http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
13/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8C2
100N
52
200N
703
400N
1053
8385
8394
1TR
9636
3TR
31805
07248
09330
31810
17625
87604
00636
10TR
67668
37079
20TR
44094
30TR
64334
ĐB
530867
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/08/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 3,5,4
1 0
5 2 5
0,5 3 6,0,6,4
9,0,9,3 4 8
Chục Số Đơn vị
8,0,2 5 2,3
3,3 6 8,7
6 7 9
4,6 8 5
7 9 4,4
Kết quả xổ số TP. HCM
06/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8B2
100N
90
200N
641
400N
6417
1892
0482
1TR
9362
3TR
61886
46696
22855
23147
66499
05117
03827
10TR
26506
03162
20TR
90365
30TR
34872
ĐB
836164
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/08/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
4 1 7,7
9,8,6,6,7 2 7
3
6 4 1,7
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5
8,9,0 6 2,2,5,4
1,4,1,2 7 2
8 2,6
9 9 0,2,6,9
Kết quả xổ số TP. HCM
30/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7E2
100N
41
200N
451
400N
4965
6770
3456
1TR
9075
3TR
95452
79877
00707
53852
33179
69169
90255
10TR
27749
75085
20TR
80745
30TR
80935
ĐB
060340
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/07/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 7
4,5 1
5,5 2
3 5
4 1,9,5,0
Chục Số Đơn vị
6,7,5,8,4,3 5 1,6,2,2,5
5 6 5,9
7,0 7 0,5,7,9
8 5
7,6,4 9
Kết quả xổ số TP. HCM
23/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7D2
100N
32
200N
531
400N
2870
9104
7761
1TR
0747
3TR
19795
41583
91295
98474
18905
31922
31481
10TR
57862
46692
20TR
75226
30TR
39112
ĐB
104948
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/07/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,5
3,6,8 1 2
3,2,6,9,1 2 2,6
8 3 2,1
0,7 4 7,8
Chục Số Đơn vị
9,9,0 5
2 6 1,2
4 7 0,4
4 8 3,1
9 5,5,2
Kết quả xổ số TP. HCM
16/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7C2
100N
79
200N
228
400N
7714
9562
0305
1TR
1255
3TR
92602
29906
23753
32162
93562
78401
32494
10TR
98412
06354
20TR
00334
30TR
02247
ĐB
722812
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/07/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,2,6,1
0 1 4,2,2
6,0,6,6,1,1 2 8
5 3 4
1,9,5,3 4 7
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5,3,4
0 6 2,2,2
4 7 9
2 8
7 9 4
Kết quả xổ số TP. HCM
09/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7B2
100N
78
200N
665
400N
2590
6522
4459
1TR
0264
3TR
62190
05006
84667
03219
90577
27244
76232
10TR
52104
85925
20TR
35311
30TR
65289
ĐB
401224
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/07/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 6,4
1 1 9,1
2,3 2 2,5,4
3 2
6,4,0,2 4 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5 9
0 6 5,4,7
6,7 7 8,7
7 8 9
5,1,8 9 0,0
Kết quả xổ số TP. HCM
02/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 7A2
100N
56
200N
079
400N
7256
7049
3142
1TR
5382
3TR
89922
43500
37025
60169
85040
99170
47851
10TR
39674
76762
20TR
97739
30TR
20703
ĐB
477638
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/07/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,7 0 0,3
5 1
4,8,2,6 2 2,5
0 3 9,8
7 4 9,2,0
Chục Số Đơn vị
2 5 6,6,1
5,5 6 9,2
7 9,0,4
3 8 2
7,4,6,3 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )