http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
15/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 1C2
100N
01
200N
702
400N
5058
2398
0190
1TR
4011
3TR
59486
93204
83935
17760
37449
99491
24910
10TR
89617
02643
20TR
41327
30TR
16713
ĐB
512221
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,6,1 0 1,2,4
0,1,9,2 1 1,0,7,3
0 2 7,1
4,1 3 5
0 4 9,3
Chục Số Đơn vị
3 5 8
8 6 0
1,2 7
5,9 8 6
4 9 8,0,1
Kết quả xổ số TP. HCM
08/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 1B2
100N
30
200N
235
400N
8940
2305
2446
1TR
8338
3TR
60167
05730
25044
80924
37270
78677
44347
10TR
46249
70303
20TR
93852
30TR
91183
ĐB
755452
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/01/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,3,7 0 5,3
1
5,5 2 4
0,8 3 0,5,8,0
4,2 4 0,6,4,7,9
Chục Số Đơn vị
3,0 5 2,2
4 6 7
6,7,4 7 0,7
3 8 3
4 9
Kết quả xổ số TP. HCM
01/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 1A2
100N
81
200N
622
400N
6438
1991
6183
1TR
5065
3TR
12948
51769
86882
52940
67210
90391
48288
10TR
83991
77028
20TR
49084
30TR
73247
ĐB
526989
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/01/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
8,9,9,9 1 0
2,8 2 2,8
8 3 8
8 4 8,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5
6 5,9
4 7
3,4,8,2 8 1,3,2,8,4,9
6,8 9 1,1,1
Kết quả xổ số TP. HCM
25/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 12E2
100N
22
200N
289
400N
5807
8962
0121
1TR
7861
3TR
00362
16046
77844
81673
54870
29001
41890
10TR
47246
68558
20TR
96835
30TR
82452
ĐB
539548
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/12/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 7,1
2,6,0 1
2,6,6,5 2 2,1
7 3 5
4 4 6,4,6,8
Chục Số Đơn vị
3 5 8,2
4,4 6 2,1,2
0 7 3,0
5,4 8 9
8 9 0
Kết quả xổ số TP. HCM
18/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 12D2
100N
88
200N
412
400N
8820
9048
3086
1TR
3857
3TR
75131
02216
88013
52599
86244
33855
80639
10TR
79408
40748
20TR
97201
30TR
64605
ĐB
422870
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/12/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 8,1,5
3,0 1 2,6,3
1 2 0
1 3 1,9
4 4 8,4,8
Chục Số Đơn vị
5,0 5 7,5
8,1 6
5 7 0
8,4,0,4 8 8,6
9,3 9 9
Kết quả xổ số TP. HCM
11/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 12C2
100N
03
200N
803
400N
1347
4424
0774
1TR
0415
3TR
35598
36663
16690
66373
54787
67484
45422
10TR
64531
90469
20TR
52768
30TR
52715
ĐB
807921
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/12/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,3
3,2 1 5,5
2 2 4,2,1
0,0,6,7 3 1
2,7,8 4 7
Chục Số Đơn vị
1,1 5
6 3,9,8
4,8 7 4,3
9,6 8 7,4
6 9 8,0
Kết quả xổ số TP. HCM
04/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 12B2
100N
54
200N
919
400N
7582
3871
8700
1TR
5834
3TR
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
10TR
52965
80730
20TR
64145
30TR
34144
ĐB
019127
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/12/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,9,9,3 0 0
7,8 1 9,9,4
8 2 7
9 3 4,0
5,3,1,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
8,6,4 5 4
6 5
2 7 1
8 2,1,5
1,1 9 0,0,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )