http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
23/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D9
100N
27
200N
853
400N
0702
6312
1685
1TR
1243
3TR
49785
32400
33054
90718
27767
82028
16954
10TR
43584
75794
20TR
90614
30TR
86893
ĐB
103427
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/09/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,0
1 2,8,4
0,1 2 7,8,7
5,4,9 3
5,5,8,9,1 4 3
Chục Số Đơn vị
8,8 5 3,4,4
6 7
2,6,2 7
1,2 8 5,5,4
9 4,3
Kết quả xổ số Tiền Giang
16/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C9
100N
08
200N
341
400N
8766
9236
8532
1TR
5707
3TR
17036
47976
69726
31933
80147
73210
70415
10TR
06904
88890
20TR
37086
30TR
53018
ĐB
832927
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/09/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 8,7,4
4 1 0,5,8
3 2 6,7
3 3 6,2,6,3
0 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1 5
6,3,3,7,2,8 6 6
0,4,2 7 6
0,1 8 6
9 0
Kết quả xổ số Tiền Giang
09/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B9
100N
22
200N
507
400N
4457
8210
4036
1TR
0101
3TR
80364
81953
72084
45396
75513
49115
99089
10TR
08835
60400
20TR
93981
30TR
29519
ĐB
136323
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/09/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 7,1,0
0,8 1 0,3,5,9
2 2 2,3
5,1,2 3 6,5
6,8 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7,3
3,9 6 4
0,5 7
8 4,9,1
8,1 9 6
Kết quả xổ số Tiền Giang
02/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A9
100N
20
200N
838
400N
4146
6009
9875
1TR
5770
3TR
55679
86269
74419
35159
98084
16812
32700
10TR
11692
53753
20TR
76475
30TR
61079
ĐB
159665
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/09/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7,0 0 9,0
1 9,2
1,9 2 0
5 3 8
8 4 6
Chục Số Đơn vị
7,7,6 5 9,3
4 6 9,5
7 5,0,9,5,9
3 8 4
0,7,6,1,5,7 9 2
Kết quả xổ số Tiền Giang
26/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D8
100N
83
200N
063
400N
9541
9841
5716
1TR
0227
3TR
79003
05003
55792
58978
98439
32624
58338
10TR
58562
41668
20TR
00075
30TR
73779
ĐB
599769
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/08/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,3
4,4 1 6
9,6 2 7,4
8,6,0,0 3 9,8
2 4 1,1
Chục Số Đơn vị
7 5
1 6 3,2,8,9
2 7 8,5,9
7,3,6 8 3
3,7,6 9 2
Kết quả xổ số Tiền Giang
19/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C8
100N
54
200N
979
400N
9271
6034
1343
1TR
4395
3TR
87981
25308
83508
73568
04077
60804
13285
10TR
61003
19050
20TR
57468
30TR
98306
ĐB
451913
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/08/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/08/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,8,4,3,6
7,8 1 3
2
4,0,1 3 4
5,3,0 4 3
Chục Số Đơn vị
9,8 5 4,0
0 6 8,8
7 7 9,1,7
0,0,6,6 8 1,5
7 9 5
Kết quả xổ số Tiền Giang
12/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B8
100N
28
200N
755
400N
8890
2045
4685
1TR
3944
3TR
06086
12403
71690
63347
22016
18050
00017
10TR
29295
91315
20TR
39747
30TR
50431
ĐB
839525
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/08/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,9,5 0 3
3 1 6,7,5
2 8,5
0 3 1
4 4 5,4,7,7
Chục Số Đơn vị
5,4,8,9,1,2 5 5,0
8,1 6
4,1,4 7
2 8 5,6
9 0,0,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )