http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
13/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 11C2
100N
05
200N
137
400N
9704
4325
8939
1TR
9503
3TR
42403
55226
56017
97500
93581
57187
30717
10TR
67001
96971
20TR
22112
30TR
37358
ĐB
573879
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,3,3,0,1
8,0,7 1 7,7,2
1 2 5,6
0,0 3 7,9
0 4
Chục Số Đơn vị
0,2 5 8
2 6
3,1,8,1 7 1,9
5 8 1,7
3,7 9
Kết quả xổ số TP. HCM
06/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 11B2
100N
40
200N
454
400N
7711
0869
9020
1TR
7633
3TR
02456
16740
98531
98992
12063
70678
65418
10TR
20964
78072
20TR
66966
30TR
66558
ĐB
544323
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/11/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4,2,4 0
1,3 1 1,8
9,7 2 0,3
3,6,2 3 3,1
5,6 4 0,0
Chục Số Đơn vị
5 4,6,8
5,6 6 9,3,4,6
7 8,2
7,1,5 8
6 9 2
Kết quả xổ số TP. HCM
30/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 10E2
100N
21
200N
034
400N
0559
3776
2974
1TR
9906
3TR
33811
68688
76074
62104
49425
24543
13916
10TR
00428
39371
20TR
43361
30TR
94720
ĐB
064305
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/10/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,4,5
2,1,7,6 1 1,6
2 1,5,8,0
4 3 4
3,7,7,0 4 3
Chục Số Đơn vị
2,0 5 9
7,0,1 6 1
7 6,4,4,1
8,2 8 8
5 9
Kết quả xổ số TP. HCM
23/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 10D2
100N
13
200N
543
400N
1980
8976
8803
1TR
8419
3TR
46512
31329
96827
41235
24084
69946
54114
10TR
94840
55085
20TR
71731
30TR
51728
ĐB
623567
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/10/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/10/2017  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3
3 1 3,9,2,4
1 2 9,7,8
1,4,0 3 5,1
8,1 4 3,6,0
Chục Số Đơn vị
3,8 5
7,4 6 7
2,6 7 6
2 8 0,4,5
1,2 9
Kết quả xổ số TP. HCM
16/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 10C2
100N
97
200N
200
400N
8618
1046
1412
1TR
8545
3TR
31103
29741
79753
85065
09792
85111
49355
10TR
25837
57530
20TR
41732
30TR
92986
ĐB
100897
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/10/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,3
4,1 1 8,2,1
1,9,3 2
0,5 3 7,0,2
4 6,5,1
Chục Số Đơn vị
4,6,5 5 3,5
4,8 6 5
9,3,9 7
1 8 6
9 7,2,7
Kết quả xổ số TP. HCM
09/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 10B2
100N
11
200N
154
400N
7482
7315
9760
1TR
2774
3TR
08893
15485
08588
57813
04101
98669
21703
10TR
16725
26681
20TR
34995
30TR
70922
ĐB
167364
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/10/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,3
1,0,8 1 1,5,3
8,2 2 5,2
9,1,0 3
5,7,6 4
Chục Số Đơn vị
1,8,2,9 5 4
6 0,9,4
7 4
8 8 2,5,8,1
6 9 3,5
Kết quả xổ số TP. HCM
02/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 10A2
100N
56
200N
390
400N
1559
0158
0642
1TR
9569
3TR
46304
57985
49998
15237
00226
53512
01040
10TR
83360
75630
20TR
95496
30TR
90296
ĐB
530320
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/10/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,4,6,3,2 0 4
1 2
4,1 2 6,0
3 7,0
0 4 2,0
Chục Số Đơn vị
8 5 6,9,8
5,2,9,9 6 9,0
3 7
5,9 8 5
5,6 9 0,8,6,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )