http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
18/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6D2
100N
22
200N
037
400N
6937
8673
8229
1TR
5806
3TR
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
10TR
07337
13844
20TR
19903
30TR
46276
ĐB
091893
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/06/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,8,3
5,2 1
2 2 2,9,1,5
7,0,9 3 7,7,5,7
8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
3,2 5 1
0,7 6
3,3,3 7 3,0,6
0 8 4
2 9 3
Kết quả xổ số TP. HCM
11/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6C2
100N
79
200N
831
400N
5522
2690
8907
1TR
9824
3TR
44647
02377
70854
31565
94872
97949
20460
10TR
41057
75925
20TR
19975
30TR
59181
ĐB
202575
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/06/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/06/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 7
3,8 1
2,7 2 2,4,5
3 1
2,5 4 7,9
Chục Số Đơn vị
6,2,7,7 5 4,7
6 5,0
0,4,7,5 7 9,7,2,5,5
8 1
7,4 9 0
Kết quả xổ số TP. HCM
04/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N
30
200N
452
400N
8960
1517
0511
1TR
3772
3TR
63130
75722
15543
32979
56230
25679
80464
10TR
31743
67775
20TR
28340
30TR
92728
ĐB
143719
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/06/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,6,3,3,4 0
1 1 7,1,9
5,7,2 2 2,8
4,4 3 0,0,0
6 4 3,3,0
Chục Số Đơn vị
7 5 2
6 0,4
1 7 2,9,9,5
2 8
7,7,1 9
Kết quả xổ số TP. HCM
28/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5E2
100N
50
200N
905
400N
4999
9326
9817
1TR
1979
3TR
55149
71630
97176
83557
67089
25762
94356
10TR
90810
19303
20TR
17533
30TR
79448
ĐB
502731
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/05/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3,1 0 5,3
3 1 7,0
6 2 6
0,3 3 0,3,1
4 9,8
Chục Số Đơn vị
0 5 0,7,6
2,7,5 6 2
1,5 7 9,6
4 8 9
9,7,4,8 9 9
Kết quả xổ số TP. HCM
21/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N
67
200N
681
400N
8465
7091
5032
1TR
6329
3TR
84819
58924
38198
63449
26315
75972
30626
10TR
79670
00612
20TR
00903
30TR
96365
ĐB
058352
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/05/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
8,9 1 9,5,2
3,7,1,5 2 9,4,6
0 3 2
2 4 9
Chục Số Đơn vị
6,1,6 5 2
2 6 7,5,5
6 7 2,0
9 8 1
2,1,4 9 1,8
Kết quả xổ số TP. HCM
14/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N
91
200N
832
400N
5246
0202
1223
1TR
6334
3TR
86302
45657
46403
30653
58588
61869
58876
10TR
77792
29748
20TR
63626
30TR
57976
ĐB
891481
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/05/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2,2,3
9,8 1
3,0,0,9 2 3,6
2,0,5 3 2,4
3 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5 7,3
4,7,2,7 6 9
5 7 6,6
8,4 8 8,1
6 9 1,2
Kết quả xổ số TP. HCM
07/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N
62
200N
251
400N
4067
4810
7087
1TR
3912
3TR
86233
53989
93622
34544
23840
18770
70994
10TR
33598
09021
20TR
14893
30TR
12096
ĐB
236959
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/05/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,7 0
5,2 1 0,2
6,1,2 2 2,1
3,9 3 3
4,9 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 1,9
9 6 2,7
6,8 7 0
9 8 7,9
8,5 9 4,8,3,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 19 ngày )
56  ( 12 ngày )
60  ( 9 ngày )
85  ( 8 ngày )
08  ( 6 ngày )
27  ( 6 ngày )
29  ( 6 ngày )
89  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )

Miền Bắc

12  ( 22 ngày )
93  ( 18 ngày )
38  ( 16 ngày )
06  ( 12 ngày )
94  ( 12 ngày )
08  ( 11 ngày )
23  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

83  ( 12 ngày )
45  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
64  ( 9 ngày )
05  ( 8 ngày )
53  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
77  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )