http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
11/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2C2
100N
38
200N
068
400N
7265
5907
4892
1TR
6652
3TR
08116
17283
27418
91206
73602
32273
69900
10TR
74031
77648
20TR
58340
30TR
31766
ĐB
860245
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 7,6,2,0
3 1 6,8
9,5,0 2
8,7 3 8,1
4 8,0,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 2
1,0,6 6 8,5,6
0 7 3
3,6,1,4 8 3
9 2
Kết quả xổ số TP. HCM
04/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2B
100N
47
200N
509
400N
5218
6461
0873
1TR
8820
3TR
46196
28018
32094
50761
25415
75259
70859
10TR
81541
48344
20TR
87515
30TR
88847
ĐB
603918
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
6,6,4 1 8,8,5,5,8
2 0
7 3
9,4 4 7,1,4,7
Chục Số Đơn vị
1,1 5 9,9
9 6 1,1
4,4 7 3
1,1,1 8
0,5,5 9 6,4
Kết quả xổ số TP. HCM
28/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 1E2
100N
29
200N
828
400N
7597
7523
8770
1TR
2260
3TR
16877
50881
26630
47963
53492
53841
70875
10TR
60208
24276
20TR
53910
30TR
88064
ĐB
649307
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,6,3,1 0 8,7
8,4 1 0
9 2 9,8,3
2,6 3 0
6 4 1
Chục Số Đơn vị
7 5
7 6 0,3,4
9,7,0 7 0,7,5,6
2,0 8 1
2 9 7,2
Kết quả xổ số TP. HCM
21/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 1D2
100N
20
200N
941
400N
0019
4510
0806
1TR
5511
3TR
02914
36184
87115
46224
03690
30810
48849
10TR
34340
20720
20TR
58564
30TR
88841
ĐB
194963
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1,9,1,4,2 0 6
4,1,4 1 9,0,1,4,5,0
2 0,4,0
6 3
1,8,2,6 4 1,9,0,1
Chục Số Đơn vị
1 5
0 6 4,3
7
8 4
1,4 9 0
Kết quả xổ số TP. HCM
14/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 1C2
100N
46
200N
532
400N
5121
0527
2969
1TR
2496
3TR
13009
14277
77656
83096
99027
58173
36635
10TR
16474
49612
20TR
35083
30TR
45382
ĐB
021420
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
2 1 2
3,1,8 2 1,7,7,0
7,8 3 2,5
7 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 6
4,9,5,9 6 9
2,7,2 7 7,3,4
8 3,2
6,0 9 6,6
Kết quả xổ số TP. HCM
07/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 1B2
100N
35
200N
348
400N
4170
0225
3220
1TR
2864
3TR
40420
47523
78432
51433
54494
62332
69853
10TR
49979
02545
20TR
32444
30TR
56715
ĐB
334781
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,2 0
8 1 5
3,3 2 5,0,0,3
2,3,5 3 5,2,3,2
6,9,4 4 8,5,4
Chục Số Đơn vị
3,2,4,1 5 3
6 4
7 0,9
4 8 1
7 9 4
Kết quả xổ số TP. HCM
31/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 12F2
100N
26
200N
492
400N
0159
3595
3106
1TR
6296
3TR
72406
12356
11166
90235
21524
15039
81267
10TR
35442
74042
20TR
73576
30TR
29721
ĐB
587766
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
2 1
9,4,4 2 6,4,1
3 5,9
2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
9,3 5 9,6
2,0,9,0,5,6,7,6 6 6,7,6
6 7 6
8
5,3 9 2,5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )