http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
17/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG9C
100N
81
200N
995
400N
1822
7619
4367
1TR
3901
3TR
58373
51495
26292
64332
40727
76128
62344
10TR
56897
28102
20TR
37309
30TR
80875
ĐB
482457
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/09/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,2,9
8,0 1 9
2,9,3,0 2 2,7,8
7 3 2
4 4 4
Chục Số Đơn vị
9,9,7 5 7
6 7
6,2,9,5 7 3,5
2 8 1
1,0 9 5,5,2,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
10/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG9B
100N
23
200N
951
400N
1747
2759
0206
1TR
0256
3TR
66582
79385
50961
35123
49842
00158
56572
10TR
73226
72308
20TR
70616
30TR
09947
ĐB
352158
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/09/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,8
5,6 1 6
8,4,7 2 3,3,6
2,2 3
4 7,2,7
Chục Số Đơn vị
8 5 1,9,6,8,8
0,5,2,1 6 1
4,4 7 2
5,0,5 8 2,5
5 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
03/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG9A
100N
57
200N
192
400N
3254
6244
8495
1TR
0266
3TR
74387
26575
22802
04940
10068
77525
13971
10TR
37483
42421
20TR
15431
30TR
67663
ĐB
606883
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/09/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/09/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
7,2,3 1
9,0 2 5,1
8,6,8 3 1
5,4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
9,7,2 5 7,4
6 6 6,8,3
5,8 7 5,1
6 8 7,3,3
9 2,5
Kết quả xổ số Tiền Giang
27/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG8D
100N
89
200N
426
400N
8477
4132
0487
1TR
2569
3TR
98980
00923
40798
26816
59821
37056
46507
10TR
30187
17082
20TR
83595
30TR
02530
ĐB
799470
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/08/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/08/2017  
Chục Số Đơn vị
8,3,7 0 7
2 1 6
3,8 2 6,3,1
2 3 2,0
4
Chục Số Đơn vị
9 5 6
2,1,5 6 9
7,8,0,8 7 7,0
9 8 9,7,0,7,2
8,6 9 8,5
Kết quả xổ số Tiền Giang
20/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG8C
100N
77
200N
059
400N
6805
4742
5064
1TR
6611
3TR
20117
90004
86175
39458
94051
67353
63375
10TR
46051
77672
20TR
86272
30TR
36560
ĐB
958545
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/08/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,4
1,5,5 1 1,7
4,7,7 2
5 3
6,0 4 2,5
Chục Số Đơn vị
0,7,7,4 5 9,8,1,3,1
6 4,0
7,1 7 7,5,5,2,2
5 8
5 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
13/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG8B
100N
58
200N
030
400N
5470
0907
3623
1TR
7289
3TR
80113
90560
23003
99103
13820
92209
86385
10TR
26773
69103
20TR
96813
30TR
92096
ĐB
841522
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/08/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,7,6,2 0 7,3,3,9,3
1 3,3
2 2 3,0,2
2,1,0,0,7,0,1 3 0
4
Chục Số Đơn vị
8 5 8
9 6 0
0 7 0,3
5 8 9,5
8,0 9 6
Kết quả xổ số Tiền Giang
06/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG8A
100N
12
200N
931
400N
5161
6296
8931
1TR
1860
3TR
00064
62764
33842
71855
88322
48875
49367
10TR
49948
78087
20TR
98909
30TR
17608
ĐB
135444
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/08/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,8
3,6,3 1 2
1,4,2 2 2
3 1,1
6,6,4 4 2,8,4
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5
9 6 1,0,4,4,7
6,8 7 5
4,0 8 7
0 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )