http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2B7
100N
08
200N
009
400N
3890
6437
6531
1TR
4242
3TR
33369
41894
12442
58193
23278
24170
85769
10TR
95706
70725
20TR
46058
30TR
31239
ĐB
517735
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 8,9,6
3 1
4,4 2 5
9 3 7,1,9,5
9 4 2,2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 8
0 6 9,9
3 7 8,0
0,7,5 8
0,6,6,3 9 0,4,3
Kết quả xổ số TP. HCM
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2A7
100N
34
200N
841
400N
3445
1712
2293
1TR
0652
3TR
14996
87106
17775
80784
31807
33381
27765
10TR
52311
84959
20TR
27058
30TR
04323
ĐB
308255
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,7
4,8,1 1 2,1
1,5 2 3
9,2 3 4
3,8 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,7,6,5 5 2,9,8,5
9,0 6 5
0 7 5
5 8 4,1
5 9 3,6
Kết quả xổ số TP. HCM
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1D7
100N
61
200N
136
400N
0044
4583
1438
1TR
0358
3TR
82283
86694
05210
17206
26333
47800
16423
10TR
77839
86623
20TR
09814
30TR
90238
ĐB
733844
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 6,0
6 1 0,4
2 3,3
8,8,3,2,2 3 6,8,3,9,8
4,9,1,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 8
3,0 6 1
7
3,5,3 8 3,3
3 9 4
Kết quả xổ số TP. HCM
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1C7
100N
69
200N
887
400N
0775
8459
4102
1TR
7169
3TR
93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394
10TR
60767
76286
20TR
15198
30TR
76692
ĐB
068479
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2
7 1 2
0,1,9 2
3
9 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7 5 9
6,8 6 9,9,6,7
8,4,6 7 5,1,9
4,9 8 7,6
6,5,6,9,7 9 9,4,8,2
Kết quả xổ số TP. HCM
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1B7
100N
35
200N
930
400N
2440
7905
3287
1TR
5411
3TR
42189
57721
51996
39037
15451
24573
49286
10TR
74759
04850
20TR
71711
30TR
81209
ĐB
643358
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0 5,9
1,2,5,1 1 1,1
2 1
7 3 5,0,7
4 0
Chục Số Đơn vị
3,0 5 1,9,0,8
9,8 6
8,3 7 3
5 8 7,9,6
8,5,0 9 6
Kết quả xổ số TP. HCM
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1A7
100N
57
200N
032
400N
7359
5035
4147
1TR
8311
3TR
53647
42641
08070
63654
12274
40335
59934
10TR
94549
73854
20TR
20547
30TR
73155
ĐB
972507
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
1,4 1 1
3 2
3 2,5,5,4
5,7,3,5 4 7,7,1,9,7
Chục Số Đơn vị
3,3,5 5 7,9,4,4,5
6
5,4,4,4,0 7 0,4
8
5,4 9
Kết quả xổ số TP. HCM
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12E7
100N
54
200N
346
400N
7277
7931
0402
1TR
5312
3TR
53658
92917
62324
25950
04145
18800
23408
10TR
84727
48419
20TR
13059
30TR
88555
ĐB
530596
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,0,8
3 1 2,7,9
0,1 2 4,7
3 1
5,2 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 4,8,0,9,5
4,9 6
7,1,2 7 7
5,0 8
1,5 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )