http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
18/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 9D2
100N
70
200N
560
400N
4059
2702
4577
1TR
5205
3TR
74125
64981
50599
67656
11343
92258
22115
10TR
63302
59748
20TR
09577
30TR
08235
ĐB
471616
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/09/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 2,5,2
8 1 5,6
0,0 2 5
4 3 5
4 3,8
Chục Số Đơn vị
0,2,1,3 5 9,6,8
5,1 6 0
7,7 7 0,7,7
5,4 8 1
5,9 9 9
Kết quả xổ số TP. HCM
11/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 9C2
100N
43
200N
944
400N
8320
1432
3997
1TR
7682
3TR
95305
19432
78858
65981
48164
73164
69873
10TR
86257
77885
20TR
17447
30TR
61938
ĐB
111968
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/09/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
8 1
3,8,3 2 0
4,7 3 2,2,8
4,6,6 4 3,4,7
Chục Số Đơn vị
0,8 5 8,7
6 4,4,8
9,5,4 7 3
5,3,6 8 2,1,5
9 7
Kết quả xổ số TP. HCM
04/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 9B2
100N
40
200N
054
400N
6281
8646
9141
1TR
8330
3TR
08442
43756
70610
66035
80631
06268
03694
10TR
97282
98493
20TR
14490
30TR
55825
ĐB
836515
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/09/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/09/2017  
Chục Số Đơn vị
4,3,1,9 0
8,4,3 1 0,5
4,8 2 5
9 3 0,5,1
5,9 4 0,6,1,2
Chục Số Đơn vị
3,2,1 5 4,6
4,5 6 8
7
6 8 1,2
9 4,3,0
Kết quả xổ số TP. HCM
28/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8E2
100N
02
200N
642
400N
1321
2690
1660
1TR
1870
3TR
53086
96273
13162
67721
61595
91677
48509
10TR
35230
39665
20TR
85851
30TR
03274
ĐB
940137
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/08/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,6,7,3 0 2,9
2,2,5 1
0,4,6 2 1,1
7 3 0,7
7 4 2
Chục Số Đơn vị
9,6 5 1
8 6 0,2,5
7,3 7 0,3,7,4
8 6
0 9 0,5
Kết quả xổ số TP. HCM
21/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8D2
100N
86
200N
273
400N
8107
3580
6965
1TR
9603
3TR
79582
26145
65036
07283
26815
19680
19984
10TR
49773
08509
20TR
60373
30TR
18653
ĐB
371406
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/08/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/08/2017  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 7,3,9,6
1 5
8 2
7,0,8,7,7,5 3 6
8 4 5
Chục Số Đơn vị
6,4,1 5 3
8,3,0 6 5
0 7 3,3,3
8 6,0,2,3,0,4
0 9
Kết quả xổ số TP. HCM
14/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8C2
100N
00
200N
072
400N
4709
6923
5886
1TR
6820
3TR
56789
89390
76481
06655
69154
58689
76018
10TR
15860
35795
20TR
32130
30TR
44029
ĐB
791803
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/08/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,2,9,6,3 0 0,9,3
8 1 8
7 2 3,0,9
2,0 3 0
5 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,4
8 6 0
7 2
1 8 6,9,1,9
0,8,8,2 9 0,5
Kết quả xổ số TP. HCM
07/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8B2
100N
92
200N
410
400N
2948
3850
7055
1TR
6786
3TR
73601
27561
12013
95092
12417
33005
14616
10TR
88007
48481
20TR
59824
30TR
31537
ĐB
813869
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/08/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 1,5,7
0,6,8 1 0,3,7,6
9,9 2 4
1 3 7
2 4 8
Chục Số Đơn vị
5,0 5 0,5
8,1 6 1,9
1,0,3 7
4 8 6,1
6 9 2,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )