http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
27/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D5
100N
53
200N
997
400N
2357
4759
5377
1TR
1624
3TR
89160
68442
72256
14522
73416
52382
12042
10TR
97760
51079
20TR
33967
30TR
46245
ĐB
799397
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/05/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6 0
1 6
4,2,8,4 2 4,2
5 3
2 4 2,2,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,7,9,6
5,1 6 0,0,7
9,5,7,6,9 7 7,9
8 2
5,7 9 7,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
20/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N
05
200N
058
400N
7060
8984
3634
1TR
6068
3TR
23283
63168
13983
12925
97812
10431
81082
10TR
88846
95940
20TR
07232
30TR
81944
ĐB
104825
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/05/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 5
3 1 2
1,8,3 2 5,5
8,8 3 4,1,2
8,3,4 4 6,0,4
Chục Số Đơn vị
0,2,2 5 8
4 6 0,8,8
7
5,6,6 8 4,3,3,2
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
13/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B5
100N
19
200N
696
400N
5313
0922
1814
1TR
5018
3TR
32428
56233
29224
70849
20669
17458
89764
10TR
07611
16460
20TR
71609
30TR
34096
ĐB
372540
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/05/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 9
1 1 9,3,4,8,1
2 2 2,8,4
1,3 3 3
1,2,6 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5 8
9,9 6 9,4,0
7
1,2,5 8
1,4,6,0 9 6,6
Kết quả xổ số Tiền Giang
06/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A5
100N
37
200N
386
400N
9605
6995
2270
1TR
1684
3TR
54380
82874
67586
63497
32057
13779
46003
10TR
24278
74885
20TR
25270
30TR
51333
ĐB
192854
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/05/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,8,7 0 5,3
1
2
0,3 3 7,3
8,7,5 4
Chục Số Đơn vị
0,9,8 5 7,4
8,8 6
3,9,5 7 0,4,9,8,0
7 8 6,4,0,6,5
7 9 5,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
29/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E4
100N
09
200N
213
400N
6644
8827
2717
1TR
9608
3TR
51032
13669
38305
66125
94628
61413
03788
10TR
82050
48790
20TR
80377
30TR
40973
ĐB
733578
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/04/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/04/2018  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 9,8,5
1 3,7,3
3 2 7,5,8
1,1,7 3 2
4 4 4
Chục Số Đơn vị
0,2 5 0
6 9
2,1,7 7 7,3,8
0,2,8,7 8 8
0,6 9 0
Kết quả xổ số Tiền Giang
22/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D4
100N
45
200N
182
400N
6861
5380
8337
1TR
8425
3TR
42285
10791
92420
53043
23801
54460
21308
10TR
87204
00888
20TR
23533
30TR
34753
ĐB
788097
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/04/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2,6 0 1,8,4
6,9,0 1
8 2 5,0
4,3,5 3 7,3
0 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,2,8 5 3
6 1,0
3,9 7
0,8 8 2,0,5,8
9 1,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
15/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C4
100N
96
200N
434
400N
5908
6378
0519
1TR
2862
3TR
95521
26862
47127
83598
60291
97211
45409
10TR
46880
41673
20TR
66049
30TR
03330
ĐB
119519
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/04/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 8,9
2,9,1 1 9,1,9
6,6 2 1,7
7 3 4,0
3 4 9
Chục Số Đơn vị
5
9 6 2,2
2 7 8,3
0,7,9 8 0
1,0,4,1 9 6,8,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )