869
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/06/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2 1 5,6,7
7,3 2 4,1,3
4,2 3 6,2
2 4 5,3,8,6
Chục Số Đơn vị
4,1,5 5 5
3,1,4 6 9
1 7 8,2
7,8,4 8 8
6 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
10/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B6
100N
64
200N
185
400N
8196
7201
3397
1TR
2503
3TR
00891
43430
61736
06538
09011
32106
61293
10TR
35376
24081
20TR
12038
30TR
93153
ĐB
587315
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/06/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,3,6
0,9,1,8 1 1,5
2
0,9,5 3 0,6,8,8
6 4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 3
9,3,0,7 6 4
9 7 6
3,3 8 5,1
9 6,7,1,3
Kết quả xổ số Tiền Giang
03/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A6
100N
07
200N
256
400N
2468
2383
3824
1TR
9080
3TR
83935
35909
80274
71281
65036
19809
61936
10TR
66571
63742
20TR
55662
30TR
05651
ĐB
753447
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/06/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,9,9
8,7,5 1
4,6 2 4
8 3 5,6,6
2,7 4 2,7
Chục Số Đơn vị
3 5 6,1
5,3,3 6 8,2
0,4 7 4,1
6 8 3,0,1
0,0 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )