http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
10/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2B
100N
44
200N
180
400N
6658
1432
0304
1TR
0633
3TR
33585
76088
02104
54296
82658
19005
98378
10TR
96799
50661
20TR
52297
30TR
40314
ĐB
430807
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,4,5,7
6 1 4
3 2
3 3 2,3
4,0,0,1 4 4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 8,8
9 6 1
9,0 7 8
5,8,5,7 8 0,5,8
9 9 6,9,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
03/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2A
100N
81
200N
040
400N
1081
0457
2611
1TR
4111
3TR
84893
52660
21704
41202
33610
11308
33513
10TR
57680
25916
20TR
08821
30TR
44739
ĐB
790804
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6,1,8 0 4,2,8,4
8,8,1,1,2 1 1,1,0,3,6
0 2 1
9,1 3 9
0,0 4 0
Chục Số Đơn vị
5 7
1 6 0
5 7
0 8 1,1,0
3 9 3
Kết quả xổ số Tiền Giang
27/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1D
100N
86
200N
241
400N
3463
7210
1868
1TR
5718
3TR
39706
57351
49068
73570
83860
44356
20166
10TR
32647
23213
20TR
69265
30TR
77542
ĐB
323810
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,7,6,1 0 6
4,5 1 0,8,3,0
4 2
6,1 3
4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
6 5 1,6
8,0,5,6 6 3,8,8,0,6,5
4 7 0
6,1,6 8 6
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
20/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1C
100N
67
200N
834
400N
9112
5087
7750
1TR
8488
3TR
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
10TR
01328
92635
20TR
72465
30TR
11370
ĐB
325576
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 8,2
5 1 2
1,8,0,2 2 2,8
3 4,5
3 4
Chục Số Đơn vị
7,3,6 5 0,1
9,7 6 7,5
6,8 7 5,0,6
8,0,2 8 7,8,2
9 6
Kết quả xổ số Tiền Giang
13/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1B
100N
36
200N
010
400N
9527
0001
6931
1TR
7019
3TR
62512
74724
42404
31352
83401
86249
58267
10TR
13445
11394
20TR
29823
30TR
50357
ĐB
952263
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,4,1
0,3,0 1 0,9,2
1,5 2 7,4,3
2,6 3 6,1
2,0,9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,7
3 6 7,3
2,6,5 7
8
1,4 9 4
Kết quả xổ số Tiền Giang
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1A
100N
97
200N
958
400N
4885
2150
7918
1TR
3659
3TR
75363
35888
52890
17138
61594
15195
84231
10TR
08710
24481
20TR
99639
30TR
60670
ĐB
755583
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,1,7 0
3,8 1 8,0
2
6,8 3 8,1,9
9 4
Chục Số Đơn vị
8,9 5 8,0,9
6 3
9 7 0
5,1,8,3 8 5,8,1,3
5,3 9 7,0,4,5
Kết quả xổ số Tiền Giang
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D13
100N
95
200N
120
400N
6206
5932
7215
1TR
1638
3TR
74103
62659
35181
87554
33306
20207
21491
10TR
49169
56392
20TR
48637
30TR
71199
ĐB
412470
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 6,3,6,7
8,9 1 5
3,9 2 0
0 3 2,8,7
5 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 9,4
0,0 6 9
0,3 7 0
3 8 1
5,6,9 9 5,1,2,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )