http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1B7
100N
35
200N
930
400N
2440
7905
3287
1TR
5411
3TR
42189
57721
51996
39037
15451
24573
49286
10TR
74759
04850
20TR
71711
30TR
81209
ĐB
643358
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0 5,9
1,2,5,1 1 1,1
2 1
7 3 5,0,7
4 0
Chục Số Đơn vị
3,0 5 1,9,0,8
9,8 6
8,3 7 3
5 8 7,9,6
8,5,0 9 6
Kết quả xổ số TP. HCM
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1A7
100N
57
200N
032
400N
7359
5035
4147
1TR
8311
3TR
53647
42641
08070
63654
12274
40335
59934
10TR
94549
73854
20TR
20547
30TR
73155
ĐB
972507
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
1,4 1 1
3 2
3 2,5,5,4
5,7,3,5 4 7,7,1,9,7
Chục Số Đơn vị
3,3,5 5 7,9,4,4,5
6
5,4,4,4,0 7 0,4
8
5,4 9
Kết quả xổ số TP. HCM
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12E7
100N
54
200N
346
400N
7277
7931
0402
1TR
5312
3TR
53658
92917
62324
25950
04145
18800
23408
10TR
84727
48419
20TR
13059
30TR
88555
ĐB
530596
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,0,8
3 1 2,7,9
0,1 2 4,7
3 1
5,2 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 4,8,0,9,5
4,9 6
7,1,2 7 7
5,0 8
1,5 9 6
Kết quả xổ số TP. HCM
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12D7
100N
68
200N
798
400N
4380
8321
9505
1TR
4193
3TR
84941
25884
68817
86147
06804
82278
96067
10TR
97330
56601
20TR
55477
30TR
31382
ĐB
145169
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 5,4,1
2,4,0 1 7
8 2 1
9 3 0
8,0 4 1,7
Chục Số Đơn vị
0 5
6 8,7,9
1,4,6,7 7 8,7
6,9,7 8 0,4,2
6 9 8,3
Kết quả xổ số TP. HCM
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12C7
100N
49
200N
461
400N
9131
6248
5253
1TR
4792
3TR
21743
55440
88890
71438
72818
30760
82063
10TR
00779
30753
20TR
56158
30TR
61292
ĐB
381459
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,6 0
6,3 1 8
9,9 2
5,4,6,5 3 1,8
4 9,8,3,0
Chục Số Đơn vị
5 3,3,8,9
6 1,0,3
7 9
4,3,1,5 8
4,7,5 9 2,0,2
Kết quả xổ số TP. HCM
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12B7
100N
86
200N
600
400N
6002
0661
6743
1TR
3645
3TR
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
10TR
01437
49859
20TR
94773
30TR
89746
ĐB
479881
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,0,0 0 0,2,0,2,0,9
6,2,8,8 1 3
0,0 2 1
4,1,7 3 7
4 3,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 9
8,4 6 1
3 7 3
8 6,1,1
0,5 9
Kết quả xổ số TP. HCM
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12A7
100N
12
200N
286
400N
6316
8952
7644
1TR
1548
3TR
28589
39182
83595
72589
17895
30858
63839
10TR
75306
14703
20TR
71524
30TR
55149
ĐB
407929
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,3
1 2,6
1,5,8 2 4,9
0 3 9
4,2 4 4,8,9
Chục Số Đơn vị
9,9 5 2,8
8,1,0 6
7
4,5 8 6,9,2,9
8,8,3,4,2 9 5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )