http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
19/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 3D2
100N
40
200N
675
400N
5969
1615
5493
1TR
3910
3TR
69186
19444
07960
01205
09613
12010
12287
10TR
05277
72915
20TR
23191
30TR
49136
ĐB
692967
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/03/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1,6,1 0 5
9 1 5,0,3,0,5
2
9,1 3 6
4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
7,1,0,1 5
8,3 6 9,0,7
8,7,6 7 5,7
8 6,7
6 9 3,1
Kết quả xổ số TP. HCM
12/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 3C2
100N
57
200N
782
400N
0404
3221
9101
1TR
1652
3TR
77356
44439
53614
38141
57392
85713
17214
10TR
52669
09219
20TR
07416
30TR
07021
ĐB
354108
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/03/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,1,8
2,0,4,2 1 4,3,4,9,6
8,5,9 2 1,1
1 3 9
0,1,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,2,6
5,1 6 9
5 7
0 8 2
3,6,1 9 2
Kết quả xổ số TP. HCM
05/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 3B2
100N
63
200N
106
400N
4598
6296
0635
1TR
2023
3TR
43188
34281
61617
85051
22058
89612
19836
10TR
25170
55826
20TR
68653
30TR
91016
ĐB
526176
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/03/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6
8,5 1 7,2,6
1 2 3,6
6,2,5 3 5,6
4
Chục Số Đơn vị
3 5 1,8,3
0,9,3,2,1,7 6 3
1 7 0,6
9,8,5 8 8,1
9 8,6
Kết quả xổ số TP. HCM
26/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2E2
100N
70
200N
070
400N
6184
4471
1613
1TR
7563
3TR
37847
30328
36968
28600
66352
50659
26470
10TR
76203
77410
20TR
25290
30TR
66469
ĐB
663283
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/02/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7,7,0,7,1,9 0 0,3
7 1 3,0
5 2 8
1,6,0,8 3
8 4 7
Chục Số Đơn vị
5 2,9
6 3,8,9
4 7 0,0,1,0
2,6 8 4,3
5,6 9 0
Kết quả xổ số TP. HCM
19/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2D2
100N
92
200N
930
400N
0527
2438
4989
1TR
1148
3TR
99127
95823
49193
56391
99619
79020
35376
10TR
52753
84295
20TR
78123
30TR
40884
ĐB
067901
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/02/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 1
9,0 1 9
9 2 7,7,3,0,3
2,9,5,2 3 0,8
8 4 8
Chục Số Đơn vị
9 5 3
7 6
2,2 7 6
3,4 8 9,4
8,1 9 2,3,1,5
Kết quả xổ số TP. HCM
12/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2C2
100N
90
200N
826
400N
1355
7991
4342
1TR
7357
3TR
54475
59225
12643
04273
15600
67089
36787
10TR
66205
36608
20TR
04960
30TR
89729
ĐB
823058
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/02/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0,6 0 0,5,8
9 1
4 2 6,5,9
4,7 3
4 2,3
Chục Số Đơn vị
5,7,2,0 5 5,7,8
2 6 0
5,8 7 5,3
0,5 8 9,7
8,2 9 0,1
Kết quả xổ số TP. HCM
05/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2B2
100N
29
200N
179
400N
2715
5168
0889
1TR
1538
3TR
69073
50593
14754
08075
71216
62367
16122
10TR
37629
63285
20TR
51528
30TR
41980
ĐB
851616
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/02/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 5,6,6
2 2 9,2,9,8
7,9 3 8
5 4
Chục Số Đơn vị
1,7,8 5 4
1,1 6 8,7
6 7 9,3,5
6,3,2 8 9,5,0
2,7,8,2 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )