http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
20/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 3D2
100N
05
200N
924
400N
6089
2271
8790
1TR
8600
3TR
68752
97409
27997
76436
86320
68620
97242
10TR
44201
67184
20TR
47518
30TR
75753
ĐB
961344
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/03/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/03/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0,2,2 0 5,0,9,1
7,0 1 8
5,4 2 4,0,0
5 3 6
2,8,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0 5 2,3
3 6
9 7 1
1 8 9,4
8,0 9 0,7
Kết quả xổ số TP. HCM
13/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 3C2
100N
88
200N
245
400N
4510
9074
1729
1TR
3964
3TR
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
10TR
13809
31055
20TR
00506
30TR
52308
ĐB
603700
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/03/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/03/2017  
Chục Số Đơn vị
1,0,0 0 0,3,9,6,8,0
1 0,3
2 9
1,0 3
7,6 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
0 6 4,7
6,7 7 4,7,9
8,4,0 8 8
2,7,0 9
Kết quả xổ số TP. HCM
06/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 3B2
100N
83
200N
776
400N
7138
8079
5482
1TR
5093
3TR
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
10TR
14226
08547
20TR
18645
30TR
16111
ĐB
245495
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/03/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 1
8,7 2 3,6
8,9,2 3 8
5 4 7,7,5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 4
7,8,9,2 6
7,4,4 7 6,9,7,2
3 8 3,2,6
7 9 3,6,5
Kết quả xổ số TP. HCM
27/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2E2
100N
99
200N
677
400N
7635
9133
0512
1TR
2481
3TR
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
10TR
29489
69938
20TR
13401
30TR
97083
ĐB
030808
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/02/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/02/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,1,8
8,8,0 1 2,0
1,2 2 2
3,8 3 5,3,8
9,5 4
Chục Số Đơn vị
3 5 4
6
7,0 7 7,8
7,3,0 8 1,1,9,3
9,8 9 9,4
Kết quả xổ số TP. HCM
20/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2D2
100N
30
200N
963
400N
3924
2677
2433
1TR
7985
3TR
90589
06977
03982
98477
12517
87109
35539
10TR
06417
70994
20TR
14826
30TR
26954
ĐB
801127
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/02/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/02/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
1 7,7
8 2 4,6,7
6,3 3 0,3,9
2,9,5 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4
2 6 3
7,7,7,1,1,2 7 7,7,7
8 5,9,2
8,0,3 9 4
Kết quả xổ số TP. HCM
13/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2C2
100N
44
200N
253
400N
4895
1618
0664
1TR
1868
3TR
58692
93334
90858
69977
25275
64335
33677
10TR
70165
07891
20TR
13071
30TR
64347
ĐB
791734
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/02/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/02/2017  
Chục Số Đơn vị
0
9,7 1 8
9 2
5 3 4,5,4
4,6,3,3 4 4,7
Chục Số Đơn vị
9,7,3,6 5 3,8
6 4,8,5
7,7,4 7 7,5,7,1
1,6,5 8
9 5,2,1
Kết quả xổ số TP. HCM
06/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2B2
100N
71
200N
862
400N
0706
2809
0002
1TR
3081
3TR
85119
66413
76310
37679
17108
29810
40631
10TR
27415
85478
20TR
71275
30TR
70654
ĐB
484051
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/02/2017
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/02/2017  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 6,9,2,8
7,8,3,5 1 9,3,0,0,5
6,0 2
1 3 1
5 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 4,1
0 6 2
7 1,9,8,5
0,7 8 1
0,1,7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )