http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
14/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TGB1
100N
37
200N
916
400N
6950
8840
9464
1TR
9416
3TR
26747
01654
22420
12091
57945
40720
56431
10TR
10204
58921
20TR
27122
30TR
94718
ĐB
394486
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,4,2,2 0 4
9,3,2 1 6,6,8
2 2 0,0,1,2
3 7,1
6,5,0 4 0,7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0,4
1,1,8 6 4
3,4 7
1 8 6
9 1
Kết quả xổ số Tiền Giang
07/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TGA1
100N
31
200N
580
400N
1893
7698
5322
1TR
1037
3TR
34729
01023
97402
49573
11516
49487
29265
10TR
40281
12799
20TR
84320
30TR
25715
ĐB
981951
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/01/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2
3,8,5 1 6,5
2,0 2 2,9,3,0
9,2,7 3 1,7
4
Chục Số Đơn vị
6,1 5 1
1 6 5
3,8 7 3
9 8 0,7,1
2,9 9 3,8,9
Kết quả xổ số Tiền Giang
31/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG12E
100N
43
200N
737
400N
5973
9680
0072
1TR
9149
3TR
61815
27519
93739
92343
15594
94866
70780
10TR
98563
46648
20TR
70492
30TR
25927
ĐB
890656
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/12/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,8 0
1 5,9
7,9 2 7
4,7,4,6 3 7,9
9 4 3,9,3,8
Chục Số Đơn vị
1 5 6
6,5 6 6,3
3,2 7 3,2
4 8 0,0
4,1,3 9 4,2
Kết quả xổ số Tiền Giang
24/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG12D
100N
56
200N
454
400N
1275
7358
2111
1TR
8742
3TR
90488
20572
77480
15122
50504
09831
94670
10TR
27848
24742
20TR
08938
30TR
13932
ĐB
554363
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/12/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 4
1,3 1 1
4,7,2,4,3 2 2
6 3 1,8,2
5,0 4 2,8,2
Chục Số Đơn vị
7 5 6,4,8
5 6 3
7 5,2,0
5,8,4,3 8 8,0
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
17/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG12C
100N
44
200N
439
400N
4397
7814
8648
1TR
3944
3TR
63001
14986
22950
43587
87996
39126
13382
10TR
90595
22677
20TR
54508
30TR
32472
ĐB
344639
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/12/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,8
0 1 4
8,7 2 6
3 9,9
4,1,4 4 4,8,4
Chục Số Đơn vị
9 5 0
8,9,2 6
9,8,7 7 7,2
4,0 8 6,7,2
3,3 9 7,6,5
Kết quả xổ số Tiền Giang
10/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG12B
100N
50
200N
787
400N
9089
6333
3289
1TR
8243
3TR
03391
13944
67967
85319
22803
12848
32613
10TR
39700
83550
20TR
20993
30TR
46671
ĐB
733861
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/12/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,0,5 0 3,0
9,7,6 1 9,3
2
3,4,0,1,9 3 3
4 4 3,4,8
Chục Số Đơn vị
5 0,0
6 7,1
8,6 7 1
4 8 7,9,9
8,8,1 9 1,3
Kết quả xổ số Tiền Giang
03/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG12A
100N
30
200N
120
400N
3138
7482
7247
1TR
7424
3TR
25160
61076
72923
36732
31787
63128
69487
10TR
39301
34502
20TR
69965
30TR
32114
ĐB
797229
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/12/2017
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2,6 0 1,2
0 1 4
8,3,0 2 0,4,3,8,9
2 3 0,8,2
2,1 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5
7 6 0,5
4,8,8 7 6
3,2 8 2,7,7
2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )