http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
18/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C3
100N
75
200N
374
400N
3627
3344
9238
1TR
9636
3TR
43140
74030
50880
40371
21280
11036
50840
10TR
38762
36362
20TR
66250
30TR
98963
ĐB
855462
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/03/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,3,8,8,4,5 0
7 1
6,6,6 2 7
6 3 8,6,0,6
7,4 4 4,0,0
Chục Số Đơn vị
7 5 0
3,3 6 2,2,3,2
2 7 5,4,1
3 8 0,0
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
11/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B3
100N
10
200N
688
400N
7047
2261
8746
1TR
2942
3TR
50791
52804
60960
41529
05350
54363
30452
10TR
98012
72660
20TR
75075
30TR
69579
ĐB
832932
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/03/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/03/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6,5,6 0 4
6,9 1 0,2
4,5,1,3 2 9
6 3 2
0 4 7,6,2
Chục Số Đơn vị
7 5 0,2
4 6 1,0,3,0
4 7 5,9
8 8 8
2,7 9 1
Kết quả xổ số Tiền Giang
04/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A3
100N
89
200N
022
400N
8101
7010
2497
1TR
0536
3TR
97500
60260
45326
17632
93297
54078
43853
10TR
42475
55532
20TR
20109
30TR
47041
ĐB
499142
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/03/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/03/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,6 0 1,0,9
0,4 1 0
2,3,3,4 2 2,6
5 3 6,2,2
4 1,2
Chục Số Đơn vị
7 5 3
3,2 6 0
9,9 7 8,5
7 8 9
8,0 9 7,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
25/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2D
100N
86
200N
682
400N
6460
6012
1292
1TR
0860
3TR
47154
77793
66802
12072
37956
53126
18992
10TR
83269
79875
20TR
73009
30TR
63097
ĐB
671120
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/02/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6,2 0 2,9
1 2
8,1,9,0,7,9 2 6,0
9 3
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,6
8,5,2 6 0,0,9
9 7 2,5
8 6,2
6,0 9 2,3,2,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
18/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2C
100N
58
200N
730
400N
9063
8548
0004
1TR
3842
3TR
85795
04865
75739
27966
29805
57603
71980
10TR
09999
05019
20TR
85429
30TR
51958
ĐB
981926
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/02/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 4,5,3
1 9
4 2 9,6
6,0 3 0,9
0 4 8,2
Chục Số Đơn vị
9,6,0 5 8,8
6,2 6 3,5,6
7
5,4,5 8 0
3,9,1,2 9 5,9
Kết quả xổ số Tiền Giang
11/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2B
100N
23
200N
586
400N
4286
1872
7517
1TR
9636
3TR
80459
10200
68084
50940
93681
78842
63081
10TR
27128
67215
20TR
52154
30TR
69743
ĐB
896352
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/02/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
8,8 1 7,5
7,4,5 2 3,8
2,4 3 6
8,5 4 0,2,3
Chục Số Đơn vị
1 5 9,4,2
8,8,3 6
1 7 2
2 8 6,6,4,1,1
5 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
04/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2A
100N
45
200N
641
400N
1826
6575
6193
1TR
2828
3TR
97529
94263
51846
53206
60796
60426
64698
10TR
42389
23321
20TR
06626
30TR
04295
ĐB
504867
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/02/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6
4,2 1
2 6,8,9,6,1,6
9,6 3
4 5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,7,9 5
2,4,0,9,2,2 6 3,7
6 7 5
2,9 8 9
2,8 9 3,6,8,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )