http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
19/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG11C
100N
20
200N
986
400N
0056
5702
5216
1TR
8909
3TR
04433
62172
47622
95029
80836
15012
30888
10TR
93933
17703
20TR
09593
30TR
99578
ĐB
092743
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/11/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,9,3
1 6,2
0,7,2,1 2 0,2,9
3,3,0,9,4 3 3,6,3
4 3
Chục Số Đơn vị
5 6
8,5,1,3 6
7 2,8
8,7 8 6,8
0,2 9 3
Kết quả xổ số Tiền Giang
12/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG11B
100N
08
200N
244
400N
8105
2788
9962
1TR
3936
3TR
90767
78643
21291
08138
94454
87466
85186
10TR
29868
33883
20TR
16996
30TR
17582
ĐB
367131
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/11/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,5
9,3 1
6,8 2
4,8 3 6,8,1
4,5 4 4,3
Chục Số Đơn vị
0 5 4
3,6,8,9 6 2,7,6,8
6 7
0,8,3,6 8 8,6,3,2
9 1,6
Kết quả xổ số Tiền Giang
05/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG11A
100N
54
200N
234
400N
2095
9551
2766
1TR
6007
3TR
07861
79062
63042
45899
75444
10561
35945
10TR
62216
79108
20TR
07026
30TR
11379
ĐB
630031
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/11/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,8
5,6,6,3 1 6
6,4 2 6
3 4,1
5,3,4 4 2,4,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 4,1
6,1,2 6 6,1,2,1
0 7 9
0 8
9,7 9 5,9
Kết quả xổ số Tiền Giang
29/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG10E
100N
16
200N
589
400N
6116
9689
1347
1TR
1746
3TR
51635
87734
36755
45218
86884
03069
65045
10TR
45191
46495
20TR
11806
30TR
17306
ĐB
856381
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/10/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
9,8 1 6,6,8
2
3 5,4
3,8 4 7,6,5
Chục Số Đơn vị
3,5,4,9 5 5
1,1,4,0,0 6 9
4 7
1 8 9,9,4,1
8,8,6 9 1,5
Kết quả xổ số Tiền Giang
22/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG10D
100N
76
200N
956
400N
3162
8443
4117
1TR
7553
3TR
03852
57746
44087
79189
12732
93495
54000
10TR
11649
00562
20TR
68182
30TR
40445
ĐB
597103
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/10/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3
1 7
6,5,3,6,8 2
4,5,0 3 2
4 3,6,9,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 6,3,2
7,5,4 6 2,2
1,8 7 6
8 7,9,2
8,4 9 5
Kết quả xổ số Tiền Giang
15/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG10C
100N
08
200N
583
400N
7092
3053
7159
1TR
1084
3TR
48628
97526
08789
86362
06465
50428
83553
10TR
42206
17354
20TR
19978
30TR
94292
ĐB
707506
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/10/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,6
1
9,6,9 2 8,6,8
8,5,5 3
8,5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 3,9,3,4
2,0,0 6 2,5
7 8
0,2,2,7 8 3,4,9
5,8 9 2,2
Kết quả xổ số Tiền Giang
08/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG10B
100N
38
200N
894
400N
1802
2029
9356
1TR
7272
3TR
60375
26301
91816
79359
46221
08648
60393
10TR
70222
56878
20TR
77589
30TR
68517
ĐB
804234
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/10/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2,1
0,2 1 6,7
0,7,2 2 9,1,2
9 3 8,4
9,3 4 8
Chục Số Đơn vị
7 5 6,9
5,1 6
1 7 2,5,8
3,4,7 8 9
2,5,8 9 4,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )